De minister Rita Verdonk eist dat!

Het is overbodig om hier te zeggen dat de overheid zich met ALLES bemoeit. Dat is bekend. De Vrijspreker signaleert vooral tot welke nonsens dit leidt, en dat de oorzaak ligt bij het ontbreken van de vrijheid en de soevereiniteit van ieder individu.

Nu staat het geven van een handdruk weer in de belangstelling. De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) heeft een uitspraak over handjesgeven gedaan. Deze CGB die in 1994 door de overheid is ingesteld, moet bewaken dat er geen discriminatie wordt gepleegd. De CGB, die bestaat uit een twintigtal professoren en meesters, heeft nu een uitspraak gedaan in een wereldschokkend geval waar een lerares van een vmbo-school in Utrecht mannen geen hand wil geven.

Volgens de commissie kan van de vrouw niet worden geëist dat ze dat wel doet, omdat er andere manieren zijn om mannen respectvol te begroeten.
Rita noemde die uitspraak “te gek voor woorden”. Het oordeel is volgens de nummer twee van de VVD-kandidatenlijst niet bevorderlijk voor de integratie.
Die uitspraak past niet in het straatje van de minister, DUS zegt ze dat de commissie maar moet worden opgeheven. Eerst een commissie instellen en als die niet doet wat jij wilt, dan die commissie maar weer opheffen. Een prachtig voorbeeld hoe de politiek werk, hoeveel vertrouwen je er in kunt hebben.
Een aansporing om te gaan stemmen of om de ik-stem-niet petitie te ondertekenen?

Ook Jan Peter Balkenende (CDA) is het niet eens met de uitspraak van zijn commissie, maar de commissie opheffen gaat hem toch te ver. Ondertussen weten we dat we die commissie niet eens MOGEN opheffen van de EU en de VN. Dat zegt dan ook weer iets over de zelfstandigheid van “Nederland”. Maar dat is een ander onderwerp.

Het gaat er hier om of de ene mens de andere een hand wil geven. Big deal!
Laat iedereen dat toch zelf bepalen. En laat iedere school de regels zelf stellen die ze op haar eigendom wil uitoefenen. Als een school in Limburg wil eisen dat iedereen in een blauwe jurk komt, wat hebben die lui in Den Haag daar dan mee te maken? Laat ze zelf maar tot de ontdekking komen dat ze dan geen leraren krijgen.

Het hele probleem komt doordat de overheid zich met ALLES bemoeit. In dit geval heeft ze ALLE bevoegdheden over het onderwijs naar zich toe getrokken en beveelt ze de uitvoering doordat zij het allemaal financiert.

De Commissie moet inderdaad afgeschaft worden. Maar op andere gronden. En wel nadat eerst die wetten over discriminatie afgeschaft zijn.
De oplossing is het hele onderwijs compleet onafhankelijk te maken van staat.
Pas dan hebben we echt “Vrijheid van onderwijs”.

6 REACTIES

 1. Normen en waarden opleggen, respect afdwingen.

  Het zijn geen mensen meer in Den Haag, triest. Ze kunnen zelf het fatsoen niet opbrengen om het goede voorbeeld te geven in een multiculturele samenleving. ‘Zero Tolerance’ in Nederland..

 2. Mee eens dat dit inderdaad een zaak is van het betrokken schoolbestuur. Ook van de ouders. Ik zou mijn koters niet op een school doen waar de docenten in een tent rondlopen. Het echte probleem met onaangepaste immigranten is dat zij met WAO, WW en bijstandsuitkeringen worden beloond als hun levensstijl hen werkloos houdt.

  Van Rita Verdonk krijg ik nog wel eens de indruk dat haar zure houding iets te maken heeft met onderdrukte fantasieen over uniformen, grote sterke negers met een hele lange l*l en iets met S&M… maar misschien vergis ik mij…

 3. Tja…ik geef mohamedanen ook liever geen hand, maar dat is puur uit hygienische redenen. Omdat dat dan niet met geloof te maken heeft mag dat weer niet van die commissie.

  verdonck heeft wel gelijk.
  die commissie stelt dat ze geen hand hoeft te geven vanwege haar religie. Wanneer staat religie boven discriminatie.
  Gelovigen mogen wel discriminrereb van hun ongelovige niet.

  dus opheffen, samen met Hub

 4. Wat een vreselijk idioot gedoe over alweer dat handjesgeven.
  Het idee dat je verplicht zou zijn om iemand een hand te geven.
  Geldt dat ook voor iemand die smetvrees heeft? Er zijn trouwens wel meer redenen waarom je iemand geen hand zou willen geven – als je die persoon niet aardig vindt, bijvoorbeeld.
  Nog even en er wordt in de wet vastgelegd dat je verplicht bent je aan allerlei traditionele beleefdheidsvormen te houden.

  Een overheid is al erg genoeg, en dan hebben wij óók nog zo’n pesterige! 🙁

 5. [3] Neen, niet met Hub maar wel samen met het afschaffen van alle discriminatie-wetten-nonsens.

Comments are closed.