Moet geweld tegen hen zwaarder gestraft worden?

Hebben zij meer recht om belastinggeld toegeschoven te krijgen?


Dat is tenminste waarvoor Thomas Bruning, de algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) maandag op radio 1 voor pleitte.

De Telegraaf schrijft: “Bruning komt onder meer met zijn oproep wegens de beschieting van het gebouw van uitgeefconcern PCM, vorige week. Dergelijk geweld is altijd al strafbaar, maar Bruning wil dat als het is gericht tegen media dit in aanmerking komt voor een zogenoemde strafverzwaringsgrond.

De NVJ-secretaris wil zijn pleidooi opnemen in een notitie die de journalistenvereniging zal aanbieden tijdens de formatie van een nieuw kabinet. Hij hoopt dat de partijen die een coalitie vormen zijn voorstellen meenemen.

Hij pleit in die notitie ook voor het instellen van een coördinerend officier van justitie die gevallen van mediageweld onder zijn hoede neemt.
Ook zal er in staan dat de NVJ meer steun wil voor de dagbladen.”

Wordt het niet tijd dat er gepleit gaat worden voor extra strafverzwaring voor geweld tegen vrouwen en kinderen? Bvb omdat zij zwakker zijn dan mannen. En strafverzwaring voor geweld tegen boeren en de middenstanders? Bvb omdat die werken aan onze essentiële voedselvoorziening?
Strafverzwaring geldt immers al voor geweld tegen ambtenaren en verplegend personeel.

En als dat alles gebeurt, zullen we dan die strafverzwaring ook maar eisen voor de kleine groep die dan nog overblijft?

2 REACTIES

  1. Heet dit niet klassejustitie?

    De straf laten afhangen van het relatieve nut van een persoon voor de maatschappij is op zich niet eens zo’n vreemd idee. Het lijkt een beetje op het idee van privaatrechtelijke vergoeding voor beschadiging van eigendom of lichaam. Je hakt de hand van een bouwvakker af waardoor deze niet kan werken? Dan moet je zijn medische kosten en verlies aan inkomen compenseren. Een aardig idee, ware het niet dat dan een bedelaar zomaar kan worden mishandeld of gedood.

    Daarvoor zul je dus een straf ter afschrikking, of als wraak nodig hebben en eventueel ter voorkoming van recidive. Dan is het een beetje vreemd om die te laten variëren o.b.v. wie het slachtoffer is. De niet-economische waarde van mensen is immers in theorie gelijk.

  2. ik pleit voor strafverzwaring voor geweld tegen ict-ers omdat die de huidige maatschappij drijvende houden.

    En dan nog een extra strafverzaring voor geweld tegen freelance ict-ers vanwege het feit dat ik er eentje ben en ik wil ook nog susbsidie omdat ik hebberig ben.

Comments are closed.