Er zijn zelfs (oud)ambtenaren die het niet meer zien zitten.

Hier een ingezonden hartenkreet van één van hen.

GENOEG IS GENOEG !

Je kunt wel als zorgverzekeraar met veel poeha een zorgpremie vaststellen, maar dan is het nog de kunst om de premie ervan binnen te krijgen.
Dat geldt ook voor de huren door woningbouwverenigingen. Een woningbouwvereniging in Rotterdam heeft geconstateerd, dat de hoogte van de huren voor veel gezinnen een probleem gaat vormen. Daarom gaan ze voor cliënten, waarvoor de huur te hoog is geworden, met ingang van medio 2007een lagere huur heffen.
Allerlei zaken worden door de regering geliberaliseerd zonder dat de burgers dit willen. Zo is er al liberalisatie ten aanzien van de zorgverzekering, elektriciteitsproductie en distributie, de thuiszorg en het regionaal vervoer en streekvervoer, wat later nog zal worden uitgebreid met metro en trams.

De overheid is te sterk sturend en regelend bezig, zonder daar de totale consequenties van te overzien. En de overheid kan alles. De wetgever kan immers van een jongen een meisje maken, zonder dat dit feitelijk zo is.
De overheid heeft een heel sterke monopoliepositie, zoals ten aanzien van de belastingheffing, tarieven en boetes.
Het Kabinet kan daarbij rekenen op de steun van de leden van de Tweede en Eerste Kamer. Zij dienen vaak primair de belangen van het rijk en niet van de burgers.
De burgers hebben het nakijken. De politiek beslist wat zij belangrijk vindt en niet wat de burgers wensen. De burgers mogen eenmaal in de vier jaar stemmen:
En dat is het. Soms mogen ze een keertje meer stemmen als een Kabinet valt, maar dan moeten ze wel hun mond houden.

Is de democratie niet meer toereikend?.
Nu moeten we in Nederland nog een belangrijke stap maken, namelijk de liberalisatie van de overheid.
Kabinet en 150 Kamerleden maken het dus in feite uit, terwijl we het er als burgers daarmee vaak totaal niet eens zijn. Is de maatschappij niet veel te ingewikkeld geworden, dat de Kamerleden het totaal nog kunnen overzien? Wetten en maatregelen worden in een vrij korte tijd door “gespecialiseerde” fractieleden beoordeeld met een veelheid aan problematiek.
De burger zal meer en meer moeten worden geraadpleegd door enquête’s en hearings (is er al een permanent burgeradviesorgaan?) om de publieke opinie te peilen om te voorkomen, dat de burger na de vaststelling van wetten allerlei onmogelijkheden en onwenselijkheden constateert.

Wil de overheid in de pas lopen met de wil van het volk zijn de volksraadplegingen onontbeerlijk. Door de digitale snelweg zijn deze peilingen met een heel hoge respons mogelijk en noodzakelijk.
Door de heffing van belasting op van alles en nog wat, heeft de overheid niet meer in de gaten hoe hoog de totale belastingheffing op het budget van de burger drukt. Geval voor geval wordt er weer een belasting of verhoging ervan doorgevoerd, zonder eens te bepalen wat de totale belastingdruk maximaal mag zijn en wat verantwoord is.
Dit ook met in acht name van de belastingheffing door lagere organen als gemeente en waterschappen. Het overheidsoptreden grijp natuurlijk niet alleen in op het inkomen en vermogen van de burger, maar ook in andere zaken als werkloosheid, gezondheid en voorzieningen.

Houdt de overheid met deze zaken geen of onvoldoende rekening, dan krijg je opstanden en toestanden, zoals die zich vorig jaar in Frankrijk hebben afgespeeld of de problemen, die uiteindelijk hebben geleid tot de val van de Muur in oost Duitsland.
In Frankrijk is het wel vaker begonnen. Na de Franse Revolutie in 1798 vond in heel Europa een ommekeer in denken plaats.
Je kunt niet eindeloos doorgaan met het aanpakken van de burger (in de portemonnee) en te schofferen met belastingen en boetes.
Uiteindelijk komt er een sfeer van Genoeg is Genoeg !
———————————————-
Ingezonden door Jan Dekker

8 REACTIES

 1. Als de Jan Dekkers representatief zijn van het denkvermogen van het Nederlands volk dan heeft dat volk zichzelf reeds volledig GEDOEMD … Zulks als gevolg van een uitgesproken ONVERMOGEN om dooooooor te denken … Zegt zo’n Jan:

  1. De regering "liberaliseerd" maar raak … waarmee hij echter bedoelt dat het de (artificieel lage) prijzen opdrijft waar volgens hem de burgers op "tegen" zijn omdat zij vooral meer "zekerheden" wensen. Zoals de inmiddels dooie sjosjialistische ex-burgemeester van Tilburg jaren geleden zei: De verzorgingsstaat is niet te rijmen met de vrije marktwerking dus moet het laatste opgeheven te worden (ten faveure van het aloude marxistische systeem van gereguleerde lonen en prijzen).

  2. Dan zegt tie (zijn eigen "logica" tegensprekend) …. DEZE (verkapt linxse) regering kan en doet maar alles, zoals ook ELKE andere (expliciet linxe) regeringen dat doen (omdat het in feite DWANG-regeringen zijn) en het parlement een wassen neus. Jan Dekker heeft een vaag idee wat er aan mankeert, maar toch gaat hij voor punt 1.

  Deze meneer zegt:
  "" … Je kunt niet eindeloos doorgaan met het aanpakken van de burger (in de portemonnee) en te schofferen met belastingen en boetes.
  Uiteindelijk komt er een sfeer van Genoeg is Genoeg ! … ""

  Hij wil dus, zonder te veel besef en verstand, weer een ultra linxe (SP) regering … waardoor het land uiteraard nog sneller ten onder gaat …

  Ziedaar een verstandelijk achterlijk land ten voeten uit … men kan daar beter niet aan medeplichtig zijn … door helemaal niet te gaan "stemmen"

 2. [2] Nou ACP je zult wel tevreden zijn met je eigen gevoelde genialiteit. Wat mij betreft heb je geen ruk van Dekkers begrepen en pak je het stuk aan om aan zelfbevrediging te doen.

 3. De man is simpelweg niet tevreden met deze verzorgingstaat dus wil hij "de overheid liberaliseren" door het (verzorgingstaat)beleid direct functie te maken van de opinie van het volk in de hoop dat de consequenties (beleid) de auteur beter bevalt. Het is echter dezelfde verwerpelijke overdrachtstaat.
  Een zelfbeperking v/d overheid voor wat betreft belastingdruk valt dan helemaal niet te verwachten.

  De boven-ons-gestelden moeten zich niet houden aan wat de burger vindt maar aan de grondwet, en dan liefst eentje die wat zelfbeperkender is dan de huidige.

 4. Boven dit topic staat te lezen dat dhr. Dekker zelf een overheidsdienaar b.d. is. Dat geloof ik dan maar. Maar dhr. Dekker heeft het in zijn verhaal over DE overheid dit en DE overheid dat. Geen enkele vermelding van eigen collaboratie. En dat is een misser. Er staat nog net niet van Ich habe es nicht gewusst (om gelijk maar de wet van Godwin erin te gooien), maar ik hoop van harte dat dhr. Dekker zich ook wel bewust is van zijn eigen schuld in deze onverkwikkelijke zaak die overheid heet. En dat de man nu getooid met papieren zak over het hoofd en zichzelf kastijdend met de karwats over straat loopt lijkt mij niet meer dan logisch.
  🙂

 5. [3] Precies wat ik zei … Dekkers vertegenwoordigt een totaal confuus volk dat geen overheidsbemoeing wenst als het gaat om vrije markt situaties, maar dat wel weer wil als het met zijn (hun) prioriteiten strookt, met name wat betreft de "zekerheden". En net als de meeste mensen ben jij daar ook mee eens schijnbaar.

  En DAT terwijl vrijwel ALLE overheidsacties … in feite ONGEWENST zijn … of niet soms?

 6. [4] die veel beter kan veronderstellen dat er per deinitie … maar dan ook NIEMAND "boven ons is gesteld", ook niet alstie op een wolk of in de hemel resideert … Laat staan in Den Haag. of welke hoofdstad ook.

  Arend kan beter zijn eigen vrijheid en, ergo zijn persoonlijk soevereiniteit, nastreven en op niemand rekenen …

Comments are closed.