door Pamela Hemelrijk
“De AIVD zou de verslaggevers van de Telegraaf juist dankbaar moeten zijn”, is het commentaar van Arendo Joustra (voorzitter van het genootschap van hoofdredacteuren) op de gijzeling van Joost de Haas en Bart Mos.
“De dienst wist immers zelf niet dat de stukken op straat lagen”. Joustra drukt zich nogal vaag uit, maar wat hij bedoelt is: “de dienst wist immers zelf niet dat zij corrupte medewerkers had die opsporingsdossiers voor dik geld aan de penoze verkochten, en evenmin dat ook politie en justitie elk jaar een miljoen aan smeergeld van Mink K. incasseren”.

How naïef can you get, Joustra?
De AIVD wist dat maar al te goed; het blijkt immers uit haar eigen dossiers. Want dankzij het feit dat die dossiers door een klokkenluider in handen van Joost de Haas en Bart Mos zijn gespeeld, weten wij het nu ook.

Dat is het enige lichtpuntje in deze affaire: dat er bij de AIVD kennelijk tenminste nog één rechtschapen klokkenluider rondloopt die zijn baan op het spel durft te zetten om het publiek te waarschuwen dat politie, justitie en geheime dienst zich laten omkopen door de onderwereld. Deze tipgever heeft uiteraard als absolute voorwaarde bedongen dat zijn identiteit geheim blijft. Je gaat al je ondergang tegemoet als je bij Defensie of de bouwwereld de vuile was buiten hangt – vraag dat maar aan Fred Spijkers of Aad Bos – maar als je hetzelfde doet bij de geheime dienst ben je helemaal een kind des doods. Want de AIVD hoeft zich – in tegenstelling tot Defensie – niet eens aan de wet te houden, en mag zelfs zonder vorm van proces (en in het geheim) mensen liquideren als de regering dat nodig acht.
(Hoe je nog van een rechtsstaat durft te spreken, als de regering er open en bloot een gewelddadige knokploeg op nahoudt die carte blanche heeft om wetten en zelfs fundamentele mensenrechten aan zijn laars te lappen, daar staat mijn verstand bij stil. En dat het gros van de burgers zich daar zonder slag of stoot bij neerlegt, daar heb ik helemaal geen woorden voor.
Als geheime diensten Savak heten, of KGB, of Tonton Macoute, dan worden ze hier in alle toonaarden verafschuwd en veroordeeld, maar als ze MI5 heten, of CIA, of BVD, of AIVD, dan worden ze beschouwd als beschermengelen van onze veiligheid. Terwijl ze zich toch allemaal met dezelfde illegale, abjecte en barbaarse praktijken onledig houden, zonder daarvoor aan de burgerij verantwoording te hoeven afleggen. Maar ik dwaal af.)

Hoe dan ook, de AIVD kon er natuurlijk na de scoop in de Telegraaf niet meer onderuit om een “onderzoek” in te stellen naar de rotte appels in haar eigen gelederen. Vandaar dat nu de AIVD-er Paul H. is gearresteerd, op verdenking van heulen met de penoze. Allemaal window-dressing natuurlijk, want, zoals gezegd: de AIVD wàs al lang op de hoogte van de misstanden. Het enige verschil is dat de AIVD-dossiers over die misstanden nu via een klokkenluider op straat zijn beland, for everyone to see.
Justitie doet het nu voorkomen of zij de bron van Joost de Haas en Bart Mos wil achterhalen om het bewijs tegen Paul H. rond te krijgen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Die anonieme klokkenluider heeft de Telegraaf alleen maar getipt dat de AIVD zo lek is als een mandje, en dat keihard bewezen met documenten van de AIVD zelf. Of Paul H. de rotte appel is ja of nee, dat kan die klokkenluider niet weten, tenzij het uit die documenten blijkt. Maar als het uit die documenten blijkt, dan heeft justitie die klokkenluider niet nodig om Paul H. te vervolgen, en als het niet uit die documenten blijkt, dan kan die klokkenluider ze niet helpen, want dan weet hij het zelf ook niet. (Tenzij Paul H. hem bij de koffiemachine heeft verteld dat hij bij Mink K. op de loonlijst stond, maar dat lijkt me niet erg waarschijnlijk, somehow.)

Het is om je te bescheuren, als je er bij stilstaat: onze geheime dienst is, met al zijn verregaande opsporingsbevoegdheden om telefoons te tappen en richtmicrofoons te gebruiken, niet eens in staat de rotte appels in zijn eigen mand op te sporen. Althans niet zonder hulp van één klokkenluider en twee journalisten. En dat moeten wij geloven?
Het is zonneklaar: de AIVD is er helemaal niet op uit om intern orde op zaken te stellen, en de corruptie binnen de eigen gelederen te bestrijden. De AIVD wil de klokkenluider opsporen die deze beerput heeft blootgelegd, zodat ze hem dezelfde behandeling kunnen geven als Fred Spijkers en Aad Bos. En justitie helpt daarbij een handje. Eerst door Joost de Haas en Bart Mos met richtmicrofoons te laten afluisteren, vervolgens door een poging te ondernemen ze wegens schending van staatsgeheimen strafrechtelijk te vervolgen, en tenslotte door ze in een kerker te gooien omdat ze hun bron proberen te beschermen tegen de repressailles van die aantoonbaar corrupte AIVD.

…En zo geviel het, in een land dat door menigeen wordt bejubeld als”het meest democratrische en liberale ter wereld”, dat twee journalisten op water en brood werden gezet – als straf voor hun uitstekende werk. De AIVD-er Paul H., die ervan wordt verdacht te heulen met de onderwereld, loopt ondertussen vrij rond, en ik geef u op een briefje dat hij buiten schot zal blijven. Misschien houdt hij er zelfs wel een promotie aan over, het zou de eerste keer niet zijn dat zoiets gebeurt.
Soms hoop ik dat dit gewoon een akelige nachtmerrie is, waaruit ik straks opgelucht zal ontwaken. Maar dat is tegen beter weten in.

14 REACTIES

 1. Ik zou willen dat Pamela ook de merkwaardige toestanden rondom de moord op Louis Séveke gaat uitpluizen, want ook hier is politie bij betrokken volgens Peter Siebelt.Wist Louis te veel over b.v. de moordenaar van Fortuyn? Dat zou me niet verbazen , dat onze Volkert gewoon een klusje had op te knappen (denk aan die wethouder op de Veluwe) en vervolgens als scapegoat moest dienen.
  Het wordt in ieder geval tijd voor nog een boek van Tomas Ross,tenzij Pamela dat doet, want dat kan ze best.

  Nina

 2. De hoofdvraag in deze is ook wie de heer Foryun nu echt heeft vermoord, naast de hierboven genoemde.

  De beerput moet volledig bloot worden gelegd, zodat alle burgers eindelijk eens doorkrijgen dat ze gepeopled worden door de MINDERheid die OVERheid heet.

 3. Be that all as it may … volgens mij ligt de manco NIET alleen bij de AIVD dat uit ambtelijke huurlingen bestaat (die allen een prijskaartje om hun nek dragen) … noch bij het zogenaamde Parlement die (op papier) wel degelijk bevoegd is on de AIVD en haar ministeriele bazen aan de tand te voelen, maar dat niet doen omdat zij ook allen slechts politieke huurlingen zijn die allen eveneens hun prijsjes om de nek hebben hangen.

  En de rechtsreeks MOREEL verantwoordelijk is ook niet de premier, waarachter de kwien zich met d’r te dikken kont achter probeert te verschuilen, maar de majesteitsmens herzelf.

  Immers, dit soort zaken kunnen alleen doorlopend in een absolute monarchie plaats vinden, zoals ook met SAVAK het geval was. Terwijl de CIA of de Britse inlichtingendiensten wel degelijk onder rechtstreekse parlementaire toezicht staan.

  Ergo die misserabele AIVD ellendelingen weeeeten dus gewoon niet beter … Of wel soms?

 4. Who cares??

  NIEMAND|!!

  Dit volk vind het wel best zo: meer dan 2/3e, van deze bevolking stemd gewoon op de NSB (PvdA, VVD, D66 of het CDA!!)

  Er valt aan dit volk dus verder weinig meer aan te verbeteren!!

  Dus mijn advies: leave them to ROTH!!

 5. Als dat WieboXL van het goede oude DDR-forum niet is! Leuk om hem alweer eens tegen te komen. En natuurlijk gebruikt hij als vanouds vooral drie letters: NSB. Maar hij heeft overigens wel in deze gelijk.

 6. [6] Hier zijn wel meerderen van onder De Puynhopen vandaan … voor hun gaat het om FOS en … DAT staat uiteraard, niet geheel toevallig, ook zeer hoog in de vaandel van de VRIJSPREKER …

  Nu zijn ex-Puynhopenlieden niet altijd zo zachtmoedig en beleefd als de ultra geciviliseerde Libertariers, omdat zij … wel … angry zijn, maar volgens mij komt het de netto impact van de site alleen maar ten goede …

  Hier komen nu zelfs lieden op af als een Maurice de Hond, zowel als de NOS hoernalisten, en kunnen de Libertariers daarom nog beter hun points maken.

  Ik heb echter slechts een serieus advies aan HUb Jongen. Ga er … NOOIT op in als Hans Laroes je strax voor een gesprekje uitnodigt.

 7. [7] "Ik heb echter slechts een serieus advies aan HUb Jongen. Ga er … NOOIT op in als Hans Laroes je strax voor een gesprekje uitnodigt."

  Dank voor advies. Ik weet dat ze alles zullen proberen om je kapot te maken.
  Edoch, het zou ook een uitdaging zijn voor publiciteit en om nog meer mensen te laten weten dat het libertarisme bestaat. Dat het ideaal van de persoonlijke integriteit en vrijheid nog leeft! En dat ze maar de Vrijspreker hoeven te bezoeken.
  BTW, kom je wel eens in Nederland?

 8. For your information ASP: De NRC was ook een NSB blaadje. Die krant heeft na de oorlog een verschijningsverbod gehad wegens collaboratie met de bezetter, en en daarna zelfs enige tijd onder een nieuwe naam geopereerd: De Nieuwe Nederlandse Courant of iets dergelijks.

 9. [10] Vaak genoeg, want zolang ik hier belastingen "verschuldigd" ben, zorg ik ook ervoor dat ik hier … plenty "onkosten" maak. Logisch of niet soms?

 10. [8In ieder geval is de Telegraaf geen libertarische krant want ze staan voor meer dan 200 procent,wat zeg ik, tot in het oneindige meer dan vierkant achter "ons geliefde vorstenhuis",misschien omdat die leus ons met de Brintalepel ingegoten is, maar in ieder geval: Benno heeft nooit geen kwaad gedaan in hun na-oorlogse ogen en ook verder weten ze van de prinsessen geen kwaad.

  nina]

 11. [11] Yaaa .. DAT weet jij, en dat weten wij … maar dat weten ZIJ niet … (meer).

  Overigens, op de Puynhopen, Gunzilla en de DDR hadden wij het altijd al over het NSB-Handelsblad …

Comments are closed.