Dat is één van de gevolgen van het verpatsen van Nederland aan de EU.

Polen, wil niet dat Nederland, en de andere EU-landen, met Rusland gaan praten over de onderlinge relaties.

De “rechts-nationalistische regering van Polen” eist dat Rusland eerst enkele toezeggingen doet, zoals ondertekening van het internationale energiehandvest en opheffing van het importverbod van enkele Poolse voedselproducten zoals vlees. Andere EU-landen laken de weigerachtige houding van Polen. *)

Polen doet in dit geval stug omdat de Polen onder andere nog steeds verbolgen zijn dat de Duits-Russische gasleiding, door afspraakjes tussen Putin en Schroeder, buiten Polen om loopt. Dat geeft namelijk de Russen de mogelijkheid om het gas in Polen af te sluiten, terwijl het verdere westen nog wel gas krijgt. Maar ja, Gerhard Schroeder heeft er een mooi baantje aan overgehouden!

Ben Bot, Nederlands Minister van Buitenlandse Zaken, noemde de Poolse bezwaren “strapatzen”, en dreigde dat als Polen dwars blijft liggen, andere landen afzonderlijk met Rusland gaan praten.

We zien hier de twee kanten van de mogelijkheden van een vetorecht:
1. Een land kan een zaak die zij niet wil, tegenhouden. Zelfs al zijn 24 andere landen er voor Dit is het grote voordeel van vetomogelijkheden voor dat betreffende land.
2. Het nadeel is, dat als een land zelf iets wil, het door de andere landen kan worden tegengehouden.

Beide zijn een gevolg van het ondergeschikt maken van een land aan een collectiviteit als de EU. Het opgeven van zelfstandigheid wordt altijd gevolgde door het opheffen van de vetorechten.
Onbegrijpelijk dat Ben Bot kortgeleden zelfs nog voor afschaffing van vetorechten heeft gepleit.

Het onderwerp EU (en verder verlies zelfstandigheid) wordt tot nu toe in de verkiezingen door de politici vermeden. Maar terwijl in Nederland het verkiezingscircus draait, wordt in de EU verder gewerkt aan de machtsconcentratie. Na de verkiezingen zal het volk pas weer voor verrassingen worden gesteld. Maar waarschijnlijk liggen de dan volgende verkiezingen weer vier jaar verder, en tegen die tijd is de weg naar slavernij weer een stuk verder afgelegd.

Hoever moet een volk in de slavernij zakken alvorens er weer een echte strijd om vrijheid gaat beginnen?
————————————————–
*) Interessant is om hierbij nog op te merken dat Polen lijkt op het minst slaafse land in de EU. Zij proberen nog (!!) op sommige punten een eigen koers te volgen. En Polen is een groot land, dat dus veel meer invloed heeft dan de karige 2 % invloed van een land als Nederland!
Zo zou Polen automatisch de euro moeten invoeren zodra aan alle eisen is voldaan. Dat lijkt in 2009 het geval te zijn. Maar nu zegt de Poolse Minister van Financiën, Zyta Gilowska, dat Polen in 2010 over de euro een referendum zal organiseren! Zeer ten ongenoegen van de andere politieke euroliefhebbers.

4 REACTIES

 1. Ik denk dat de EU gevaarlijker wordt indien het vetorecht zou worden afgeschaft.

 2. [1] Ja, daarom is het ze verbazend dat zo weinig mensen dat door hebben en achter de politici aanlopen die bezig zijn "ons" vetorecht weg te geven.
  Ben Bot pleitte daar de vorige week nog openlijk voor.
  En terwijl in Nederland de verkiezings-carnaval draait, wordt er in Brussel hard gewerk om een einde aan "ons" vetorecht te maken.

 3. Het afschaffen van veto-rechten van EU-leden is de belangrijkste reden om wèl te gaan stemmen. De komende verkiezingen is een herhaling van het referendum. U kunt nee stemmen (PVV / SP) of ja (de rest).

 4. Weet je wat, ga niet stemmen op een partij die er voorstander is van dat ons land steeds meer wordt uitgeleverd aan Brussel waar inmiddels 25 lidstaten kunnen eisen dat niet, dit niet of iets anders nu juist weer wel doen, maar vooral wel veel geld geven aan die verbrassers en onze grensen nog verder openstellen als ze al zijn.

  Stem ook niet op de subsidiepartijen dan rest alleen nog Wilders.

  Wannes

Comments are closed.