Vandaag wordt (vooral in de Verenigde Staten) Thanksgivingsday gevierd. Dat is een jaarlijkse viering om dankbaar te zijn voor al de zegeningen waarvan wij mogen genieten.

Deze feestdag werd in 1863 door President Abraham Lincoln ingesteld naar aanleiding van de geslaagde oogst in 1861. Alle oogsten daarvoor waren mislukkingen. Deze mislukkingen zouden onder andere veroorzaakt zijn door ongunstige weersomstandigheden en dergelijke. Maar latere studies hebben aangetoond dat de echte oorzaak een andere was. *)
In de eerste jaren nadat de Pilgrims zich in Amerika gevestigd hadden, werd de landbouw op collectieve wijze georganiseerd. Het land werd bepaald tot gemeenschappelijk eigendom, gemeenschappelijk bewerkt en de opbrengst onderling verdeeld. Dit communistische systeem werd een debacle. Net als de collectivistische landbouw in Rusland en andere communistische landen.

Na een paar jaar werden echter stukken land aan de verschillende Pilgrims toegewezen, en zij mochten zelf houden wat ze er op produceerden. Dit, in feite kapitalistisch systeem, werd een enorm succes. Daarom hoort deze dag gevierd worden om de gedachte aan de voordelen van het kapitalisme te vergelijken met de nadelen van het collectivisme / socialisme.

Dit is vandaag, na de verkiezingen met de grote groei van de invloed van de socialistische partij in Nederland, wel heel relevant. De kreten die nu geslaakt worden door de club van Jan Marijnissen en Wouter Bos doen het ergste vrezen voor de toekomst. Te meer doordat die nog versterkt worden door het meehuilen van de andere partijen en het bijna totaal ontbreken van tegengas. Let eens op hoe vaak de laatste dagen het word “sociaal” wordt gebruikt, vaak in samenhang met “solidariteit”. Terwijl er steeds “socialisme” mee wordt bedoeld.

De Vrijspreker waarschuwt regelmatig voor het afglijden naar de communistische heilstaat. Of het lukt om dit te voorkomen is een grote vraag. Mede uit de reacties op deze site is te lezen dat velen al niet meer geloven dat het is te vermijden. De ontwikkeling omkeren wordt nog sceptischer omschreven.

Maar wij zullen doorgaan!!! Wij zullen de gedachte aan de mogelijkheid van een morele, vrije, libertarische wereld met soevereine mensen blijven verkondigen. Zelfs al zou het omkeren van de trend niet op korte termijn lukken, dan nog zal daardoor de wetenschap dat er een alternatief mogelijk is, levend blijven. En op het juiste moment er voor zorgen dat die kennis wordt toegepast.

Gelukkig krijgt de Vrijspreker steeds meer bezoekers, waardoor steeds meer mensen zien dat een morele wereld mogelijk kan zijn. Waardoor steeds meer personen kennis kunnen opdoen over de principes van die morele en welvarende samenleving. Zonder het besef hiervan is het bereiken van een betere wereld niet mogelijk.

Het ligt aan iedere bezoeker van de Vrijspreker om te besluiten of hij/zij besluit om dit collectivisme maar over zich te laten komen, (je kunt er toch niets aan doen) of dat hij/zij dat niet slikt en besluit om er vanaf nu iets tegen te doen, en te werken aan een betere wereld.

—————————–
*) Lees daarvoor het schitterende essay van professor Fred Foldvary: “Thanksgiving Day – The True Story,” www.progress.org/archive/fo…

9 REACTIES

 1. Hub schreef: "De Vrijspreker waarschuwt regelmatig voor het afglijden naar de communistische heilstaat. Of het lukt om dit te voorkomen is een grote vraag. Mede uit de reacties op deze site is te lezen dat velen al niet meer geloven dat het is te vermijden. De ontwikkeling omkeren wordt nog sceptischer omschreven."{

  Ik geloof daar dus helemaal niets van. Volgens mij gaat de mensheid als geheel stappen vooruit, zowel op het gebied van de persoonlijke als de economische vrijheid. De enige bedreiging hiervoor lijkt mij een wereldregering.

  En dat de mensheid er als geheel op vooruit gaat betekent natuurlijk niet dat er individuele landen of werelddelen zijn die onvermijdelijk tot de losers van de komende honderd jaar behoren. Frankrijk bijvoorbeeld, waar een TGV-bestuurder 25 uur per week werkt, ¤ 80.000,– verdient, op zijn vijftigste met pensioen kan en daarbij ook nog eens ‘gratis’ gezondheidszorg krijgt.

 2. [1] Michiel,
  "Volgens mij gaat de mensheid als geheel stappen vooruit, zowel op het gebied van de persoonlijke als de economische vrijheid. De enige bedreiging hiervoor lijkt mij een wereldregering."

  Hoe bedoel je ? Sorry, dit lijkt me een dermate vaag statement, dat ik niet begrijp, hoe dit een weerlegbare kritiek zou kunnen zijn op Hubs bewering. Te vergelijken met: "Morgen is er een nieuwe dag."
  Ja, daaaag.

 3. Thanksgiving, dit jaar zelfs een vierdaagse affaire … en waardoor meer dan dertig miljoen Amerikanen onderweg zijn van en naar familie. Terwijl in Nederland en Europa de familiebanden met de dag steeds meer verslappen, omdat de staat voor iedereen en overal voor "zorgt" … dankzij het veel geprezen en door de meerderheid zo gewenste sjosjialisme.

  Maar veel erger nog omdat men de samneleving ook nog dwangmatig en kunstmatig in stukjes heeft gehakt en heeft gepartitioneerd in velerlei multikulse hokken. Alleen omdat men zichzelf heeft wijsgemaakt daartoe menselijk "verplicht" te zijn (zoals een gek als een Pechthold dat zegt).

  Een nieuwe SP parlementaire kadaver die aan het hoofd stond van een basisschool is dan ook bijzonder trots op het feit dat zijn instituut door pupillen van niet minder dan 38 nasjionaliteiten wordt bezocht … Keje nagaan?

  Volgens mij zal het veel langer dan de zestig jaren van het communisme duren, eer dat men tot andere gedachten komt, indien ooit. En dan is het natuurlijk reeds te laat, omdat men in tegenstelling tot het communisme de meest vreemde elementen en aspecten heeft geintroduceerd die niet meer zijn terug te draaien…

  Gelukkig heb ik met mijn voeten gestemd …

 4. [4] n.a.v. bovestaande vraag.

  Nederland uit, en de wereld in … letterlijk Bud. Inmiddels zijn zowat alle grenzen voor mij wegegevallen en ben ik defacto … yaaa … yaaa … individueel soeverein (zolang als ik mij niet kwetsbaar opstel uiteraard) en nauwelijks van overheden afhankelijk. Ik leef dus een libertarisch leven maar dan in het echt, en hoef er niet van te dromen …

  NU woon ik al een dertig jaar gelijktijdig in Canada, de VS, GB en NL, maar breng ook veel tijd door in het Verre Oosten. Voor vele jaren was dat nog net geen 180 dagen per jaar hier, maar de laatse jaren hooguit een derde daarvan …

  In andere draden stel ik echter dat die optie zowat voor een ieder open staat, zolang men maar nog echt wat in zijn mars heeft. Men kan sterren-kok zijn, banketbakker (pastry chef), een laboratoriumglas-blazer of fijninstrumentmaker of iets wat echte specializatie vereist. Allemaal paspoorten naa de vrijheid en onafhankelijkheid.

 5. [5] Knap! Well done!
  Maar.. bedenk ook dat ieder mens is anders. Zit in andere omstandigheden en heeft andere waardes.
  Daarbij komt dat niet iedereen een ondernemer is of wil zijn.
  En daardoor kan het best zijn dat iemand beslist om dan toch maar hier te blijven. Daarvoor hoeft hij niet veroordeeld te worden.

 6. [5] En dat is volgens mij de snelste weg naar een libertarische wereld of samenleving. Als iedereen zijn eigen leven zo libertarisch mogelijk inricht. Dus zich ontrekt van alle banden met de staat en een onafhankelijk leven gaat leiden.

  Dat idiote stemgedoe is zeker geen weg naar een libertarische samenleving.

  Stemmen is voor mietjes, zal ik maar zeggen!

 7. [6] Ik veroordeel NIKS, ik vind alleen velen heel zielig …

  Zoals ik al zei, men hoeft werkelijk GEEN ondernemer te zijn die grote risicos aandurft, maar moet mondiaal wel een erkend VAKMAN zijn, maar GEEN vangnetbewoner …

  Doch: Horeca-kok, Banketbakker (pastry chef), Glasblazer, Instrumentmaker, Software engineer … noem maar op. Misschien dat men dan niet op alle continenten tegelijk kan wonen en werken, maar wel in een oneindig beter land dan het feodale NL. dat het "redden" niet eens waard is.

  Neem bijv. mijn twee broers die beiden individueel levenslang zeer lucratief bezig zijn. De eene jurist en mondiaal erkende luchttransportrecht specialist, de ander een farmaceut die (in Australie) doceert en op dat vakgebied globale industrieel consultant is.

  En kijk naar de ECHTE vader van de Pleuro (Duisenberg was een FAKER). De tot Amerikaan genaturaliseerde Canadees Robert Mundell die zowel in de VS en de EU woonde en werkte en nu een … CHINEES is …

  ("" …Columbia’s newest Nobel Prize winner, economist Robert Mundell, laid the intellectual groundwork more than 30 years ago for the creation of the European Union and its common currency, the euro, and became a hero of political conservatives as the champion of "supply side" tax cuts and higher interest rates adopted during the Reagan administration. …""
  columbia.edu/cu/news/99/10/mundell.html

  ("" … Canadian Robert Mundell (c), the "father of Euro" and Nobel economic prize laureate of 1999, received his green card allowing him to live and work freely in Beijing and free movement from city to city on March 16 in Beijing. Robert Mundell was one of 12 foreigners who were granted green cards at a special ceremony in Beijing Wednesday …"")
  infokey.com/?OVRAW=father%20of%20the%20%20euro&OVKEY=personalized%20father%20day%20gift&OVMTC=advanced

 8. De ENIGE manier om het nog in Nederland te kunnen volhouden is om te leven als een ELITAIRE (mondiale)Libertarier, en NIET als een plaatselijk populistsche … die met iedereen het beste voor heeft, maar de kous steeds op de kop krijgt … of erger!

Comments are closed.