Het blijkt dat bij de verkiezingen Rita Verdonk meer stemmen op haar naam kreeg dan de lijsttrekker Mark Rutte. Ik hecht daar geen waarde aan, maar het was al aan Rita te zien dat ze trots was, en plannen beraamde. Welke? Weten we niet.
Maar let op in de komende tijd.

Op dat moment las ik een verhaal uit het Reformatorisch Dagblad van Mr. Marianne-van Kooten *), dat we u niet niet willen onthouden:

Beleid Verdonk los van waarheid en gerechtigheid

Mr. Marianne Verhage-van Kooten heeft zich gestoord aan de uitspraken van minister Verdonk van Vreemdelingenzaken zaterdag in deze krant.

“Ik houd van mouwen opstropen”, zo begint het interview zaterdag in deze krant met minister Verdonk. Stevige uitspraken genoeg.
Verantwoordelijkheid wordt gedeeld. “Wij hebben immers de wetten en regels met elkaar gemaakt en die moeten uitgevoerd worden.”

–[Red: Op dat moment komt de demagogie. “Wij” hebben helemaal geen wetten en regels “met elkaar” gemaakt. Dat is een politieke zwendelredenering! “Wij” hebben niet ons mandaat aan politici gegeven, en al helemaal niet aan ene Verdonk!

En de kreet:”Regels zijn Regels” klinkt ook verleidelijk om er “ja”op te zeggen. Natuurlijk zijn regels regels. Net als appels appels zijn. Maar de ene appel, net als regel, is niet de andere.
Met de kreet regels zijn regels is duidelijk bedoeld dat een regel “rücksichtslos” moet worden uitgevoerd. Daar zou je het mee eens kunnen zijn ALS die regel rationeel, eerlijk, integer, moreel en door betrokkenen akkoord bevonden is. Maar dat is met talloze wetten helemaal niet het geval.
En in het migratieproces zijn dan de betrokken regels ook nog eens onder verantwoordelijkheid van Rita gemaakt; die ze dan zelf ook nog eens zelf gaat uitvoeren.
Krommer kan haast niet!
]

Marianne Verhage vervolgt:
Als ik niet beter zou weten, zou ik bijna onder de indruk raken. Maar helaas, ik weet beter.
Op de plank boven mijn bureau staat een enorm dossier. Opgebouwd in een achttal jaren.
Van achter het dossier kijkt een viertal mensen mij aan. Een vader en moeder van begin en midden vijftig, afkomstig uit Syrië.
Twee kinderen van 9 en 7, van wie één hier in Nederland geboren. Al acht jaar verblijven zij in diverse asielzoekerscentra.
Op het eerste gezicht wonen ze in een mooie flat. Ze wonen daar echter niet alleen.
Ze moeten de flat delen met een moslimmoeder met twee volwassen kinderen.

De familie is in Nederland christelijk geworden. De ouders hebben belijdenis gedaan en samen met de kinderen zijn ze gedoopt.
Vanuit totaal verschillende culturen zitten deze gezinnen gedwongen bij elkaar.
Ze kunnen niet met elkaar overweg, maar maken wel gebruik van dezelfde keuken, douche en wc en moeten door elkaars huiskamer heen lopen om in hun eigen slaapkamer te komen.

Beide gezinnen komen rond van een klein bedrag per week. Gewerkt mag er niet worden.
De ene dag glijdt over in de andere. Ondertussen zijn ze bang dat ‘ze’ misschien vannacht komen.
De IND kan namelijk zomaar voor de deur staan en aangeven dat ze nu naar het uitzetcentrum moeten.

— [RED: Is het gek dat ik nu denk aan de Tweede WereldOorlog toe we hetzelfde hadden met de Duitsers die de joden kwamen ophalen? Dat is toch precies dezelfde situatie? Maar toen Huib Oosterhuis een dergelijke opmerking maakte, werd hij voor het gerecht gesleurd. Het is mij nu niet bekend hoe dit afloopt of afgelopen is. Maar misschien wordt ik morgen wel opgehaald.]

Ik hoor mevrouw Verdonk spreken: “Deze mensen denken dat ze geen gevolgen aan de uitspraak van de rechter hoeven te geven.”
Ik weet echter dat de procedures voor de rechter in de praktijk iets anders betekenen.
In de asielzoekerprocedures gaat het namelijk niet om waarheidsvinding, maar om toetsing van het overheidsbeleid.
Hier telt alleen de vraag of de overheid in deze situatie op dat moment tot haar besluit mocht komen.

De indruk wordt gewekt dat als de rechter gesproken heeft de waarheid over de asielzoekers aan het licht gekomen is. Wat slechts gebeurt, is een marginale beleidstoetsing.
Dit leidt slechts tot de uitspraak dat de minister tot haar beslissing heeft kunnen komen, in plaats van dat gezegd wordt dat de asielzoeker op terechte gronden het land wordt uitgewezen.

Dan hoor ik mevrouw Verdonk zeggen: “Ja maar, als mensen echt terug willen, dan kunnen ze terug.

— [ RED: En waarom zouden die kinderen dat willen?]

ls mensen naar de ambassade gaan, kan terugkeer worden geregeld.” Ook hier is de waarheid anders.
De man en vrouw over wie ik het heb zijn een aantal keren naar de dichtstbijzijnde Syrische ambassade in Brussel geweest.
Als belangenbehartiger heb ik de meest diverse instanties over de hele wereld voor hen aangeschreven.
De Nederlandse ambassade in Damascus geeft me de zekerheid dat al mijn zwoegen voor deze familie geen zin heeft.
Zonder papieren ben je nergens. Je moet namelijk met papieren die je nooit hebt gekregen, bewijzen dat je zegt wie je bent. De Syrische ambassade in Brussel weet dat maar al te goed.
Mijn familie heeft daar menig keer op de stoep gestaan en moest onverrichter zake terugkeren omdat deze papieren ontbraken.

Angst
In de afgelopen acht jaar [ ACHT JAAR ] zag ik langzaam een familie te gronde gaan. Angst beheerst het hele gezin. De moeder moet ’s nachts de hand van de oudste jongen vasthouden, want hij is bang dat hij haar kwijtraakt.
Zij probeert het gezin, ondanks al haar psychosomatische klachten, draaiende te houden. Bij het opstaan kan het zomaar gebeuren dat er weer een familie meegenomen is. Men weet waarheen: het uitzetcentrum!
De verhalen die rondgaan zijn vreselijk.

Minister Verdonk mag dan trots zijn op het feit dat ze houdt van het opstropen van haar mouwen, maar ik denk
dat ik de ogen van menig asielzoeker die in dit schuitje zit niet meer van mijn netvlies krijg als ik nu nog langer zwijg! Het opstropen van mouwen, los van waarheid en het doen van gerechtigheid, vind ik een bedenkelijke zaak.

— [RED: Let wel: Wij zijn niet voor het aantrekken van ongetelde hoeveelheden immigranten. Wel verwijten we de overheid met haar verzorgingsstaat waarin iedereen allerlei zogenaamde “rechten” heeft, dat zij de oorzaak is ven het aantrekken van al die (te veel) migranten. De verzorgingsstaat is een grote oorzaak. Daar moet eerst aan gesleuteld worden.
Maar als je die eenmaal hebt, en je gaat dan na acht of meer jaren met mensen gesold te hebben, deze nog met geweld deporteren, dan ben je immoreel bezig.

Ik ben benieuwd welke positie Rita Verdonk, die hiervoor verantwoordelijk is, in de VVD gaat verwerven. ]
—————————————-
*) De auteur is juridisch adviseur en docente hulpverleningsrecht aan de Christelijke Hogeschool Ede.

50 REACTIES

 1. Bij de VVD wordt Rita Verdonk niet gepruimd omdat ze, naar mijn mening, bang zijn voor het Thatcher-effect. De Tories hadden Maggie onder het motto ‘dan die maar ff’ aan de leiding gezet waarna ze vervolgens de echte macht pakte.
  De partijbaronnen incasseren liever een zetelverlies met Mark Rutte dan dat ze hun machtspositie in gevaar zien komen.

 2. Het is echt een tearjerker.

  Ik vind processen rekken door als maar weder in beroep te gaan in de hoop dat de uitspraak weereens anders uitvalt iets anders dan: jarenlang mensen sollen.
  Zo geef je die kinderen ook geen stabiele toekomst. En als dan na acht jaar de uitspraak alnog negatief uitvalt dan kun je altijd nog de publieke opinie beïnvloeden – lees: media cq. de consumenten ervan, "het volk". Ik ben ontroerd…

 3. Begrijp ik het nu goed dat Syrië hun onderdanen de toegang weigert alleen omdat ze geen papieren hebben?
  Schandalig zeg.
  En Nederland wil niet voor Syrische paspoorten e.d. zorgen?
  En dat Nederland dan niet meteen zorgt voor een ander huis omdat ze christelijk zijn geworden en ze niet met moslims overweg kunnen . Joh!
  Beide gezinnen komen rond van een klein bedrag per week en houden niets over?
  Een christelijk juriste.
  Gewoon een zeikwijf.

 4. "Regels zijn Regels": wat niet buigt zal barsten.

  Betreffende het discriminatie-moslim vraagstuk (tesamen met de ontstane ‘onmenselijke’ toestanden) kan de overheid de volledige verantwoordelijkheid naar zich toetrekken. Die heeft ze ten volle verdient. Ze wist het immers decennia lang beter dan de bevolking die zelfs hierover nog niet mocht spreken!

  ‘Economisch vluchteling’ is een woord dat in mijn woordenboek niet voorkomt, maar dat hier geboren kinderen op last van een politiek spel van het bed worden gelicht voor uitzetting door het ontbreken van ambtelijke gegevens, doet mij toch ook weer de tenen krommen.

  Wat de overheid doet is per definitie slecht, zo niet dan waren ze op reces, toch?

 5. Wat mij altijd verbaast is dat die mensen die niet zeker weten of ze hier oud mogen worden, toch al wel kinderen krijgen.

  En ook het grote aantal landen dat vluchtelingen passeren eer zij hier in NL aankomen is dusdanig dat je je af gaat vragen of ook andere faktoren niet meespelen.

  En ja, die mevrouw zal allicht pleiten voor haar beroep. Het is al erg genoeg dat vele vluchtelingen misbruik maken van de situatie; deze mevrouw doet er nog eens een schepje bovenop.

 6. VERDONK heeft, hoe dan ook , helemaaaal gelijk … Nederland en het nederlandse volk bevinden zich in de beerput …. uitsluitend en alleen door EIGEN toedoen.

  En als de regels die men "namens" het gepeupel heeft ingesteld niet deugen, dan dienen die immers VERANDERD te worden, in plaats van slechts schijnheilg … "GEDOOGD" of helemaal ontdoken ….

  Verdonks logica is GAAF, en er valt daar geen speld tussen te krijgen.

  Dat wij van de MPP waardoor Nederland nog steeds een achterlijk en FEODAAL land is af moeten (en dus ook van Verdonk), is echter des te meer duidelijk.

 7. Het gaat Verdonk cum suis niet om rechtvaardigheid, maar om populariteit bij de massa en stemmen, ja vooral stemmen.
  Vrije immigratie in combinatie met afschaffing van het dwangverzekeringssysteem is de enige oplossing.
  Zolang dat systeen niet gehanteerd wordt, laten wij dan de Nederlandse paspoorten verkopen aan de hoogstbiedenden, opdat iedereen voor de personen van zijn of haar keuze de Nederlandse nationaliteit stante pede kan aankopen.
  En anderen zijn wellicht bereid de Nederlandse nationaliteit tegen betaling op te geven. Wat broodnodig is, is een markt waar het Nederlandse paspoort vrij verhandeld kan worden.
  hugo van reijen

 8. Regel is regel tegenover huilbui is huilbui.
  Het leed is niet te overzien.

 9. Wat mij ALTIJD opvalt is, dat er in dit soort discussies nauwelijks onderscheid gemaakt wordt tussen VLUCHTELINGEN en IMMIGRANTEN.

  Dat zijn twee totaal verschillende categorieen die ook totaal verschillend dienen te worden behandeld.

  Vluchtelingen kunnen nauwelijks ergens heen, terwijl immigranten om diverse redenen, meestal economische of gezinsvorming of -hereniging hier vrijwillig binnen zouden willen komen.

  Wie daar al geen onderscheid in wil maken bevuilt de discussie.

  Met nieuw krom recht kan geen krom recht worden rechtgebreid.
  Het is complete nonsens Verdonks pseudo-logica te willen rechtvaardigen met andere pseudo-logica. Wanneer vluchtelingen hier een beroep doen op BESTAANDE wet- en regelgeving en RECHT ZOEKEN, moet men de hand in EIGEN BOEZEM steken, wanneer er zaken misgaan.

  De verzorgingsstaat afschaffen akkoord, maar dat gaat niet op een achternamiddag. T.a.v. vluchtelingen zijn nu eenmaal verwachtingen gewekt en die kunnen NIET ZOMAAR teniet gedaan worden.

  Hoe vaak wordt het vluchtelingen niet ONMOGELIJK gemaakt hun eigen kost te verdienen, hoewel ze wel zouden kunnen werken ?
  Hoe vaak WORDEN ze niet aan het lijntje gehouden ?

  Het generaal pardon, dat Fortuyn aanried had, onder strenge grensbewaking, al in 2002 kunnen worden uitgevaardigd.

  Doen alsof de asielzoekers die hier al lang zitten, rechteloos zouden zijn, is puur crimineel.

 10. [9] Volgens mij zijn "vluchtelingen" mensen die een (meestal tijdelijke) crisis willen ontlopen. Zij hopen ook steeds weer terug te keren en blijven dus liefst zo dicht mogelijk en zo kort mogelijk in buurt. Dat er "vluchtelingen" naar Nederland komen verbaasd mij dan ook op eerste gezichtten zeerste. Emigranten daartentegen willen …w-e-g. Punt uit.

  Overigens, "asielzoekers" dienen ter plaatse (of zo dicht mogelijk bij de plaats van herkomst) door NL-se vertegegenwoordigers "ge-processed" worden om te oordelen of het nodig is om hun naar NL te halen. Dat men echter rechtstreeks hier naartoe komt wordt in de meeste gevallen dan ook veroorzaakt doordat daar een HANDELTJE in is ontstaan met EXPLICIETE medeplichtigheid van Nederlandse CORRUPTE grensambtenaren … En zo verkocht enige jaren geleden zelfs de NL-se ambasadeur in Sri Lanka aldaar visa voor Nederland en waren ook Nederlandse "diplomaten" in Afrika "on the take". Is het dan een wonder dat men aan de Nederlandse grenzen daar ook niet ongevoellig voor is.

  En dan is daar nog een kwestie van de kwaliteit van de hier aangespoelden. Nederlandse politieambtenaren die hun licht in Marokko opsteken krijgen ook steeds te horen dat men daar het probleem (van jeugd kriminaliteit) niet eens kent. Maar dat is ook geen verrassing omdat men hier het drek van de Marokkaanse samenleving heeft toegelaten en niet een representatieve doorsnee van de bevolking.

  En het kleautjesvlok hier maar denken ruimdenkend, humaan en genereus te zijn.

 11. [10] ACP heeft het duidelijk over heel andere categorieen dan SpyNose. Ik wil alleen maar betogen, dat niet alleen de wet- en regelgeving + uitvoering tegen het licht moet worden gehouden, maar ook de individuele gevallen.
  Dat hier als gevolg van miserabele wet- en regelgeving en deplorabele uitvoering o.a. mede het uitschot uit Marokko in grote getale rondloopt is helemaal geen punt van discussie.

 12. [11] Beetje verder kijken … De Marokkaanse ellende is er slechts ter illustratie van het grote genuanceerde DWAALSPOOR.

  De echte VRAAG is wat een koetlandje als Nederland nu te maken heeft met formele edoch uitgesproken frauduleuze gebleken "vluchtelingen en immigratie" kwesties en situaties … Men kan beter ten halve keren dan ten hele dwalen …

  Immers DOOR DE EEUWEN heen had hier letterlijk een ieder toegang die een NUTTIGE bijdrage aan de gemeenschap weet te leveren en NIET subversief is.

  Waarom ineens dat legeslatief politiek correct geleuter over vluchtelingen en immigranten …?

  Verdonk heeft gelijk. Blijf bij de letter van de (bestaande)wet en voer die uit of verander die wetten.

 13. [12] ACP,
  "Waarom ineens dat legeslatief politiek correct geleuter over vluchtelingen en immigranten …?"

  Dat door jou genoemde "PC geleuter over vluchtelingen" heeft te maken met het feit, dat het grote bedrijfsleven in de jaren ’60 immigranten met treinladingen tegelijk van heinde en verre liet aanslepen zonder dat iemand zich hier te lande bekommerde om welke consequenties dat op langere termijn met zich mee zou brengen.

  Iedereen weet of kan weten, dat er tot 2001 geen sprake was van adequate wetgeving voor die situatie. Ook nu nog is de wetgeving (Vw 2000, Vreemdelingenbesluit en 2003/109/EG, etc.) gebrekkig en de uitvoering evenzo.

  Jouw betoog geeft geen concretisering van vermeendelijk door mij genoemde gevallen, waarin sprake zou zijn van "formele edoch uitgesproken frauduleuze gebleken "vluchtelingen en immigratie" kwesties en situaties" en vormt evenmin een vrijbrief voor het willekeurig uitzetten van vreemdelingen met evenzeer willekeurige terzijdestelling van internationale verdragen en conventies op het gebied van grondrechten en vreemdelingenrecht.

  Een volkskanker die bijna 40 jaar heeft kunnen voortwoekeren door het gelabbekak van PC gespuis kan niet in een paar jaar tijd geheeld worden.

 14. [13] die in achterlijke mythes geloofd … De waarheid was zeer eenvoudig en niet anders dan als volgt.

  Namelijk, dat in eind vijftiger en zestiger jaren de bonden in Nederland zo sterk waren dat men vooral in de zwaar-metaal en grove chemicalien (kunstmest e.d.) sectoren niet langer tegen de oostbloklanden konden concureren.

  En het waren de VAKBONDEN (ya ook de garristelijken) die werkgevers in feite DWONGEN "goedkope" arbeid te importeren. Eerst waren dat vooral zuid-europeanen die echter prompt huiswaards keerden toen het ook daar economisch wat beter ging, Zij waren echter veelal semi-vakkundig, en de stelling van de bonden ging gedeeltelijk op dat het voordeel van de gastarbeiders was dat zij … de GEMIDDELDE uurlonen realtief laag hielden, terwijl de dure vakbondsleden niet alleen niet gekort werden, maar ook nog hun baantjes behielden.

  Daarna werd het een RAMP. Er kwam toen nog grotere en fellere concurrentie uit het verre Oosten. Geen nood zeiden de bonden want de Turken en Marokkanen zijn nog veeeel goedkoper. Zo gezegd zo gedaan, maar de Turken en Marokkies ware ongeschoold of zelfs ANAFALBETEN, en droegen dus WEINIG bij aan de productiviteit en dus ook aan de verwachte kosten besparingen. De rest is historie de bedrijven gingen DICHT, maar de gastarbeiders mochten blijven op aandringen van de bonden. Want het was immers niet meer dan humaan (zoals py nu ook weer loelt). En de werkgevers? Die genoten aldie tijd van de genereuze export en andere subsidies dat zij vrolijk opstookten om hun zaken in het buitenland op te bouwen. Zelfs staatsbedrijven als DSM en zwaar gesubsidieerden als Hoogovens. En het achterlijke voetvolk kwam uiteraard met de brokken te zitten.

  En onlangs hadden wij met de Betuwelijn alweer een probleem van de zelfde soort. Zulks omwille van de havenarbeiders’ vakbondsbaantjes. Maar gelukkig bleef het bij geld wegpisserije en importeerde men geen kameeldrivers om karavanen op Duitsland beleggen. De achterlijkheid blijft echter het zelfde.

  Het prbleem in Nederland is dat de bevolking zich schijnbaar verantwoordelijk voelt voor de aangspoelde zogenaamde underdogs dat zij op eigen wetten schijten. Hoe zou dat nu toch komen? Is het misschien omdat men ervan (onder)bewust is dat zij als geen ander land of volk ter wereld ooit hun Joodse buren, vrienden en zelfs familie … aan Hitler hebben overgelevert en een wisse dood in gedreven? …

  Misschien kan Spy bij hem zelf ten rade gaan …

 15. [14] ACP,
  Die zich kennelijk dolgraag specialiseert in het fabriceren van ongegronde gevolgtrekkingen en persoonlijke aantijgingen, doch aan wie overigens moet worden toegegeven, dat de vakbonden in de jaren ’60 inderdaad een smerige rol gespeeld hebben. Die rol zou minstens een aparte bespreking verdienen, welke ik hier niet fftjes wil gaan voeren.

  Wat hun rol bij de Betuwelijn precies is geweest is mij niet bekend, maar het zou mij niet verbazen, als dat hetzelfde liedje is geweest.

  "Het prbleem in Nederland is dat de bevolking zich schijnbaar verantwoordelijk voelt voor de aangspoelde zogenaamde underdogs dat zij op eigen wetten schijten. Hoe zou dat nu toch komen?"

  Het is niet het aanspoelen van onderhonden, dat maakt, dat de Bataven in de kwelders uit poepen gingen op wetten, kan ik U meedelen.
  Hun wettenschijterij is sinds de Geuzentijd immers hun meest geliefde volksvermaak en was in heel Europa bekend. Die gewoonte draagt niet alleen het Geuzenstempel, maar ook andere, w.o. het anarchistische.

  De internationale mensenrechtenverdragen zijn tot stand gekomen als reactie op de verschrikkingen van de beide WO-gen en zijn niet specifiek aan het kwelderland gebonden.

  Kortom, het vreemdelingenprobleem is al heel lang een internationaal probleem, alleen spitst het zich de laatste decennia toe als gevolg van de globalisering.

  En nogmaals, de wetgeving is niet toegesneden op massa-immigratie. Voor de multiculturele catastrophe die zich heeft voltrokken en zich nog steeds voltrekt, zijn bepaalde maatschappelijke krachten bij uitstek verantwoordelijk.

 16. [15] Alweer een flinke VERRASSING voor Spy. die misschien zelf een jurische achtergrond heeft …

  Want de mensenrechtenverdragen waar vooral de in hun kringen prominente in Maasricht "opgeleide" Marokkaanse Mr, dr. dr. drs Said Belari steeds aanhaalt en zich steeds op beroept, (alsmede de sjistsjialisten op schandelijke manier MISBRUIKEN …) zijn door de WINNAARS van de WO-II in feite uitsluitend uitgeroepen … PRIMAIR om mensen in hun EIGEN land zoveel mogelijk te beschermen tegen hun eigen inheemse beulen … en tirannen … als stok achter de deur tegen de laatsten …

  En dus NIET om het rap en roet in de vreemde een niet bestaande legale hand boven het hoofd te houden.

  ZOOO, is het ook mogelijk om de EIGEN dictaoren bij het Iternationaal gerechtshofaan te klagen … maar GEEN vreemde ….

  Zo zie je hoe men geruisloos en gevoelloos wordt gebrainwashed.

 17. Wat een slap jank stuk. Komt dit uit 1997 of zo?
  Ik heb de schrijfster en plaatser van dit stuk (Hub toch niet?!) nog niet onderdak zien aanbieden aan deze o zo zielige mensen. Angst m’n reet. Als je een vluchteling bent, dan klop je aan bij de buren. En als niemand je een baan geeft of je onderdak betaalt, wat kom je hier doen dan?

  We hebben het hier over nieuwe dynastieën sociaal-democraten, geïmporteerd met de bedrieglijke naam solidariteit (een met dwang geïnfecteerde travestie van de oorspronkelijke betekenis). In ons huidige systeem heeft het tolereren van deze ongenode gasten absoluut geen voordeel voor de vrijheidslievende mensen. Zij komen voor verzorging en stemmen voor overheid.

 18. [16] ACP,
  Behalve de onnodige persoonlijke sneer, allemaal juist, maar dat is een open deur. Je geeft zelf aan, dat er al eeuwen sprake is van migratie van mensen die hier willen werken. Ik had het in dit verband over migranten die willen werken, maar NIET MOGEN WERKEN hiero.

  En nu we het toch hebben over de multikul, kan ik ACP een paar weinig bekende cruciale feiten meedelen, die hijzelf hier nooit eerder heeft vermeld en die men trouwens bijna NERGENS leest of hoort.

  Namelijk: het feit dat de islamisering van Nederland helemaal geen typisch Nederlands verschijnsel is, maar geheel past in de Arabisering van Europa, kan GEEN TOEVAL zijn.

  Ik herinner in dit verband aan de anti-VS politiek van de Arabofiel Charles de Gaulle, die Frankrijk opzettelijk liet vollopen met een ongesorteerde horde Noord-Afrikanen en Iraniers, inclusief ayatholla Khomeini, de aartsvijand van de Shah en Amerika. Hiermee speelde hij het aartsconservatieve Franse sjoo-sjaalisjme in de kaart, en zadelde Frankrijk op met een allochtone onderklasse, die tegenwoordig de banlieues overbevolken en onveilig maken: een sprekend voorbeeld van politieke kortzichtigheid, voortkomend uit Franse frustratie en jalouzie.

  Ik wijs bovendien op het GEHEIME VERDRAG van 1974 tussen de EEG (thans EU, waar Frankrijk toevallig als opper-bloedzuiger en maitre-chanteur de lakens uitdeelt) en de hoofdzakelijk door GEVLUCHTE NAZI’S opgerichte Arabische Liga over de massa-migratie van islamieten naar Europa met het vooropgezette DOEL uit WRAAK dit continent te islamiseren.

  Dit geheime verdrag staat onder ingewijden bekend onder "Europees-Arabische Dialoog" en wil de economische en culturele banden tussen Arabie en Europa bevorderen, wat in feite betekent de legitimatie van de oemma op het Europese continent.

  http://www.vrijspreker.nl/b
  http://www.vrijspreker.nl/b

  Maar het lijkt er sterk op, dat ACP de Vrijspreker stelselmatig onderschat en dat het hem wellicht is ontgaan, dat de Vrijspreker al veel eerder over deze catastrofale historische ontwikkeling gepubliceerd heeft. Echter het feit, dat hij dagelijks vele uren spendeert aan het geven van kritische commentaren, duidt erop, dat hij meer interesse toont voor wat hier gemeld wordt dan hij wil toegeven. Hij doet me dan ook sterk denken aan de befaamde kapitaalkrachtige clowneske betweter Olivier B. Bommel.

 19. [18] die "vergat" aan te geven dat De Gaulle ook in Noord Amerika grote politieke ravage heeft aangericht (onder de Frans sprekenden) met zijn achterlijke Quebec Libre. Enwel omdat de meeste engelssprekende Quebeciaansen toen prompt met hun bedrijven naar Toronto verhuisden, die zij als direct gevolg tot grote bloei brachten.

  Echter de fout en blaam van de poging tot Islamisering van Europa en Nederland kunnen NIET geheel aan de voeten gelegd worden van lieden als een de Gaulle, geteisem politici of wraakzuchtige Nazis. Want het is de bevolking en de populatie die daar ZELF voor verantwoordelijk zijn, al dan niet ideologisch gedreven of verleidt door het sjosjialisme (dat daar mede aan debet is).

  Kijkt men echter macro-macro terug dan is er een min of meer begrijpbare, zij het achteraf desastreuze motief van de onnodige poging tot islamisering … en dat nu pas zijn bittere vruchten afwerpt. Enwel het feit dat er geen grotere aartsvijanden zijn dan tussen TOTALILITAIRE Communisme en de TOTALITAIRE Islam. En men was dunktme (indachtig het geel van het Vaticaan) liever GROEN dan ROOD. (Want nu weer loopt de DUITSE paus te leuren in de Islamitische wereld).

  Resumerend … men had gewoon abusievelijk gedacht met behulp van de Islam, het gedoemde Europa te kunnen behouden … en zit nu met de onoverzichtelijke brokken. Helaas ook dit is aan de Vrijspreker ontgaan … Of niet soms? Want ook de Vrijspreker kan het bos niet eens zien, vanwege de bomen … en loelen daarom over verschijnselen en NIET de oorzaak …

  Nu even op het persoonlijke vlak … hoeveel tijd ik dagelijks wel aan internet besteed is (wat dit soort activiteiten betreft) eenvoudig irrelevant. Zulks omdat ik al vele jaren wel af en aan een tien uren per dag mijn mondiale affaires via cyberspace afdoe … enwel juist omdat ik toch nog regelmatig fysiek elders aanwezig moet zijn, elders verblijf of onderweg ben … Enne "discussies" als deze doe ik steeds ad hoq en tussen neus en lippen door. Doe ik veel liever dan te puzzelen of fictie te lezen.

 20. Vreemd, laat ik nou altijd gedacht hebben dat Verdonk het beleid uitvoert dat door haar voorganger is gemaakt? En dat die voorganger Job Cohen heet? De Amsterdamse allochtonenknuffelaar die miloenen euro’s in allerlei moslim projecten wil stoppen en alle misstanden vergoelijkend afdoet onder het genot van een kopje thee? Die dat ‘de boel bij elkaar houden’ durft te noemen? Waarom krijgt Verdonk toch altijd het verwijt dat ze doet waarvoor ze is aangenomen?

 21. [19] ACP, die zich gedraagt gelijk de parvenu Ollie B. Bommel -zoals ik al zei- met zijn onhebbelijke opmerking: "SpyNose
  die "vergat" aan te geven (…)".

  Hardleers als hij is, doet de parvenu ACP het nog steeds voorkomen, alsof hij denkt, dat de hele wereld achterlijk is, behalve hijzelf.

  ACP: "(…)dat De Gaulle ook in Noord Amerika grote politieke ravage heeft aangericht (onder de Frans sprekenden) met zijn achterlijke Quebec Libre."

  SpyNose noemde de Gaulle in verband met de islamisering van Europa. SpyNose heeft nergens gelezen, dat deze discussie zou gaan over het Canadese optreden van "Le Général".

  SpyNose vergeet dus helemaal niks en verzoekt de parvenu ACP nu eens eindelijk voorgoed op te houden met vervuiling van de discussies door koejonnerende persoonlijke opmerkingen en andere löllige en irrelevante flauwiteiten.

  Conclusie: ofwel de parvenu ACP heeft geen behoorlijke opvoeding genoten, ofwel hij heeft er -ondanks inspanningen van zijn opvoeders- veel te weinig van geleerd, waarbij hij schijnt te denken -ten onrechte- zijn onhebbelijkheden met opschepperij te kunnen compenseren.

 22. [20] MG,
  "En dat die voorganger Job Cohen heet?"
  Gut, nooit geweten, dat Job ooit integratiezaken in Den Haag dee.

  "Waarom krijgt Verdonk toch altijd het verwijt dat ze doet waarvoor ze is aangenomen?"

  Domme vraag lijkt mij. "Mevrouw" Verdonk is niet aangenomen om integratiezaken te verpesten, maar om behoorlijke vreemdelingenwetgeving tot stand te brengen en uit te voeren. Op dat gebied heeft Mevrouw helaas LETTERLIJK NIETS gepresteerd, hooguit een hoop knoeiwerk afgeleverd en een bedenkelijke reputatie voor Nederland opgebouwd.

  Waarom lopen er desondanks kennelijk nog steeds honderduizenden in Nederland rond, die op integratiegebied alle HEIL und SIEG van Mevrouw Verdonk verwachten ?

 23. [21] Er wordt over de persoon en personage van een De Gaulle gesproken en er wordt hebeas corpus over hem binnen gedragen t.a.v. de mans propensiteiten en karakter in een totaal context, en dat zou niet irrelevant zijn. Voor een rechtbank wellicht niet perse toelaatbaar, maar tegen het licht der recente geschiedenis des te meer … De man dacht dat tie koning van alle franssprekenden was, zowel als van gans Europa.

  Edoch, men schijnt daar met zwaar gecompartenteerd proletenverstand NIET bij te kunnen, en gaat te keer … Of zoals een bekende grollendichter het ooit zei: Kleine muisjes hebben kleine wensjes … beschuitjes met gestampte mensjes …

 24. [1] een vergelijking met Thatcher gaat natuurlijk mank.. (Ja ze zijn beide vrouw).

  Thatcher heeft al heel snel haar beleid gebasseerd op een overtuiging/visie.

  Wat is de visie van Verdonk? Die ontbreekt!

 25. [24] Verdonk heeft helemaaal geen vooruitzichten en de hele MPP ook niet …

  Waarschijlijk weet zij dat maar al te goed en gaat daarom … micro-micro op technicaliteiten werken. En DAAAARin handelt zij NIET verkeerd.

  Het is iemand die de eurknoppen op tijd en nauwkeurig poetst, en zich niet bekommemrd hoe de deur gesloten wordt.

  Tis anders wel een lachertje dat alle wijven in de politiek zich al snel een Thacher wanen …

 26. [22] Cohen was geen voorganger in de zin van Min. van Vreemdelingenzaken. Wel was hij van 1998 tot 2001 verantwoordelijk voor asiel en immigratiebeleid.
  Verdonk heeft zelf niet zoveel gedaan om NL internationaal belachelijk te maken; integendeel, dat is het werk van haar collega’s en de linkse pers geweest. Over het algemeen drukt zij zich correct en to-the-point uit, maar meestal is dat niet politiek correct.

  Voorbeeldje Ayaan H.A.
  Verdonk heeft haar moederdag gespendeerd aan overleg met juristen over de consequenties van de onjuiste persoonsgegevens op basis waarvan AHA’s paspoort was verstrekt. Gezellig. Toen daaruit bleek dat zuiver jurididisch het paspoort niet als aan AHA uitgereikt beschouwd moest worden heeft zij meteen verslag aan de kamer uitgebracht, met als argument dat AHA mogelijk dus nooit kamerlid had kunnen zijn omdat zij mogelijk niet de NL nationalitiet zou hebben.

  Zowel haar collega’s als de geamenlijek pers hebben dit toen uitgelegd alsof Verdonk had besloten AHA’s paspoort in te trekken. Dit is nooit aan de orde geweest, wat niet is uitgereikt kan ook niet ingetrokken worden. Verdonk heeft dit in de eerste twee uur wel tien keer opnieuw uitgelegd en toegelicht en stond daarna tercht verbouwereerd te kijken van ‘zijn zij nou zo dom of ben ik nou zo slim’. De situatie was helder, maar men WILDE het niet begrijpen, en dan houdt het op.

  Vervolgens kreeg ze ook nog het verwijt dat ze zo snel geïnformeerd had, alsof ze daar geneogen in schepte. Nee, ze had de volle zes tot haar beschikking staande weken moeten wachten vooordat ze dit had mogen melden. Stel je eens voor wat een ‘gefundenes fressen’ dat voor de linkse kliek zou zijn geweest. Denk aan kreten als partijpolitieke protectie, onder de pet houden, en nog zo een paar.

  Ook wilde men op voorhand van Verdonk weten hoe AHA hier zich in de zes tot haar beschikking staande weken tegen zou moeten verdedigen. Nou ja.

  En zo werd het zes uur de volgende ochtend. Natuurlijk snapt ‘het buitenland’ dat niet. Ik ook niet. Het enige dat Verdonk daar te verwijten valt is dat ze ’s avonds om 22:00 niet gewoon heeft gezegd: Waarde collega’s, ik heb het duidelijk uitgelegd, een keer of tien, u wilt het niet snappen, dus ik ga nu maar naar huis. Welterusten. Dat zou overigens ook weer een rel hebben opgeleverd.

  Nee ik heb niet op Rita gestemd. Alleen maar omdat dat een stem voor de VVD zou zijn geweest, die haar gewoon te drogen heeft gehangen in plaats van haar te verdedigen. Maar nee, ook de VVD is inmiddels veel te ‘socialistisch’ (wordt te vaak verward met ‘sociaal’ wat toch echt iets heel anders is) geworden.

 27. [26] die zegt:
  "" … Nee …, ook de VVD is inmiddels veel te ‘socialistisch’ (wordt te vaak verward met ‘sociaal’ wat toch echt iets heel anders is) geworden …""

  Ik snap niet dat men denkt het zoooo te moeten beredeneren … en niet eens in de gaten heeft dat in een FEODALE monarchie, wat Nederland dus is … slechts de koninklijke "partij " bestaat ( zij het onder diverse benamingen en in een groot aantal van "coalitie" gedaanten) en echt NIETS anders. Daarom is ook Wilders eenvoudig een lakei, want anders was hem al lang iets ernstigs overkomen … Wat dacht je?

  En als de keunengin … LINX is, dan is alles en iedereen LINX … of niet soms?

 28. [27]
  Kom nou toch! We zijn geen bijenkolonie!
  De koningin is ook religieus.
  Is daarom iedereen religieus?

 29. [28] Jazeker, zo ongeveer.
  Maar dat komt niet door de kwien 🙂

  Begrijp ACP’s preoccupatie met die kwien & pachters niet. Laat die luitjes toch; eens in de (2,3) 4 jaar stemmen, dan hebben die gasten ook weer wat te doen. En intussen leef jij je eigen leven.
  ACP is toch de eerste die opmerkte dat libertarisme een EIGEN vrij leven inhoudt? Nou dan. Niet dan?

 30. [21] Het régime van die de Gaulle is een gemiste kans.De man was in 1958, 1959 heel populair, kreeg grote bevoegdheden (nav de algerije crisis)…z’n beslissing om uit Algerije terug te trekken, was wel de juiste….en vervolgens ging het weer helemaal fout doordat ie wou vasthouden aan de statistische en centralistische traditie die het land
  al sedert de dagen van Filips August (12de eeuw) kenmerkt en door koppig Frankrijk op de kaart te willen houden als grootmacht waardoor ie z’n doel, het herstellen van de grandeur van la douce patrie" voorbij is gelopen.

  De Gaulle had beter rustig z’n internationale profileringsdrift opgeborgen, de USA het voortouw gelaten, ondertussen in alle stilte
  handel met de voormalige kolonieën uitgebouwd en in eigen land geliberaliseerd en gedecentraliseerd.

  De koers die De Gaulle met het grote Frankrijk had moeten varen, was de koers die z’n buurman Rainier Grimaldi met het kleine Monaco voer…."peace, commerce, and honest friendship with all nations"

  Dan was Frankrijk nu het rijkste, welvarenste en sterkste land van heel Europa en het voorbeeld dat de Franse leiders zo wanhopig graag willen dat het was….

  Groetz,

  Cincinnatus

Comments are closed.