De mogelijkheid om niet te stemmen is bewust weggehouden in de meeste Stemwijzers.

De petitie om niet te stemmen hebben nog maar enkele personen durven ondertekenen.
Ik denk niet dat dit een kwestie is van tijdgebrek, maar wel van angst om zich bloot te geven en van het idee dat het “hoort om te stemmen”.
Het is “not-done” om niet te stemmen.

Petitie:

www.petitiononline.com/mod_…

Dit “zich niet bloot willen geven” moet niet zonder meer gezien worden als negatief. Er kunnen hele goede rationele redenen voor zijn. En het is dan verstandig om daar naar te handelen.

Ook zijn er nog velen die denken een grotere vrijheid te kunnen bereiken door op de minste van twee kwaden te stemmen. Een honderd procent “goede” partij is er namelijk niet! Ook bij de minst kwade krijg je een paar anti-libertaristische maatregelen op de koop toe.
Je hoeft echter maar naar het onfatsoenlijke gedrag van “onze toekomstige leiders” te kijken, hoe ze met elkaar omgaan, elkaar voor leugenaars uitmaken, over anderen praten, enz., dat het wel superoptimistisch is om aan hen jouw mandaat te geven om over jou te beslissen.

Maar mede naar aanleiding van de “poll” over de fase waarin onze democratie zich bevindt, lijkt het er ook op dat het geringe aantal ondertekenaars van de petitie, behalve uit angst, ook voortkomt uit de lethargie in de maatschappij..
Uit de resultaten van die poll tot nu toe zie je al dat de golf in de cyclus van de democratie aardig op weg is van apathie (via afhankelijkheid) naar de slavernij.

De grote vraag blijft of dat nog is tegen te houden of om te keren. Daarvoor is minstens nodig dat meer mensen de soevereiniteit van ieder individu gaan begrijpen, accepteren en verdedigen. Dan zullen ze vanzelf de politici niet aanmoedigen door te gaan stemmen.

Misschien kun je nog eens overwegen om die petitie alsnog te tekenen?
Zie: www.petitiononline.com/mod_…

18 REACTIES

 1. Ik heb de laatste dagen de ministers toevallig op TV gezien en ze brullen door elkaar heen als kleine kinderen over een meningsverschil. Echt ongelooflijk hoe onvolwassen.
  Ik verafschuw ze met zulk kinderlijk gedrag wat dan ook nog ons land moet besturen.

  En dan wanneer je in de stad loopt en je wordt lastiggevallen met al die campagnes om stemmen te winnen. Echt zielig om op die manier stemmen te winnen.
  Waar gaat dit heen met dit land?
  Ik wil naar een andere wereld ……

 2. [1] "Waar gaat dit heen met dit land?
  Ik wil naar een andere wereld ……?"

  Je bent niet de enige!
  En toch (niet om je teleur te stellen, maar eerder als aanmoediging) dat kan alleen als er meer mensen de waarde van vrijheid begrijpen.
  Dus werken aan meer bezoekers van de Vrijspreker om daardoor meer libertariers te krijgen!
  Doe je best, ze komen niet uit de lucht vallen.

 3. In Brabant Pers werd deze zaterdag uitvoerig ingegaan op de NIET-stemmers, de ‘vergeten groep’ in de media. Ik denk ‘hee, opmerkelijk’. Maar wat bleek de teneur van dit stukje staatspropaganda? "Niet stemmers blijken in overgrote meerderheid laagopgeleide huisvrouwen". Tis maar dat je het weet Hub! Ha, ha, ha! (Overigens niks mis met laagopgeleide huisvrouwen, toch?)

 4. @sander: en als men dan politici vraagt hoe zij denken over de groep "niet-stemmers": "Och, die mensen vinden het allemaal wel welletjes en hebben voldoende vertrouwen in welke partij dan ook"…

 5. [2] die steeds zegt:
  "" … De grote vraag blijft of dat nog is tegen te houden of om te keren. Daarvoor is minstens nodig dat meer mensen de soevereiniteit van ieder individu gaan begrijpen, accepteren en verdedigen. Dan zullen ze vanzelf de politici niet aanmoedigen door te gaan stemmen. …""

  Volgens mij is heteerder te wijten aan een VERSTANDELIJK GEBREK AAN BESEF onder het (juist als "progressief" willen doorgaan) volk dat dit een achterlijk en FEODAAL land is waarvan de erfelijk keuningin toevaal ultra LINX georienteerd is en GEEN echte oppsitie dult.

  Geinstitutioneerde "individuele soeverijniteit" en dat soort verheven en ge-idealiseerde toestanden komen immers pas VEEL later … zo ooit … in dit harde leven aan bod …

  Land en volk hebben verstandelijk geen enkele notie en beseffen dus niet eens wat er werrekelluk mis is. Zij heffen als gevolg uiteindelijk zichzelf op …

  Zij die daar eenig idee van hebben echter … STEMMEN NIET … en hebben al helemaal geen enkele behoefte om waardeloze "petities" te paraferen dat totaat NIETS voorsteld, onverschillig of het in bloed of stront is getekend …

 6. [3] Of zoals vorige week in een of ander nietszeggend verziekings, pardon verkiezingsprogramma op tv. Daar werd de niet-stemmer geidentificeerd met orthodox religieuze staphorster vrouwen die niet mogen stemmen van de kerk. Principieel niet-stemmen heeft zo zijn verschillende motivaties.

 7. [6] Dat het machtscomplex zich achterover buigt om het "niet stemmen" te bagateliseren en zoveel mogelijk belachelijk en voor stom uit te maken is eerder bewijs dat het establissement het werkelijk niet leuk vindt wanneer mensen hun eenvoudig negeren.

  Die "verkiezingen" … negeren dus …

 8. Komt de libertarische partij eigenlijk op? Is er ergens een lijst te vinden van alle partijen die opkomen, woensdag?

 9. [8] Als ik de Libertarische Partij was dan deed ik ZEKER NIET mee aan de poppenkast … en kermisgedoe …

  Wel jammer is echter dat de Libertarische Partij uit eigen initiatief helaas ook GEEN georganiseerde, effectieve, specifieke en luidruchtige buitenskamerse OPPOSITIE pleegt …

  Terwijl het zich makkelijk zou kunnen beperken (om niet in trivia verzelid te raken) tot:

  1. Het afzeiken van de overbodige monarchie en de opkomst van een SILLY WILLY ter bevordering van AFSCHAFFING.
  2. De achterlijk eenzijdige multikul zonder enige reciprociteit in de immigrante "donor"landen
  3. Staatsuitgaven die MINIMAAL 50% te hoog zijn en tot onnodige staatsbemoeienissen leiden …

 10. Hoe meer anti-EU stemmen verloren gaan, hoe makkelijker het wordt voor de volgende oplichterskliek om het referendum te negeren.

 11. Jongens, even realistisch. Een niet-stem gaat naar de grootste partij omdat zijn resultaat niet verwaterd wordt. Groep Wilders / PVV komt het dichtste in de buurt van de libertarische idealen van Vrijspreker. Toegegeven, op maatschappelijk vlak conservatief, maar op economisch gebied welhaast libertarisch en een fikse belastingverlaging als een van de belangrijkste speerpunten. Laten we zorgen dat SP/PvdA niet aan de macht komt. Soms moet je eerst stabiliseren voordat je de tegenaanval in kunt zetten. Op dit moment zitten we nog steeds op een glijdende schaal van meer regels en meer belasting. Stem PVV.

 12. [10] [11]

  In Nederland zijn "verkiezingen" zuiver een WASSEN NEUS. Het is NIET bestemd om het landsbeleid aan de wensen van de kiezers aan te passen, maar uitsluitend om voor de volgende regeerperiode de macht tussen de politie pachters ONDERLING te alloheren. Terwijl partijtjes, als de PVV, slechts als evenzovele vliegenvangers dienst doen. Eene Wiebo-XL die hier ook bij tijd en wijle aanwezig is heeft het op zijn DDR site, naar mijn mening, TERECHT over NSB-1 (CDU), NSB-2 (PvdA), NSB-3 (VVD) … etc., etc.,

  Daarom maakt het geen eene ruk uit waar (onder de pachters, en bij wie) de no-votes terecht komen. En protesteren kan men nog het best door eenvoudig … THUIS te blijven en helemaal NIET te stemmen.

  Overigens, wat de EU betreft,is immers reeds tussen de gevestigde pachters en de monarch besloten om Nederland aan Brussel uit te leveren … Ergo er zal een manier worden gevonden om (net als met de MULTIKUL) de indruk te wekken dat de bevolking daar uiteindelijk toch nog mee accoord gaat …

  De realiteit is dat wij, anno 2006, in Nederland nog steeds in een feodale monarchie leven … Of niet soms?

 13. "alloheren" moet zijn alloceren (van allocatie), of te wel … toe te wijzen. Zulks omdat het voor de politieke partijen de sleutel is voor wie met wie mag "coalren" en de macht uitoefenen om het ZELFDE linxe beleid uit te voeren en de indruk wekt van "democratie". Want wee degene die het land drastisch zou willen omvormen of hervormen.

 14. [12] Ookal trekt Bea qua beleid uiteindelijk aan het laatste eind, de informerende werking van iemand die het belang van geen EU herhaalt,is een stem al waard. Een kleine moeite om niet thuis te gaan zitten mokken.

 15. [14] "Iemand" die eerst uit de NSB-3** stapt om met "eigen poltoodjes" te gaan leuren heeft een grotere propensiteit om ergens "tegen" te zijn, vooral om op de "markt" zichzelf beter te differentieren. Ziedaar het motief … Of niet soms? Want eenmaal geteisem politicus … altijd geteisem politicus.

  ** Volgens eene Wiebo XL zijn alle partijen van de keunengin niet anders dan NSB partijen, t.w. NSB-1 is CDU, NSB-2 de PvdA en NSB-3 de VVD … etc., etc.

 16. [12] Eens.. het wordt hoog tijd dat wij de gebroeders De Witt eens gaan wreken. Het is een schande dat de Oranjes nog steeds de feitelijke macht hebben, terwijl het gepeupel wordt zoetgehouden met getouwtrek om wie de meeste sociale zekerheid krijgt.

  Nederland is een republiek, onder bezetting van Frans-Duitse inteelt-adel.

 17. [16] Gij bedoelt NEP ADEL … Want wat te denken van een … Silly Willy die strax hier op lompe poten de troon gaat bestijgen.

  En achterlijke Charlie is ook net door zijn moeder begiftegd met een extra ster zodat hij simultaan Generaal, Admiraal en Lucht Maarschalk is. Dat heeft nog nooit iemnad kunnen flikken …

  Maar bij d slappe theedrinkers gaat het erin als wel … slappe thee.

 18. Democratie (Letterlijk: demos (volk) kratein (regeert).
  Een bestuursvorm gebaseerd op zelfbestuur door individuele burgers.

  De democratie is allang dood, voor zover het ooit bestaan heeft.

  Af en toe mogen we op een vel papier met een rood potloodje een vakje aankruisen, en dan voor de tv vol spanning op de verkiezingsuitslagen wachten.

  Maar die leuke meneren en mevrouwen die we om de een of andere reden kiezen zijn gebonden aan hun partijen en het partijprogramma.
  Dus als de verkiezingsronde geweest is, gaan deze mensen weer verder met waar ze gebleven waren.
  De ene keer wat meer mensen van de PvdA en CDA, of wat minder mensen van de VVD, of andersom.

  Het zijn uiteindelijk de partijprogramma´s die Nederland regeren.
  En hoe heb je daar invloed op?
  Door lid te worden van zo´n partij.
  En slechts een paar procent van de nederlandse bevolking is lid van een politieke partij.

  Hoezo democratie!

Comments are closed.