Veehouderij wereldwijd is gevaarlijker voor milieu dan verkeer.

Gelukkig hebben we Marianne Thieme van de dierenpartij beschikbaar als minister van landbouw.

De Wereldvoedselorganisatie, FAO, publiceert in haar rapport “Livestock’s Long Shadow” *) dat de veehouderij ernstige gevolgen heeft voor het milieu, onder meer door de uitstoot van broeikasgassen en aantasting van de bodem- en waterkwaliteit. Daarom roepen ze op om onmiddellijk maatregelen te nemen om de volgende ramp te voorkomen. De milieubelasting van de sector moet gehalveerd worden.

De toenemende welvaart is de schuld van deze ramp. Want daardoor verdubbelt de consumptie van vlees en zuivel en zal die in 2050 jaarlijks 465 miljoen ton vlees en 1.043 ton zuivel bedragen.
“Varkens, runderen, kippen en schapen gebruiken dertig procent van het landoppervlak (inclusief weides en de akkers voor veevoer). Dat leidt tot ontbossing, erosie en de uitputting van land. Ook de waterkwaliteit heeft te lijden onder de intensieve veehouderij.”

Gelukkig hebben we nu een partij voor de dieren. Marianne Thieme, Fractieleider, heeft de informateur al ingefluisterd om een kabinet te vormen van gewoon links, meer links, echt links, nog linkser en super links. (CU, D66, PvdA, GL, en SP). Marianne is bereid om zelf in dit kabinet zitting te nemen. Minister van Landbouw? Met 76 zetels hebben dan immers een meerderheid.

Marianne wil dat de mensen meer vegetarisch gaan eten. Dat zou de vleesconsumptie al iets kunnen beperken, al is nog niet duidelijk wat dit voor de land en tuinbouw betekent.
Zij zal er niet aan ontkomen om in te grijpen in de (groeiende?) veestapel van koeien, varkens, schapen, geiten, paarden (en vissen??).

Dit opent mogelijkheden voor de innovatiehobby van de overheid en de daarbij horende afzetmogelijkheden voor subsidies. Denk maar eens aan het ontwerpen van apparaatjes die urine, fecaliën en gassen van al die dieren moeten gaan opvangen! En die opgevangen stoffen moeten daarna weer gerecirculeerd worden.
Tevens kan dat dan gepaard gaan aan research voor dergelijke apparaatjes voor menselijk gebruik. Want die mens, is toch de grootste vervuiler en de oorzaak van dat alles.
Als u nog ideeën hebt voor andere oplossingen, zullen we die graag als advies aan Marianne doorgeven.

*) Dit nieuwe boek wordt gepresenteerd door “experts” van de FAO en de Wereldbank op een seminar over Milieu en Ontwikkeling in Frederiksberg, Denemarken op 18 december 2006.
————————————-
*) Zie: www.poultry.kvl.dk/upload/p…
en
www.destentor.nl/economiest…

11 REACTIES

 1. De natte droom voor iedere ambtenaar op ’t ministerie van Landbouw. Voor wat betreft Marianne; zij belichaamt al diegenen die, vanuit de beste bedoelingen, hun mening goedschiks of kwaadschiks aan een ander opdringen. De geschiedenis is vergeven van dit soort lieden die koste wat kost de mensheid willen verheffen, over het algemeen met desastreuze gevolgen.

 2. De Partij Voor de Vrijheid heeft in haar partijprogramma een hele paragraaf aan dierenrechten besteed. Maar als Thieme het over andere partijen heeft, laat zij zich alleen in positieve bewoordingen uit over GroenLinks, de SP en de PvdA. Toch een linkse partij, die Partij voor de Dieren?

 3. Dat stom kieken beseft toch niet goed wat ze zich op de hals haalt hoor. Besef je wel wat onze boeren zullen doen met dat onnozel wicht als ze écht minister van landbouw wordt?

  Het moet toch overduidelijk zijn voor iedereen nu dat democratie toch niet mag betekenen dat iedere idioot zijn idiote plannen door ieders strot mag rammen?
  Maar laat de hollanders het vlees maar verbieden hoor, hoor ik de Vlaamse slagers al denken…

 4. [6] "Het moet toch overduidelijk zijn voor iedereen nu dat democratie toch niet mag betekenen dat iedere idioot zijn idiote plannen door ieders strot mag rammen?"

  Je bedoelt dat het dat WEL betekent.
  Het is dan zelfs een vrij goede definitie van "democratie".

 5. [6] Bud,

  Wat gaan de boeren dan precies dan ?

  Een beetje mopperen en vervolgens inbinden zoals de middenstanders, de boeren zelf, de vrije beroepen, de ondernemers, ja alle produktieven uiteindelijk altijd doen wanneer de pletwals der staat over hun heen rolt.

  Het is natuurlijk compleet knudde dat malloten als die Thieme in een positie worden gecatapulteerd om over 16 miljoen anderen beslissingen te nemen
  maar dat noemt "democratie".

  Het geeft te denken dat er wel 120.000
  lui hebben gestemd op die partij voor de "dieren" en een paar miljoen op
  rovende linxe volksmenners als Maorijnissen en Boslim terwijl Hub z’n stem niet campagne ocharme een paar tientallen handtekeningen heeft opgeleverd.

  En de enige keer dat een libertarische
  partij heeft deelgenomen aan de twwedekamer-verkiezingen (in ’94) kreeg ze minder dan 3000 stemmen.

  Zo liggen de verhoudingen.En zolang die zo blijven liggen kan een minister van landbouw , al is het maf social engineering type als die Thieme , de boeren en weet ik veel wie nog naaien
  zonder veel te vrezen te hebben.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 6. Milieufanaten, net als fundamentalisten, puriteinen en professionele bemoeials van iedere soort, zijn continu op zoek naar "problemen" om op te lossen. En desnoods creëren ze die zelf. Liefst van het soort waar ze zoveel mogelijk andere mensen mogen beleren over hun "zondigheid", hun leven kunnen verstoren en zichzelf tot braakneigingen toe "superieur" voelen.

  Nu is het dus dit weer. Blijkbaar is gezeur over de vermeende menselijke invloed op klimaatverandering nog niet genoeg. Wellicht hebben ze zelf ook ontdekt dat dit verband bijna onbewijsbaar is, omdat het variëren van CO2 in samenhang met temperatuur in het verleden ten eerste niet aantoont dat het één het ander veroorzaakt of dat misschien er een derde oorzaak is, ten tweede er geen verklaring is voor het feit dat het klimaat altijd al drastisch fluctueerde zonder menselijke uitstoot, en ten derde, mits dit alles zou zijn verklaard, we niet weten of het ingrijpen in de uitstoot op zichzelf meer schade aanricht dan oplost. Ze willen kennelijk iets om op terug te vallen als over 20 jaar mocht blijken dat al die peperdure en vrijheidsbeperkende maatregelen niet bepaald het gewenste effect hebben gehad en we beter het klimaat z’n gang hadden kunnen laten gaan, en de natuurlijke neiging van mensen om energiezuiniger (want goedkoper uit) te zijn het werk lieten doen, of dat we er zelfs nul komma nul invloed op hebben.

  Maar er is een prima oplossing voor het ruimtegebrek en al dat methaangas wat die beesten produceren. Gewoon binnen houden, desnoods stapelen in flats, de afvalstoffen en gassen opvangen en gebruiken voor energieopwekking, net zoals stront van mensen gebruikt kan worden voor energie. Uiteraard klagen de bemoeifetisjisten dan weer dat die dieren niet in hun "natuurlijke" omgeving zitten, maar vraag eens aan een mens of hij liever in een vieze boom zonder betrouwbare toegang tot voedsel in 40 graden hitte zit, of in een comfortabel huis met airconditioning en 3 keer per dag te eten.

  Dat er "natuur" wordt gekapt voor menselijke bewoning lijkt me nogal wiedes. Of wil de milieubeweging beweren dat de natuur en de leefruimte van andere dieren belangrijker zijn dan het comfortabel voortbestaan en de leefruimte van het dier en hoogtepunt van de natuur genaamd de mens? Zelfs al zou je zeggen dat "de (overige) natuur" even belangrijk is als de mens, zou dat betekenen dat je gewoon 50% van ieder nieuw ontgonnen land natuur laat blijven, en dan valt er nog heel wat natuur te vernietigen ten gunste van menselijk leven voor we zover zijn.

Comments are closed.