Alleen een hoger beroep kan hem nog redden.

De rechters hebben vanochtend het doodvonnis over hem uitgesproken.

De doodstraf is ook in libertarische kringen een moeilijk punt. Voorstanders en tegenstanders hebben er op de Vrijspreker al eerder uitgebreid over gediscussieerd.*)

Een hoofdreden om er tegen te zijn, is het feit dat de rechters niet alwetend zijn en fouten kunnen maken. De straf is na uitvoering onmogelijk te herstellen.
Maar als je al die verhalen over Saddam kunt geloven, dan is hij een menselijk beest en “verdient” hij het wel!

Hij was een politicus. Hij streefde naar macht en had bijna absolute macht bereikt. En we weten dat “Power corrupts and absolute [power corrupts absolutely”. (Lord Acton)

Politici maken oorlog. En als zij de oorlog verliezen, dan lopen ze grote kans dat ze alsnog de doodstraf krijgen. Zie maar wat er gebeurde na de Tweede Wereldoorlog. Duitse oorlogsmisdadigers werden terechtgesteld.
En in Nederland werd Anton Mussert gefusilleerd.

Zo zou je je kunnen afvragen, als Saddam nu eens gewonnen had, en ze hadden George Bush gevangen, wat zou er dan met George gebeuren?

Oorlog en politiek is maar een raar en vies gedoe.

——————————————-
*) Zie onder andere:
https://www.vrijspreker.nl/blog/?itemid=4335
https://www.vrijspreker.nl/blog/?itemid=2453
https://www.vrijspreker.nl/blog/?itemid=1479

46 REACTIES

 1. Voor hij die geen genade kent is het leven een ergere straf dan de dood.

  De dood is een geschenk voor die man, dan hoeft ie zich niet meer te verantwoorden voor z’n gruweldaden…..

  Gewoon de straat op sturen in koerdisch gebied. Als de mensen hem daar dood willen maken, dan doen ze dat maar, maar dan kunnen ze hem in ieder geval z’n verantwoordelijkheid laten nemen.

  Het woord doodstraf is een oxymoron…..

 2. Het 5e gebod: ‘Gij zult niet doden’. Laten we eens de christelijke (CDA) reactie afwachten als het zover komt. Zal Balkenende zijn Amerikaanse collega op het matje roepen ten overstaan van De Allerhoogste?

 3. [2] Die wassen straks de handen in de bijbelse onschuld KK. Dat hebben die Iraki toch zelf gedaan?

 4. [2] Kranige_Karel,

  Een kennis die Hebreeuws
  heeft gestudeerd , vertelde me es dat de Hebreeuwse tekst niet geheel correct vertaald werd met "Gij zult niet doden"….er zou eigenlijk staan : "gij zult niet wederrechterlijk
  doden"…dus "niet doden zonder, daartoe het recht (denk bijv aan zelfverdediging) of de (rechterlijke) bevoegdheid toe hebt….

  Ik ken geen Hebreeuws maar ik ben geneigd te denken dat die kennis gelijk had : immers in de Mozaïtische wet staat op een aantal vergrijpen nadrukkelijk de doodstraf ingesteld.

  Groetz,

  Cincinnatus

 5. [2] Die wauwelende malloot heeft volgens de teletekst van het staatsnieuws er "begrip" voor vanwege Saddam’s "schrikbewing". Ik vind Balkie’s prutregering ook wel de doodstraf waard, heb ik alle begrip voor. Hoewel ik tegen de doodstraf ben, net als Jan Peter B. uit Capelle a/d IJssel.

 6. [4]
  Cincinnatus,

  Het zesde en niet het vijfde (de eerste 5 gaan over God, de laatste 5 over mensen) gebod luidt inderdaad: Gij zult niet doodslaan.
  Toen Mozes (de eerste keer) met de tien geboden van de berg kwam en zag dat het volk het gouden kalf vereerde zijn er nogal wat luitjes in naam van God over de kling gegaan (gedood).

 7. [6] [7] Jetze,

  Hangt er vanaf hoe je de geboden juist indeelt.Katholieken hanteren een wat andere telling dan protestanten en joden.een citaat uit de Wikipedia ter verduidelijking :

  In Exodus hoofdstuk 34 vers 28 en Deuteronomium 4 vers 13 en 10 vers 4 worden deze regels (afhankelijk van de vertaling) de Tien Woorden, tien geboden of tien grondregels genoemd, maar de oorspronkelijke tekst bevat geen aanwijzing waar het ene gebod eindigt en het andere begint. Verschillende groepen hebben de geboden op verschillende manieren ingedeeld. Bijvoorbeeld, protestanten vatten de regels "geen andere goden" en "geen gesneden beelden" op als twee aparte geboden. Katholieken rekenen deze regels tot hetzelfde verbod. Katholieken interpreteren het verbod om te begeren als twee afzonderlijke geboden (te weten, één ten aanzien van vleselijke begeerte en één ten aanzien van materiële hebzucht). De protestanten en joden beschouwen dit als onderdelen van één gebod.
  http://nl.wikipedia.org/wik

  (einde citaat)

  in regel onderschrijf ik de protestantse indeling maar maak er geen punt als iemand "katholiek" telt…vandaar.

  Groetz,

  Cincinnatus

 8. De doodstraf is een veel te lage straf voor deze gewetenloze psychopaat.

 9. [9] helemaal m,ee eens, stuur hem maar naar noord kores na wat plastische chirirgie, zodat hij de rest van zijn leven moet slijten in een socoalistische heilstaat. lijkt mij het allerergste:)

 10. [9]
  Wat wil je dan.

  Vierendelen, radbraken, kielhalen, stenigen etc.?

  Was jij getuige van zijn misdaden of loel je gewoon met de "main stream media" mee.

  Lekker primitief nietwaar.

 11. [10]
  Denk je? In minder dan geen tijd wordt ie dan kampbeul. Soort waardeert soort en pikt talent er snel uit.

 12. [8]
  Cincinnatus,

  Als zoon van een gereformeerde ouderling heb ik het niet zo op katholieken, welke het niet zo nauw namen met de geschiedschrijving. De verdeling 5/5 lijkt me daarom nogal plausibel.
  En nee, ik ben nog steeds niet in de Heere, maar kan (en wil) niet ontkennen dat de Christenen een positieve bijdrage hebben geleverd aan de samenleving als geheel.

  Zie bijv.:

  For the glory of God,
  How monotheism led to reformations, science, witch-hunts, and the end of slavery.
  Rodney Stark

  ISBN 0-691-11950-3

  Nog scherper:

  Tijd van onbehagen,
  Ad Verbrugge

  ISBN 90-5875-129-5

 13. [11]
  De man heeft duizenden Koerden laten vergassen (Halabja), eigenhandig politieke tegenstanders overhoop geknald, moeras-Arabieren uitgeroeid…
  Geloof me, als er iemand de dood verdient is het dit tuig wel.

 14. Is die Saddam zo slecht dan?
  Wat heeft Bush allemaal wel niet op zijn geweten, wereldwijd. En Nederland dan met het steunen van Irak?

  Mogen er wel wat meer opgehangen worden dan.

 15. [8] Zijn er dan eigenlijk maar negen geboden? Of hebben de Katholieken er dan ook eentje bijgemaakt?

 16. Gij zult uw moraal niet laten afhangen van een paar regeltjes uit een stoffig oud boek maar zelf nadenken.

 17. De overwinnaar schrijft de geschiedenis … en handelt er vervolgens naar.

 18. [11]
  PPS: Een voortdurende vernedering, moeten zien dat hij door de geschiedenis gepasseerd wordt is voor iemand met het gezwollen ego van SH een grote marteling. In de verwrongen islamitische geest van de man is hij nu een martelaar. Dus vandaar mijn opmerking.

 19. [16] Bud,

  Katholieken hebben er ook 10.Het wordt uitgelegd in het wiki-artikel waarvan ik de link gaf.

  Als ik er tijd voor heb, zal ik er morgen nader op ingaan : het is niet zonder reden dat de rK anders telt.

  Groetz,

  Cincinnatus

 20. [13] Jetze,

  Ik heb de indruk dat je vriend Beek,wat dat betreft, een goede invloed op je heeft….

  Welke "smaak gereformeerd" trouwens ? (Christelijk, vrijgemaakt, synodaal, oud, Bond, GG, ….. ) ?

  Als oude dispensationalist heb ik in tegenstelling tot veel gereformeerden nooit het pausdom als "the man of sin" gezien maar zag in de gemeente van Thyatira (Op. 3) een beeld van de RK-kerk.Hoewel de vrouw Izebel er leerde, waren er ook in Thyatira gelovigen tot wie gezegd werd "hou vast wat gij hebt"….

  Maar volgens ECHTE gereformeerden is "dispensationalisme" een jezuïetenstreek (Francisco
  Rivera, Manuel de Lacunza)……

  Groetz,

  Cincinnatus.

 21. Jetze is niet mijn vriend. Nooit kon ik vermoeden hier met een gedoopte te maken te hebben.
  Maar misschien is er ‘iets’ waardoor onder de gedoopten en (ex)gelovigen toch een vage herkenning bestaat.

 22. Mijn moeder was ouderling van de gereformeerde kerk. Zij liet mij (en mijn broer en zus) vrij in de keuze om belijdenis te doen.
  Ik ben dus niet gedoopt, die vrijheid kreeg ik, van die gereformeerde ouderling, mijn moeder.
  Dat wikipedia (feiten?) geneuzel begrijp ik zo langzamerhand wel Cincinnatus.
  Het toepassen en interpreteren van dit soort feiten, dat is waar het om gaat.
  En daar is Beek (en ACP) erg sterk in.

 23. [25]
  Beek,

  Die (titels) ISBN nummers gaf ik niet voor de kat zijn viool.

 24. [27]
  Waarvoor nogmaals dank. Ik vermeldde slechts een feit, bedoelde geen waardeoordeel te geven.
  Momenteel begonnen in ‘Tijd van onbehagen’.
  Voorlopig lees ik over de schaduwkanten van de solipsistische behoeftebevrediging in het kader van de individuele zelfverwerkelijking.
  Misschien aanmatigend, maar veel daarvan wist ik eigenlijk al.
  Niettemin: wie weet, wordt het nog interessant.

 25. [28]
  Ere wie ere toekomt: reeds in de tweede klas van de lagere school werden wij al onderwezen in deze filosofische wijsheden. Deze bijzondere filosofische wijsheid werd voor de kleintjes beknopt samengevat in het zinnetje: ‘ikke ikke, en de rest kan stikke’.

 26. [26] Jetze,

  Ok, dat is duidelijk.

  Dan zijn ook wij bij deze uitgesproken.

  Groetz,

  Cincinnatus

Comments are closed.