De politici hebben de fiches van het stemvee binnen.
Nu is de fase begonnen waarin ze deze troeven onderling proberen uit te spelen. Hoe meer troeven, hoe sterker je positie.

Bij dit spel is het belangrijk de troeven op het juiste moment uit te spelen, en vooral daarbij de stemmers niet in je kaart te laten kijken.

De fiches zijn immers onder andere ook binnengehaald door de beloftes die voor de verkiezingen zijn uitgesproken. Je mag nu niet te snel en te doorzichtig deze beloftes naast je neerleggen. Dan gaan de kiezers te vlug door hebben dat ze belazerd zijn. (ook voor een volgende keer). Maar op dit moment zijn die beloftes ook nog te gebruiken in het onderlinge gevecht om de macht.

Het eerste begin om die beloftes naast zich neer te leggen is al duidelijk. Het woord “compromis” is al x keer gevallen. Je hoort ook niet meer beweren dat iemand met een bepaald ander niet in de regering wil zitten. Allemaal houden ze de deuren nu open voor iedereen.
Nu zijn ze bereid om met personen die ze oneerlijk en draaierig verklaard hebben, samen te gaan regeren. En de “oneerlijke” wil wel met zijn aanklager die een “vuile campagne” tegen hem heeft gevoerd.

Opvallend is dat je heel weinig of geen uitspraken hoort over de EU. Waarschijnlijk omdat ze daar allemaal “op de een of andere manier” verder mee in zee willen. Vanwege de afwijzende referendumuitslag zijn ze echter voorzichtig om de kiezer niet tegen het hoofd te stoten.

Hoe groot is nu de invloed van koningin Beatrix? Zij kan nu de informateur benoemen. Daarbij kan ze zorgen dat het een persoon is “die in haar lijn ligt”. Die kan ze beïnvloeden in de richting van het onderzoek. Daarna kan ze bij de formateur hetzelfde herhalen.
Maar kan ze daarmee echt de uitkomst aanmerkelijk bepalen? Zijn er daarvoor niet te veel anderen betrokken bij de uiteindelijke uitkomst? Of zijn dat allemaal slippendragers of hielenlikkers van Hare Majesteit?

9 REACTIES

 1. Dit is democratie achter gesloten deuren. Het geheim van Noordeinde of Huis ten Bosch. De rol van het Staatshoofd bij de kabinetsformatie is niet staatsrechtelijk geregeld. Dus haar invloed erop is theoretisch onbeperkt. Al eerder heeft ze laten zien, dat ze daadwerkelijk macht wil uitoefenen. Dat gebeurt dus zonder enige controle. Joost mag weten, welke machtsspellen er gespeeld worden. Maar één ding staat vast: Haar Wil is Wet. De koning is immers onschendbaar ! En de ministers zijn demissionair.

 2. h.m. Koningin Beatrix is lid van de Bilderberggroep namens Royal Dutch Shell.
  Haar invloed is puur zakelijk.

 3. [4] Niro,
  Interessant. Kun je zulks nader uitwerken m.b.t. de rollen van deze door jou genoemde democratische lichamen ter zake van de kabinetsformatie ?

 4. Het "Mao-incident" van de jongerenorganisatie van de SP krijgt een vervolg. Een rood-lid heeft tijdens een excursie naar de Tweede Kamer in 2005 namelijk een rood T-shirt gedragen met daarop de letters "CCCP" (een verwijzing naar de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken) en tevens een afbeelding van een hamer en sikkel (het symbool van het communisme). Schijnbaar sprak niemand het rood-lid aan op diens onsmakelijke en immorele keuze van kleding. Men maakte zelfs doodleuk een foto: http://rood.sp.nl/images/ac

  Lees meer op: http://forum.fok.nl/topic/9

 5. [4] Het koninklijk huis is (WEDERRECHTELIJK) grootaandeelhouder van de Shell, omdat het nog tot koloniale POET behoort, afkomstig uit de componenten: Koninklijke Olie en de Bataafse. Het was eenvoudig toegeeigend dan wel geheel voor noppes verkregen.

  En net als de Club van Davos is ook Bilderberg zuiver een WASSEN neus, waar industrielen en prominenten als een Kissinger uitsluitend mondiale informatie uitwisselen. Hoewel, de super-parasiet genaamd Bernard wel steeds met de hoed langs ging om zijn maitressen op gepaste voet te kunnen onderhouden.

  Overigens, de meesten die daarin geloven, zijn ook aanhangers van de Joden-complot theorien en vaak te vinden op sites als Polinco … Het is in ieder geval puur RUBISH … En stelt werkelijk geen bal voor. Dat weet ik ZEKER omdat ik door de jaren een eental geregelde deelnemers persoonlijk ken, die echt niet graag met de Amerikaanse Anti Trust wetten in aanvaring zouden willen komen.

  Feit is echter wel dat NL nog steeds een monrchie is van de OUDERWETSE soort. En dus aangenomen mag worden dat de monarch uiteindelijk aan de politiek touwtjes trekt, ook al laat zij het land door "gemachtigde politiek pachters" "managen", pardon, regeren die aan haar verantwoordelijk zijn en NIET aan het electoraat. Daarom bestaat hier ook GEEN echte en effectieve OPPOSITIE … (die per definitie immers niet … OOK voor de monarch zouden kunnen werken …).

  Nederland is eenvoudig een FEODAAL land waar nodig eerst wat aan gedaan moet worden … Of niet soms?

 6. [7] Oh… slechts mondiale informatie uitwisselen.

  Waarin geloven?

  De uitspraak "zijn ook aanhangers van de" doet mij denken dat jij hokjes hebt gemaakt waar je andersdenkenden in plaatst. Ik vraag me af of er onbeperkte ruimte is in het hokje waar je deze mensen in plaatst of slechts voor die twee partijen.
  [5]
  Nee SpyNose ik kan het niet uitwerken. Ik ken geen feiten. Maar een gewillige dienaar zoals Balkenende zet je niet zomaar aan de kant.

  De formateur zoekt dienaren.

  Zakelijke link: http://www.nu.nl/news/89909

 7. [8]

  die zegt tot "andersdenkenden" te behoren en dan verbaasd doet dattie zichzelf daarmee in een hokje van eigen inventie heeft geplaatst. En dan ook nog mij ervan de schuld geeft …

  Nu zijn er uiteraard oneindig veel soorten mensen , edoch de "profilers" bijvoorbeeld … hanteren slechts een beperkt aantal. Wat mij betreft … ik "tally" hun gewoon, whilst the chips fall where they may …

  De Nederlandse monarchie echter gaat gewoon door alsof geen 150 jaren zijn verstreken. En dat loopt nu dus op laatste poten …

Comments are closed.