Vijf dagen na de verkiezingen zie je verschillende nabeschouwingen. De NRC spreekt bvb van een “knagend gevoel”. (zie hier onder).

Hoe zit dat bij de bezoekers van de Vrijspreker?
!++46++!

NRC: “. . . . . . . . knagende gevoel dat veel kiezers hebben: we hebben nu onze stem uitgebracht maar wat er verder mee gebeurt, daar hebben we geen invloed op.
Bijvoorbeeld: de partijen aan de zijkanten van het ‘politieke spectrum’ hebben gewonnen, en wat voor adviezen hoor je? Formeer een stabiele regering in het centrum. Wie het uitiendelijk gaan worden en wat ze vervolgens gaan doen, daarop heeft de kiezer nu geen invloed meer.”

9 REACTIES

 1. Ik heb gestemd, ben niet blij met het resultaat maar voel me er wel lekker bij.
  Democratie gaat niet over goede besluitvorming, maar over de bestrijding van corruptie. Natuurlijk heb je onder democratie corruptie en machtsmisbruik, maar gezien het feit dat we wel een overheid nodig hebben en alternatieve reguleringsvormen of een te hoog risico op corruptie kennen (technocratie / autocratie in de klassieke zin) danwel slechte besluitvorming kennen vanwege excesieve transactiekosten (directe democratie) blijft de vertegenwoordigde democratie de minst kwalijke optie, al blijft het een gruwel.

 2. [1] Het is belangrijk om je er lekker bij te voelen. Ik wil dat natuurlijk niet verstoren.
  De redenering klinkt logisch, maar is ze dat ook?
  In het bijzonder, ga je niet van een verkeerd uitganspunt uit?:
  "Democratie gaat niet over goede besluitvorming, maar over de bestrijding van corruptie".

  Er werd toch een regering (parlement) gekozen om besluiten te gaan nemen?

 3. Ik ben het niet eens met Zalm waar hij zei dat ‘de anarchisten de verkiezingen gewonnen hebben’. Ik ben wel van mening dat door deze verkiezingen de huidige anarchistische status van Nederland prima is blootgelegd. En dat ‘de politiek’ zich dit feit bijzonder mag aanrekenen. Die zaait zal oogsten, daar kan JP alles van vertellen.

 4. Ik baal dat lijst 14 geenéén zetel heeft waar ik en vele anderen op gestemd hebben.

  Ik snap niet dat wanneer merendeels van de bevolking klaagt over dat alles duurder wordt en Balkenende eruit moet, ineens CDA op 1 staat.
  Een groot raadsel, en de mensheid dom.

 5. [2]
  Mijn stelling dat democratie niet de optimale besluitvorming tot doel heeft is het resultaat van een diepere gedachtengang. Indien we aannemen dat goede besluiten informatie vereist, dat het verkrijgen van informatie kostbaar is en dat de juiste verwerking van informatie bepaalde capaciteiten vereist (intelligentie, al dekt dat niet de lading), dan kom ik tot de conclusie dat democratie alleen onder zeer onrealistische assumpties tot de juiste besluiten leidt. Immers, je gaat er van uit dat er een meerderheid bestaat die alle relevante informatie heeft verkregen (al dan niet door ze met elkaar te delen) en dat deze meerderheid in staat is om de juiste conclusies te trekken. Echter, intelligentie is scheef verdeelt over de bevolking; er zijn meer minder intelligente mensen dan meer intelligente mensen. Daarnaast is informatie kostbaar, zodat het verkrijgen daarvan afhangt van het verwachte nut van de besluitnemer. Gezien de beperkte invloed van een individuele stem in een regime van meerderheidsbesluitvorming zal de prikkel om te investeren in informatie beperkt zijn, nog afgezien van free-riding. Daarbij spelen ook de opportuniteitskosten een rol; hoe beter mijn baan, hoe meer de informatie mij moet opleveren wil ik in de verkrijging daarvan investeren. Mensen met meer talenten hebben over het algemeen hogere opportuniteitskosten. Het is echter juist deze groep die het meest in staat is om de informatie te verwerken! Daarnaast is zij in de minderheid. Nu is wel gesteld dat de slimme mensen de domme mensen kunnen informeren, maar waarom zouden domme mensen de goede argumenten van de slechte kunnen onderscheiden? De opkomst van het populisme doet in ieder geval anders vermoeden. Tenslotte zijn heel veel vraagstukken dusdanig complex dat zelfs intelligente mensen aanzienlijke investeringen moeten plegen voordat ze er iets zinnigs over kunnen zeggen, en vaak dan is de enige juiste conclusie dat we eigenlijk niets weten.

  Kortom, democratie werkt goede besluitvorming onder redelijke assumpties niet in de hand. Wat doet ze dan wel? Democratie kan een regelmatige wisseling van de wacht / macht ondersteunen: Het enige wat je moet doen is mooie beloftes maken. Als je de meerderheid weet te overtuigen, ben je de winnaar. Consequentie is dat de grootste optimist wint, en die kan zijn beloften niet waarmaken (de vloek van de winnaar). Daarom zal er vanzelf een nieuwe winnaar opstaan, zodat een wisseling van de macht uit het systeem voortvloeit. En dat is de beste manier om zeker te stellen dat corruptie beperkt blijft: investeren in langdurige relaties is minder rendabel, omdat je van te voren niet weet wie wint (let wel, in een twee partijen stelsel zoals in de VS gaat het wel, als de democraten niet winnen dan doen de republikeinen dat!).

  Mijn conclusie is dat op grond van redelijke veronderstellingen geconcludeerd kan worden dat democratie goede besluitvorming niet ondersteund, maar corrputie beperkt.

  Blijft de vraag of dit het beste systeem is. Gezien de omvang van het bovenstaande zal ik de argumentatie achterwege laten, met jouw goedvinden natuurlijk, maar sluit ik af met de stelling dat democratie niet het beste, maar wel het minst slechte systeem is.

  Vriendelijke groet,

  NvdB

 6. [5] Interessante redenering en ik ben het er direct mee eens dat je door deze democratie NIET tot de juiste of beste besluiten kunt komen.
  Daarom moeten we af van een democratie die zich met ALLES mag bemoeien en moeten we bij de overheid taken weghalen en het individu zelf laten beslissen. Welke sport hij doet, welke schilderijtjes hij koopt, aan wie hij hulp wil geven enz enz enz.
  Dan kom je in een "republiek met goede echte grondwet" die de burger tegen de staat beschermt.
  Dat is beter dan de absolute democratie!

  Jouw bovenstaand commentaar is wel interessant genoeg om tot een artikel te verwerken voor de hoofdpagina.
  Dan krijgt het meer aandacht.
  Het lijkt me dat je dat met betrekkelijk weinig moeite zou kunnen doen.
  Als je daarvoor voelt, stuur het dan aan hub@vrijspreker.nl

 7. [6]

  Dank voor de reactie.
  De theorie ondersteund inderdaad de norm van een kleine overheid, al zijn argumenten op grond
  De uitnodiging aanvaard ik graag. Wel heb ik het nu te druk om daar een voldoende serieus werk van te maken, eind volgende week heb ik op zich wat tijd om het goed uit te werken.
  Je hoort in ieder geval nog van me!

  mvg,

  NvdB

 8. Ja ik heb gestemd, heb er een goed gevoel over, maar weinig vertrouwen in (voor die tijd al niet, overigens). Merkwaardig is dat Maorijnissen luid verkondigt dat hij als winnaar van de verkiezingen mee moet gaan doen, tegelijkertijd de PVV, die andere winnaar, bij voorbaat uitsluitend. Hij noemt Rutte (…) asociaal, maar socialistisch is pas echt asociaal; de overheid als Robin Hood, terug van (niet helemaal) weggeweest. Ik vrees een coalitie van paarse Sinterklazen, maar een USNP (Unie van Socialistische Nederlandse Provincieën, ter opvolging van wijlen de USSR) vrees ik nog meer. DAn mag ‘rechts’over vier jaar weer de rokende puinhopen opruimen, om daarna weer te worden gestraft voor hun goede werk (nou ja, een kleinere overheid en massavernietiger Hoogervorst eruit, dat zou pas echt goed werk zijn).

 9. [5] <b> NvdB heeft zijn mening nader toegelicht in een afzonderlijk artikel,
  Zie 24 dec.:
  "Over het doel van democratie".</b>

Comments are closed.