En hoe serieus is zo iets?

Vandaag uw laatste kans om NIET te Stemmen!


Vandaag is de grote stemdag. Het gewone volk mag een stem uitbrengen op één van de 534 kandidaten, verdeeld over 21 partijen. Die willen allemaal graag kamerlid worden, en dan gaan regeren over het volk.

Slechts enkele van die 534 namen klinken bekend. Meestal personen die door de media “gepromoot” worden. Het overgrote deel zegt niemand iets. Daarom zijn personen die ongeveer hetzelfde beloven om gekozen te worden, bij elkaar in een partij gaan zitten. Hoe meer vooraan iemand op de partijlijst staat, hoe groter de kans dat hij/zij die zetel binnenhaalt.

Wie komen nu in die nieuwe regering terecht? In eerste instantie diegenen die de meeste mensen heeft kunnen verleiden om hem/haar het mandaat te geven om over hen te beslissen. (Waarbij dan eerst die stemmen gaan naar hoger op de lijst geplaatste kameraden)
Een grote vraag is dus waarom iemand zijn mandaat aan een kandidaat geeft.

Een deel van de kiezers stemt altijd op dezelfde partij. Ouders en grootouders stemden bvb op de KVP, en nu stemmen zij CDA omdat de KVP daarin is opgegaan.
Een andere groep geeft zijn stem aan een persoon, of eenvoudiger een partij, die dingen belooft, waarvan hij/zij denkt het meeste persoonlijke profijt te hebben.

Dan komt de interessante vraag waardoor men tot die keuze komt.
Zeker niet door het bestuderen van partijprogramma’s. Er zijn maar heel weinig mensen die die dingen lezen.
Daarom is er de beïnvloeding door de media.
Daar verschijnen vooral de nummers 1 van elke partij, de zogenaamde lijsttrekkers. Die houden verhalen en geven handjes aan zoveel mogelijk mensen. Ook doen ze daarbij allerlei gekke dingen om te laten uitkomen hoe leuk ze wel zijn. Ze debatteren met elkaar waarbij ze proberen elkaar zoveel mogelijk vliegen af te vangen. Door ad rem te zijn, of de ander belachelijk te maken probeert men de lachers op zijn hand te krijgen. En vooral van deze gelegenheden gebruikt te maken om de ander zwart te maken of als leugenaar of bedrieger of slappeling neer te zetten.

Bij al die capriolen wordt sterk benadrukt dat het volk wel echt moet gaan stemmen. Het stemmen op zich is nog belangrijker dan op wie. Want daarmee verdedigen de politici hun legitimiteit.
De meest gemene methode om stemmers te lokken is de beïnvloeding van het onderbewustzijn van mensen door bij Tv-uitzendingen op de achtergrond een banner periodiek te laten flitsen: Stem —- Stem ——- Stem —- Stem —- Stem —
Waarbij dan ook nog de mis-informatie hoort als bvb.:”Als je niet gaat stemmen, mag je ook niets meer zeggen”, of “Als je niet gaat stemmen, gaat je stem verloren”, of “Als je niet gaat stemmen, gaat je stem naar de grootste partij”, en meer van die nonsens.

Ondanks al dat gedoe wist gisteren, de dag voor de verkiezingen, nog 30 a 40 procent van de kiezers niet op wie ze zouden kiezen. De zogenaamde zwevende kiezers. Dat zijn dan wel meer dan 50 zetels! Terwijl uit “peilingen” lijkt alsof er tussen kritische uitkomsten maar iets van vijf zetels verschil zit.
Dat betekent dat toeval een heel grote rol speelt in wie straks het land gaat regeren, en bepalen wat we allemaal moeten doen of niet mogen.

Er zijn mensen die geprobeerd hebben hun keuze te bepalen aan de hand van een “Stemwijzer”. Maar dat was meer een spelletje. Vaak kwam er een volgende keer iets anders uit. Terwijl bovendien de keus om NIET te Stemmen, er niet uit kon komen. Dit laatste was alleen mogelijk bij de Vrijspreker Stemwijzer:
www.stemwijzer.vrijspreker.nl/

Als één van de laatste beïnvloedingen was er het optreden van een cabarettier, Freek de Jonge. Die maakte grappen en bekritiseerde een aantal politici. Ook hierdoor maakten kiezers een keuze. Het zou interessant zijn als er een studie komt over hoe groot de invloed van Freek is geweest op de samenstelling van de nieuwe Nederlandse regering.

Op de stemdag blijkt uit interviews dat veel mensen het nog niet weten. Genoemd werd 20 %. Opvallend veel antwoorden waren: “Ik bepaal het pas in het kieshokje, want ik weet het echt nog niet.”
Een van de mooiste antwoorden was van een vrouw die twijfelde tussen SP en Wilders. Gelukkig ging haar man niet stemmen en kon zij ook namens haar man stemmen. Nu kon ze voor de één op SP en voor de ander op Wilders stemmen.

En zo komt onze nieuwe regering tot stand!

En uw stem? Tussen al dit gedoe, is de invloed daarvan niet veel meer dan “nul”.
Tel daarbij dat stemmen ook nog eens immoreel is, dan is er voor ons maar één advies: “STEM NIET!”

14 REACTIES

 1. Het maakt alemaal gen gespleten koethaar uit. Zoals Wibo XL het op zijn "opvolger" van DDR zegt:

  Het gaat om NSB-1 (CDU), NSB-2 (PvdA), NSB-3 (VVD), NSB-n en NSB-(x,y.z) (PVV)

  De mensen weten niet eens dat zij in een achterlijk, achtehaald en FEODAAL landje wonen …

 2. Niet gestemd, nadat Pamela Hemelrijk hier eerder aangaf niet de politiek in te willen. Jammer trouwens dat ze bij de Metro weg is.

  Off-topic

  Ik heb van die boeken nog helemaal niets gezien, ga vandaag of morgen even langs het TNT-agentschap.

 3. Ik weet (nog) niet of de VVD vandaag een flink of heel flink pak slaag gaat krijgen van de dolende dwalers. Zeer opmerkelijk trof ik echter het volgende bericht aan op het internet:

  http://www.volkskrantblog.n

 4. [3] Door niets voor kleine ondernemers te doen, is de VVD een betere partij voor ondernemers dan de PvdA.
  Overheidsbemoeienis en subsidie leidt namelijk louter naar ellende.
  Helaas heeft ook de gemiddelde visboer dit niet door. Net als de arbeiders kijken ondernemers niet verder dan hun neus lang is.

 5. [4] ‘Overheidsbemoeienis en subsidie leidt namelijk louter naar ellende.’ Maar het afschaffen daarvan juist weer niet, toch? Terugdringen regelzucht? Vestigingswetten? Bereikbaarheid winkels? Ik vind het een beetje een errug kromme redenering Jozef. Dan kun je bijvoorbeeld ook zeggen dat de overheid niets aan een onbeperkte instroom van asielzoekers moet doen, dat het ‘probleem’ zich dan het snelst zal oplossen. Flauwekul natuurlijk.

 6. [5] eeh, de hoofdlijn van het artikel wat je linkte, was dat de kleine ondernemers "gesteund" moeten worden, dat er subsidie moet komen voor een of ander winkelstraatfiguur. Het wordt de VVD verweten de winkelstraten niet te bevorderen/steunen.

  Kortom, een ander verhaal dan het terugdringen van regels en subsidie.

 7. [6] Betreffende die hoofdlijn accoord. Verderop in het artikel krijgt het verhaal echter een andere wending. Had ik duidelijker in moeten zijn. excuses.

  ‘Bij het zoeken in de partijprogramma’s als bij de zoekresultaten, die vooral door SP en PvdA worden gedomineerd duikt de VVD niet eens op! De VVD heeft de kleine ondernemers niet eens in haar verkiezingsprogramma staan! Zelfs de Partij voor de Dieren scoort beter!’

  Daar ging het me eigenlijk om. 😉

 8. Als we dan per se een "volksvertegenwoordiging" moeten hebben, en je democratie een acceptabel doel of middel vindt, kun je net zo goed ieder jaar een aselecte steekproef van 100 mensen uit de hele bevolking doen, en die als "Tweede Kamer" of "Hoge Raad" of beide laten functioneren. Dan laat je ze de helft van het jaar hun eigen werk voortzetten (de Kamer is immers ook bijna zo lang, gelukkig, op reces), en de tweede helft van het jaar kunnen ze als volksjury functioneren, met betaling van een loon gelijk aan hetgeen ze het half jaar daarvoor verdienden. Het resultaat kan bijna niet slechter zijn dan het huidige model. Beter wellicht ook niet, maar het scheelt een hoop demagogisch circus en is een stuk goedkoper dan peperdure politici. En als je dat idee van "dom volk" dat moet beslissen over iedereen niet aanstaat, waarom dan wel diezelfde dwarsdoorsnede van de bevolking laten stemmen op wie de komende vier jaar dictator mag zijn? Deugt democratie misschien gewoon net zo min als dictatuur?

 9. [8] "Deugt democratie misschien gewoon net zo min als dictatuur?"

  Dictatuur van een democratische meerderheid is veel moeilijker te bestrijden, te grijpen, dan de dictatuur van één persoon.
  In het laatste geval weet je waar het kwaad zit. Het eerste is een amorfe massa.

 10. [7] Alsof "speerpunten" partij "programmas" en gefantaseerde "oplossingen" ook maar iets betekenen, behalve luidruchtig "LEFT-SPREAK" … Zoals "niet-op-de-man-afgaan", het zogenaamde "niet-kort-door-de-bocht-gaan" en het niet eens mogelijk "kiezersbedrog" … en het verbod geen diskriminasjie te beoefenen.

  Wat zijn de mensen in dit land inmiddels verschrikkelijk progressief afgestompt. In de tijd van vadertje Drees was de gemiddelde mens laag geschoold en wisten weinig … maar nu is iedereen lang geschoold en heeft men vaak ook nog "door" geleerd en blijken nog veel minder ontwikkeld.

  Dat is allemaal meer dan duidelijk te merken als men een Elsevier nummer uit de zestiger jaren neemt en het vergelijkt met wat het nu het geacht publiek voorschoteld …

 11. [8] die zich afvraagt of:
  "" … Deugt democratie misschien gewoon net zo min als dictatuur? …""

  GEEN van beiden want het is hier nog steeds een FEODALE MONARCHIE … en zijn allen letterlijk …. LIJFEIGENEN …

 12. Echt JAMMER dat SP geen VIJFTIG zetels heeft behaald want dat had e.e.a. mooi kunnen bespoedigen …

 13. [13] WROM? Voor mij is de landelijke "politiek" een circus dat ik aanschouw … Maar als de xtreemlinxen van alle clowns winnen zakt de boel zoveel sneller in elkaar. Daar zorgt de marxistische economie wel voor …

Comments are closed.