Waarom zeggen ze niet “barst maar!”?


Eurocommissaris Neelie Kroes is hard bezig met nog meer boetes uit te delen aan Microsoft omdat die haar eigen geheimen niet wil wegschenken.

Natuurlijk is er in Nederland, België, Europa, niet veel meer over van het eigendomsrecht. Maar vanuit zijn sterke positie zou Microsoft toch gewoon verdere levering van Windows aan Europa kunnen stoppen?

NOS: Kroes stelt Microsoft ultimatum
Europees Commissaris Kroes heeft het Amerikaanse softwarebedrijf Microsoft een ultimatum gesteld. Het concern moet binnen een week alle geheimen over het besturingsprogramma Windows hebben bekendgemaakt, anders krijgt het nog meer boetes.

Dat zegt Kroes vandaag in de Britse krant The Guardian. Volgens haar is de puzzel nog niet compleet. Microsoft misbruikt zijn marktpositie en daarom kreeg het al twee keer een boete.

In 2004 moest het bedrijf een boete van 497 miljoen euro betalen en dit jaar kreeg het een boete opgelegd die kan oplopen tot ruim 280 miljoen euro.

Als Microsoft inderdaad zou (dreigen met) ophouden met leveren, hoe zouden ze dan in brussel piepen?

————————————————–
Zie ook het artikel van Pamela Hemelrijk:
www.vrijspreker.nl/blog/?it…

14 REACTIES

 1. Omdat MS de boete gewoon in de aankoopprijs van hun producten verwerkt, hebben toch bijna geen concurrentie. Dus het kost MS helemaal niets. De EU burger en het bedrijfsleven betaald. Wat ook nog eens meer belasting (BTW) oplevert. Iedereen blij: MS, EU, Staten; behalve de betaler natuurlijk.
  En vergeet niet: de EU heeft gewonnen van het grote boze MS uit de US! Over propaganda gesproken..

  Als MS zou stoppen met leveren, neemt Apple het meteen over. Weg EU markt voor MS en meteen een bedreiging voor andere markten.
  (Overigens dan zou de EU Apple kunnen "aanklagen" voor koppelverkoop. Apple verkoopt zijn besturingssysteem alleen met Apple hardware)

  Een derde scenario: Apple en MS worden uit de EU gegooit. Blijft over de EU Linux versie. Een natte droom van Brussel. Open Source , alles "gratis". Heel socialistisch …….
  Ik werk dagelijks met Linux, maar niet echt iets voor de gemiddelde pc gebruiker.

  Maar ja, de onderdelen van computers en meeste software worden ook in de US ontwikkeld (gefrabriceerd in China), Denk aan Intel, AMD, ATI, nVidia, SUN, IBM , Novel, ……………. Zo goed als niets in EU, of het moeten fabrieken zijn van US bedrijven. Zoals AMD in Dresden.

  En hier denk ik dat het probleem voor Brussel zit. EU bedrijven maken geen schijn van kans tegen deze US bedrijven (mede door de EU bureaucratie).

  Dus die US bedrijven moeten gewoon weg uit de EU. Na MS volgt Intel enz…………..

 2. Mogen we de overheid ook aanklagen voor "misbruik van haar machtspositie"?

  Bovendien vraag ik me af: Is die positie van Microsoft niet een gevolg van het intellectueel eigendomsrecht zoals dit is vastgelegd door de overheden zelf? Zijn er soorten die door libertariërs of aanhangers van (een versie van) "Natuurrecht" worden erkend?

  Bij copyright of auteursrecht kan ik me in zoverre iets voorstellen, dat de auteur een contract sluit met de koper, waardoor deze het betreffende product niet mag namaken zonder betaling. Maar dan staat het ieder persoon vrij om een identiek product te maken, zolang deze geen contract heeft gesloten met die auteur.

  Aangezien het bijna ondenkbaar is dat een auteur de koper kan verbieden hierover te praten en een omschrijving of samenvatting aan een derde partij te geven, is het praktisch onmogelijk om dergelijk intellectueel eigendom (als monopolie) te handhaven. Alleen van identieke kopieën van boeken, films, muziek en computerprogramma’s kan men redelijkerwijs vermoeden dat een koper het contract heeft geschonden. Maar dan moet je die contractbrekende koper(s) nog vinden. En de derde persoon die de kopie van die koper(s) heeft gekregen, heeft geen contract met de auteur. Tenzij je dat als "heling" ziet, is het onmogelijk om verdere distributie van die kopieën onder mensen die geen contract hebben, nog tegen te houden. Dan zul je als auteur voor je inkomsten wat anders moeten verzinnen. Zoals het eerst leveren van een half product, of demo aan veel mensen, en de andere helft slechts openbaar maken als je een specifieke hoeveelheid donaties hebt ontvangen. Of het product leveren aan een specifieke klant die je betaalt voor de ontwikkeling. Of het als pure hobby doen, of voor de eer.

  Patenten lijken me sowieso "natuurrechtelijk" gezien ongeldig, omdat ze een monopolie geven op een idee of proces, zelfs wanneer anderen op eigen kracht een gelijksoortig product ontwikkelen. Of patenten een daadwerkelijke stijging geven aan onderzoek en nuttige ontdekkingen weet ik niet, maar het lijkt me dat het "nut" van een monopolie nog niet de rechtvaardigheid ervan vaststelt. Indien het patentsysteem werkt zoals beweerd, worden immers mensen gedwongen meer voor gepatenteerde producten te betalen, en er wordt meer geïnvesteerd in onderzoek dan zonder dat systeem. Dat lijkt een soort belasting en subsidie.

  Aan de andere kant kun je stellen dat zonder patenten of auteursrechten bepaalde producten niet worden gemaakt, zodat de consument niet zozeer een te hoge monopolieprijs betaalt, maar dé prijs, omdat het product anders niet zou bestaan. Of dat Microsoft en andere auteurs geen echt monopolie bezitten, omdat het je vrij staat een ander computersysteem, boek, liedje, of film te kopen, of helemaal geen. Dan is de positie van Microsoft het gevolg van een voorkeur van de consument, en is er geen probleem.

  In beide gevallen: een probleem als gevolg van pervers intellectueel eigendomsrecht, of dat er überhaupt geen sprake is van (misbruik van) een monopolie, is het de overheid die het veroorzaakt.

 3. Het is gewoon een perverse manier van belasting heffen. Daarbij wacht Microsoft zich wel van te dreigen met niet te leveren, omdat de knieval van een gans land dientengevolge over heel de wereld zou misbruikt worden om te roepen:"zie je wel dat Microsoft een monopolie is en dat het zijn monopolie misbruikt?"

 4. [1] Ik ben als libertariër geen tegenstander van de "gift" economie zoals die wordt voorgestaan door anarcho-communisten. Essentie is echter dat dat uit vrije wil moet zijn.

 5. Waarom haalt Microsoft hun producten niet van de Europese markt. wellicht kunnen ze eea dan via direct sales online verkopen.

  ’s kijken hoe Europa daar op zal reageren.

 6. Naagh Microsoft laat gewoon de marktwerking werken. Het is de EU die daar veeeeel groter schade van zal ondervinden. Bovendien, Microsoht heeft haar eieren ook liever in het Chinees mandje van anderhalf mijard mensen …

 7. [2] Jan Narveson heeft over patentrechten en copyrights verschillende keren op libertarische bijeenkomsten gesproken. Ook in zijn boeken heeft hij er over geschreven.
  (Ik weet niet mer precies waar)
  Jan is een tegenstander van die rechten omdat ze onder andere contra-productief werken.
  Jan (Prof. Uni.Waterloo, California) leverde een bijdrage over Eigendom in het boek:’De Markt voor Vrijheid".

 8. [7] Hub schreef: Jan (Prof. Uni.Waterloo, California) leverde een bijdrage over Eigendom in het boek:’De Markt voor Vrijheid".

  Dat boek heb ik dus tezamen met dat van Michiel van Notten besteld. Maar op de twee mails hierover (de eerste verzonden op 13 november om 10:22 en de tweede op 14 november om 16:47) heb ik nog geen enkele reactie ontvangen. Graag ontvang ik per mail een reactie.

  Michiel

 9. Uit het stellen van deze vraag blijkt wel weer dat liberatariers meer van de theorie dan van de praktijk van de economie weten.

 10. [10] Inderdaad. Ten eerste ligt het probleem vooral bij Brussel en die malle Kroes (de de baas wasvan TulbandKok nachtelijke Nijenroodse Alma Mater … snik … snik … snik) .. MS "hoeft" helemaal niks, dus waarom zijn zij dan "soft". Als puntje bij paaltje komt kunnen zij gebruikers immers MS producten "rechtstreeks" doen betrekken, en die krijgen dan (net als bij Symantec e.a.) rechtstreeks uit INDIA 24/7 service van hoge gehalte … door mensen die letterlijk weten waar zij over praten.

  Verliest de EU ook nog eens zeer hoogwaardige banen … Over India gesproken, de EU is nu (wat betreft free trade en vrije markt werking, zowel als intellectual property en propriety rechten) duidelijk waar India in de vijftiger en zestiger jaren was. Zwaar gedegenereerd dus, hoe men in 2010 denkt de wereld te hebbeb vorbij gestreefd mag Joost weten.

  What say you Goudhaantje … jij bent immers jurist en econoom.

 11. [2] die weeres lekker in een vacuum bezig is. De werkelijkheid is veel eenvoudiger dan die "professor" van een derde rangs instelling weet te verkondigen.

  Schenden partijen patentrechten dan engageert men men eenvoudig uiterst competente mondiale juridische maatschappen als Nauta & Dutilh of McKinsey die prompt beslag laten leggen op de besmette producten, tot er regelingen worden getroffen voor de betaling van royalties en bovendien ook nog triple damages, plus kosten, van de overtreder (kunnen) eisen. Zelfs de Chinezen passen er voor op …

  En daar heb ik toevallig eerste hand ervaring mee … en elke lezing is nog niet waardevol …

 12. [13] Ter verduidelijking en info … "derde rangs instelling" heeft te maken met het feit dat de Canadese University of Waterloo, a priori NIET tot de top universiteiten van Canada behoren (zoals een McMasters McGill, De Universiteit van Toronto of een Dalhousie).

  Ten tweede, De Carnegie Foundation heeft de Canadase Waterloo (en de Standford Univ in Californie, dat wel een mondiale instelling van de eerste rang is) geld gegeven zodat Waterloo een annex bij Stanford in Californie kon vestigen om Waterloo op te krikken.

  En die filiaal van Waterloo in Calififornia nu is in de creatieve academische betekenis per definitie NIET van de eerste, noch van de tweede rang. Waarom Naveson ( die politieke filosofie doceert en een fanatieke anarcho libertarier is) in California zit kan volgens ingeweiden op tweerlei manier uitgelegd worden.

  Ten eerste .. men wilde hem in Waterloo (vanwege het Canadese politieke klimaat) eenvoudig KWIJT, maar omdat hij "tenured" is kan hij niet ontslaan worden. Ten tweede in het bruisende en van ondernemingslust barstende California heeft men aan libertarisme weinig behoefte want net als in Nederland is men ook tevreden, zij het om tegengestelde redenen, en is hij daar voor spek-en-bonen en dus eenvoudig onschadelijk. Ook al omdat Waterloo daar, op kosten van de Carnegie Foundation, bovendien andere facultijdleden met meer traditionele specialiteiten heeft gedetacheerd heeft ook Stanford weinig last van hem … Meerdere vliegen in een klap zeg maar …

  Dat vriend Jan allemaal boekjes schrijft zegt voor een prof en theoreticus absoluut niks. Want het is publish or perish. Het is uiteindelijk hun product …

Comments are closed.