Het wordt steeds duidelijker dat behalve het drama in Irak ook de toestand in Afghanistan zich tot steeds complexere en grotere problemen ontwikkelt.
Nederland is daar nauw bij betrokken omdat de politici het nodig vonden om internationaal een belangrijke rol te spelen en het Nederlandse leger er heen te sturen. En nu de Nederlandse socialist Bert Koenders voorzitter is geworden van de NATO Assemblee zal die betrokkenheid beslist niet minder worden. Te meer daar de Nederlander Jaap de Hoop Scheffer al Secretaris generaal van de NATO is.

Enkele berichten van de laatste dagen wekken tot grote ongerustheid. Oordeel zelf:

— Het gaat niet goed met het stabiliseren van de toestand in Afghanistan. De Nederlandse troepen worden steeds meer in gevechten betrokken.
— Van de “wederopbouw” komt nog niet veel terecht
— De EU wil zich vanuit Brussel meer met Afghanistan gaan bemoeien.
— Uit een filmreportage van Journalist Vic Franke blijkt dat de overheid ons bedriegt door andere informatie te verstrekken als de militairen zelf. Zie www.vrijspreker.nl/blog/?it…
— Nederlandse commando’s voelen zich niet gelukkig: “[aan] de ‘frustraties’ van Nederlandse commando’s die menen dat zij in de Afghaanse provincie Uruzgan niet genoeg mogen vechten, zal niet worden toegegeven [door Den Haag]” .
— De Afghaanse regering vraagt om meer steun en meer wapens.
— Er zijn problemen in de NATO zelf
— De NATO gilt om meer troepen om haar taak te kunnen uitvoeren. Diverse landen hebben niet eens de door hen toegezegde troepen gestuurd. De NATO heeft al 30.000 militairen in Afghanistan en daarnaast zijn er nog eens 11.000 Amerikanen.
— Berichten van de generaals wijzen op steeds grotere gevaren.
— Er zijn wrijvingen over het beleid tussen Nederland en de andere NATO partners.
— Andere NATO partners dringen aan op harder optreden van de Nederlandse “angsthazen”.
— Nederlandse legerleiding vreest geweldsspiraal door hard optreden van Engelse, Canadese en Amerikaanse troepen. Dick Berlijn, de commandant van de strijdkrachten, heeft “stevig stelling” genomen tegen de bondgenoten, aldus bronnen op het departement. In het militair comité van de NAVO hield hij in september zijn collega’s al voor dat het “zwaartepunt” van de ISAF-missie niet uitschakeling van de Taliban moet zijn, maar het winnen van de hearts and minds van de Afghaanse bevolking.
— In de missie ISAF passen de diverse partners zeer verschillende strategieën toe.
— De papaverteelt groeit weliger dan ooit. Drugs worden in de EU mede daardoor “goedkoper”. Groter aanbod, lagere prijs! Ondanks de vele miljoenen belastinggeld aan bestrijding.
— Het hoofd van de Verenigde Naties in Afghanistan waarschuwt dat de oorlog tegen de Taliban niet te winnen is.
— Militaire acties zijn dit jaar verviervoudigd. Bijna 4000 Afghanen zijn al gedood.
— Henk Kamp botst met zijn Franse collega die vindt dat niet de NATO maar de EU zelf moet zorgen voor de veiligheid in Europa. Vooral Frankrijk en België willen de eigen Europese defensie snel uitbouwen, ten koste van de NAVO. Kamp vindt dat niet evenwichtig.

En dat alles met de ervaring van Irak er nog bij. Zelfs Tony Blair gaf de vorige week toe dat het daar een “disaster” was. Ook daar wordt ingezien dat het westen niet kan winnen. Ook daar wordt gezocht naar een smoes om er met zo weinig mogelijk gezichtsverlies uit te stappen. En daar speelt voor Nederland nog het schandaal van de martelingen van gevangenen die men zelfs niet mocht hebben!

Wij zijn benieuwd wat er deze week uit de vergadering van de NATO in Riga zal komen. Bert Koenders zal de leden daar toespreken en onder andere de dubbelrol van Pakistan aan de orde stellen.

Maar het westen heeft zijn kop in de lus gestoken. En de Nederlandse politici, inclusief de socialistische PvdA staken hun kop, en dus die van Nederland, er bij.
Nu zitten ze “tussen de duivel en de diepe blauwe zee”. De troepen terugtrekken is internationale contractbreuk, ongeloofwaardig, je partners (en de Afghanen??) in de steek laten.
In het wespennest blijven zitten, is gewoon stom.

2 REACTIES

  1. Het beste is gewoon Irak en Afghanistan opdelen volgens ethnische lijnen. Dan kan iedere ethische groep zijn eigen land vormen en zijn we af van de federalistische ellende die deze twee landen nu hebben. Verplicht multiculturalisme werkt alleen averechts. Zie Indonesië, Joegoslavië en de Sovjet Unie. Het enige wat werkt is hoogstens een confederatie.

  2. De ‘hearts and minds’ winnen van de Afghanen lijkt mij meer een missie voor een bevlogen imam dan voor een bataljon soldaten. Het huidige ‘opbouw’ verhaal is al net zo onhoudbaar als de pogingen tot controle van het land. Jammer toch dat men zo’n kort geheugen heeft en zich blijkbaar de mislukte Sowjetbezetting niet meer kan herinneren.

Comments are closed.