Op de vooravond van de Nationale verkiezingen waarop Nederlanders weer de illusie wordt voorgehouden dat ze in een democratie leven, is ’t goed nog eens stil te staan bij de Eurocraten in Brussel, die werkelijk bepalen wat er in Nederland gebeurd en die inmiddels meer dan 80% van onze wetgeving voorschrijven.

De EU is aan de Nederlanders verkocht als onze beste hoop voor de toekomst… Maar achter de scènes, heeft zich een andere, verontrustende, agenda ontvouwen.
De Europese Economische Gemeenschap (EEG) begon voor Nederland in 1972 als een vrijhandelsovereenkomst. De Europese Unie van vandaag is echter hard op weg een Federale SuperStaat te worden, met één munt, één wettelijk systeem, één leger, één politiemacht en zelfs haar eigen nationale volkslied.

In deze documentaire behandelt de onafhankelijke auteur Phillip Day de geschiedenis en de doelstellingen van de Europese Unie, en de onherroepelijke implicaties die deze nieuwe regering voor elke Nederlandse burger heeft. Afgezien van het feit of de kijker nu voor of tegen EU-participatie van Nederland is, stelt deze film de vragen die de oude media weigeren naar voren te brengen en die politici van zowel links als rechts angstvallig uit de weg gaan.

20 REACTIES

 1. Ik kan wel begrijpen dat de EU bepaalt "wat er in Nederland gebeurd".
  Maar niet dat de EEG van 1972 dateert. Of was het dateerd?
  Ik begrijp niet de betekenis van het adjectief "onafhankelijk" bij "auteur".

  U stelt verder "de Europese Unie, en de onherroepelijke implicaties die deze nieuwe regering voor elke Nederlandse burger heeft." Wanneer werd die regering ingesteld? Is die auteur Nederlander of woont hij daar minstens? Zijn naam luidt niet Nederlandsch (de tekst bij de foto ook niet). Hoe kan hij het dan expliciet hebben dan over de Nederlandse burger?

  Wat zijn de vragen die iedereen uit de weg gaat? Hoe vrij bent u nog? En hoe verstandig bent u ooit geweest? En blijft daar nog iets van over? Hoe verstandig bent u nog?

 2. Dit is een Engelse documentaire, geen foto! (click op de Play button!), van een Engelse journalist.

  In Nederland worden dit soort documentaires helaas nooit gemaakt – ‘Engeland’ kan echter vrijwel klakkeloos door ‘Nederland’ worden vervangen waar ’t de EU aan gaat.

 3. De mensheid mag van mij uitgeroeid worden, zielig zooitje.
  De grooste groep mensen die in een bepaalde situatie verkeren(levenshouding), zullen op een bepaalde partij kiezen die in hun ogen voldoet aan hun eisen.
  Maar hoe zit het dan met de andere mensen.
  Heel dat stemmen is een illusie en we worden er ieder jaar maar slechter van, en maar vrolijk doorgaan, kuddedieren.

 4. Het minste wat we kunnen doen, is stemmen op een EU-sceptische partij, zoals de PVV of SP.

 5. Wat ik me afvraag is: Wat zou er in praktijk gebeuren wanneer een nationaal parlement besluit te breken met de EU-wetgeving?
  De sancties hiervoor zijn gigantische geldboetes (alsof de politici dat iets uitmaakt, is toch niet hun geld), maar stel dat men ook weigert die te betalen?
  Volgen er dan handelsboycots? Of zou het dissidente land bezet worden?

  Ook lees je wel eens berichten over bijvoorbeeld de EU die Zwitserland onder druk zet om het bankgeheim op te heffen. Ik vraag me af waarom Zwitserland geneigd zou zijn zich iets aan te trekken van die club.

  De EU heeft meerdere malen aangetoond geen ballen te hebben en zeer terughoudend te zijn in het inzetten van militairen. Dus waarom niet gewoon een grote middelvinger naar Brussel en de grenzen (politiek) dichtgooien? Lijkt me een goede stap in de richting van gedecentraliseerd regionaal bestuur.

 6. De EU was aanvankelijk bedoeld voor "echte" samenwerking. In NL is het beeld nu extra vertekend. Onder het mom van de EU heeft onze regering nogal wat zaken doorgedrukt. Verder heeft onze regering geen nieuwe inspraak mogelijkheden gegeschapen, hierdoor mist de burger betrokkenheid. Jammer een gemiste kans. In deze setting kan het niet positief werken en moet je stoppen ermee.

 7. [5] "De sancties hiervoor zijn gigantische geldboetes"

  Hoe kom je daarbij? Zover mij bekend kan een land gewoon uitstappen als ze dat willen. Voor Nederland zou ’t e.e.a. kosten om terug te gaan naar de Gulden, maar dat geld heb je in 1 of 2 jaar al weer terugverdiend.
  Een ‘boete’ is dit uiteraard niet.

 8. [5] [7] Precies Jozef en Henk, want er niets geregeld voor de uittreding. Het zijn alleen onze politici die benauwd zijn, de bevolking niet. We stappen gewoon over naar de EVA en voeren van daaruit onze handel. We zijn dan lid van de Europese Economische Ruimte, waar een bepaald prijskaartje aan hangt, maar de kosten zijn zo terugverdiend. Bovendien als er een land uitstapt er veel andere zullen volgen. Dan zien we dat de EU-keizer geen kleren heeft. Er moet eens een berekening komen van een onafhankelijke organisatie (bijv. Fraser Instituut in Canada of de Cato Instituut in de VS) om de kosten en opbrengsten voor Nederland vs. EU en EVA eindelijk volledig in kaart te brengen en op basis daarvan de discussie te voeren.

 9. [7] Ik dacht dat de EU boetes oplegt aan landen die zich niet aan haar wetten houden.

  Ik weet in ieder geval zeker dat nationale regeringen bij een te groot begrotingstekort fikse boetes krijgen. Ik weet niet of die ooit betaald worden…

 10. [9] Dat geldt alleen voor nationale regeringen die IN de EU zitten en die dus die regels hebben geaccepteerd als onderdeel van hun EU lidmaatschap.

  Als je uit de EU stapt, gelden die regels natuurlijk ook niet meer.

 11. Beste mensen,

  * Uit naam van "de vrede en de internationale veiligheid" maakt dit verdrag het mogelijk om maatregelen op te leggen op elk gebied, politiek, wettelijk, of sociaal, zonder dat daarbij een plaats is gegeven aan de rechten van burgers, of democratische procedures in het algemeen. Zonder in te gaan op de details van één en ander, verwijzen we naar deel III, en in het bijzonder naar de artikelen III-131, III-258, III-261, III-278, III-292, III-293, III-294, III-295.

 12. Het economische Europa vergroot:

  ( Laatste aanpassing: 11 – 12 – 2006 ) (Deze gedachte maakt deel uit van de open debat cultuur, het zogenaamde vrije denken.)
  Homosapiens wat niet meer betekent als: de denkende mens of de verstandige mens, het verschil tussen mens en dier is zijn denken en het overwinnen van zijn extreme instincten en driften, ongemanipuleerde informatie verhoogt het bewustzijn.

  Met grote vreugde wachten de rijke op dit gebeuren!

  Economisch Europa vergroot met miljoenen mensen die maximum 10.000 bef per maand per persoon verdienen.
  In 1945 deelde Stalin in Potsdam Europa in 2 delen: (de west Europese consumptie gerichte vrije markt economie) en de (oost Europese niet consumptie gerichte staats economie) deze 2 Europese verschillende economieën groeiden in sneltempo uit elkaar.
  Door de oost Europese valuta’s op de wereldmarkt niet te erkennen zorgde het I.M.F er in 1947 voor dat de oost Europese en de
  west Europese koopkracht en levensstandaard structureel niet gelijkwaardig werden. (artikel 5 van de I.M.F trukendoos)
  De enorme onderlinge valutawaarde kloof die daardoor tussen de beide Europa’s is ontstaan wordt nu ten koste van de westerse gewone burger gelijk gemaakt en betaald, daardoor hervalt het sociale west Europa in een terugkeer naar de Middeleeuwen.
  Door crisis trachtte Hitler onder dwang Europa via militaire weg te verenigen met als gevolg oorlog, door crisis trachten de huidige economische dictators en despoten onder dwang Europa nu via economische weg te verenigen met als gevolg?
  In laatste instantie zal de sociale weg, onder vrije wil de vereniging van Europa mogelijk maken, met veel geduld en zonder gevolgen.
  Het economische Europa project is een volksverlakkerij met als doel de economische belangen van enkelen, met als betaling: het sociale Europa, het milieu, en ons verstand.
  Oorlog is een gevolg van een falende economie, zo simpel is dat, hebben we dan niets geleerd in het oude Europa, nog steeds is een falende economie met als gevolg werkloosheid, racisme, uitbuiting en criminaliteit deze is “de” brandstof van de oorlogsmachine.
  Natuurlijk is het gevaar voor een derde wereld oorlog op Europees grondgebied nog steeds mogelijk, volksverhuizingen veroorzaken een enorme druk op de politiek en op de wapenindustrie, laat ons hopen dat de verstandige mens zijn agressieve instincten kan onderdrukken.
  Op wereldschaal wordt jaarlijks 650 miljard Euro besteed aan wapens, 40% door de U.S.A.
  Als we ons, het verleden niet herinneren, dan zullen we het opnieuw moeten beleven.
  Kan de huidige levensstandaard van de Europese westerse bevolking 80 jaar worden teruggeschroefd omwille van de I.M.F spelregels??
  Mensen van lage loon landen komen hier hun geluk zoeken, wegens economische redenen komen de volksverhuizingen op gang.
  De totale vrije markt economie wordt door de volkeren wandel overspoeld, goedkope arbeidskrachten is het doel.
  Van ontwikkelingshulp is geen sprake meer, het door elkaar klutsen van volkeren is voer voor de rechts radicalen.
  Er komt een loonstop van 50 jaar, daardoor enorme werkloosheid bij onze jongeren, gevolg: grote sociale onrust.
  Economie is een middel en mag geen doel op zich zijn.
  De economie is een werktuig voor onze samenleving, met als doel de mensheid te dienen.
  Economie moet in de eerste plaats het welzijn van ieder mens verbeteren, en het heden en de toekomst waarborgen.
  De verdiensten van de economie moeten ten voordele van de totale bevolking staan, en niet enkel de belangen dienen van de eigenaars van de totale vrije markt.
  In het nieuwe economische Europa is economie een doel op zich, het sociale Europa, het Europa van het welzijn van alle mensen is hier ondergeschikt door gebrek aan respect voor de medemens, met als gevolg: de kar wordt voor de paarden gespannen.

 13. Vervolg,

  Aan al dit is ook een positieve kant, onze bedrijven moeten niet verhuizen, vermits we nu zelf lage loon landen zijn.
  Natuurlijk weten we wel dat na 50 jaar de lonen terug zullen stijgen, om dit te voorkomen kunnen we Europa terug economisch vergroten
  tot aan het Oeralgebergte, de oorspronkelijke grens.
  Zijn er binnen 50 jaar nog werkende mensen nodig, met al de machines en automatisering die we dan hebben?
  Of moet dan elk individu nog steeds 50 jaar werken in een 24 uur economie???
  In ieder geval kunnen we tegen deze vorm van globalisatie niet tegen zijn, de werkende mens droomt immers al lang van armoede en om terug te gaan naar de slaventijd en het stenen tijdperk.
  De oude president van Amerika “Ronald Raegan” had dan toch gelijk toen hij zei: de arme mensen mogen niet jaloers zijn op de rijke mensen, ze moeten hand in hand gaan zonder harde gevoelens, dit is dus globalisatie op zijn schoonst?
  Wat is nu eigenlijk de maatstaf voor motivatie en een menswaardig bestaan voor iedereen.
  De sterkte van onze economie is gebaseerd op het evenwicht tussen werkgever en werknemer, de koopkracht hangt af van het loon.
  Onze economie kan zich geen minimum lonen en geen uitbuiting van mens door mens permitteren.
  Menswaardig bestaan is de basis en de toekomst van een goede economie en van onze samenleving.
  Volgens economische experts maken de extreme rijke in aantal slechts 5 % van de totale bevolking uit, maar zij bezitten wel
  80 % van onze totale economie, dit extremisme loopt hier uit de hand.
  Een goede en blijvende economie bestaat uit drie delen: economie, loon en koopkracht, gevolg hoge levensstandaard, deze drie kunnen niet zonder elkaar omdat ze samen de vicieuze cirkel sluiten, ontbreekt één van de drie dan valt de economie op lange termijn stil.
  De automatisering van onze economie is een goede zaak, indien ze ten dienste van de totale samenleving komt.
  Samen met deze miljoenen mensen wordt het gedachtegoed van de Middeleeuwen weer opgenomen.
  De volksverhuizingen komen op gang, dit om de totale vrije markt economie en het globalisme niet te schaden.
  De rijke zullen weer beroep kunnen doen op inwonend personeel zoals: koks, hoveniers, werkvrouwen, onderhoudspersoneel enz. en dit tegen hongerlonen, respectloosheid voor de medemens bereikt hier zijn hoogste vorm.
  De oudere mensen onder ons zullen zich deze tijden nog goed herinneren, uitspraken zoals: ik heb nog gediend bij de baron, notaris, advocaat, directeur enz., deze uitspraken liggen nog fris in het geheugen, de sociale Middeleeuwen zijn immers nog maar 60 jaar voorbij en de nieuwe sociale Middeleeuwen kondigen zich aan.
  Het vanzelfsprekend aanvaarden van onderdanigheid is een inbreuk op de menswaardigheid en op onze voorbeeld model maatschappij, de brainwash om een rijke als superieur te beschouwen, deze ideologie wordt nu terug gepromoot, onderwezen en op een zeer subtiele manier de mens ingelepeld, goede tijden voor de rijke en slechte tijden voor de arme.
  De opname van het kleine oost Duitsland (DDR) in de grote en rijke modelstaat west Duitsland leidde tot grote economische crisis.
  Kan west Europa deze miljoenen lage loon mensen verwerken, of zal het leegbloeden?
  Voor al diegenen, die graag inwonend personeel hebben, m.a.w voor de eigenaars van de totale vrije markt economie is de opname van deze 70 miljoen mensen de terugkeer naar de goede oude tijden, voor de gewone man echter is het de terugkeer naar de Middeleeuwen.
  De ondergang van onze huidige modelmaatschappij met gelijke rechten en mogelijkheden voor iedereen is hiermede ingezet, en het begin van de duale samenleving is aangevangen, deze duale samenleving van rijk en arm wordt nu gepromoot.

 14. Laten we uit de begrafenis van Europa iets leren:

  Terug naar het oude verenigde Europa zonder de Oostbloklanden is het enige maakbare voor Europa.

  Verder:
  Wanneer er een nieuw land bij het oude verenigde Europa wil komen moet het kunnen bewijzen dat het conform is om bij te treden.
  Ontwikkelingshulp met traditionele diplomatie, handel, wetenschap en technologie is vanzelfsprekend.

  Conformiteit in:

  1. valuta waarden
  2. milieu wetgeving
  3. sociale voorzieningen
  4. lonen
  5. koopkracht
  6. levensstandaard

  Geen wilde economische globalisering, waarbij het oude West Europa enkel maar goed genoeg is om:
  § Te betalen en te verarmen.
  § Om zijn bedrijven te zien verhuizen en daardoor een sociaal kerkhof van werklozen achter te laten.
  § Om volksverhuizingen te veroorzaken en daardoor racisme, dit is waanzin.
  § Om goedkope arbeidskrachten te bekomen en zo de lonen van het oude Europa te drukken.
  § In West Europa is hardlabeur verdwenen door automatisering en modernisering en niet door het verhuizen van onze bedrijven naar lage-loonlanden!
  § En om een Europees leger op te richten dat ons honderden miljarden zal kosten.

  § Dit om de neoliberale, libertaire, marktfundamentalistische en extremistische multinationals zich niet onmetelijk te laten verrijken tot ze een staat in een staat vormen in Europa, voorbeeld VS.

  Hoge lonen hebben immers altijd de drang naar automatisering en modernisering gestimuleerd, wat voor onze totale samenleving een zeer goede zaak is.
  Economie is een middel en mag geen doel op zich zijn.
  Geen leger voor Europa en daar zijn we fier op!
  De mens, door zijn extreme instincten en driften gedreven zal altijd weer opnieuw redenen genoeg vinden om oorlog te maken.
  Problemen laten zich niet met oorlog oplossen, maar wel met traditionele diplomatie, handel, wetenschap, technologie en degelijke ontwikkelingshulp, zelfs na een oorlog kunnen we niet anders dan deze factoren gebruiken.

 15. een goeiedag.

  ik zou hier toch even m’n spijt wilen uitdrukken over hoe misgeïnformeerd en oppervlakkig iedereen hier denkt.

  Jullie denken dus met nederland in z’n eentje iets uit te maken in de wereld? eerst en vooral, fout gedacht! een verenigde staten van europa is dan ook nodig!

  als iedereen zich liet leiden door nationale gevoelens dan was op den duur limburg onafhankelijk. ik zie hier dan ook geen andere argumentatie dan nationale trots. als je wilt praten over politiek, informeer je eerst goed! we zien dat landen die zich aansluien bij de eu hun welvaart zien stijgen. dat geld niet alleen voor netto-ontvangers (zoals nederland trouwens, dus wat klagen jullie) maar ook voor netto-betalers.

  het is doodsimpel om te handelen met een andere eu-land, prijzen zakken omdat bedrijven minder administratieve kosten maken en omdat ze geen rekening hoeven te houden met koersstijgingen maar ook omdat we een interne markt van 500000 europeanen hebben wat de concurrentie bevorderd!

  dit is wat ons aanbelangd en er zijn nog meer voordelen.

  op internationaal vlak kunnen we een tegengewicht voor de usa betekenen! dan pas stellen we iets voor, of denk je nu echt dat "het grote nederland" wat voorstelt?

  als jullie tegenargument is dat de eu veel kost, wel dan heb je het ook fout, de eu kost zelf minder dan de nederlandse regering. als het tegenargument is dat het een bureaucratische rompeslomp is, wel dat is het niet, maar het kan vlotter. het zou al vlotter gelopen hebben als alle nationalistische fransen, nederlanders, britten geen NEE, NON, of NO zouden stemmen tegen een europese grondwet!

  weet goed wat de nationalisme veroorzaakt heeft, inderdaad, nazisme en achteruitgang van de economie omdat men bv buitenlanders weigert.

  door europa geen woIII, door europa was er geen voedseltekort na woII door europa nu zijn we het grootste economische machtsblok ter wereld (dit is toch wat telt hé tegenwoordig?)

  breng hier maar iets tegen in!

  (voor iemand over het europees landbouwbeleid begint te zeiken, dit zijn ze aan het afbouwen)

 16. [16]
  Michiel,

  Ken jij het verschil tussen de EU en de EFTA ?

  Ben je meer voor de EU of voor de EFTA en zo ja waarom ?

  Ken jij het verschil tussen het vrij uitwisselen van o.a. kapitaal en mensen en het supranationaal bepalen wat er nationaal moet gebeuren ?

  Is de EU niet ook nationalistisch, en zo nee waarom niet ?

  Ben je voorstander van een minimum loon en zo ja waarom, zo nee waarom niet ?

  Wat is de waarde van een economisch machtsblok dat voornamelijk met zichzelf handelt en waarin de inwoners steeds verder beperkt worden in hun vrijheden, zogenaamd omdat Brussel het beste met deze inwoners voorheeft ?

  Op basis waarvan menen de EU politici dat ze het recht hebben om mij te vertellen wat ik moet doen en niet mag doen ?

  Over hoeveel jaar is het landbouwbeleid volledig afgebouwd ?

  In hoeverre waarborgt de voorgestelde EU grondwet het subsidiariteitsbeginsel ? En hoe zit dat met waarborgen voor de individuele vrijheid ?

  Hoe komt het dat zoveel jeugdigen zich in toenemende mate onplezieriger voelen onder de toenemende controle, zoals bijv. leerplichtambtenaren, politie die datgene doet wat de burger niet mag (te snel rijden, op de mountainbike door een voetgangersgebied scheuren terwijl een scholier op de bon geslingerd wordt voor fietsen aldaar etc.) en in hoeverre garandeert de EU dat dat afgebouwd gaat worden ?

  Kun je een aantal administratieve lasten en boetes noemen die door de EU eenwording aan bedrijven opgelegd zijn ?

  Ik zie met belangstelling naar je ntwoorden uit.

 17. 1) Als ik het goed voorheb is EFTA een handelsoverkomst waar IJsland Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland inzitten? Deze landen werken nog volledig soeverein op alle andere gebieden?

  Als je me vraagt waar ik het meest voorstander van ben dan is het van een Europa die meer samenwerkt dan dit alleen. De Europese Unie is verre van perfect, het is meer nog een bouwwerf. Met de goede wil van de leden kan dit project langzaam helemaal uitgroeien. Ik ben voorstander van de Europese Unie omdat deze meer verwezenlijkt dan enkel een grote markt.

  De Europese volkeren hebben altijd gezocht naar machtsevenwicht, wat tot wapenwedloop en oorlogen leidde. (Frans-Duitse oorlog, napoleontische oorlog, eerste en tweede wereldoorlog). Dit achterhaalde principe van macht door geweld naar Amerikaans model is vandaag de dag binnen de Europese Unie niet meer van toepassing. Doordat landen in een unie zitten is er plaats voor debat, en is er enkel oorlog met woorden. En kijk wat we hebben bereikt!
  Voormalige sovjetstaten zijn in 15 jaar omgebouwd tot democratieën met een moderne (en liberale) staatsstructuur om toch maar bij de unie te kunnen horen. Ook bewapeningswedloop is uitgesloten. Hoe komt dit? Doordat Europa met al z’n regeltjes en verdragen de staten laat samenwerken op binnenlands niveau met wederzijdse controle en wederzijdse belangen. Als Amerika een land als Irak binnenvalt is er slechts éénzijdige controle en éénzijdig belang en is er slechts plaats voor één visie, en we zien het resultaat: chaos. Amerika wil controleren door militaire macht en invasie, Europa heeft macht doordat ze gewoon dreigt zich niet van het land aan te trekken!
  De Europese Unie heeft ervoor gezorgd dat Polen bijvoorbeeld van binnenuit hervormt is, z’n wetten heeft aangepast en ze deden dit vrijwillig! Doordat elk land de ander controleert is er geen achterdocht en kunnen veel meer projecten gerealiseerd worden, om concreet te zijn: Galileo (waar er nog problemen rond zijn door de nog altijd trage werking van Europa die sneller zou zijn met een grondwet). Ook misdaad kan beter bestreden worden met een Europees veiligheidssysteem, etc etc…

 18. …Ik denk dat het dan ook de schuld van de nationale politici is dat bij de Europese burgers een anti-Europees klimaat aan het vormen is. als er iets misloopt is het gemakkelijk de Europese Unie met de vinger te wijzen, goede dingen worden niet of nauwelijks vermeld!

  2) Je vraagt me ook wat het nut is van in Europa te bepalen wat er nationaal moet gebeuren? Door de Europese regeltjes en wetten die alle landen moeten naleven is het bijvoorbeeld bijna uitgesloten om slecht eten op je bord te krijgen, is er meer aandacht voor milieu (hier zijn voor en tegenstanders van, maar we kunnen er niet onderuit dat er iets moet aan gedaan worden). Ik vind ook dat je niet kan zeggen dat het echt boven het nationaal niveau staat en de regering met touwtjes bestuurd, je weet waarschijnlijk ook wel dat alle richtlijnen die Europa maakt ook langs de raad van ministers van de landen gaat en dat er dus wel degelijk zeer veel plaats voor invloed is, in Amerika dan weer niet. Ik vind dit persoonlijk een pluspunt, alleen duurt het langer een wet/richtlijn te stemmen.

  Ik ben ook een dromer, maar wel realist. Ik begrijp dat Europa uit verschillende culturen bestaat en dat nationale gevoelens niet mogen over het hoofd gezien worden. Daarom ben ik voor Europa maar voor het behoud van de verschillende culturen. Dit kan door de staten verschillende bevoegdheden te laten hebben waar ze zelf over kunnen beslissen. Bv onderwijs. Waar ik wel voor ben is voor een gemeenschappelijk buitenlands beleid, milieubeleid, veiligheidsbeleid. Als er een Europese regering is dan moet elk land blijven inspraak hebben maar moeten de veto’s afgeschaft worden of Europa blokkeert zoals het nu aan het doen is.
  3) De EU is volgens mij in wezen niet nationalistisch als je kijkt wat de doelstellingen zijn. Het is een heel liberaal systeem met zeer veel verschillende volkeren. Het probleem van Europa is ook dat de burgers nu nog niet veel binding voelen met hun familie uit de Oostbloklanden. Dit zal volgens mij veranderen met mijn generatie (ik ben slechts 19) die is opgegroeid met die landen bij de unie eigenlijk. De EU is ook niet nationalistisch omdat ze in ieder land een potentiële vriend ziet, en een ander idee van macht heeft dan Amerika zoals gezegd. Macht door wederzijdse toezicht. …

 19. Andere vragen beantwoord ik morgen,

  Ik hoop toch met mijn betoog een debat op te roepen die doet inzien dat Europa zeker geen slecht project is. Een federale superstaat zal Europa nooit worden, maar ik hoop dat velen het met me eens zijn dat eendracht meer macht en welvaart creëert dan alleen te staan in de wereld, met een buur naast je die zich aan het bewapenen is waardoor jij ook al je geld in bewapening moet steken, en misschien vinden jullie zelf ook wel voordelen? Maar aangezien ik hier duidelijk op een anti-Europese site zit zal dit moeilijk worden 😉
  Ik vraag me ook af, wat is nu precies de reden waarom jullie anti-Europees zijn en jullie zouden willen terugtrekken uit de EU. Buiten dat het bureaucratisch is want in wezen is het niet eens zo’n rompslomp maar is dat de macht van de EU.
  En ik vraag jullie ook, als je erover nadenkt, is het niet beter dat sommige zaken op Europees niveau behandeld worden?

Comments are closed.