De laatste tientallen jaren is in Nederland de oppermachtige Nederlandse Sociaal-democratische Bond (NSB) aan de macht. Voor de kiezer is deze NSB zelf onzichtbaar en onbekend.

Om de meerderheid van de kiezers te trekken gebruikt deze club van staatsregenten labels, merknamen, waarmee naar behoefte verschillende gezichten richting verschillende doelgroepen van kiezers kunnen worden getoond.

De drie vaste kernlabels zijn: voor de linkse smaak de socialistische PvdA, de ” liberale” VVD voor rechts en het Christen-democratische CDA voor de anale twijfelaars van het krampachtige midden en met deze drie merken wordt het overgrote gedeelte van de kiezersmarkt afgedekt. Het geheel wordt aangevuld met luxe labels als Groen Links en D66 voor de kleinere en specialistische nichemarkten van intellectueel milieuactivisme en elitair sjiek links.

Opgemerkt zij dat alleen de regenten lid kunnen zijn van de NSB en daardoor automatisch recht hebben op een staatsbaantje terwijl gewone mensen lid mogen zijn van een label zonder verdere privileges. Labelleden verhuizen naar de NSB als zij zich als dienstbaar en nuttig hebben bewezen. Familieleden van NSB-ers kunnen vaak de labelfase overslaan.

Dit labelconcept geeft de kiezer de illusie dat er een ruime keuze is terwijl het eigenlijke product altijd de NSB is.

Hier wordt het zandduin principe toegepast: wat er van voren afwaait komt er van achteren weer bij en zo blijft de NSB-zandduin altijd aan de macht. Is de trend naar rechts, dan wordt de VVD groter ten koste van de PvdA. Keert de mode weer om dan groeit de PvdA terwijl het CDA-middenveld redelijk stabiel blijft. En af en toe hebben we periodes van polarisatie en dan groeien de PvdA en VVD en krimpt het CDA in het midden.

Het maakt allemaal niets uit want het grote geheel van de NSB blijft ongeveer gelijk.

Regeringen bestaan altijd uit coalities tussen deze 5 labels onderling al heeft GL in de huidige vorm nooit meegeregeerd (maar altijd wel volop gedeeld in de baantjesuitgifte). De enige uitzondering in de laatste tientallen jaren was Balkenende 1 met de LPF waar men toen echt niet omheen kon maar die regering werd binnen drie maanden opgeblazen, precies op het moment dat de NSB aanvoelde dat de schok om de moord op Fortuyn was weggeëbd en geen seconde later.

Overigens tolereert de NSB enige partijen in de marge, zoals de CU en de SGP omdat die samen gemiddeld zo’n 5 zetels aan traditionele kiezers trekken die daardoor altijd geneutraliseerd worden en niet op mogelijke buitenstaanders zullen stemmen. CU en SGP hebben verder niks in te brengen, worden gekocht met staatssubsidies en gedragen zich daardoor als trouwe onderdelen van de NSB zonder mee te mogen delen in de baantjes en de macht.

Af en toe wordt dit model verstoord door onverwacht opkomende buitenstaanders, zoals de Boerenpartij en D66 in de jaren 60, de Middenstandpartij en DS70 in de jaren 70, de CD van Janmaat in de jaren 80 en niet zo lang geleden wijlen Pim Fortuyn.

Ook daar weet de NSB mee om te gaan: deze buitenstaanders krijgen geen poot aan de grond, worden door het ambtelijk apparaat gesaboteerd en gaan doorgaans in bloedige burgeroorlogen ten onder. Partijen die wel blijken aan te slaan, zoals D66 en GL (PPR) worden in het systeem ingekapseld en gaan onderdeel uitmaken van de NSB.

Wilders is met zijn 9 zetels momenteel geen echt gevaar en zal traditioneel worden genegeerd en tegengewerkt en door de staat geleide pers als fascist worden zwartgemaakt in de hoop dat deze partij zichzelf zal elimineren in een stammenoorlog.

Momenteel is de SP de gevaarlijke buitenstaander die een echt gevaar vormt voor de linker tak van de NSB en die niet genegeerd kan worden omdat deze Stalinistisch hecht geleide en uiterst gedisciplineerde club zeker niet uit elkaar zal spatten en zeer aantrekkelijk blijkt voor het stemvee.

De SP heeft wel een zwak punt en dat is dat de SP = Jan Marijnissen en die schijnt een zwak hart te hebben. De NSB zou weer kunnen mazzelen, net als met de reddende moord op Fortuyn, als Jan opeens heen zou gaan maar vooralsnog moet het SP-gevaar worden aangepakt.

Het mooiste voor de NSB zou een samenwerking en fusie op termijn tussen de PvdA en de SP zijn waardoor de PvdA de SP opslokt en de weggelopen linkse stemmen weer thuis zouden komen maar daar is de SP te zelfverzekerd voor: ze ruiken bloed en zouden best eens zelf in staat kunnen zijn om de PvdA te kannibaliseren.

Ik voorzie daarom twee scenario’s:

1. de NSB laat de SP een tijdje meeregeren in een coalitie met de NSB-labels CDA & PvdA en laat de SP dan volledig mislukken net zoals dat in Balkenende 1 met de LPF is gebeurd in de hoop dat de SP bij de daarop volgende verkiezingen zal worden weggevaagd of

2. het op hoop van zegen scenario van weer een paars kabinet waarin de hoofdlabels CDA, PvdA en VVD samen gaan kruipen nadat ze alle andere mogelijke combinaties heel gluiperig hebben getorpedeerd zodat ze zogenaamd zichzelf moeten gaan opofferen om met een paars kabinet het onbestuurbaar geraakte land te redden.

En dan maar hopen dat het tij zich om de een of andere reden tegen de SP zal keren.

19 REACTIES

 1. Een kleine correctie: een betere definitie zou zijn: de interNSB! Of te wel: interNationale Socialistische Beweging. De veelkoppige opvolger van de oude NSB van wijlen Mussert!
  Daar waar de oude NSB van Mussert nog gericht was op het Vaderland is de interNSB echter volledig gefocust op het buitenland & de buitenlanders. Zo wil bijvoorbeeld de interNSB de AOW grens optrekken naar 67 jaar om vervolgens deze vrijgekomen gelden over te hevelen naar de EC, ontwikkelingshulp en uitkeringen voor het land binnenstromende familie van ‘raketgeleerden’ uit het Rifgebergte.
  Zo wil de interNSB ook graag de hypotheekrente-aftrek afschaffen want deze (‘vrijkomende’) gelden moeten hoognodig worden overgemaakt naar de nakende pensioentekorten van de Fransen, Duiters, Italianen, Bulgaren, etc.

  De ‘oude’ Mussert werdt wegens landverraad nog terecht geliquideerd op de Waalsdorpervlakte! Ik kan haast niet wachten tot het moment dat alle leden van de huidige interNSB dit zelfde lot dienen te ondergaan!

  The verdict: LANDVERRAAD!!

 2. SGP deelt ook mee in de feestvreugde, gisteren werd een SGP’er voorzitter van een of andere onderzoekscommissie. Dit onder het motto: geen subsidie (i.v.m. vrouwendiscriminatie) maar wij houden toch wel een beetje van jullie.

 3. Voor het NL-se NSB-keuninkrijk en haar handlanger ligt het OOSTFRONT niet verder oost dan … Brussel …

  Eere wie eer toekomt … Wladi heeft het succinct verwoord en samengevat, maar Wiebo XL heeft al jaren geleden deze langzaam groeiende, edoch uiteindelijk dodelijke politieke kanker-mutatie ondekt.

  En komen de hoernalisten als een Hans Laroes zeker op de Vrijspreker af.

 4. Sterk geschreven. Macht aan de top blijft een vreemd gegeven. Het staat zo ver van de mens van de straat af dat er ook geen begrip voor zal komen en zodoende de vuile spelletjes door blijven gaan. Het SP-tje pesten is al begonnen.

  "Zetel minder voor SP door hertelling

  Uitgegeven: 24 november 2006 13:06

  RIJSWIJK – De stembusuitslag van de Nederlanders in het buitenland en de hertelling van de uitslagen in onder andere Eindhoven heeft de SP een zetel gekost en de PvdA een zetel opgeleverd."

 5. Niet alleen het pesten, ook het slijmen is begonnen:

  "PvdA wil niet zonder SP in kabinet

  donderdag 23 november 2006 21:21

  De PvdA wil niet zonder de SP in een nieuw kabinet. Als de SP nu niet gaat meeregeren en de PvdA wel, dan is het risico te groot dat de SP bij de volgende verkiezingen weer een massale winst boekt."

  http://www.elsevier.nl/nieu

 6. Als je ziet dat bij de SP standpunten over de NAVO en koningshuis bijv. al afgezwakt heeft, lijkt het mij waarschijnlijker dat ze ook onderdeel zullen gaan uitmaken van de NSB

 7. [8] Natuurlijk moet de SP haar standpunt over de monarchie bijstellen om mee te kunnen regeren: de koningin moet immers instemmen met de samenstelling van het kabinet!

  Wat nou democratie…

 8. Aangezien wij hiero te maken hebben met een Stemmocratie (Lees: is AB-SO-LUUT!! geen Democratie!) Heeft er dus geen ENKELE HOL mee te maken!! Democratie is iets GEHEEL anders!!

  Zo zal het mij dus nooit verbazen dat wij hiero ooit te maken gaan krijgen met een Heuse Verzetsbeging welke ooit tekeer (StandPUNT!) gaat nemen tegen deze vorm van Dictatuur!!

  Wij hebben dus hiero te maken MET EEN BEZETTER!!

  Deze bezetter heet: CDA, PVDA, VVD, D-66,.. of te wel: de Coalitie-Club! A.k.a: De new-NSB!! De interNSB!! Ook bekend als: Landverraad BV!

  Dit zooitje dient gewoon geliquideert te worden op de Waalsdorper-vlakte!!

  Netzo als Mussert! van de (oer)NSB!!!

 9. hahaha…

  Maar wat maakt het nou uit?
  ‘De mensen’ zijn in doorsnee toch gelukkig en tevree?

  80% of zo’n dikke tien miljoen mensen stemmen erin mee, da’s toch ook een meerderheid?

 10. [11]

  Ha .. ha … YAAAA … yaaa … zolang de kruik niet barst. Maar BARSTEN doettie zeker. Of men moet bij wijze van spreken de Grieken al een poot weten uit te trekken. De feiten zijn dat nog maar 1 op de 6 Nederlanders echt de kost verdient, zodat zo’n iemand 5 andere "nederlanders" letterlijk onderdak, verzorging en te vreten moet geven.

  Op die basis is de echte, en ware, BNP van Nederland slechts ongeveer een derde van wat men beweerdt dat het is, waarvan de machthebbers echter meer dan de helft uitgeven.

  Als dat niet mis gaat … moet je dan zien waartoe het gepeupel in staat zal zijn … Men vilt elkaar levendig. Daar is de hongerwinter nog niets bij vergeleken, want toen was men zwaar ondervoed en totaal afgepeigerd, maar nu zo vet als varkens.

 11. ACP,

  Of je nou 50% belasting betaalt en daarvan 1 op de 6 of 1 op 1 eet maakt toch niks uit?
  Super efficient, lijkt mij.

  En ik denk dat het 99% van de bevolking zal jeuken wat de stand van het BNP is.
  Die getallen zijn toch niet te bevatten.

  Job: ‘Niemand denkt meer aan de Joden.’
  Pietje: ‘Hoezo?’
  Job: ‘In WW2 zijn 6 miljoen joden en 15 Postbodes vergast.’
  Pietje: ‘Huh, 15 Postbodes?’
  Job: ‘Zie je wel’

 12. [13] die mijn betoog maar al te goed begrijpt, maar gewoontegetrouw de kop in het zand steekt …

 13. [15] die het over Breedveld heeft. Welnu, daaar heb ik maar meteen het volgende neergekwakt:

  Onverschillig wat wie maar ook, van en over. de Nederlandse politiek zegt of schrijft … het loopt nu als OP RAILS de verdoemenis in. An sich valt er dus helaas weinig meer aan te doen … Al zijn er ook honderd wildersen …

  En dat hebben de machthebbers en het electoraat (die overigens mogen kiezen tussen een enkel of meerdere gaten in hun hoofd) immers reeds zelf bepaald op basis van:

  1. Een "verzorgingsstaat" dat gegarandeerd op een nasjionale faillisement uitloopt, maar waarvan de SP denkt dat er nog veel meer valt te herverdelen.
  2. Het Feit dat nu slechts 1 op de 6 Nederlanders nog werkelijk geld in het laatje brengt, en dus de enige bron van nasjionale "cash flow" is, terwijl tie 5 andere "nederlanders" op zijn rug meetorst. (Varierend van arrogante ambtenaren tot armzalige vangnet bewoners). Terwijl de overheid veel meer dan de helft van het BNP uitgeeft.
  3. Men op het zelfde stukje grond conflicterende culturen en een fascistieche godsdienst (op fictieve voet van gelijkheid) het volk dwangmatig door de strotten wenst te persen .
  4. Land en volk practisch reeds aan Brussel zijn uitegeleverd die wel degelijk hier hun GEZAG zullen uitoefenen .
  5. Nederland nog steeds een totaal achterlijk fedodale monarchie is.

  Ergo, wat valt er dan nog van een dodenhuis constructie te zeggen?

 14. [16]

  je hebt wel gelijk !! Maar ik zie het nergus terug!!??

  Je kan het wel onderkennen..; maar er over discussieren kan je nergus!!

  Allerlei lieden worden het onderhand gewaar!! Maar er serieus over ouwehoeren is feitelijk niet mogelijk!!

  Net zoals Lagonda er over schrijft: "zodra je erover begint..; denkt iedereen dat je Water ziet branden.."

  En zo is het maar net! Zo is de huidige situatie in NL!!

 15. [16]

  je hebt wel gelijk !! Maar ik zie het nergus terug!!??

  Je kan het wel onderkennen..; maar er over discussieren kan je nergus!!

  Allerlei lieden worden het onderhand gewaar!! Maar er serieus over ouwehoeren is feitelijk niet mogelijk!!

  Net zoals Lagonda er over schrijft: "zodra je erover begint..; denkt iedereen dat je Water ziet branden.."

  En zo is het maar net! Zo is de huidige situatie in NL!!

 16. [18] NIET als je zelf in die trein zit. En dacht men niet onderweg van uit Westerbok dat men elders gesettled zou worden? Welnu … dan

  En was het achteraf niet zo dat men (letterlijk als NERGENS anders) zijn Joodse medeburgers verried? Welnu … het zal nu weer gebeuren dat men elkaar verraadt … Waar dacht je waar die multikul dan vandaan kwam? Een soort goedkope w-r-o-e-g-i-n-g immers, en een heel kwaad geweten.

  En je zal pas wat merken als de spreuk boven de poort zichtbaar wordt … "Arbeit Macht frei" …

Comments are closed.