Vandaag hier in Guatemala tijdens het Mont Pelerin-congres vertelde mij de Guamalteekse organisator van dit Congres dat bij drugprocessen alhier de Amerikaanse Ambassadeur de processen als waarnemer bijwoont.
Wee de rechter die niet het juiste vonnis uitspreekt!
Zijn eerstvolgende visumaanvrage voor de Verenigde Staten van Amerika zal zeker niet gehonoreerd worden !

Sinds de Amerikaanse oorlog tegen de drugs van start ging, is het percentage van de Amerikaanse bevolking dat drugs gebruikt , niet gedaald.
Wat veranderd is , is het bedrag dat de overheid aan de drugoorlog spendeert. Dit bedrag gaat steeds omhoog.
En daarin vinden wij vermoedelijk het antwoord op de vraag, waarom de Amerikaanse overheid en andere overheden nog steeds bezig zijn tegen drugs.
Dat antwoord luidt dat het drugsverbod als gevolg heeft, dat een steeds groter segment van de bevolking een geldelijk belang heeft bij het handhaven van het verbod.
Evenals in Nederland, groeit de anti-drugindustrie welig :
-steeds meer officieren van justitie, steeds meer rechters
-meer hulpverleners
-grotere verkoop van alarminstallaties
Hier in Guatemala worden politie en justitie gefinancierd door de U.S.A. De afdeling op het politiebureau die tegen de drugs strijdt, ontvangt veel meer geld dan de afdeling die optreedt tegen moord of de afdeling die optreedt tegen doodslag !
In de Verenigde Staten van Amerika wakkeren drie factoren de strijd tegen de rugs aan:
01. het consumeren van verslavende middelen zou immoreel zijn
02. angst dat kinderen met drugs geconfronteerd worden
03. de angst dat velen hun werk en/of budget verliezen als de strijd tegen de drugs wordt gestopt.
Geen politicus die in de U.S.A. bij een verkiezing achteruit zal gaan, wanneer hij verhoging van het politiebudget bepleit. En zijn drugs niet een prachtige reden om verhoging van dit budget te bepleiten ,”opdat onze kinderen beschermd worden tegen gewetenloze elementen die hun de drugs op de schoolpleinen opdringen?” Zorgvuldig wordt uiteraard vermeden , te refereren aan het feit dat niemand op schoolpleinen drugs zou opdringen als de drugs haast niets zouden kosten en er geen stuiver mee te verdienen zou zijn.
De politieagent die het pleidooi tot budgetverhoging op de televisie ziet, wrijft zich uiteraard in de handen. De drugsadvocaat ,de drugshulpverlener en de verkoper van alarminslallaties wrijven mee!
In Zwitserland is een experiment verricht. Heroine werd verslaafden 24 uur per dag gratis aangeboden. Men mocht net zoveel spuiten als men wou. Het resultaat ? De consumptie steeg niet, maar daalde!
Hugo van Reijen

8 REACTIES

 1. "het consumeren van verslavende middelen zou immoreel zijn"

  Ik moet iets bekennen: ik ben ook verslaafd aan een bepaald middel.
  Ik kan letterlijk geen minuut zonder (nou ja, toch in elk geval geen 5 minuten).
  Gelukkig is het momenteel nog niet illegaal verklaard waardoor ik geen astronomische bedragen moet neertellen en ik als junk gewoon verder kan met mijn leven zonder dat ik financieel aan de grond eindig.

  Hopelijk komt er ook nooit een verbod op … LUCHT.
  Want echt: ik kan geen 5 minuten zonder…

 2. Goed artikel. Maar afgaande op de meeste reacties die ik krijg als ik wel eens voorzichtig opper dat drugs gelegaliseerd (of eigenlijk: vrijgegeven) worden, ben ik niet positief gestemd. Ik vrees dat nog eerder roken en alcohol, en God weet wat allemaal nog meer, wordt verboden of nog duurder gemaakt. Ik hoop echter dat mensen z.s.m. zullen begrijpen dat wat een ander met zijn\haar leven doet niet hun zaak is, en dat het ook in hun eigen belang is om niet een ander de bevoegdheid over hun eigen leven te geven.

 3. Het is interessant om eens na te denken waarom drugs verboden (zouden moeten) zijn. Het antwoord is: omdat een bureaucraat het ooit nodig vond om drugs (wat is de definitie daarvan?) te verbieden. Ik vind wiet of cocaine niet gevaarlijker of minder gevaarlijk dan sigaretten, wodka of geraffineerde suiker. Maar ja, onze buurman achter het overheidsloket weet beter wat goed voor ons is dan wij zelf.

 4. [3]
  Maverick,

  Ik denk dat het "sterkste" argument tegen drugs is dat je onder invloed ervan een (groter) het risico vergroot voor een ander. Maar het probleem met dat "argument" is dat het zo universeel toepasbaar is. Wat is níet een "groter" risico, vergeleken met iets anders en helemaal vergeleken met nietsdoen? I.p.v. dat mensen en politici dit echter zien als een reductio ad absurdum die de onzaligheid van zo’n "rechtsnorm" aantoont als deze vrijwel iedere zaak of handeling kan verbieden, tot en met gedachten en gevoelens aan toe, ziet men dit blijkbaar eerder als een reden om dan ook echt letterlijk ALLES te reguleren. Persoonlijk vraag ik me af: als zo’n "risicoreductie-beginsel" alles kan verbieden of gebieden, heb je het dan nog over recht, of volslagen willekeur?

 5. [4]
  Weer een fout:
  "…een (groter) het risico vergroot…" moet zijn "…het risico vergroot…"

Comments are closed.