Sander Boon is al jaren actief voor de vrijheid. Op dit moment in de politiek, en hij vindt, in tegenstelling met veel andere libertariërs, dat je dus wèl moet stemmen.

Vandaar zijn volgende inzending aan de vrijspreker:

Eventueel commentaar bij de reacties!


Stemmen of niet stemmen komende Tweede Kamerverkiezingen?

Op 22 november mogen wij allen weer naar de stembus/stemcomputer om een Tweede Kamerlid te kiezen. Doorgaans zijn de libertariërs in twee kampen verdeeld, namelijk de principiële niet-stemmers en de ‘dan maar die’-stemmers. Die laatste groep neemt in hun afweging mee of de persoon waar zij op stemmen staat voor een kleinere en minder dwangmatige overheid. De eerste groep heeft de hoop op verandering via de Parlementaire weg nooit gehad, dan wel verloren. In een paar zinnen wil ik op deze plek een pleidooi houden om in deze tijd wel uw stem uit te brengen.

We leven in een tijdsgewricht waarin een begin is gemaakt met een morele herijking van de rol van de overheid. Het gaat zeker niet snel, en de omvang van de overheid neemt zelfs nog steeds toe, maar in het politieke en intellectuele discours is het heden ten dage geen nieuws meer als er wordt gepleit voor een terugtocht van de overheid. Dit proces kan worden bespoedigd als in het Parlement daadwerkelijk libertariërs zitting nemen. De weg naar de journalistiek is dan sneller gevonden, het beïnvloeden van het meningenklimaat wordt dan een stuk gemakkelijker. Het wordt tijd dat meer Nederlanders bekend worden met het idee dat veel maatschappelijke problemen hun oorsprong vinden in het bestaan van een overheid.

De afgelopen jaren heb ik mij ingezet voor vrijheid en eigendom, via de Frédéric Bastiat Stichting en de Edmund Burke Stichting, later via de actieve politiek.
Op dit moment sta ik op plek 12 van Lijst 12, EénNL.

Stem Sander Boon!

73 REACTIES

 1. Zwak betoog. Hij gaat volledig voorbij aan het feit dat democratie alleen kan bestaan op basis van dwang. Daarom is het raar als libertariers pleiten voor deelname aan de democratie (=dwang).

  Democratie staat lijnrecht tegenover libertarische principes.

  Helaas voor sommigen, maar het is niet anders.

 2. Het wordt tijd dat meer Nederlanders bekend worden met het idee dat veel maatschappelijke problemen hun oorsprong vinden in het bestaan van een overheid.
  Juist, en dat wil je verminderen door te gaan stemmen? Een emmer leeggooien door er water in te doen?
  Ik vraag me echt af hoe het in godsvredesnaam mogelijk is, dat al die domme idio…. uh stemmers hun eigen totale onlogische gedachtengangen om te gaan stemmen niet zien……

 3. Marco Pastors is een aantal keren op TV geweest. Ik had niet de indruk dat het terugdringen van overheidsbemoeienis nu een kernpunt is van EénNL. De theorie van dhr. Boon zou ik wel willen volgen als er daadwerkelijk een partij zou zijn (met serieuze kans op regeringsdeelname!) die als onbetwist nr. 1 kernpunt het terugdringen van de overheid heeft. Maar die is er niet dus stem ik niet.

 4. Ik zie een minimale overheid als een noodzakelijk kwaad. Dus een partij die voor een nachtwakersstaat zou pleiten zou mijn stem wel krijgen.
  Echter EenNL wil de bevoegdheden van de staat op veel gebieden uitbreiden, onder het mom van terrorismebestrijding. En ze wil de verzorgingsstaat handhaven. Daar stem ik niet voor.

 5. [1] Beste Egor,

  Libertarische principes zijn natuurlijk fantastisch, maar je moet wel realistisch blijven. De wereld om ons heen is geen libertarisch paradijs, dat houdt in dat ook wij dat in ons kleine landje nog niet kunnen bereiken. Wat je hier wel kunt doen is zoveel mogelijk overheidsinvloed terugdringen.

  En natuurlijk mensen bekend maken met de libertarische principes. Vandaar dat het altijd goed is als vrijheidslievende mensen zitting zouden nemen in het Parlement. Het Amerikaanse Congreslid Ron Paul, aka ‘Dr No’, doet tenslotte ook goede zaken voor de vrijheid.

 6. [5] Hoe komt het dat een libertarier in zee gaat met zo’n staats-repressie-partij als eenNL? Het enige dat Pastors en Brilsmurf uitdragen is meer overheidsdwang.

 7. [1]
  Dit is volstrekt van het gekke. Libertariers "geloven niet" in democratie omdat zij tegen "dwang" zijn. Wat weer KRANKZINNIG is, terwijl zij stuk-voor-stuk NIET eens uit vrije of eigen wil ter wereld zijn gekomen, maar door de moederspieren en de natuur letterlijk op de koude grond geperst.

  Maar WAT is dwang? Is pressie dwang? Een duwtje in de rug" Omgesmoesd worden? Geweigerd worden of genoodzaakt? Is incentief uiteindelijk een vorm van "dwang" of zijn "vanzelfsprekende" opties dat ook? Het vrouwtje dat niet wil vrijen dan, dwingt zij haar partner het niet te doen? Of schikt hij zich "vrijwillig" in zijn lot? Wat een VAAG gedoe …

  Ten tweede is Boon niet goed snik omdat in Nederland geen eens politieke keuze bestaat ( het staatsschip vaart een linxe koers en allen aan boord moeten mee), laat staan democratie, aangezien dit land erfelijk wordt geregeerd door een monarchie en hun welgevallige politieke-partijen-pachters, en echte politie oppositie NIET is toegestaan. Terwijl de onderworpen onderdanen (die denken het zoo goed te hebben) slechts voor-spek-en-bonen "mogen" uitmaken welke politieke pachters aan bod zijn … En aan zo’n CHARADE wil die mesjoggen Boon dan meedoen.

  Mijn positie is STEM helemaaal NIET …

 8. [2] Regels en wetten zijn in onze maatschappij zo complex gemaakt door ambtenarij/politici, dat het voor veel mensen niet meer is te begrijpen. Partijen en Kamerleden ook niet meer van elkaar te onderscheiden. We hebben inmiddels te maken met een incompetente overheid en onwetende politici en stemmers. Het wordt tijd dat hier verandering in komt. Dat begint bij kennis.

  Ik verkies de politiek om te proberen mensen tot betere ideeen te brengen. Je kunt natuurlijk ook wachten op een revolutie of een zware economische depressie.

 9. [5] Maar Pastors en Eerdmans zijn geen Ron Paul’s !

  Bijv Ron Paul stemt consequent TEGEN guncontrol waar Eerdmans
  in Nederland juist een gangmaker was (is) voor aanscherpen van de wapenwet.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 10. [6] Dan moet je toch eerst even het programma lezen. Als je dan toch bezig bent is het aardig om ook het boek van Pastors er bij te pakken.

  Drie kernpunten:

  – Scheiding van kerk en staat;

  – Vrijheid van meningsuiting;

  – Bescherming van minderheden (met natuurlijk het individu als kleinste minderheid).

 11. [9] Ik ben in onze tijd en in onze samenleving, na zo veel slechte gevolgen van vergaande overheidsinvloed, ook niet voor vrij wapenbezit..

 12. [10] Ik neem toch aan, dat wat ik op tv zie van Pastors en Brilsmurf overeenkomt met hetgeen de heren in hun programma hebben opgeschreven.

  Ik vind het gewoon enge repressie-mannetjes.

  Metname Brilsmurf lijkt te kicken op de strenge aanpak. Heeft misschien iets met z’n vriendin te maken…

 13. [7] "Mijn positie is STEM helemaaal NIET …"

  Bijzonder knap dat je tot deze juiste conclusie gekomen bent. En dat terwijl je van het libertarisme nog geen iota hebt begrepen.
  Als je nu eens eerst zou proberen te begrijpen wat libertarisme is/wil, en dan pas commentaar geeft, zou je een eind verder komen. Ga eens bij Wladi in de leer!

 14. [8] De eenige "politiek" dat in Nederland nog ergens toe kan leiden is:

  1. Afschaffing van de monarchie en het wegsturen van alle politieke handlangers. En dat laatste zijn alle gevestigde en wannabe prtijen en partijtjes en splintertjes. Afschaffing ook van de artificiele en politieke multikul.

  2. Ten MINSTE halvering van het staatsbudget. In de VS geeft men rond 20% van BNP aan uit. In sjosjialistisch Canada 37%. In Nederland nominaal 54% maar in werkelijkheid een 60%.

  3. Uittreding EU, ten faveure van de status als soevereine, onafhankelijke, welvarende handelsnatie

  Maar dat kan NIET binnen de huidige machtssfeer en machtsbestel. Edoch het volk wil niet anders.

 15. [11] Sander,

  Maar dan moet je jezelf niet gaan vergelijken met Ron Paul of hem aanhalen om jullie projekt te verdedigen.

  Waar jullie mee afkomen , is een "verzorgingsstaat light" (en een politiestaat max) hetgeen op het punt
  van belastingen en welfare beter is dan wat de andere partijen te bieden hebben maar geen minarchie is waar Ron Paul consequent voor ijvert.
  Die wordt "Dr No" genoemd omdat ie compromisloos "No" stemt tegen elke
  overschrijding door de federale government (inclusief amendement 2) van de US-constitutie (die qua opzet behoorlijk klassiek-liberaal" is.

  U bent geen "Dr No".

  Groetz,

  Cincinnatus.

 16. [15] Ik haal Dr No aan om te laten zien dat een Parlementarier in onze tijd goede diensten kan bewijzen. Aan een vergelijking met hem durf ik me niet te wagen.

 17. [13] Ik heb al lang heel goed begrepen dat Libertarisme een illusie, een fantasie en een pijpdroom is van een stel goedillende onnozelen … en weltfremden.

  Neem nu maar slechts het begrip "Vrijwillig" en "zonder dwang". Wat eenvoudig NIET bestaat waar het gaat om menselijke BELANGEN.

  Wat kan Wladi mij wijsmaken? Ik ken hem veel beter dan jullie. Voor hem is Libetarisme meer een lekkere manier om goed tegendraads te zijn dan een openbaring. Welnu, ik voer nu "discussie" met Martin maar wil perse NIET in detailles treden, zulks omdat het Libertarisme al op principale begrippen aan de grond zit … De zogenaamd niet-agressie" principe bijvoorbeeld. Die kan je willeswaar ZELF adopteren, maar HOE overtuig je de wereld dat zij dat ook moeten zijn, omdat het in hun belang is. En natuurlijk niet waar. Tenzij men een IQ heeft onder de zestig uiteraard.

 18. Ik geef Sander Boon groot gelijk.
  De weg van het haalbare loopt door het democratisch mechanisme.
  Als libertarisme niet bereikbaar is, dan wil ik in ieder geval minder socialisme/ecologisme.

 19. [12] We leven momenteel in een tijd waarbij repressie als symptoombestrijding nodig is om nog enigzins een leefbaar geheel te houden. Wanneer de overheid op andere vlakken een tijdje met de terugtocht bezig is zul je zien dat zoveel repressie niet meer nodig is.

 20. [11] vrij wapenbezit heeft een FUNCTIE, het is zomaar geen vrijheid. Ben je ook tegen vrij autobezit, omdat daar ook heel af en toe een ongeval mee gebeurt? Of vrij badbezit, omdat de meeste ongelukken in de badkamer gebeuren.
  Mijn vorige reactie blijft geldig, maar met de nuance dat je tot nader order misschien niet op Sander moet stemmen.

  Ik vind het verhaal hier boven wel zinnig, maar blijkbaar zou het voor Sander goed zijn om eerst nog wat libertarische theorie te bestuderen.

 21. [15] Sander, het is misschien een idee (en heel erg origineel, je komt er zeker mee in de media) om net als Dr. No, consequent nee te stemmen op ieder wetsvoorstel in de NEDERLANDSE kamer dat indruist tegen de AMERIKAANSE grondwet – en dat ook zo motiveren natuurlijk.

 22. [19] Neen stem toch maar niet op deze Sander. Daar herken ik Marx in. Die vond een dictatuur (van het proletariaat) noodzakelijk als overgangsvorm naar het ware communisme, waar de staat dan haar rol in verloor.
  Deze reactie van Sander toont aan dat hij VER van het libertarisme staat.

 23. Het gaat nu wel een beetje verwarrend worden. Voor de goede orde: Ik ben DE Sander, en dus niet mijn naamgenoot van de bovenstaande inzending. Graag hiervan akte.

 24. [14] Punten 1, 2, 3, zijn aardiige stappen in de goede richting.

  Kun je ook nog even aangeven HOE we die kunnen verwezenlijken en wat zijn daarbij de eerste stappen?

 25. [19] Ik geloof er niets van dat de overheid op de terugtocht is. Omdat begrippen als marktwerking het momenteel goed doen, wekt de overheid de indruk dat zij zich aan het terugtrekken is op verschillende gebieden. Niets is echter minder waar, de greep op bepaalde sectoren (bijv. energiemarkt) wordt via de achterdeur alleen maar groter. Het voordeel voor de overheid is dat haar macht en inkomsten groeien maar dat zij bij negatieve ontwikkelingen gemakkelijk het bedrijfsleven de schuld kan geven.

 26. [22] Van begrip, naar twijfel, naar afwijzing. Ik heb wel heel goed m’n best gedaan!

  Met vrij wapenbezit op dit moment roep je meer problemen op dan dat het een waarborg is tegen een overheid die te opdringerig is.

 27. [25] ‘marktwerking’ is net als ‘schijnzwanger’. Het lijkt er misschien wel een heel klein beetje op maar het is het helemaal niet.

 28. je kunt toch ook gewoon niet stemmen omdat het gewoon niet uit kan daar tijd voor vrij te maken. Het rendement is 0 van zelf stemmen.
  Zieltjes winnen (zoals sander doet voor zijn partij) en dus veel mensen laten stemmen op jou partij is wel rendabel.

 29. [16] Ron Paul is CONGRESSIONAL REPRESENTIVE, die door de kiezers in zijn congresionele DISTRICT in voorverkiezingen PERSOONLIJK op stemmen uitverkoren en bovendien steeds ter verantwoording wordt geroepen …, en GEEN als numero twaalf door profeet Pastor aangewezene op zijn KADAVERLIIJST …

  Boon is een politieke naiveling of vreselijk hebberig …

  Wanneer snapt men hier dat het diametraal tegenover gestelde situaties betreft … en dat al meer dan 150 jaren door de machthebbers wordt genaaid.

 30. [18] Bud,

  An sich akkoord maar de zaak wordt moeilijker als men op sommige punten de goede richting uitgaat en op andere
  dan weer de slechte.

  Als ik bijv lees in het program van sander z’n partij dat ze het aantal amntenaren met 30 % willen inkrimpen,
  gedurende 8 jaar elk jaar 1 % belastingverlaging willen toekennen, en wat willen doen aan de flitsterreurwillen , vind ik dat positief.Gaat mij niet ver genoeg maar wel een stap in de goede richting en als ze daar consequent aan vast hielden, zou dat voor mij reden kunnen zijn om hun te steunen.

  Echter als ik dan weer kijk dat zo’n brilsmurf het voortouw heeft genomen
  met het verstrengen van de wapenwet, gestemd heeft voor ID-toon-plicht, heb ik iets van : nou nee want dat zijn dan weer stappen in de verkeerde richting.

  Daar komt bij dat niet Pastors en Sander straks op het pluche komen te zitten maar Balkellende, Rutte of Bos
  (in ieder geval twee van de drie).Pastors kan in het kader van de strijd tegen het Moslim-extremisme wel
  allerlei maatregelen steunen en voorstellen en misschien met goede bedeoelingen maar het kunnen best Bos,Cohen en Maorijnissen die ze moeten gaan uitvoeren en die verstaan onder extremisten bijv extreem-rechts
  of rechts-liberalen (denk maar aan
  eigen land aan Laurette Onckelincx en
  welke "extremisme" die viseert : niet
  zozeer de Islam maar Vlaams-Nationalisten).De macht van de politie en veiligheidsdiensten versterken, is
  wat mij betreft linke soep als het
  straks linxe ministers gaan zijn die
  daardoor nog meer macht krijgen.

  Ik herrinner me nog Nico Roos : die
  kwam ook met een projekt dat voor een stuk in de goede richting ging maar ertussen stond dan een programmapunt als het afschaffen van "chartaal geld"
  en dat maakte dat ik bij hem iets had van : nou nee.

  En bij EenNl is dat het terrorismegedoe….

  Groetz,

  Cincinnatus

Comments are closed.