Grote verontwaardiging alom over de gerechtelijke gijzeling van de Telegraaf journalisten Bart Mos en Joost de Haas.

Ook de Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ) reageert geschokt.
Wij van Vrijspreker natuurlijk ook en we wensen die journalisten veel sterkte.
Het verbaast het ons al niet meer. Het recht geldt maar voor een deel van de bevolking, de overheid staat daarboven.

Het geeft hier natuurlijk geen pas om te schrijven: dat had ik toch al gezegd; ik ga er nu wat dieper op in omdat het voor ons, onder-danen, nog veel erger is gesteld dan een gijzeling vanwege bronvermelding.
Een ‘aardige’ illustratie in dit verband van geforceerde bronvermelding is in de financiële wereld: daar ben je volgens de wet verplicht om te klikken naar de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als je iets verkeerds ziet. Dat is dus nog een paar graden erger dan gedwongen worden je bron te noemen. Hier is het al wettelijk geregeld dat je pro-actief niet alleen je bronnen, maar ook je collega’s moet aangeven. Hopelijk krijgt dat nu ook wat meer aandacht en gaan meer mensen nadenken en knokken voor wat nog over is van onze individuele vrijheid, want ik ben blij dat er nu zoveel verontwaardiging en actiebereidheid is voor de Telegraaf journalisten.

4 REACTIES

  1. Tegelijkertijd leren die hypocrieten kleuters op school dat klikken fout is.
    Over huichelarij gesproken…

  2. Alles leuk en aardig. Ik vind weliswaar dat Joost de Haas en Bart Mos moeten worden vrijgelaten, maar als men goed redeneert zal men een belangrijke kanttekening moeten maken: vinden de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en het Genootschap van Hoofdredacteuren (GvH) dat journalisten m̩̩r burgerrechten hebben dan "normale burgers"? Ik bedoel, wat zouden zij ervan vinden als Рom maar eens naam te noemen РPeter Breedveld zou worden gegijzeld zodat hij anonieme bronnen prijs geeft? Zouden de NVJ en de GvH dan ook partij kiezen voor een "burgerjournalist" als Peter?

    Overigens, de NVJ is nogal een dubieus clubje, dat zelfcensuur jegens islamieten bepleit.

    Zie: http://www.geocities.com/me

  3. [2] natuurlijk, wat u suggereert is nu net een van de redenen van dit stukje: enerzijds gelukkig dat deze journalisten tot wat verontwaardiging leiden, anderzijds jawel pas die selectieve? verontwaardiging ook toe op de financiele en andere gebieden.

  4. Het gijzelen om aldoende een verklaring af te dwingen is inderdaad sowieso a-moreel, op wie het wordt toegepast maakt niet zo gek veel uit. Dat het slechts op persvrijheid gegooid wordt vind ik jammer, het gaat veel dieper. De nederlandse overheid mag haar burgers kennelijk onderwerpen aan ernstige dwangmiddelen om verklaringen af te persen. Een overheid hoort haar burgers nu juist voor zulke praktijken te vrijwaren. Nu is het gijzeling, wat wordt het volgende?

Comments are closed.