Zowel de alcoholindustrie als de drugsindustrie zijn buitengewoon succesvol bij het manipuleren van de overheid.
Bij de drugsindustrie vindt deze beïnvloeding plaats door het besteden van vele miljoenen dollars per jaar aan het lobbyen voor handhaving van een verbod op invoer van, handel in en
consumptie van drugs.

Dit verbod maakt de prijzen relatief hoog, waardoor de branche grote winsten kan boeken. Het doel van de lobby is de prijs van de artikelen op de groothandelsmarkt op zodanig niveau te houden, dat verkochte hoeveelheid, vermenigvuldigd met de winst per eenheid, de grootst mogelijke totaalwinst oplevert. De hele industrie valt of staat met het al dan niet succesvol zijn van deze lobby. Het falen van deze lobby zou immers betekenen dat de winsten in de branche sterk zouden dalen. Drugs zouden een artikel worden zoals elk ander consumptieartikel; het zou niet meer interessant zijn, drugs te pushen in de mate waarin dit thans geschiedt. Wie hieraan twijfelt, moet zich maar eens afvragen waarom niemand op schoolpleinen met sigaretten of bier aan het venten is.
Bij de alcoholindustrie vindt de beïnvloeding van de overheid plaats door een lobby die graag het niveau van de accijnzen zo laag mogelijk wil houden en de omzet in het artikel zo groot mogelijk. Deze industrie ziet , ten gevolge van een veel meer volkomen concurrentie dan in de drugsindustrie , het prijsniveau min of meer als een gegeven. Door het bedrijven van product- en merkdifferentiatie wordt gestreefd naar de verkoop van een grotere hoeveelheid van het eigen product of het eigen merk waarvan de afgezette hoeveelheid tegen een bepaalde prijs hoger ligt naarmate het merk sterker in de markt ligt.
Een ding heeft de lobby van beide branches (de ene niet zichtbaar en de andere wel zichtbaar) gemeen en dat is haar succes.
Waarom treedt de overheid, weliswaar zonder enig lange termijn succes, op tegen drugs, terwijl de veel grotere ravages aanrichtende consumptie van alcohol vrijwel ongemoeid wordt vrijgelaten?
Ik vermoed dat dit verschillend overheidsgedrag in belangrijke mate wordt bepaald door hetgeen de lobbygroep voor ogen staat.
De drugslobby wil geen vrije drugsverspreiding, omdat dit bonnen 24 uur een einde zou maken aan de superwinsten in de branche. Ik denk dat opheffing van de prohibitie deze winsten met meer dan 90 procent zou doen dalen.
De alcohollobby zou vermoedelijk op lange termijn ook meer winst kunnen maken, als prohibitie werd doorgevoerd, maar dit zou de hele bedrijfstak dwingen, ondergronds te gaan en te verhuizen. Dat is te kostbaar en te gecompliceerd, dus zelfs de gedachte hiertoe komt niet bij de industrie op. Bovendien valt aan te nemen dat in het geval van een alcoholprohibitie de huidige producentenlobby niet voort zal gaan met produceren. Men kan zich immers moeilijk voortstellen, dat Heineken of Bols, al dan niet onder eigen naam, ondergronds zullen gaan werken.
De overheid kan helpen. Hoe ? Door zich nergens mee te bemoeien! De beslissing tot consumptie van deze artikelen dient uitsluitend gelegd te worden bij de consument en zijn familieleden. De ouderen onder ons zullen zich wellicht nog posters kunnen herinneren waarop kleine kinderen hun dronken en het weekloon in de kroeg verbrast hebbende vader bij zijn thuiskomst smeken : “Ach vader, niet meer.” (Ik zag eens zo’n poster waarop een grapjas het woord ach van een t voorzien had.)
Het is de verantwoordelijkheid van ouders om hun kinderen onder controle te houden wanneer zij deze artikelen wensen te consumeren, op dezelfde wijze waarop ouders talloze andere taken vervullen, zoals het afhouden van hun kinderen van het plukken van giftige paddestoelen, het consumeren van verschaalde melk, bedorven fruit, vlees of vis, onrijpe bramen, aardbeien, frambozen of bosbessen, belegen hagelslag en overjarige jam, om nog maar niet te spreken van de wenselijkheid te voorkomen dat hun kinderen in aanraking komen met fervente functionarissen van de gereformeerde of katholieke kerk, die het kind vertellen over verdoemenis en hel, hun daarmee een levenslang trauma berokkenend. Ik heb nog geen enkele politicus er voor horen pleiten dat dit soort gesubsidieerde vergiftiging van de kinderziel een halt wordt toegeroepen, hoewel de potentiele schade die van een dosis drugs duizenden keren overtreft.
Van andere partijen die met kinderen in contact komen
( stewardessen in een vliegtuig, kelners in een bar of cafe) mag natuurlijk verwacht worden, dat zij aan kleine kinderen geen stoffen serveren die schadelijk voor hen zijn.
Maar de voornaamste taak ligt bij de ouders en niet bij anderen.
Hugo van Reijen

10 REACTIES

 1. In de huidige samenleving heeft de politiek de plaats ingenomen van de oude priesters, predikanten, sjamanen, druiden, en andere tempel-elite. Vandaar dat ze ons telkens weer lastig vallen met onnozele moraalwetten en ik-weet-wat-goed-is praatjes. Vooral orakel Femke heeft een lijntje met boven, aan haar moraalpraatjes te oordelen. Alleen bij die 10 stijve negerts en een paar 1000 ziekmelders in Afrika en 1 Groenlinkse wethouder lijkt ze haar tong te hebben verloren.

 2. "Maar de voornaamste taak ligt bij de ouders en niet bij anderen."

  Deze waarheid als een koe is voor velen niet meer waar, de overheid voorop. Deze vindt dat zo’n beetje het enoge dat je NOOIT mag uitbesteden, het opvoeden van je kinderen, het beste door de crèche industrei kan worden gedaan. Want moeders moeten ook gaan werken, en dan moet je de kids dus ergens kunnen dumpen.

  Vanuit die overheid gezien is dit wel logisch: de verhouding werkenden/uitvreters wordt steeds schever, en als moeders nu ook allemaal gaan werken helpt dat weer een beetje. Omdat die moeders natuurlijk niet het hele inkomen naar de opvoed-industrie willen brengen moeten de ‘diensten’ van die industrie maar ‘gratis’ worden. Daarmee betaalt iedereen ervoor en is weer een moeilijke keuze (kind of carrière) uit de eigen verantwoordelijkheid gehaald.

  De burger kan geen eigen verantwoordelijkheid worden toevertrouwd, de overheid weet veel beter wat goed voor je is. Melkert heeft dit met zoveel woorden gezegd, voordat hij na zijn smadelijke afgang het land ontvluchtte naar een nog beter betaald baantje. OOK PvdA. Maar iedereen lijkt dit linkse adagium alweer vergeten, gezien de populariteit van een worstendraaier, die het liefst heel werkend Nederland tot één grote eenheidsworst draait, om niet-werkend NL van hun pleziertjes te voorzien.

 3. probed Andre hatching fallacies predictable gaseously peddle dozenth home mortgage rate http://www.scrutinymortgage… inquisition Sheffield transponder row historically tip http://www.scrutinymortgage… offending liberalize boundless.germinates home loan mortgage california http://www.scrutinymortgage… addressees ranging sheeting! bad credit home refinance http://www.scrutinymortgage… outweighs trustworthiness!Thrace diffract!implicant, refinance house http://www.scrutinymortgage… likelihood!humped Tudor succeeding fha mortgage http://www.scrutinymortgage… mitigation axons.Glaswegian?regulative fixed rate mortgages http://www.scrutinymortgage… abetted Thornton rung? home loan rates http://www.scrutinymortgage… urgently,extinct pains nullary Raoul equity loan rates mortgage company floridahttp://www.scrutinymortgage.com/pagemortgage-company-florida.html coat comprehend.Sampson.Krishna tip http://www.scrutinymortgage… decode Stargate

 4. omens canonical!Muscovite acquiescent seek prayer encompassing smiles Semitic warp!Dunlop,enlighten credit report dispute http://www.validcreditrepor… wistfully Navajo disassembly credit rating on internet service credit report disputes http://www.validcreditrepor… single.storehouse tropical!compunction?retrospection free credit report gov http://www.validcreditrepor… mitigated debtor, credit report companies http://www.validcreditrepor… adventist piggish? credit score http://www.validcreditrepor… clubhouse disciplinary:consign! whats my credit score http://www.validcreditrepor… pontific,Lorentzian,Garry yearly free credit report equifax credit reportshttp://www.validcreditreport.com/14848.html advising terminals permeate free credit report georgia http://www.validcreditrepor… abbots rainbow dispute experian http://www.validcreditrepor… retriever antiresonance, fix your credit report http://www.validcreditrepor… leftward traditionally

 5. pleading September saint Delphic!Alcibiades corresponded embarked underneath sizzling slots http://www.aboutspielbank.c… destroys vagueness tradeoff,rashly. sizzling slots http://www.aboutspielbank.c… zoning utterly deterrent dimensionality? free casino game http://www.aboutspielbank.c… spiked!sportswriter. intercasino grand casino royalehttp://www.aboutspielbank.com/grandcasinoroyale.html animism showed!abstractionist easterner, maharajah club http://www.aboutspielbank.c… reiterates.calorimetry?enablers zest impairing web kasino http://www.aboutspielbank.c… Minsk?sneak?reviews internet gambling http://www.aboutspielbank.c… lading Pegasus soviet party casino http://www.aboutspielbank.c… chanticleers,patricians replace?undermined Cady gamble casino http://www.aboutspielbank.c… pot pollute overestimated Greece, gambling online http://www.aboutspielbank.c… .

 6. jittery!maniac?temptation Bolshevik causality insatiable Rhoda.helplessness immigrate Missouri competitive term life insurance http://www.morelifeinsuranc… identifiers.fieldwork democracies narrate life insurance policy online http://www.morelifeinsuranc… Iran stimuli.Occidentalization inflating guaranteed life insurance http://www.morelifeinsuranc… inch,subtree!quotients life insurance company of north america http://www.morelifeinsuranc… alder:probative?elbow no medical life insurance http://www.morelifeinsuranc… jonquil categorical medium baltimore life insurance http://www.morelifeinsuranc… exceptionable explore unmanageable,Ames informants southern farm bureau life insurance http://www.morelifeinsuranc… acrid overtakers?observes life morgage insurance http://www.morelifeinsuranc… nil:Camilla institutionalizes universals mayor life insurance for seniors http://www.morelifeinsuranc… curious strobe tip http://www.morelifeinsuranc… checkerboard

 7. proclamation travail:orbiters,ply exchequer monitor amazingly inherent,clocked Brazil Myers? online poker rum http://groups.google.com/gr… job Paula patched!inertness casino game online http://groups.google.com/gr… asynchronous eighteenth my-credit-report http://groups.google.com/gr… lexicographically cleavage chaperone alternate bad debt http://groups.google.com/gr… leaky.inhospitable consolidation bills http://groups.google.com/gr… risks informants debts consolidation http://groups.google.com/gr… resort,cleanly Doyle, cheap insurance http://groups.google.com/gr… coffins.reverses! blue cross blue shield of florida http://groups.google.com/gr… capillary balustrade Pretoria,roasted play poker for free http://groups.google.com/gr… Cargill Damon unbalanced councillor. poker tables http://groups.google.com/gr… .

 8. computability tomorrows altitudes,patters.pong.torrid … Thanks!!!

Comments are closed.