Stemmen is niet alleen de keuze voor een politicus, stemmen is vooral ook instemmen met het systeem. En dat is de voornaamste reden dat ik niet stem. Het Nederlandse democratische systeem is namelijk zo corrupt als het maar zijn kan. En u heeft, als u woensdag heeft gestemd, volop meegedaan om de corruptie in stand te houden.

Bij corruptie denken de meeste mensen aan Italiaanse toestanden, aan gewapende criminelen met regenjassen en gleufhoeden, aan schimmige bordelen waar deals gemaakt worden. Al dat soort zaken bestaan natuurlijk, maar de meeste corruptie verloopt zo openlijk dat niemand er erg in heeft.

Zo is ons Nederlandse democratische stelsel op alle mogelijke manieren corrupt, en er is niet één politieke partij die daar wat aan wil veranderen. Waarom zou je dan gaan stemmen, als je weet dat je daarme feitelijk instemt met deze corruptie?
De corruptie begint al met de manier waarop wij onze vertegenwoordigers mogen kiezen. De rel rondom de stemcomputers toont aan hoe kwetsbaar ons kiesproces is, en hoe weinig moeite men doet om dit op een goede wijze op te lossen. Waarom niet aan iedere stemcomputer een printertje gekoppeld, waarbij de kiezer de uitdraai controleert en die vervolgens in een afgesloten bus stopt? Daarna kunnen er steekproefsgewijs uitslagen worden gecontroleerd, zodat fraude wordt uitgesloten. De oplossing is simpel en niet duur, toch willen politici er niet aan.

Maar al dat soort zaken leiden slechts af van waar het werkelijk om gaat: het systeem klopt niet. Er is zojuist een nieuwe tweede kamer gekozen. Nu is het vervolgens die tweede kamer, onder leiding van de Koningin (en wat heeft die met democratie te maken?) die beslist welke partijen met elkaar gaan regeren. En vervolgens is het de taak van de tweede kamer om de regering te controleren. Uiteindelijk is het dus per definitie zo dat de regering door haar eigen vriendjes wordt gecontroleerd. Een nogal vreemde situatie natuurlijk, want van echte controle is op deze wijze geen sprake meer. Ministers moeten het zo wel héél bont maken om weggestuurd te worden.

In een vrij land mag alles, tenzij het expliciet per wet is verboden. In een dictatuur geldt het omgekeerde, daar mag niets, tenzij het expliciet is toegestaan. Voor overheden is het precies andersom. Een vrij land kent een regering die niets mag, tenzij men er volgens de grondwet zeggenschap over dient te hebben. In een dictatuur mag de regering over alles waar men maar zin in heeft beslissen. Dát is het essentiele verschil tussen een dictatuur en een vrij land. Het is aanzienlijk minder belangrijk hoe de leiders aan de macht komen, het gaat om de mogelijkheden die men heeft op het moment dat men aan de macht is. Zo zou onze tweede kamer geheel grondwettelijk een verbod kunnen uitvaardigen op het eten van komkommers. Of op het fietsen zonder geldig fietsbewijs. Een grondwet zou de bevolking moeten beschermen tegen politici die dit soort onzinwetten bedenken.

Helaas is onze grondwet weinig méér waard dan het papier waarop die grondwet gedrukt is. Omdat de grondwet door politici op alle manieren over-ruled mag worden. Vrijwel ieder grondwetsartikel begint met een mooi stukje tekst waarin staat dat bijvoorbeeld iedere Nederlander vrij is om alles te zeggen. Maar in de volgende zin komt het: daar staat het vermaledijde zinnetje “behoudens in gevallen bij wet bepaald”. Je mag dus alles zeggen, tenzij de wetgever (de politiek dus) besluit dat het niet mag. Wie is er hier vrij, de politiek of de burger?

De politici, die trouw zweren aan die grondwet, vegen er vervolgens met genoegen hun derrière aan af. Door zich bijvoorbeeld te verenigen in een fractie in de tweede kamer. Mag dat dan niet? Volgens de grondwet niet nee. Daarin staat immers dat gekozen politici ‘zonder last of ruggespraak’ moeten kunnen functioneren. Nu kun je mensen wellicht veel wijs maken, maar een besloten fractievergadering met als doel om als fractie een éénduidig standpunt naar voren te kunnen brengen is toch echt niets anders dan ruggespraak. Grondwettelijk verboden, en dagelijkse praktijk in Den Haag. Even schandelijk is het natuurlijk dat het de facto de fractievoorzitters zijn die bepalend zijn. Meer dan 8 volksvertegenwoordigers hebben we niet, de rest is in de praktijk slechts beeldvulling.

Een ander punt is dat er geen enkele scheiding is tussen financiën en beleid.De tweede kamer kan niet alleen plannen bedenken, ze kunnen zichzelf ook aan de financiering helpen. Er is geen bedrijf waar de financiële topman tevens het beleid mag bepalen, zeker niet als je, zoals de overheid, jezelf onbeperkte budgetten kunt toe-eigenen. En dat vaak ook nog op kosten van volgende generaties belastingbetalers, die immers de staatsschuld mogen aflossen.Het rechtstreekse gevolg hiervan zien we maandelijks op onze loonstrook.

Dus we hebben een corrupt kiesstelsel, een financiele chaos en een nietszeggende grondwet waar politici zich niks van aantrekken, hoe masochistisch moet je zijn om de weg naar het stembureau nog te bewandelen? Want er is niet één politicus die de fundamenten van een democratie wil aanpakken. Veel verder dan een democratisch gekozen burgemeester komt men niet bij de voorstellen om Nederland democratischer te maken.

De oplossing ligt dus niet in het stemhokje. Tenzij er een partij gaat opstaan die daadwerkelijk met deze thema’s aan de slag gaat. Dan is de logische, totaal vernieuwde indeling van het Nederlandse staatsbestel vrij eenvoudig te bedenken:

– Ministers moeten apart gekozen worden, rechtstreeks door de burger. 4 ministeries en 1 minister president is genoeg. Om het debat levendig te houden dient ieder jaar één minister verkozen te worden.
– De eerste kamer dient vervangen te worden door een financiële kamer. Deze kamer bepaalt de budgetten waar de ministers het mee moeten doen.
– De tweede kamer is verantwoordelijk voor de controle op het werk van de ministers. Men heeft het recht op het wegzenden van de minister, mits met twee-derde meerderheid.
– Alle vertegenwoordigende organen houden naar rato zetels leeg. Als 10% van de bevolking niet stemt, bijven 10% van de zetels ook echt leeg.
– De grondwet moet aangepast worden tot een absoluut en onschendbaar document.
– Er moet een belastingplafond in die grondwet komen. Een overheid mag nooit meer dan 10% van het BNP opslurpen.

Natuurlijk is hier nog het één en ander op aan te merken. Er is nog veel meer over te zeggen. Zo moet het wetboek natuurlijk véél dunner worden. Wie als eis stelt dat de burger geacht wordt de wet te kennen dient toch minimaal te zorgen voor een wetboek waar je geen 4 jaar studie voor nodig hebt om het een klein beetje te leren kennen. Maar ach, laten de jongens en meisjes politici de komende jaren maar weer rustig hun desastreuze ‘werk’ doen. Dan keert de wal het schip hopelijk vanzelf.

23 REACTIES

 1. Het is buitengewoon opmerkelijk dat je hier voor 99 procent mijn persoonlijke gedachten over de kwestie neerzet. Werkelijk buitengewoon. Dus: Wederom een voortreffelijke bijdrage Kim!

 2. Dat "ruggespraak" hebben de dames en heren politici er al in 1983 op slinkse wijze uit verwijderd. Niet dat onze "Grondwet" ene moer voorstelde toen het er nog wel in stond:

  http://www.parlement.com/92

  En als we toch aan het speculeren zijn over hoe het beter kan (en is er überhaupt een slechter systeem denkbaar, behalve openlijke collectivistische dictatuur?), waarom heeft een vrij land überhaupt een regering met ministers, een parlement, of een uitvoerende macht nodig? Als je een probleem hebt waarvan je vindt dat iemand jouw rechten heeft geschonden, ga je naar een rechtbank, die jou al dan niet de bevoegdheid geeft om zelf, of met behulp van een (particuliere) dienst, bijvoorbeeld een deurwaarder, de eis ten uitvoer te brengen. Als er al wetten gemaakt moeten worden, kan dit net zo goed met directe democratie via referenda. Met de regel dat wetten waar meer mensen achter staan boven wetten staan waar kleinere meerderheden voor gestemd hebben. Dus als 90% van de bevolking voor onschendbaarheid van eigendom is, kan niet 51% een belastingwet invoeren. Wie niet wil stemmen machtigt gewoon een ander. Voordeel daarvan is dat je per referendum kunt kiezen óf en wie je daarvoor machtigt als vertegenwoordiger. Een stuk handiger dan iedere 4 jaar 150 "professionals" inhuren, waarvan je er 149 sowieso niet gemachtigd hebt.

 3. "Dan keert de wal het schip hopelijk vanzelf."

  Geweldig stuk Kim!
  Over hoe de overheid zou moeten worden, is nog te discussieren.
  Maar in ieder geval zouden er allerlei zaken gewoon moeten worden afgeschaft. Zaken waarmee de overheid zich niet meer mee MAG bemoeien, en waardoor de belastingen automatisch verlaagd worden.
  Ik noem slechts Ontwikkelingshulp en Cultuur en Economische Zaken. Die zijn vandaag nog af te schaffen zonder veel consequenties.
  Een "echte grondwet" is essentieel, zodat politici niet steeds meer naar zich toe kunnen trekken.
  Iedereen kan er aan meewerken dat de kern van de soevereiniteit van ieder individu meer wordt begrepen en uitgevoerd.
  Op die manier is er mogelijk iets te doen om het schip dat tegen de wal te pletter slaat, een "softere landing" te geven!
  Ieder van ons kan er aan werken om he

 4. Fantastisch alternatief reik je hier aan, Kim. Voeg ik weer bij mijn bundeltje "Kim-juwelen" dat ik op het nachtkastje heb liggen.

 5. DE vraag is nu … waarom dan (nog) een KONINKRIJK …?

  HET antwoord is dat … GETEISEM politici elkaar uiteindelijk voor geen rooie cent vertrouwen, en daarom veel liever onder "STABIELE LEIDING" hun kwade praktijken uitoefenen. Ook als strax de vaandeldrager eene SILLY WILLY is … En van een gekozen staatshoofd moeten zij al zeker NIETS hebben.

  Kim’s commentaar sluit bizonder passend met het NSB verhaal van Wladimir, en begint de lezer een geheel ander perspectief te bieden van politiek Nederland .

  Goed zooooo … Vrijspreker begint aardig "STAATSGEVAARLIJK" te worden … en daar komen vast de nodige reacties op

 6. Goed stuk!En precies hoe ik er ook over denk.

  Mijn vrouw,zoon en dochter en ik zelf zijn niet gaan stemmen.Dit doen we al jaren niet meer.

 7. Hou nou toch eens op om ‘ons’ syteem Democratie te noemen. Democratie is heel wat anders. Er is maar een land waar men HET SYSTEEM Democratie is ingevoerd en dat is Zwitserland. HET SYSTEEM wat WIJ (en in vele andere westerse landen) hebben is een STEMMOCRATIE! Of te wel: je mag als burger stemmen op de door de Regenten voorgekauwde en voorgehouden Partij-politiek. Door deze Stremmocratie mandateren de burgers dus iedere keer weer hun eigen gekozen dictatuur. Verder valt er in een Stemmocratie door die zelfde helemaal nix meer te corrigeren d.m.v. referenda en dergelijke! Stemmocratie wordt marketing-technisch naar buiten gebracht als zijnde: Democratie. Zodoende kunnen alle internationale regenten elkaar wijs maken dat ze een ‘democratisch’ stelsel hebben, ‘democratisch’ gekozen zijn en als resultante toch gewoon verder schijt kunnen hebben aan die zelfde burger.

  Deze Stemmocratie heeft geleid tot de volgende zaken (die de burger helemaal niet wenstte): multiculturele massa immigratie, de EC, de Pleuro, troepenzendingen naar allerlei apenlanden, crimminaliteit, ontwikkelingshulp, BTW, het kwartje van Kok, en nog slechts zo’n 14.000 ‘kleine’ andere dingen waar de burger nog oom gevraagd had!

 8. Deze reactie was bedoeld voor Kim

  Werkelijk een subliem stukje, de spijker bovenop de kop.

 9. ‘- Alle vertegenwoordigende organen houden naar rato zetels leeg. Als 10% van de bevolking niet stemt, bijven 10% van de zetels ook echt leeg.’

  En als ze dan for starters eens het lef zouden tonen om enkel hier maar eens mee te starten. Dan krijgen de gedrogeerde kijkertjes mooi wat vaker een ECHTE ‘democratisch-politieke- baraometer’ voorgeschoven. Misschien dat dat de ogen wat opent. Mja…. risky, risky.

  Complimenten Kim!

 10. [12]
  YAAA … yaaa … en WIE heeft uiteindelijk letterlijk steeds ALLE stemmen (onverschillig op wie zij zijn uitgebracht), en per definiti dus STEEDS de "meerderheid" ???

  Twee maal raden: … de Monarchie en hun Politiekew Pachters uiteraard. Of niet soms?

  En dan maakt men zich nog druk of er gestemd moet worden of niet. Stem op het minste euvel zeggen de gekken …

 11. [12]

  Nee Hub!! dat is het niet!! je begrijpt het niet! De term (of het begrip)MEERDERHEIDSCRATIE is onzin!!

  Omdat/namelijk: de NSB ALTIJD de meerderheid c.q. behaald!

  Stemmocratie is geheel anders!! Het betekent: je mag als Burger-LUL stemmen!! Maar daarna MOT je voortaan je Maul halten!! Ongeacht de regering/coalitie/’meerderheids’ vorm!!

  Ik krijg toch de indruk dat jij te veul in voorgebakken bakvormpjes zit vast gebakken!!?? Hub??

  Voor een Libertarier.. eh,.. Kuch!! zit jij mijn inziens toch te veul vast gebakken in eh.. bestaande stramientjes?? Toch?

  As jij het maar begrijpt Hub!!?

  Dan is alles Oké!!?

  Yeah!!

 12. "De politici, die trouw zweren aan die grondwet, vegen er vervolgens met genoegen hun derrière aan af. Door zich bijvoorbeeld te verenigen in een fractie in de tweede kamer. Mag dat dan niet? Volgens de grondwet niet nee. Daarin staat immers dat gekozen politici ‘zonder last of ruggespraak’ moeten kunnen functioneren. Nu kun je mensen wellicht veel wijs maken, maar een besloten fractievergadering met als doel om als fractie een éénduidig standpunt naar voren te kunnen brengen is toch echt niets anders dan ruggespraak."

  Ik heb het toch nog maar eens afgecheckt:

  "Artikel 67

  1. De kamers mogen elk afzonderlijk en in verenigde vergadering alleen beraadslagen of besluiten, indien meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden ter vergadering aanwezig is.
  2. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
  3. De leden stemmen zonder last.
  4. Over zaken wordt mondeling en bij hoofdelijke oproeping gestemd, wanneer één lid dit verlangt."

  http://wetten.overheid.nl/c

  Art. 67 lid 3 spreekt dus niet (meer) over "ruggespraak", maar alleen over "last".

  Ook al geldt voor herziening van de grondwet de zogenaamde "verzwaarde" procedure:
  -twee lezingen met tussenliggende verkiezingen,
  -2/3 meerderheid in de tweede lezing,
  desalniettemin REGENT het sinds de jaren ’90 grondwetswijzigingen.

  Dat is mogelijk geworden vanwege de interne "partijdemocratie" (waardoor kandidatenlijsten worden vastgesteld door een commissie uit de partij) en de "fractiediscipline", zoals Kim hierboven uitlegt.

  Zodoende kan de grondwet tegenwoordig op een sneaky wijze worden gewijzigd.

  Ook bij de laatste verkiezingen is een grondwetswijziging aan de orde, maar niemand praat erover.

  http://eb.sdu.nl/eb/show.do

  Sinds 1990 hebben de volgende grondwetswijzigingen plaatsgehad:
  10 juli ’95, Stb. 401, 402, 403 en 404,
  29 mrt. ’96, Stb. 218 (Tekstplaatsing),
  25 feb. ’99, Stb. 133, 134, 135,
  6 okt. ’99, Stb. 454,
  22 juni 2000, Stb. 294,
  7 feb. ’02, Stb. 144,
  9 apr. ’02, Stb. 200 (Tekstplaatsing)

 13. [16]

  die VERGEET dat "parlementaire" kadavers, evenals hun voorlieden, zowel als de ministers … rechtstreekse verlengstukken zijn van de monarch … en die staat immers veilig … BOVEN de wet … Of niet soms?

 14. [17]
  Waarde ACP,
  Hoewel je redenering en je eindconclusie juist zijn, wil ik je erop wijzen, dat jouw opmerking richting SpyNose kant noch wal raakt.

  Eerstens, je persoonlijke aantijging is ongegrond en schiet zijn doel al meteen voorbij. Het is namelijk ook geen argument vóór je MPP-model. Het demonstreert alléén jouw eenkennigheid en obsessie. Het is helaas een zwaktebod, want het MPP-model is op zichzelf zeer plausibel.

  Een volstrekt onnodige en zinloze aantijging helaas.

  Laat ik het hier nóg eens uitleggen.

  SpyNose geeft hier even héél precies weer, HOE dit land via PSEUDO-wetgeving sinds de jaren ’90 door de monarch en haar vazallen IN VERSNELD TEMPO naar de kloten geholpen wordt. Het is, paradoxaal genoeg, een ONDERBOUWING van jouw MPP-model. Dat heb je hopelijk nu wel in de gaten.

  Bovendien, schiet jouw reactie inhoudelijk tekort. Immers de monarch staat niet alléén boven de wet. Wie deze "grondwet" goed leest, begrijpt -zoals Kim terecht suggereert- dat fractieleiders, ministers en staatssecretarissen allemáál boven de Wet staan.

  SpyNose laat zien, HOE die vork in de steel zit.

 15. [18]
  die zou moeten weten dat ik niets maar dan ook niets tegen hem heb of aanvoert. maar des te meer tegen eindeloze geleuter.

  Echter, de tijden van juridisch, moreel en rationeel geargumenteer met een geteisem "koninklijke" regiem zijn voorbij, evenals het bedrijven van de politiek binnen de geplaatste "omheining" … omdat het allemaal totaal niets uitricht. It is a waste of time, ook al heb je duizend maal gelijk … zoals ook nu weer (over wat de eigen MPP wetten over parlementair gedrag zeggen).

  Overigens heb ik juist ten overvloede herhaald wat Kim zegt door te stellen dat men de koninklijke "onschendbaarheid heeft doorgetrokken tot alle handlalangers. So what’s your beef. Ik zeg alleen maar dat "inhoudelijk" te reageren for the birds is … en het HOEFT niet eens …

  Spy nomt het "fanatisme" en, edoch ik richt mij uitsluitend op de onvermijdelijk disastreuze koers en fatale suicidale acties dat de MPP notaben ZELF in werking heeft gesteld.

  Te weten het neo-marxisme dat het land in armoede zal storten, de multikul en introductie van de Islam, en de overgave aan de EU dat dit land en volk defacto zal regeren … and the some!

 16. [18]
  die zou moeten weten dat ik niets maar dan ook niets tegen hem heb of aanvoert. maar des te meer tegen eindeloze geleuter, hoe juist ook.

  Echter, de tijden van juridisch, moreel en rationeel geargumenteer met een geteisem "koninklijke" regiem zijn voorbij, evenals het bedrijven van de politiek binnen de geplaatste "omheining" … omdat het toch allemaal totaal niets uitricht. It is a waste of time, ook al heb je duizend maal gelijk … zoals ook nu weer (over wat de eigen MPP wetten over parlementair gedrag zeggen).

  Overigens heb ik juist ten overvloede herhaald wat Kim zegt door te stellen dat men de koninklijke "onschendbaarheid" heeft doorgetrokken tot alle handlangers. So what’s your beef? Ik zeg alleen maar dat "inhoudelijk" te reageren for the birds is … en het HOEFT niet eens …

  Spy nomt het "fanatisme", edoch ik richt mij uitsluitend op de onvermijdelijk disastreuze koers en fatale suicidale acties dat de MPP notabene ZELF in werking heeft gesteld.

  Te weten, het neo-marxisme dat het land in armoede zal storten, de multikul, de fatale introductie van de Islam, en de overgave aan de EU dat dit land en volk defacto zal regeren … and then some!

  DAT staat allemaal te gebeuren …

 17. [20] OK,
  Sorry ACP, het leek een beetje op een persoonlijke aantijging. Overigens heb ik je vermeende aantijging geen "fanatisme" genoemd. Let it be.

  Ik ben het inhoudelijk verder volledig met je eens.

  Wat de discussiesite in het algemeen betreft: de één is misschien gevoeliger voor historische argumenten, de ander voor juridische, een derde voor morele, etc.
  Daarom maakte ik die juridische vertaalslag: ik acht hem nuttig, OMDAT het argument van Kim juridisch onzorgvuldig lijkt.

  Maar welbeschouwd hebben de verantwoordelijke politici (staatshoofd, fractieleiders, ministers en staatssecretarissen) die ruggespraak hard nodig: want feitelijk willen de fractieleiders immers alleen zelf uitmaken, hoe er in de Kamer gestemd wordt. Dat maakt de kabinetsformatie makkelijker en bevordert de uitvoering van het regeringsprogram. Het doorsnee-kamerlid zit er tegenwoordig alleen nog voor Jan Löl ter opvulling van de stoel, zoals Kim uitlegt. Dat zijn dus geen echte "handlangers" meer, maar hooguit nog aspirant-handlangers. Dat was 20 jaar geleden nog anders.

  En een Wilders is slechts een bedrijfsongevalletje.

  Nederland heeft al >50% van zijn soevereiniteit aan Brussel overgedragen. Zelfs de Belgische Gewesten zijn soevereiner dan Nederland.

  Mocht hier de pleuris uitbreken, dan wordt Nederland wellicht een EUrabisch protectoraat.

 18. [21] Ik noem hun al geruime tijd niet voor niets … "parlementaire" KADAVERS …

  En zoals gezegd, men kan alle pretensies laten vallen en zich honderden miljarden besparen door beide kamers op te heffen, en de fractievoorzitters conform de verkiezingsuitslag in de koninklijke junta van zich te laten horen …

Comments are closed.