Mathias de Clercq, een prominente Vlaamse liberaal, zet zich in een interview op www.liberales.be de website van een Belgische liberale denktank, nogal stevig af tegen het libertarisme.
Hij zegt: ‘Ik ben ook radicaal tegen een ik-maatschappij. Maar dan praten we over egoïsme, niet over individualisme.”

“Dat is de hele verwarring tussen het libertarisme en het liberalisme. Het eerste predikt de ongebreidelde vrijheid van het ik, ook als dat ten koste gaat van een ander. Het liberalisme ijvert voor essentiële spelregels waardoor ieder individu, ongeacht afkomst of overtuiging, zijn of haar vrijheid kan beleven. Het liberalisme erkent de noodzaak van sociale instellingen, van onderwijs en gezondheidszorg. Die heb je nodig om als individu vrij te kunnen zijn.
Een libertair wil dat privatiseren. Dat kan ik als liberaal niet aanvaarden, dat meer en beter onderwijs of zorgen bepaald zouden worden door je portemonnee. Iemand in het midden van de woestijn zetten zonder voedsel en kompas en zeggen: ‘U bent nu vrij’, dat is natuurlijk onzin. Liberalen moeten strijden voor de opstapjes die het individu toelaten om een vrije burger te zijn. Dat is een nuance met het libertarisme, maar ook met het socialisme.”

De uitlating van Mathias de Clercq zijn duidelijk geënt op het bekende adagium van Plato die – volgens Popper – het uitgangspunt hanteerde: ‘individualisme is egoïsme, collectivisme is altruïsme’.

Geen twijfel dat de woorden van Mathias de Clercq er bij de liberale achterban ingaan als gesneden koek. Wie wil er nu niet ‘sociaal’ zijn en het egoïsme afwijzen? Je hoeft niet eens politiek correct te zijn om mee te gaan in zijn denktrant, het is voldoende om vanuit je sentiment denken.

Jammer dat deze prominente, liberale Vlaming niet even de feiten checkt. Dan had hij kunnen lezen dat het streven van het libertarisme is ‘een maatschappij waarin ieder mens soeverein is: ieder mens heeft het recht zijn leven te leiden zoals hij zelf wil, zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert.’. Kortom, het libertarisme heeft hetzelfde uitgangspunt als het liberalisme, namelijk respect voor de onvervreemdbare (vrijheids)rechten van het individu, ook die van de ander dus!

Waarom dan toch dat afzetten tegen het libertarisme?
Het zal de politieke pragmatiek wel zijn. Ook in Vlaanderen zie je dat socialisten proberen het liberalisme en het libertarisme te labelen als ‘asociaal’, ‘harteloos’, ‘onverschillig’. Het socialisme is daarentegen wel ‘sociaal’ en ‘politiek met een hart’. Dat het linkse collectivisme steevast leidt tot een maatschappij waarin groepsegoïsme de plaats inneemt van echt sociaal gevoel, waarin maatschappelijke instituties zoals onderwijsinstellingen ingesnoerd worden in de machtsstructuren van links-collectivistische politiek en waarin productieve burgers moeten leven onder het juk van veelal overbetaalde en weinig productieve bureaucraten, zijn feiten die socialisten liever niet onder ogen zien.

Voor liberalen, zoals Mathias de Clercq, zijn deze feiten even zovele kansen om te scoren voor open doel. Mathias de Clercq doet dat echter niet, sterker nog hij wenst zich te excuseren voor het feit dat liberalen voor individualisme kiezen en hij doet dat door de zwarte piet die hij van het links-collectivisme toebedeeld krijgt (‘individualisme = egoïsme’) door te spelen aan het libertarisme. Hiermee beloont hij in feite de links-collectivistische demagogie en bangmakerij en dat is jammer.
Juist liberalen hebben het meeste te winnen door hun intelligentie en kritisch vermogen te gebruiken om de demagogie en bangmakerij van socialisten te ontkrachten en werkbare alternatieven aan te dragen voor een gecollectiviseerde, gebureaucratiseerde maatschappij, vol van groepsegoïsme en valse retoriek.
——————————————
Ingezonden door Paul Verhaegh

21 REACTIES

 1. En als je nu op de site van liberales.be kijkt, zie je hoe ze lopen te klagen over de protectionistische maatregelen van veel overheden die de 3e wereld daardoor extra benadelen.

  Het libertarisme roept dat al sinds mensenheugenis, dus zo asociaal zijn we dus niet.

  Het libertarisme komt op voor de rechten van een ieder, dus of dat nou zo asociaal is.

 2. Dat zie je bij veel ‘liberalen’ tegenwoordig. In werkelijkheid zijn het socialisten, want zij geloven nog in dat de staat alles moet regelen voor de burgerij. Bij ons is het dieptepunt geweest de periode van Dijkstal en aan Rutte te zien zitten we nog steeds in het dal en bij de zuiderburen is het Guy Verhofstadt en trawanten. Op deze partijen stemmen is absurd, met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig. Bovendien, het klassiek-liberalisme (het echte liberalisme dus) staat een scheiding voor van staat en economie, ergo geen collectieve gezondheidszorg en verzorgingstaat. Het enige waar klassiek-liberalen voor stemmen zijn partijen die aan de afbouw en privatisering werken van deze sectoren.

 3. [2] Inderdaad : die lui op "liberales" zijn "liberaal" zoals de "liberals" in de USA "liberal" zijn…….sociaal-democratische welfare collectivisten
  nauwelijks te onderscheiden van de sociaal-democratische welfare collectivisten te vinden in Marxistische partijen.

  Groetz,

  Cincinnatus

 4. [2] Klassiek Liberalisme kan best samengaan met een verzorgingssector die gedeeltelijk publiek is. Het criterium moet dan echter wel non-discriminatoir zijn ipv arbitrair en via de democratie (allocatie van positieve vrijheidsbelangen die individuele vrijheidssfeer te buiten gaan) leidt tot een overdrachtsstaat. (Buchanan: http://www.meervrijheid.nl/…)

 5. [5] Dat heeft Buchanan inderdaad gezegd, alhoewel ik het zelf daar niet mee eens ben. Het is een contractio in terminus, want het echte liberalisme betekent dat mensen op hun eigen benen moeten staan, zodat we geen publieke verzorgingsector meer hoeven te hebben. De verzorging wordt overgenomen door charitatieve organisaties. Wel ben ik voorstander van een overheid om de bescherming en veiligheid te garanderen van de burgerij.

 6. Mathias de Clercq:
  "Dat is de hele verwarring tussen het libertarisme en het liberalisme. Het eerste predikt de ongebreidelde vrijheid van het ik, ook als dat ten koste gaat van een ander. Het liberalisme ijvert voor essentiële spelregels waardoor ieder individu, ongeacht afkomst of overtuiging, zijn of haar vrijheid kan beleven."

  Geinige uitspraak, want het is net andersom. Libertarisme predikt ongebreidelde vrijheid zolang het niet ten koste gaat van een ander, en het ‘liberalisme’ van Mathias de Clercq predikt vrijheid die wél ten koste gaat van een ander, namelijk van degene die het moet betalen.

 7. Paul Verhaegh:

  "Waarom dan toch dat afzetten tegen het libertarisme?"

  Dat hoeft op zich niet zo heel verkeerd te zijn. Gematigde liberalen die wel degelijk op uit zijn de overheid te verkleinen, zouden zich tegen het libertarisme af kunnen zetten om zodoende de tegenstanders de wind uit de zeilen te nemen. ‘U vind mijn voorstel te liberaal? Kijk eens naar de libertariërs, die willen nog veel verder gaan.’

 8. [8]De meest interessante vraag is eigenlijk: waarom maakt zo’n De Clercq zich druk om een clubje dat voorlopig nog steeds bestaat uit anderhalve man en een paardekop?

 9. [9] Omdat men binnen de VLD een onderscheid wil maken tussen de liberals en de liberalen. Die liberalen zijn de oorspronkelijke bezielers van de VLD, die echter door verschillende verruimingsrondes daar ver van afgeweken is. De term liberaal wil men echter blijven claimen, dus moet er een ketterse benaming worden gevonden voor de oorspronkelijke klassiek-liberalen. Dat is dan libertariërs geworden, een term die het blijkbaar gewonnen heeft van het oorspronkelijke "ultraliberaal" dat men als kettersetiket wilde gebruiken.
  http://www.vrijspreker.nl/b
  Dit is dus een ruimingsactie na de verruimingen, en het zijn de liberalen zèlf die moeten ruimen. De opperlibertariërs van België zijn momenteel met 3, namelijk Jean-Marie Dedecker, Boudewijn Bouckaert en Hugo Coveliers.
  Het cordon sanitaire is daarmee op zijn hoogtepunt gekomen: de communisten van de Belgische PVDA (vergelijkbaar met de Nederlandse SP) zitten voor het eerst in 60 jaar of langer terug in het (gemeente)bestuur, en het liberalisme is geconfineerd tot 3 onsympathieke blanke mannen van middelbare leeftijd, de archtypes van de rechtse zakken. Het politieke landschap is gereduceerd van een confrontatie van ideeën tot een consensuspolitiek enerzijds en een vergeetput voor ketters anderzijds. De DDR is wel héél dichtbij. Overigens moet de inspiratie voor de reactie van Wouter Bos op de "beledigingen" van Balkenende een paar dagen geleden in België gezocht worden, bij iemand die met cordoniseringspolitiek bijzonder veel ervaring heeft, namelijk Steve Stevaert. Die heeft Woutertje aangepraat dat je als socialist naar een consensuspolitiek moet streven omdat dat de beste benadering is van een éénpartijstelsel. Je verkettert daarvoor best de politicus die de confrontatie niet schuwt, dat heeft Steve en nu ook Wouter, in België geleerd uit het cordon.

 10. [10]"Omdat men binnen de VLD een onderscheid wil maken tussen de liberals en de liberalen. Die liberalen zijn de oorspronkelijke bezielers van de VLD, die echter door verschillende verruimingsrondes daar ver van afgeweken is. De term liberaal wil men echter blijven claimen, dus moet er een ketterse benaming worden gevonden voor de oorspronkelijke klassiek-liberalen. Dat is dan libertariërs geworden, een term die het blijkbaar gewonnen heeft van het oorspronkelijke "ultraliberaal" dat men als kettersetiket wilde gebruiken."

  Daar trap ik in, klinkt plausibel.

 11. Ach het is in elk geval een politicus die het woord ‘libertarisme’ uberhaupt kent. Kom daar in Nederland maar ‘ns om!

 12. [10] Bud,

  De Belgische PvdA ( http://www.pvda.be ) is best te vergelijken met de Socialiestiese Partij (SP) van pakweg 30 jaar geleden.Waar Marijnissen en co Stalin en Mao (althans officieel) van de sokkel hebben gehaald en opgeborgen en
  hun program wat hebben opgepoetst, is
  de "Belgische partij van de arbeid"
  nog steeds zeer uitgesproken Marxistisch-Leninistisch en onveranderd positief over stalin en Mao.Hun voorzitter, Ludo Martens heeft een stalin-biografie "een andere kijk op stalin" geschreven waarvan de teneur is :"Stalin is de grootste persoonlijkheid van deze eeuw geweest, het grootste politieke genie" ( http://www.epo.be/uitgeveri… ).
  PvdA-delegaties gaat bijv ook geregeld op bezoek….in Noord-Korea alwaar de regerende Partij als zusterpartij wordt erkend (Ik dacht dat de Belgische PvdA in Nederland de NCPN ( http://www.ncpn.nl ) min of meer als gelijkgezind erkend ).

  Waar de SP in Nederland (helaas) over
  een redelijk brede aanhang beschikt en
  voor een zekere doorbraak heeft weten te zorgen ( bijv http://www.oneway.nl/n/sp-w… )is de PvdA
  in België een sektarische splinter (en hopelijk blijven ze dat)die maar in een paar gemeenteraden zit.

  Des te merkwaardiger is het natuurlijk dat de VLD van Guyke de Leugenaar wel met die lui in een meerderheid wil stappen.Het geeft goed aan uit welke hoek in België de wind waait….

  Groetz,

  Cincinnatus

 13. [10] Over Guyke de Leugenaar en de zuivering van de echte liberalen binnen de VLD gesproken….

  al van in het begin, zat er iets niet helemaal snor met die VLD en het liberaal engagement van Verhofstadt en co.

  Hierover een artikel van een andere vroegere medestander van Guyke de Leugenaar, die (de medestander dus) al in een veel vroeger stadium stilletjes langs de achterdeur naar buiten is begeleid : http://secessie.nu/?tekst=t

  Groetz,

  Cincinnatus

 14. [14] toch weer ff een vette veer in mijn eigen reet steken :

  persoonlijk had ik eigenlijk al meteen in de smiezen dat er iets niet klopte
  en heb de VLD nooit gezien als klassiek-liberale partij.Zo wou die Verhofstadt reeds in 1991-1992
  een paarse coalitie met de PS Van Guy Spitaels vormen.Dat is uiteindelijk afgekapt door de sossen…..

  Zo zat de VLD op provinciaal en gemeentelijk niveau vrolijk in tal van coalities met de sossen (ik was voor een cordon sanitaire rond linx)

  Zo zaten VLD-kopstukken in België
  samen met socialistische kopstukken in een soort geheime broederschap : de vrijmetselaars-loge en de (irreguliere) loge heeft in België een flinke vinger in de pap (en dat is helaas geen complot-theorie).

  Zo werd een Pierre Chevalier die bij de sossen ruzie had gekregen met Louis Tobback en daar op een zijspoor was gezet binnengehaald bij de VLD maar Pierre bleef gewoon beweren dat ie sociaal-democraat was….hmmm vreemd…
  een sociaal-democraat bij een liberale partij ?

  Zo bevielen lui als Herman De Croo, Jaak Gabriels, Annemie Neyts mij voor geen meter.Dat waren gewoon sjacherende politici…niks principieel liberaal aan.

  Zo was Verhofstadt mij veel te enthusiast over "democratie"…referendum van hier en referendum van daar (maar niet over de koning en de hoogte van de belastingen en net daarover wou ik wel es gaan referendum houden 🙂 maar
  wat als de meerderheid van de bevolking pakweg socialistisch of communistisch is ? Moet eigendomsrecht of con,tractvrijheid dan wijken voor de wil der meerderheid (maar daarover hoorde je Guyke natuurlijk niet.

  Zo deed de VLD mee aan het "cordon" tegen het Vlaams Blok maar ging wel
  in coalities met de Groenen (en die zag en zie ik als communisten…alleszins zijn veel communisten gewoon na opdoeking van de KPN door Agalev gerecycleerd) en zelfs met de openlijk Trotskysten van Patsy Sörensen ?

  Dat waren "vreemde liberalen"…

  In de woorden van Stan Ridgeway :

  I knew there was somethin weird about
  them…

  Woah-oh-oh-oh, camouflage
  Things are never quite the way they seem
  Woah-oh-oh-oh, camouflage

  En zolang Verhofstadt in de oppositie bleef, kon ie door fulimineren tegen de PS en de hoge belastingen de schijn ophouden maar éénmaal op het pluche viel de camouflage weg : die VLD was inderdaad wat ik al die tijd al bevroedde : compleet nep….

  En daar zijn mensen als Bouckaert inmiddels ook achter gekomen….evenals Coveliers en Dedecker (alhoewel ik beiden er serieus van verdenk dat ze middels een minister-portefeuille om te kopen waren geweest en dat niet vervulde ambities minstens net zozeer als ideologische geschillen tot hun botsing met Verhofstadt en z’n trawanten hebben geleid).

  Beter laat dan nooit zullen we maar denken…

  Groetz,

  Cincinnatus

 15. [15] Niettemin hoop ik dat stemmenkannon Dedecker zich bij Coveliers in Vlott vervoegd, opdat deze sterker worde bij de volgende federale verkiezingen in 2007, al waarna zij samen met het VB een coalitie kunnen vormen dan wel minstens tezamen daadkrachtig oppositie kunnen voeren. (Het zal vooralsnog wel bij dat laatste blijven).

 16. De klassieke liberalen hebben wel een punt. Wat heb je aan vrijheid als je (bijvoorbeeld vanwege je armoedige afkomst) geen kans hebt om te studeren of je op te werken? Weet iemand libertarische oplossingen voor dit probleem?

 17. Libertariers Geloel!!Wat toch nix/never/ nooit wat wordt!! Want geen hond zit te wachten op die neo-progressieve, Anarchistisch Mumbo-Jumbo!!

  Edoch!! Het prerogatief van een Idiealist!! Een believer die geloofd in een idiologie!

  Maar!! NA 5 afleveringen van Starwars ben ik er inmiddels van overtuigd!!
  Er is (zowat) NIX sterkers dan Geloof!!

  Overigens ben IK een Jedi Ridder!

 18. [18] Overigens ben IK een Jedi Ridder"

  Ja (zucht) ik vermoedde al zoiets (nogmaals zucht)…Kom slik je valiumpje nu maar snel en doe je dwangbuisje aan en dan brengen we je netjes terug naar het te "gek huisje" waar je met andere "jeti ridders" lekker kan spelen….

 19. [17] Ik heb dat al eens eerder opgemerkt, er zijn 3 mogelijkheden om uit de armoede te geraken:

  1. Vind een betaalde baan en blijf daar bij.
  2. Ga verder leren of bekwaam jezelf in een vak.
  3. Ga trouwen, want getrouwde stellen kunnen elkaar financieel opvangen (dit laatste geldt vooral voor bijstandsmoeders).

  Dan zie je dat je de staat helemaal niet meer nodig hebt.

 20. [20]
  Je vergeet de beste mogelijkheid, 4.
  Start een eigen zaak.
  1) impliceert (vooral bij hogere inkomens) het afdragen van meer dan 60% aan belasting en Asociale premies.
  2) moet je maar tijd/geld voor hebben.
  3) dach het niet dat een bijstandsmoeder geregeld uit kan gaan. Vooral niet als ze kleine kionderen heeft. Daarom moet de bijstabnd vervangen worden door een werkgarantie tegen een salaris op bijstandsniveau. Ik weet het, vanuit libertarisch oogpunt vloeken in de kerk, maar hoe anders om te gaan met de realiteit dat er nu eenmaal mensen zijn die meer kosten dan ze ooit door werk op kunnen brengen.

Comments are closed.