- Vrijspreker.nl - https://www.vrijspreker.nl/wp -

Mogen Christenen stemmen?

In een lang, gedocumenteerd, artikel argumenteert David Pack dat Christenen NIET zouden moeten stemmen.
Hoewel veel libertariërs al tot diezelfde conclusie gekomen zijn op basis van andere, rationele, argumenten, is het ook interessant om dat artikel van David Pack eens te lezen.
Misschien overtuigt het Christenen.

Het artikel toont aan dat overheden verward, inefficiënt en ineffectief zijn in het oplossen van de problemen in de wereld.
Hij vraagt zich af waarom zij niet komen tot vrede en overeenstemming, en waardoor komt het dat er zoveel demagogen zijn die altijd maar beloven om de zaken beter te maken, terwijl in werkelijkheid de problemen alleen maar groter worden.
De politici proberen te vertellen dat zij de wil van het volk vertegenwoordigen, maar de resultaten zijn steeds even pover.
Als Christus hier was, dan zou hij NIET STEMMEN.

Het artikel is echter ook lezenswaardig (ook voor niet-christenen) omdat er veel “niet-christelijke argumenten en bewijzen” worden aangehaald die de zwakheden van de “meerderheidsdemocratie” aantonen. Dat een meerderheid een minderheid dwingt tot onvrijwillige handelingen kan immers moreel niet goed zijn.
Vandaar dat ook veel libertariërs al tot dezelfde conclusie gekomen zijn.

Wij vragen ons af hoe in Nederland de vele Christenen hun stemgedrag in overeenstemming met de Bijbel zien.
Of zijn ze het eens met dit artikel van Pack en gaan zij nu ook niet meer stemmen?
————————————
*) Het (lange) artikel “Should Chistians vote” is te vinden op:
www.thercg.org