Het blijkt dat bij de verkiezingen Rita Verdonk meer stemmen op haar naam kreeg dan de lijsttrekker Mark Rutte. Ik hecht daar geen waarde aan, maar het was al aan Rita te zien dat ze trots was, en plannen beraamde. Welke? Weten we niet.
Maar let op in de komende tijd.

Op dat moment las ik een verhaal uit het Reformatorisch Dagblad van Mr. Marianne-van Kooten *), dat we u niet niet willen onthouden:

Beleid Verdonk los van waarheid en gerechtigheid

Mr. Marianne Verhage-van Kooten heeft zich gestoord aan de uitspraken van minister Verdonk van Vreemdelingenzaken zaterdag in deze krant.

“Ik houd van mouwen opstropen”, zo begint het interview zaterdag in deze krant met minister Verdonk. Stevige uitspraken genoeg.
Verantwoordelijkheid wordt gedeeld. “Wij hebben immers de wetten en regels met elkaar gemaakt en die moeten uitgevoerd worden.”

–[Red: Op dat moment komt de demagogie. “Wij” hebben helemaal geen wetten en regels “met elkaar” gemaakt. Dat is een politieke zwendelredenering! “Wij” hebben niet ons mandaat aan politici gegeven, en al helemaal niet aan ene Verdonk!

En de kreet:”Regels zijn Regels” klinkt ook verleidelijk om er “ja”op te zeggen. Natuurlijk zijn regels regels. Net als appels appels zijn. Maar de ene appel, net als regel, is niet de andere.
Met de kreet regels zijn regels is duidelijk bedoeld dat een regel “rücksichtslos” moet worden uitgevoerd. Daar zou je het mee eens kunnen zijn ALS die regel rationeel, eerlijk, integer, moreel en door betrokkenen akkoord bevonden is. Maar dat is met talloze wetten helemaal niet het geval.
En in het migratieproces zijn dan de betrokken regels ook nog eens onder verantwoordelijkheid van Rita gemaakt; die ze dan zelf ook nog eens zelf gaat uitvoeren.
Krommer kan haast niet!
]

Marianne Verhage vervolgt:
Als ik niet beter zou weten, zou ik bijna onder de indruk raken. Maar helaas, ik weet beter.
Op de plank boven mijn bureau staat een enorm dossier. Opgebouwd in een achttal jaren.
Van achter het dossier kijkt een viertal mensen mij aan. Een vader en moeder van begin en midden vijftig, afkomstig uit Syrië.
Twee kinderen van 9 en 7, van wie één hier in Nederland geboren. Al acht jaar verblijven zij in diverse asielzoekerscentra.
Op het eerste gezicht wonen ze in een mooie flat. Ze wonen daar echter niet alleen.
Ze moeten de flat delen met een moslimmoeder met twee volwassen kinderen.

De familie is in Nederland christelijk geworden. De ouders hebben belijdenis gedaan en samen met de kinderen zijn ze gedoopt.
Vanuit totaal verschillende culturen zitten deze gezinnen gedwongen bij elkaar.
Ze kunnen niet met elkaar overweg, maar maken wel gebruik van dezelfde keuken, douche en wc en moeten door elkaars huiskamer heen lopen om in hun eigen slaapkamer te komen.

Beide gezinnen komen rond van een klein bedrag per week. Gewerkt mag er niet worden.
De ene dag glijdt over in de andere. Ondertussen zijn ze bang dat ‘ze’ misschien vannacht komen.
De IND kan namelijk zomaar voor de deur staan en aangeven dat ze nu naar het uitzetcentrum moeten.

— [RED: Is het gek dat ik nu denk aan de Tweede WereldOorlog toe we hetzelfde hadden met de Duitsers die de joden kwamen ophalen? Dat is toch precies dezelfde situatie? Maar toen Huib Oosterhuis een dergelijke opmerking maakte, werd hij voor het gerecht gesleurd. Het is mij nu niet bekend hoe dit afloopt of afgelopen is. Maar misschien wordt ik morgen wel opgehaald.]

Ik hoor mevrouw Verdonk spreken: “Deze mensen denken dat ze geen gevolgen aan de uitspraak van de rechter hoeven te geven.”
Ik weet echter dat de procedures voor de rechter in de praktijk iets anders betekenen.
In de asielzoekerprocedures gaat het namelijk niet om waarheidsvinding, maar om toetsing van het overheidsbeleid.
Hier telt alleen de vraag of de overheid in deze situatie op dat moment tot haar besluit mocht komen.

De indruk wordt gewekt dat als de rechter gesproken heeft de waarheid over de asielzoekers aan het licht gekomen is. Wat slechts gebeurt, is een marginale beleidstoetsing.
Dit leidt slechts tot de uitspraak dat de minister tot haar beslissing heeft kunnen komen, in plaats van dat gezegd wordt dat de asielzoeker op terechte gronden het land wordt uitgewezen.

Dan hoor ik mevrouw Verdonk zeggen: “Ja maar, als mensen echt terug willen, dan kunnen ze terug.

— [ RED: En waarom zouden die kinderen dat willen?]

ls mensen naar de ambassade gaan, kan terugkeer worden geregeld.” Ook hier is de waarheid anders.
De man en vrouw over wie ik het heb zijn een aantal keren naar de dichtstbijzijnde Syrische ambassade in Brussel geweest.
Als belangenbehartiger heb ik de meest diverse instanties over de hele wereld voor hen aangeschreven.
De Nederlandse ambassade in Damascus geeft me de zekerheid dat al mijn zwoegen voor deze familie geen zin heeft.
Zonder papieren ben je nergens. Je moet namelijk met papieren die je nooit hebt gekregen, bewijzen dat je zegt wie je bent. De Syrische ambassade in Brussel weet dat maar al te goed.
Mijn familie heeft daar menig keer op de stoep gestaan en moest onverrichter zake terugkeren omdat deze papieren ontbraken.

Angst
In de afgelopen acht jaar [ ACHT JAAR ] zag ik langzaam een familie te gronde gaan. Angst beheerst het hele gezin. De moeder moet ’s nachts de hand van de oudste jongen vasthouden, want hij is bang dat hij haar kwijtraakt.
Zij probeert het gezin, ondanks al haar psychosomatische klachten, draaiende te houden. Bij het opstaan kan het zomaar gebeuren dat er weer een familie meegenomen is. Men weet waarheen: het uitzetcentrum!
De verhalen die rondgaan zijn vreselijk.

Minister Verdonk mag dan trots zijn op het feit dat ze houdt van het opstropen van haar mouwen, maar ik denk
dat ik de ogen van menig asielzoeker die in dit schuitje zit niet meer van mijn netvlies krijg als ik nu nog langer zwijg! Het opstropen van mouwen, los van waarheid en het doen van gerechtigheid, vind ik een bedenkelijke zaak.

— [RED: Let wel: Wij zijn niet voor het aantrekken van ongetelde hoeveelheden immigranten. Wel verwijten we de overheid met haar verzorgingsstaat waarin iedereen allerlei zogenaamde “rechten” heeft, dat zij de oorzaak is ven het aantrekken van al die (te veel) migranten. De verzorgingsstaat is een grote oorzaak. Daar moet eerst aan gesleuteld worden.
Maar als je die eenmaal hebt, en je gaat dan na acht of meer jaren met mensen gesold te hebben, deze nog met geweld deporteren, dan ben je immoreel bezig.

Ik ben benieuwd welke positie Rita Verdonk, die hiervoor verantwoordelijk is, in de VVD gaat verwerven. ]
—————————————-
*) De auteur is juridisch adviseur en docente hulpverleningsrecht aan de Christelijke Hogeschool Ede.

50 REACTIES

 1. [28] [29] Ongetwijfeld twee zeer gelukkige en tevreden onderdanen …die het nog nooit zo goed gehad hebben schijnbaar

 2. [31]
  Gelukkig of niet gelukkig: staat geheel los van deze koningin.
  Zij, in haar gouden kooi, doet haar best een goede invulling te geven aan een door liberalen uitgeholde ceremoniele functie zonder veel bevoegdheden. En daar slaagt zij in.
  Daar kan men waardering voor opbrengen.
  Verder kan ik mij er niet druk over maken.

 3. [26] MG,"Verdonk heeft zelf niet zoveel gedaan om NL internationaal belachelijk te maken; integendeel, dat is het werk van haar collega’s en de linkse pers geweest."

  Mevrouw Verdonk zal best prima de vloeren van de gevangenis hebben geschrobt, daar twijfel ik niet aan, maar ze mist elk gevoel voor de "politieke" realiteit, sterker nog voor "de" realiteit.

  "Over het algemeen drukt zij zich correct en to-the-point uit, maar meestal is dat niet politiek correct."

  Juist: maar alleen met afgrijselijke platitudes, als "ik ben niet links en niet rechts, maar recht door zee."

  "Zowel haar collega’s als de geamenlijek pers hebben dit toen uitgelegd alsof Verdonk had besloten AHA’s paspoort in te trekken. Dit is nooit aan de orde geweest, wat niet is uitgereikt kan ook niet ingetrokken worden. Verdonk heeft dit in de eerste twee uur wel tien keer opnieuw uitgelegd en toegelicht en stond daarna tercht verbouwereerd te kijken van ‘zijn zij nou zo dom of ben ik nou zo slim’. De situatie was helder, maar men WILDE het niet begrijpen, en dan houdt het op."

  Hetgeen over Mevrouw Verdonk maar al te goed illustreert, wat ik zoeven zei.

  "Vervolgens kreeg ze ook nog het verwijt dat ze zo snel geïnformeerd had, alsof ze daar geneogen in schepte."

  Schiep.

  "Maar nee, ook de VVD is inmiddels veel te ‘socialistisch’ (wordt te vaak verward met ‘sociaal’ wat toch echt iets heel anders is) geworden."

  Hoezo "geworden" ?
  De VVD is, zoals in Vrijsprekerkringen algemeen bekend en nooit weersproken, VAN MEET AF AAN een ras-hypocriete, crypto-marxistische nep-liberale partij, een neo-fascistische wolf in schaapskleren. Zie de historie van het liberalisme sinds Thorbecke en zie ook de bijdragen van [27]over de MPP.

  [30] Precies Cincinnatus. Het is inderdaad Franse politieke traditie te menen, dat politieke macht uit centralisme en niet uit een sterke economie VOORTKOMT. Vandaar het onuitroeibare egalitarisme vanuit dat land, waarmee het steeds tracht de hegemonie op dit continent uit te oefenen.
  De gewelddadige revolutionaire traditie op dit continent is gebaseerd op de Frans-Duitse wedloop om de vestiging van het marxistisch gedachtegoed in Europa, die onder leiding van deze landen door de EU onverminderd wordt overgenomen en voortgezet.
  Groet.

 4. [32] Yaaa yaaa … keuningen en keunenginen die in de gefantaseerde hiarchie passen … en daaraan wederrechtelijk hun macht over de horige aan ontlenen. Dan komt religie wel errug te pas …

  God>Zoon>Heilige Geest>Profeet>Maria-die-ergens-een-kind-opliep>Decipelen>Kerkelijke-hiargie>Keizers>Keuningen>Vorsten>etc.,etc.

  Daar is al helemaal niets natuurlijk of zelfsprekend aan. Allemaal door mensen bedacht om andere mensen te verneuken, die daar gelukzalig onder greinzen … omdat zij denken in "de hemel" te komen … waar iedereen eh … "gelijk" zal zijn. de imbecielen en de genialen, de "jonge" en de "ouden", de multikul koeterwaalsprekenden, de straights en de gays … de armen en rijken van geest, kortom waar het communisme een picknic bij vergeleken is ….

  Waar deze keuningin is slaagt is om het feodale systeem te handhaven door over de jaren honderden miljoenen aan de spindoctors van Madison Avenue te betalen …

 5. [33] Schepte.
  Schiep is vervoeging van scheppen als in de relegieuze betekenis van ‘de schepping’, "op de derde dag schiep de Heer…".

  Schepte is vervoeging van scheppen als in graven. Dit is de betekenis bij ‘genoegen scheppen in’. Je hebt ergens genoegen in geschept, niet geschapen.

 6. [36] die zegt:
  "" … Ya? U weet blijkbaar meer van de hemel dan ik. …""

  Inderdaad. Niets anders dan zwaar op hol geslagen fantasien van primitieve woestijnbewoners, die ook nog menen dat hun "Vader" daar rondhangt?

  En dan heeft men het nog eens over "herrijzenis" … Kan nog druk worden daarroo onder dat kerkje in Delft … Niet dus …

 7. [31] Klopt, John is een vrolijk en onafhankelijk mensch.
  ’n Vrij vogeltje.

 8. [37]
  Toch moeten die woestijnbewoners hebben geweten dat zon en licht bij elkaar hoorden, immers, zon weg,licht ook weg.
  Desalniettemin hielden zij duizenden jaren vast aan het scheppingsverhaal dat eerst de aanwezigheid van het licht beschreef, en een paar dagen later de pas de zon liet ontstaan.
  Eeuwenlang tot onzin van primitieven bestempeld, maar nu, met die big-bang-theorie ineens helemaal niet zo vreemd meer.
  Hoe konden primitieven dit opschrijven en er ondanks alle schijn van het tegendeel, toch aan vasthouden?
  Toch een openbaring, zou ik zeggen.

 9. [40]

  1. De woestijnbewoners zouden stekeblind zijn als zij niets hadden gemerkt. Overigens blinden VOELEN wel degelijk het gewicht van licht, die er echter nIET zou zijn zonder de zon. Net zo min als glimwormen en vuurvliegjes er ook niet waren geweest. Het scheppingsverhaal is puur unadulterated CRAPP en BS.
  3. De big-bangers stellen helemaal geen direct verband tussen licht en zon, want licht zijn PHOTONS … en photons zijn geen bron van (opgeslagen) energie. Maar ruimtelijke energiebronnen worden wel belichaamd door ZON-NEN … En gesteld dat er meerder heelallen zijn zijn er dan ook even veel "helels"?
  4. Waarom zouden primitieven niets kunnen "opschrijven" van wat er BINNEN de grenzen van hun optische horizonten voor hun te zien was en niet kunnen fantaseren wat zij niet konden bevatten….. Hun grootste vergissing is echter om te zeggen dat de zon rond de aarde draait (omdat de aarde DE schepping zou zijn, en de rest "hemel" en hemellichamen … NIET DUS …
  4. Eene Josef Smith uit Palmyra, in de state New York kreeg, op de heuvel Gomrra, ook een en ander "geopenbaart" door de "engel" Moroni (waar het Amerikaanse woord "MORON" van stamt … ) en kreeg zelf "gouden platen" ter leen waar in in een vreemde taal (dat Smith als een wonder zo maar wist te ontcijferen) de mormoonse evangelie stond opgetekend. Wat een Smith in zijn eentje een goede honderd heeft verzonnen had net zo goe twee eeuwen terug kunnen geburen.

  Het illustreerd echter hoe van de pot gerukt … gelovigen kunnen zijn, of in feite zijn. Enwel omdat veel superieure civilisaties de judea-garristelijken zijn VOOR gegaan die er vandaag de dag NOG zijn.

 10. Dit had moeten zijn:

  Eene Josef Smith uit Palmyra, in de Amerikaanse deelstaat New York, kreeg op de heuvel "Gomorra" (maar dat eerder GEEN naam had) ook een en ander "geopenbaart" door de "engel" Moroni (waar het Amerikaanse woord "MORON" van stamt … snikker, snikker, snikker ). Hij kreeg zelf "gouden platen ter leen" waar (in in een vreemde taal dat Smith als een wonder zo maar wist te ontcijferen) de mormoonse evangelie stond opgetekend.

  Wat een Smith in zijn eentje een goede honderd jaar duidelijk heeft verzonnen had kan net zo goed twee millinia terug in het MO kunnen gebeuren.

  "Relevaties" zijn dertien in een dozijn. En religien hangen steeds te veel van "mystieke wonderen" aan elkaar. Daarin geloven doet men als men niet langer in zichzelf gelooft, of eenvoudig daartoe niet in staat is … Bovendien heb ik al lang de vraag gesteld: Waarom heeft men het steeds over het hiernaaaaamaals, en nooooit over het HIERVOOOORMAALS in religieuse context? Daar zou men toch veeel meer over moeten weten.

 11. [42]
  Er zin inderdaad zeer veel nepperds aan te wijzen. Maar als de namaak bestaat, dan zeker ook het echte.
  En verder is de tijd doorgebracht in het hiernamaals beslist langer dan die paar seconden in het hiernumaals.
  [41]
  Licht en zon als aparte grootheden inderdaad. Dat lezen we dus al in dat scheppingsverhaal van die zogenaamde primitieven die waarschijnlijk intelligenter waren dan de huidige mensch.

 12. [43]

  Er zijn altijd al "copycats" geweest, vooral van slechte, verdervelijke en onware zaken . en die laatsten zijn dus OOK "echt". Je "argument gaat als een baksteen in het water.

  De mens, anno jaar nul in het Midden Oosten, had zeer LETTERLIJK een uiterst beperkt GEZICHTVELD en kennis (I China was men toen al vele millinia voor. DE bijbelse lieden loelen maar wat … met al dat "Hemelsvaarderij en ressurecties" van de profeten … Dat zijn de FEITEN a charge. FANTASTEN …

  Staar je niet blind op allerlei meer dan welwillende interpretaties. De bijbelse klanten WISTEN eenvoudig niet meer … en hadde behoefte aan een socio-politiek beleid dat tot religie is ONTAARD, en dat houd je nu ten voorbeeld op … als zijnde de "waarheid".

 13. [44]
  ECHT in de zin van: het oorspronkelijke.
  Ik doe verder geen uitspraak over de kwaliteit van het oorspronkelijke in deze analogie.
  En veel bijbelse hoofdpersonen lieten zich niet in met socio-politiek, of gingen er tegenin.
  Morele standaarden, de erkentenis van de ware godheid, daar ging het om.

 14. Op de keeper beschouwd, en achteraf in een hedendaagse context gezien, waren de Midden Oostelijke "profeten" in feite niets anders dan SOCIO-POLITIEKE agitatoren.

  Men wist toen echter NIETS af van "ideologien" en "ideaalogien" en noemden het … "geloof" …

  En andersom claimen de tegewoordige ideologien en ideaalogien (het libertarisme inbegrepen) niks minder te bieden te hebben dan welke religie ook … Of niet soms?

  Mijn wens is alleen maar dat de kwien en haar fractievoorzitters ook ten spoedigste ten hemel varen …

 15. [46]
  Ideologieen zijn geseculariseerde geloven.
  Idealen voor het hiernumaals, losgekoppeld meestal van de andere dimensie.
  Die hebben dus geen hiernamaals in de aanbieding.
  Overigens bestonden destijds ook ideologieen die het bestaan van een eeuwige ziel ontkenden, evenals het bestaan van engelen, geesten en een wederopstanding uit de doden: zoals de Sadduceeers in Israel.

 16. [47]
  Ach ja; 72 maagden, eeuwig leven, een hogere kaste etcetera. Leef en laat leven.

 17. [47] Ideologien beloven de hemel op aarde … wat nog geen cent waard is. Maar het hiernamaaaaals van de gelovigen is dat nog veel minder.

  Bijdeweg …. waaaarom hebben de religieuzen het nooit over het hiervoooormaals … Enne wat is die eeuwige ziel dan wel? Als men zich druk maakt over waar men "naar toe" gaat, maar geen eens een flauw idee waar men vandaan komt …

  En zoals ik het al vaker over had … WAAROM duurt het een 20 jaren voordat men een beetje bewust is van zijn bestaan, en velen nooit zelfs dat punt bereiken, om daarna al weer mentaal af te takelen.

  Worden achterlijken, senielen, en stommelingen ineens in het hiernamaal "ge-egaliseerd"? Hoe weeet men dat? Wat is een "eeuwige" ziel?

  Al met al a crock of shit en niks anders … dus.

  Dat op zich is reeds een indicatie dat de "eeuwige ziel" niet eens bestaat, laat staan van welke kwaliteit het is en hoe gedistribueert. Ook een bel-curve? Wij zijn hier en nu. De een wat langer en de ander wat korter … Uiteindelijk maakt het geen ruk uit …

Comments are closed.