Mark Rutte heeft zijn verontrusting uitgesproken over de mogelijkheid van een generaal pardon in het geval de combinatie PvdA- CDA aan de macht komt.

Merkwaardig, dat de partij die het woord liberaal in haar vaandel voert dan blijkbaar de minst liberale is op het stuk van de asylanten. Blijkbaar lonken in die richting toch de meeste stemmen.
Overigens blijf ik bij mijn mening dat onder de huidige omstandigheden ( onmogelijkheid om vrije immigratie te combineren met een dwangverzekeringsstelsel dat vrijelijk allerlei uitkeringen verstrekt) het voor ieder die over een blanco strafregister beschikt,mogelijk moet zijn, de Nederlandse nationaliteit hetzij voor zichzelf, hetzij voor anderen aan te kopen tegen een zodanige prijs dat de huidige bezitters van het Nederlandse paspoort er niet op achteruitgaan.
Hopelijk komt er een tijd dat de prijs van verschillende paspoorten op de beurspagina vermeld zal staan en de handel in paspoorten wat doorzichtiger zal worden dan nu het geval is. Aan – en verkoop van een nationaliteit zal dan van onnodige poespas ontdaan zijn.
Hoe transparanter de paspoortenmarkt zal worden, des te minder er voor tussenpersonen en advocaten aan de strijkstok zal bljjven hangen.
Hiierbij nodig ik graag de overheid uit , om spoedig een begin te maken met deze handel en bij wijze van experiment voor het einde van het jaar de eerste honderd paspoorten op de markt te brengen. Veiling van deze paspoorten zal een mooie publiciteitsstunt zijn voor Nederland.
Waarom zou iemand op de Bloemgracht of in de Govert Flinckstraat wel het recht hebben om onbeperkt nieuwe Nederlanders op de wereld te zetten , terwijl tezelfdertijd het veilen van wat paspoorten uit den boze zou moeten zijn ?
Hugo van Reijen

11 REACTIES

 1. [1] Nou ja, voorlopig althans d.w.z. zolang er nog staten zijn…

 2. ‘Merkwaardig, dat de partij die het woord liberaal in haar vaandel voert dan blijkbaar de minst liberale is op het stuk van de asylanten.’

  Asylanten, liberaal? Ik hoorde hedenochtend bij het nieuws dat Verdonk ouders wil verplichten(!) hun kroost naar ‘zwarte scholen’ te sturen…

 3. [3]
  Dat is inderdaad 1 bijzonder merkwaardig voorstel.
  Ten eerste begrijp ik nog altijd niet waarom ‘zwarte’ (welke linkse bedacht dit woord?) scholen een probleem zijn.
  ‘Ze’ schijnen niet voldoende te integreren, maar ik zou denken dat het volgen van Nederlandstalig onderwijs op een Nederduitsche school een sterk teken van integreren is.
  Dan vraag ik mij ook steeds af wie zijn die ‘zwarten’ eigenlijk? Indo’s? Vietnamezen? Molukkers? Antillianen? Chinezen? Halfbloedjes? Surinamers? Afrikanen? Arabieren? Getinte Grieken?
  Gebakken Hollanders?
  Die nog steeds geen oliebollen en appelflappen willen eten?
  Ik voorzie een gebrek aan kotszakken.
  En hoe zit het met de lelieblanke onschuldige ‘witten’ die matig presteren en matig integreren?
  En wat is precies de norm waaraan de mate van integratie wordt afgemeten?
  De scholen in Wassenaar-zuid?

 4. Wat is er liberaal aan het naar binnen laten komen van mensen als je anderen mensen verplicht daarvoor te betalen?

 5. [5]Als er geen dwangverzekeringsstelsel bestaat, zal iedereen voor zichzelf moeten zorgen.
  Uiteraard is het aan de overheid te wijten dat Nederland als honingpot fungeert. De woede daarover af te wentelen op degenen die op deze pot afkomen, lijkt mij niet juist.

 6. [6] Je moet eerst de verzorgingstaat afschaffen alvorens je een vrije immigratie kan toestaan, anders worden de lokale mensen dubbel gepakt. Enerzijds moeten zij concurreren voor laag betaald werk, wat steeds meer verdwijnt dankzij de verzorgingstaat en anderzijds moeten zij hogere belastingen betalen om de uitkeringen en andere zaken zoals behuizing, gezondheidszorg en onderdak te betalen van de nieuwkomers. In landen waarvan men paspoorten kan kopen zijn er geen verzorgingstaten aanwezig.

 7. [4] Het enige probleem met de integratie is die van moslims in een niet-moslim samenleving. Dit speelt niet alleen in Nederland, maar in alle andere landen in de wereld. Met joden, Chinezen, Hindoe’s, Sikhs en Boedhisten is er geen enkel probleem. Die kunnen gemakkelijk gedijen in het westen zonder geweld en terreur. Daarin heeft zowel Pastors en Wilders gelijk en willen de politiek-correcten niet onderkennen helaas. De kwestie is namelijk veel fundamenteler dan te hameren op ‘zwarte’ scholen.

 8. [8] Voor en vooral na de tweede wereldoorlog zıjn grote aantallen Indonesiers ın Nederland geintegreerd.
  Deze integratıe liep voor de meeste, maar niet voor alle , categorieen zonder veel problemen.
  Alleen de Ambonezen leverden in het begin wat moeilijkheden op, die voor een deel te wijten waren aan de Nederlandse overheid die deze mensen wegstopte in een soort kampen.
  Al met al valt echter te constateren dat de integratie van een half miljoen İndonesiers (onder wie vele moslims), en eveneens van personen van gemengde afkomst,goed verlopen ıs.

 9. [9] Beste Hugo..Er zijn nooit grote aantallen Indonesiers naar Nederland gekomen.Wel grote aantallen Nederlanders met een Nederlandse afkomst en gevormd in een apart stukje Nederlandse cultuur daar aan de andere kant van de wereld.En die Indische Nederlanders waren overwegend christelijk misschien wel tot 98% van het geheel.Een andere kwestie is het gedijen van islamieten in Nederland..Dat kan prima… behalve voor de islamofoben en de moslimhaters.. die zijn het graag NIET gebeuren

  hugo van reijen [11] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.