Koop voor je (klein)kinderen geen metaaldetector.

Er is kans dat je die binnenkort niet meer mag bezitten.


Alleen ambtenaren mogen ze gebruiken.

Metaaldetector taboe in Nijmegen
(Novum) – In Nijmegen mag niemand meer stiekem met een metaaldetector zoeken naar verloren geld of archeologisch materiaal. De gemeente heeft in de Algemene Plaatselijke Verordening een verbod op metaaldetectoren opgenomen. Hiermee moet worden voorkomen dat waardevol archeologisch materiaal wordt aangetast of verdwijnt. Ook stuiten mensen zo minder vaak op oude munitie, stelt de gemeente dinsdag.
Nijmegen is de oudste stad van Nederland en er worden dan ook regelmatig archeologische vondsten gedaan. Volgens een gemeentewoordvoerder gaan mensen in de buurt van opgravingen vaak aan de gang met detectoren en verstoren ze hiermee de werkzaamheden.

In de Monumentenwet van 1988 staat dat het verboden is om zonder vergunning doelbewust te zoeken naar archeologische overblijfselen. Tot nu toe gold alleen in Nijmegen-Oost een verbod op detectoren. Mensen met een vergunning, zoals medewerkers van het Bureau Archeologie, mogen wel zoeken met een detector.

4 REACTIES

  1. op stille zondagochtenden ligt driekwart van de nederlanders in bed inclusief de beambten en militie etc.
    Dan kun je alles doen wat je wilt, want dan ben je zo vrij als God in Frankrijk,Maar tref je dan de gouden munten, dan kun je die natuurlijk niet inleveren, want dan hang je.

    nina

  2. Hoezo, voorkomen dat materiaal verdwijnt? Het zat toch al onder de grond en niemand wist daar toch van?

Comments are closed.