In een lang, gedocumenteerd, artikel argumenteert David Pack dat Christenen NIET zouden moeten stemmen.
Hoewel veel libertariërs al tot diezelfde conclusie gekomen zijn op basis van andere, rationele, argumenten, is het ook interessant om dat artikel van David Pack eens te lezen.
Misschien overtuigt het Christenen.

Het artikel toont aan dat overheden verward, inefficiënt en ineffectief zijn in het oplossen van de problemen in de wereld.
Hij vraagt zich af waarom zij niet komen tot vrede en overeenstemming, en waardoor komt het dat er zoveel demagogen zijn die altijd maar beloven om de zaken beter te maken, terwijl in werkelijkheid de problemen alleen maar groter worden.
De politici proberen te vertellen dat zij de wil van het volk vertegenwoordigen, maar de resultaten zijn steeds even pover.
Als Christus hier was, dan zou hij NIET STEMMEN.

Het artikel is echter ook lezenswaardig (ook voor niet-christenen) omdat er veel “niet-christelijke argumenten en bewijzen” worden aangehaald die de zwakheden van de “meerderheidsdemocratie” aantonen. Dat een meerderheid een minderheid dwingt tot onvrijwillige handelingen kan immers moreel niet goed zijn.
Vandaar dat ook veel libertariërs al tot dezelfde conclusie gekomen zijn.

Wij vragen ons af hoe in Nederland de vele Christenen hun stemgedrag in overeenstemming met de Bijbel zien.
Of zijn ze het eens met dit artikel van Pack en gaan zij nu ook niet meer stemmen?
————————————
*) Het (lange) artikel “Should Chistians vote” is te vinden op:
www.thercg.org/books/scv.ht…

17 REACTIES

 1. Hub,
  hoe dacht jij ooit iets te veranderen als je niet gaat stemmen, ofwel hoe komen we van de huidige samenleving naar een libertarische als libertariers principieel weigeren te stemmen?

 2. [1] Niet alle libertariers zijn principieel tegen stemmen.
  Bvb leden van LP willen via stemmen de maatschappij veranderen.
  Uiteraard door op de LP te stemmen, OMDAT die alleen maar wetten afschaft.

  ALLE andere partijen sleutelen slechts aan de symptomen en voeren nieuwe regels in. Door op hen te stemmen ben je daardoor immoreel bezich: Je oefent via jouw mandataris dan geweld uit op anderen.

  In het verleden heeft duidelijk gebleken dat stemmen op de minst slechte helemaal niets uithaalt. En bovendien is de minste van de kwaden nog steeds "kwaad".

  Door NIETSTEMMEN halen we de legitimiteit van het systeem omlaag door een lager opkomstpercentage.

  Om een verandering te krijgen, is het noodzakelijk dat veel meer mensen gaan begrijpen wat "vrijheid" in politieke zin betekent. In de libertarische betekenis dat ieder mens recht heeft op zijn eigen leven en soeverein is.

  Een lage legitimiteit van het huidige politieke systeem zal daaraan meehelpen.

  Plannen maken (en uitvoeren) betreffende de verspreiding van de enige morele politieke filosofie: het libertarisme, is de enige weg om tot duurzame veranderingen te komen.
  En iedereen kan daar aan meewerken.

 3. [1] Ik ben uiteraard Hub niet, maar ik zou graag iets aan zijn antwoord toevoegen dat ik belangrijk acht.

  Beste FFI, je mag het belang van drukkingsgroepen en lobbyisten niet onderschatten. Thatcher was een stille muis tot ze de topfiguur van de Tories werd, waarop ze een boek van Hayek tijdens een vergadering op tafel gooide en de woorden sprak dat dit de nieuwe partijlijn zou zijn. Nixon deed ongeveer hetzelfde met Friedman. Bon, libertarisch gezien zijn dat niet de beste voorbeelden (onder Nixon verhoogde "government spending" enorm), maar de achterliggende gedachte telt.

  Het Cato Instituut in de VSA, Libertarian Alliance in het VK, het zijn niet te onderschatten drukkingsgroepen met hoge contacten.

  Ik denk dat het veel beter voor de "deugdzaamheid" van het libertarisme is om via deze weg onze punten op de politieke agenda te zetten. Maar uiteraard is iedereen vrij daar zelf een oordeel over te vellen.

 4. [1] Volgens de regels van verstokte democraten zelf zou je kunnen zeggen dat een regering zijn legitimiteit verliest als de opkomst bij verkiezingen minder dan 50% is.
  (volgens libertariërs is dat de facto zo :-))

 5. [1] HAHAHAHAHA, FFI heb jij echt het idee dat je door te stemmen iets (belangrijks) kunt veranderen….

  In de trned van dit artikel:
  Forgive him father, for he doesn’t know right from wrong.

 6. [5] Hoeveel stemmen was het verschil tussen Bush en Gore ook al weer, 50?

 7. [5] Hoeveel stemmen was het verschil tussen Bush en Gore ook al weer, 50?

 8. [6] Euh…neen, 543816 eigenlijk…
  Bush had 50,460,110 stemmen en Gore had er 51,003,926 maar allicht doelde je op Florida ? Daar was het verschil
  officieel 537 stemmen in het voordeel
  van Bush.

  Misschien moeten ook de stem-niet-ers
  es ff goed opletten : GW Bush is in
  2000 verkozen met 47,9 % van de
  uitgebrachte stemmen.Al Gore haalde
  er meer 48,4 en 40 % van de kiesgerechtigden zijn gewoon thuisgebleven.

  Dat ie met een minderheid van de uitgebrachtte stemmen , minder dan zijn voornaamste rivaal, is verkozen heeft GW Bush er niet van weerhouden
  een zeer aktief beleid (mijns inziens weliswaar in de verkeerde richting) te voeren…hij voelde zich niet geremd door gebrek aan legitimiteit.

  Een meerderheid van niet-stemmers zal de politici er niet van weerhouden om
  belastingen te heffen, wetten te maken en op te leggen enz….

  Als men daar vanaf wil, is het uiteindelijk toch nodig dat er iemand naar het stadhuis gaat of naar het binnenhof en de burgemeester of de
  parlementsleden vriendelijk doch beslist verzoekt het pand te verlaten….

  Groetz,

  Cincinnatus

 9. Hub,

  Ik heb je site bekeken en het duurde geen 2 seconden voor ik zei : Herbert leeft !

  Herbert Armstrong natuurlijk….

  Ik heb het ff opgezocht en inderdaad : papa heeft gelijk…

  Bij Armstrong zelf, dat was in 1989,
  had ik meer moeite (dat was pre-internet-althans voor mij- )….mijn eerste vermoeden was "Wachttoren", meer bepaald Russell…

  Het antwoord vond ik een bibliotheek en m’n vermoedde klopte niet…of eigenlijk ’t toch weer wel wel : Armstrong had de mosterd niet van Russell maar zowel
  Russell als Armstrong hadden hun mosterd gaan halen bij een filiaal van Mrs Baker Eddy…

  Groetz,

  Cincinnatus

 10. [10] De wachttoren is van de Getuigen van Jehovah en die hangen inderdaad het standpunt aan dat Christenen zich niet met politiek dienen te moeien. Ze hebben trouwens een interessante visie op het verloop van de menselijke geschiedenis: Op basis van het boek Openbaring "voorspellen" ze dat de Verenigde Naties zich zullen uitontwikkelen tot een werelddictatuur met aan het hoofd "het beest". Niemand zal kunnen kopen of verkopen zonder het teken van het beest te ontvangen. Tja zo zeggen ze het, ik zeg niet dat je hen moet geloven maar het klinkt soms griezelig echt.
  Ook interessant in dit verband.
  http://www.theadvocates.org
  met tal van interessante artikels.

 11. De meeste mensen op deze planeet zijn nog lang niet klaar voor de overgang naar het volledig bewustzijn. Mensen houden zich bezig met de economie en vinden de onderdrukking en macht d.m.v. geld wat door de overheid wordt uitgevoerd een rechtvaardig systeem.
  Mensen beseffen niet we ze daadwerkelijk zijn en dat al het stoffelijke niet meer dan een projectie is.
  Iedereen is gelijk.
  Kijk in de spiegel en denk eens heel diep na over wie je daadwerkelijk bent. Zoek voorbij het stoffelijke. De enige manier om deze onderdrukking tegen te gaan is door bewust te worden waardoor je juist positieve energie gaat uitstralen. In je omgeving is dan geen plaats meer voor de negatieve wezens omdat je frequentie te hoog(onaangenaam)is.
  Het zal voor de meeste mensen een schok zijn dat alles wat hun geleerd is een leugen blijkt te zijn.
  Maak je los van deze werkelijkheid. Er is geen god, noch niemand zal over je oordelen. Je zal over jezelf oordelen om tot een hogere frequentie te komen.
  We zijn er altijd al geweest en zullen er altijd zijn.

 12. jaja in het artikel van David Pack staat dat christenen niet zouden MOETEN stemmen.
  In de aankondiging van hub staat: MOGEN
  best een verschil

 13. Een christen kan in Nederland alleen op SGP stemmen, de Roomskatholieken hebben helaas geen partij.
  Cristen Unie is te links en te soft helaas. Dus het is of SGP of niet stemmen.
  CDA heeft totaal niets met christenpolitiek dte maken, vlees noch vis.
  Ikzelf ben katholiek, dus ga 22 november niet stemmen.
  vriendelijke groet

 14. [14] Grappig Leo.. die uitspraak: "Cristen Unie is te links"
  Van Jezus wordt wel beweerd dat ie nogal communistische ideeën had, vrij links als ik me niet vergis.

 15. Het mandaat van het Evangelie is dat wij heen gaan in de gehele wereld, en het Evangelie prediken en dat wij het niet verwarren met economische, politieke of financiële zaken.

  Maar wanneer iemand de centrale boodschap van de Bijbel niet onder de ogen wil zien, omdat hij het niet over de hel wil hebben, wat gaat hij dan met het Evangelie doen? Wij bemerken helaas dat theologen de boodschap van het Evangelie beginnen te veranderen om aan hun eigen verlangens te voldoen. Zij beginnen ermee door het Evangelie op het terrein van de politiek of economisch te verschuiven. Zij zeggen bijvoorbeeld: “Het Christendom heeft te doen met bevrijding van politieke verdrukking”. Of zij beginnen een sociaal evangelie te verkondigen door te zeggen, dat het Christendom te maken heeft met het voorzien van voldoende voedsel en het verschaffen van sociale zekerheid. Of zij laten het Evangelie op het lichamelijk welzijn van de mens betrekking hebben door te zeggen, dat goede gezondheid en een gelukkig leven hier op deze aarde het doel van het Evangelie is.
  Deze drie aspiraties politieke vrijheid, sociale zekerheid en goede gezondheid – worden door iedereen vurig gezocht. Het hele mensdom zoekt op een of andere manier hiernaar. Wij hoeven onszelf geen Christenen te noemen om deze doeleinden voor ogen te hebben. Het blijft een feit, dat geen van deze aspiraties ook maar in enig direct verband met het Evangelie van de Heere Jezus Christus staat, d.w.z., met het wáre, gééstelijke Evangelie. Wij zullen zien waarom dit zo is.
  In Lukas 16 vertelt God ons een gelijkenis van de rijke man en Lazarus. Misschien bent u met deze gelijkenis bekend. De Bijbel onthult, dat de rijke man alles bezat wat met geld te kopen was. Natuurlijk kunnen we veronderstellen, dat, omdat hij veel geld bezat, hij veel politieke vrijheid moet hebben gehad. Hij had ook de beste doktoren en de uitnemendste dieetkundigen, zodat hij van een maximale goede gezondheid genieten kon. Hij had ongetwijfeld sociale zekerheid en de welvaart die daarmee gepaard ging. Als er iemand was, die blijkbaar de boodschap van het Evangelie niet nodig had, dan was deze rijke man het wel. Ogenschijnlijk ging hem alles voor de wind.
  Aan de andere zijde, God spreekt ook over Lazarus. Lazarus had niets; hij was een bedelaar. Hij had geen sociale zekerheid. Hij kon zich geen dokter veroorloven, hoewel hij er dringend een nodig had. Misschien sliep hij op straat en kreeg vast onvoldoende eten, of verkeerd eten. In ieder geval was zijn lichaam bedekt met zweren. Hij verkeerde in zeer slechte lichamelijke gezondheid. Natuurlijk had hij – en als bedelaar werd hij door iedere voorbijganger geschopt – geen politieke veiligheid. Hij werd als uitschot beschouwd. Hij was niemand. Als er iemand was die een aards evangelie nodig had, dan was het Lazarus wel. Het verhaal vervolgt met het bericht dat zowel Lazarus als de rijke man komen te sterven. …

  Bron: Uit het boekje: “Wat is het wáre Evangelie” van Family Radio: http://www.familyradio.com

 16. Als u naar Lazarus met een politiek of sociaal evangelie gekomen was en geprobeerd had hem medicijnen te geven en sociale zekerheid aan te bieden, zou dat zijn toestand in de hemel veranderd hebben? Het antwoord is nee. Hij was niet in nood wat het wáre, eeuwig Evangelie betreft. Als mens kon hij natuurlijk een beetje meer voedsel gebruiken. Als mens kon hij van een beetje medelijden genoten hebben. Maar inzover het zijn verhouding tot God betrof en dat is de werkelijke nood van de mensen had hij geen gebrek.
  Het identificeren van de boodschap van het Evangelie met politieke, sociale of culturele aspiraties heeft ertoe geleid, dat het “Christelijk Evangelie”, vooral voor veel staatshoofden, laakbaar werd. Wanneer een boodschap dat uitgezonden wordt volgens menselijke verlangens geformuleerd is en aldus totaal losstaat van het Evangelie van de Heere Jezus Christus, dan worden activiteitssferen betreden die voor politieke leiders heel bedreigend zijn. Het spijt mij te moeten zeggen dat in het verleden (en het gebeurt nu nog) zendelingen naar China en naar andere landen werden uitgezonden om een evangelie te verspreiden dat sterk door de westerse cultuur gekleurd was. Daardoor werd de boodschap van het evangelie in grote mate geïdentificeerd met materiële welvaart, of met één of andere politieke vrijheid. Maar wat ze brachten was niét het Evangelie van de Bijbel. Deze zendelingen gaven helaas in alle opzichten verkeerde signalen. Zij begonnen zich te bemoeien met de zaken van die landen waar ze naar uitgezonden waren, zaken waar zij niets mee te maken hadden of die generlei betrekking hadden op de boodschap van het wáre Evangelie.
  Het is in feite zo, dat het Evangelie zich niet bezighoudt met de vraag wie er in een bepaald land heerst, of onder welke politieke regeringsvorm een volk leeft. Het verklaart echter wel dat God heersers afzet en aanstelt. Het geeft wel de waarschuwing dat burgers van welk land dan ook in alles verplicht zijn tot gehoorzaamheid aan hen die het bewind voeren. Maar het geeft niet te kennen, dat de ene regeringsvorm meer gehoorzaamt moet worden dan een ander.
  De Bijbel geeft er geen blijk van betrokken te zijn bij de sociale toestanden van hen die het Evangelie horen. Werden mensen ten tijde van Jezus’ omwandeling en daar waarheen de discipelen gezonden werden om de Blijde Boodschap te brengen, onmenselijk behandeld? Vast en zeker! Er waren slaven die meedogenloos afgeranseld en mishandeld werden. Was er toen sociale en economische onzekerheid? Vanzelfsprekend! In die tijd bestonden er nog geen liefdadigheidsschepen. Natuurlijk stierven er mensen van de honger. Waren er ook mensen die dringend genezing behoefden, maar die niet ontvingen? Ongetwijfeld!

  Bron: Uit het boekje: “Wat is het wáre Evangelie” van Family Radio: http://www.familyradio.com

Comments are closed.