Door: Pamela Hemelrijk

Vrijwel al mijn kennissen zijn er heilig van overtuigd dat er in de VS geen sociale voorzieningen bestaan, of althans nauwelijks, of althans veel minder dan bij ons. Zij schermen daar onophoudelijk mee, om discussies over onze verzorgingsstaat de kop in te drukken.

(“In Amerika kun je zomaar ontslagen worden, zonder recht op een bijstandsuitkering! In Amerika laten ze je gewoon doodbloeden op de stoep van het ziekenhuis als je niet verzekerd bent! Wees blij dat we hier zo’n prachtig sociaal vangnet hebben! Wil je soms dat het hier net zo’n jungle wordt als daar?” Etc, etc.)

Gek genoeg hameren diezelfde mensen er ook altijd op dat er hier in Nederland nog zoveel schrijnende armoede bestaat (“voedselbanken!”), zodat je je afvraagt waarom ze eigenlijk zo’n hoge pet op hebben van ons prachtige sociale vangnet. Maar logica is nou eenmaal niet hun sterkste punt, zullen we maar zeggen.

Ja ja, iedereen lult maar een eind weg, maar niemand neemt de moeite verder te kijken dan zijn neus lang is. Want ook in Amerika worden er jaar in jaar uit astronomische bedragen gepompt in de armoedebestrijding. Net als bij ons. Het helpt alleen geen zak. Net als bij ons.

Mijn favoriete schrijver P.J. O’Rourke (O, wat zou ik die man zijn boeken Eat the rich en vooral Parliament of Whores graag voor u in het Nederlands vertalen; je lacht je ziek en je steekt er ook nog wat van op; is er nou geen ene uitgeverij die daar belangstelling voor heeft?), die P.J. O’Rourke dus, heeft het eens voorgerekend aan de hand van de officiële cijfers.
Het zit zo: volgens de officiële voortgangsrapportage Poverty in the US leven er in Amerika 32,5 miljoen mensen onder de armoedegrens. Daarvan leven er 25,7 miljoen in 7,1 miljoen arme gezinnen, en 6,8 miljoen zijn alleenstaand. Arme gezinnen komen per jaar gemiddeld 4,6 duizend dollar te kort, en arme alleenstaanden 2,6 duizend dollar.

Okee, zegt O’Rourke, laten we nou eens uitrekenen hoeveel geld er jaarlijks nodig is om elke armoedzaaier in de VS boven de officiële armoedegrens uit te tillen. Dat is dus 7,1 miljoen maal 4,6 duizend dollar (arme gezinnen), en 6,8 miljoen maal 2,6 duizend dollar (arme alleenstaanden). Als je dat uitrekent, dan… slaat je rekenmasjien op tilt, want cijfers met meer dan 8 nullen trekt ie niet. Dat is het euvel met de astronomische bedragen waar de overheid mee goochelt: voor je het weet zit je met papier en potlood te zwoegen op sommetjes die je sinds de lagere school niet meer hebt hoeven maken. Maar goed, na veel gekrabbel, gegum en geworstel met de tafel van 6,8 miljoen kom je dan uit op 50,3 miljard dollar. Dat is het bedrag dat jaarlijks nodig is om alle Amerikaanse nooddruftigen aan een fatsoenlijk bestaan te helpen. Dan heb je natuurlijk nog geen vetpot, geeft O’Rourke toe, maar het bijbelse gebod roept op om de naakten te kleden, niet om ze te stylen.

Leg je daar nou de staatsbegroting naast, dan blijkt dat de Amerikaanse overheid jaarlijks 98 miljard spendeert aan armoedebestrijding (in de vorm van voedselbonnen, goedkope energie, huisvesting, medische zorg, enz.) Bijna het dubbele dus! Ergo: 50,3 miljard minus 98 miljard is gelijk er bestaat helemaal geen armoede in Amerika! Hoe is het dan mogelijk dat er, na 40 jaar geldpomperij, nog steeds volksstammen mensen in krotten wonen en uit vuilnisbakken eten? Niemand die het kan verklaren.
Hoewel: Joost Eerdmans schreef laatst in een column dat er bij de voedselbanken veel te weinig parkeerruimte blijkt te zijn voor de auto’s van de hongerigen. Zou dat er misschien iets mee te maken kunnen hebben?
——————————–
Ingezonden door: Pamela hemelrijk

25 REACTIES

 1. Ook hier geldt de standaard oplossing; overheidsbemoeienis afschaffen en mensen "de buurt" zelf verantwoordelijk maken voor "hun" "armen". De buurt weet prima wie hulp nodig heeft, en wie zwart werkt. Bovendien dwingt het mensen om sociaal te zijn; asocialen krijgen gewoon niets!
  Voor de mensen die het kleinerend vinden om bij de buren om eten te vragen: ga dan werken! 200.000 openstaande vacatures! Import-polen om werk hier te verrichten! En ja, rotwerk stimuleert echt sterk om beter werk te vinden. Betaald bakzitten stimuleert niets!

 2. ik zag hem vanmorgen in de Ondergrondse staan, tot mijn verbazing want ik had begrepen dat je was ontslagen.

 3. Ik ga die O’Rourke op mijn te-lezen-lijst bijschrijven. Parliament of Whores doet mij denken aan een stukje wat ik aan het opstellen ben. De sovjets hier zitten vol met hoeren, al hebben ze veel chiquere titels. De sociale voorzieningen in Amerika zijn prima net als ontslagbescherming (die in NL veel minder voorstelt dan de propaganda beweert). Een bekende van mij die er woont weet te melden dat je scholen hebt die bestaan dankzij de illegale leerlingen die toch naar school kunnen op kosten van de belastingbetaler. I.E. een illegaal is daar beter af dan hier. Maar dat past niet in het sprookje van ‘Evil America’. Mooi verhaal!

 4. [3] P.S. Ik vind persoonlijk dat die Joost Eerdmans zijn grote bek moet dichthouden. Hij is een van Neerland’s duurste steuntrekkers. Laat Joost maar het voorbeeld geven en naar het uitzendbureau gaan voor een baantje van 8,25 per uur. Dan mag hij een grote muil opzetten.

 5. [2] Als je doelt op het ontslag van Pamela bij Metro: dat gaat, als ik het goed begrepen heb, per 1 januari 2007 in. Dus kan ze december nog even gebruiken voor wat voorlichting…

 6. [5] juist, ik dacht even dat ze freelance was en bij ons freelancers (in de ICT dan) is de opzegtermijn normaal gesproken de tijd die de opdrachtgever nodig heeft om "eruit" te roepen.

  En we zijn niet zielig hoor, de opdrachtgever betaalt voor dat voorrecht en dat maakt ons juist zo aantrekkelijk in vergelijking met vast personeel waar nooit meer vanaf te komen is vanwege de staatsontslagbescherming.

 7. [6] "…vanwege de staatsontslagbescherming" die dus ook niet zoveel voorstelt. Kost alleen wat extra geld, en een hoop gez… Mijn klant hoeft alleen maar een klein beetje te plannen, we hebben wederzijds twee weken afgesproken, en dan kun je nog heel wat keertjes "eruit" roepen.

  Maar inderdaad, erg prettig voor de opdrachtgever, en erg prettig voor ons. Vrijheid, uitdaging en plezier in het werk. En als dat wat minder wordt de wetenschap dat dat niet te lang duurt en de vrijheid om te vertrekken.

  Nu nog van die overheid zien af te komen (VAR en zo). "Het geheim van de overheid is niet hoe zij werkt, maar hoe ervan af te komen" (vrij naar P.J. O’Rourke, met dank aan Pamela).

 8. Pamela, weer een top kolomn.
  Eerdmans z’n kolomn stond op geenstijl en maakt heel wat reacties los.

  Ik zal wel een link plaatsen in de comments daar.

 9. Ik praatte vorig jaar met een zwerver in California. Hij stond bij een druk kruispunt en hielp kinderen veilig oversteken (!).
  Hij zei: Yeah, I screwed up. I got so many possibilities in life, but I blew it. Own fault." En toch belangeloos kinderen helpen oversteken.

  Ik kan meer respect opbrengen voor deze zwerver dan voor het gros van de Nederlandse bijstandstrekkers (ik heb ‘m dan ook getracteerd in Kentucky fried chicken).
  Vrijheid is inderdaad een uitdaging.

 10. Theodore (a lot in a name) Dalrymple, beschrijft dit zeer verhelderend. Hij constateert IN eNGELAND de mentaliteit om alles van de overheid te verwachten. Zo liggen de tuinen van de overheidsafhankelijken boordevol met afval b.v. En de meesten van hen zijn van mening dat niet zij, maar de overheid die troep moet opruimen!
  En zolang die overheid niets doet, laten zij gestaag de afvalberg in hun tuintjes groeien, onderwijl genietend van staatsbijstanden en staatstegemoetkomingen om hun verslavingen in stand te kunnen houden.
  Overigens was dit Vladimir Boekovski (voor mij een HELD onder de seculieren (seculier voor zover ik weet)) al lang geleden in Amerika opgevallen.
  In de 80-er jaren, op bezoek in Amerika, constateert hij in de arme wijken wijken een verval dat hem ZEER verbaast, wetend dat een schoonmaakbeurt en een lik verf hier en daar een allesbehalve te groot beroep doen op de financiele middelen.
  Tevens beseffend dat ECHTE armen er alles aan doen om alles netjes en schoon te houden, omdat men er geen behoefte aan heeft de kwijnende omstandigheden te etaleren.
  Hij concludeert hieruit dat deze opzettelijk vertoonde misere bedoeld was als een aanklacht tegen de regering:
  KIJK EENS HOE ROT DEZE REGERING IS: ZIJ DOET HELEMAAL NIETS AAN ONZE ELLENDE.
  En zo’n aanklacht komt dan weer uitstekend van pas in de socialistische heilsleer, die, koste wat kost, het basic-kapitalisme van vrij ondernemende mensen wil vernietigen, en de staatsgeleide controle op ALLES wat mensen doen, wil invoeren en bepleiten.

 11. Giving money and power to government is like giving whiskey and carkeys to teenage boys. (P.J. O’Rourke)

 12. In het algemeen wel eens met de strekking. Maar ik vraag me wel af of de constatering dat de betreffende gezinnen het genoemde bedrag tekort komen inclusief of exclusief de 98 mrd. overheidssteun is. Indien het nl. inclusief is valt de bodem uit het betoog van Pamela. Dus Pamela, kun je ons vertellen of het incl. of excl. is?

 13. [14] Naagh … niet gaan nitpicken. Het gaat om de strekking van wat Pammie zegt. Als iemand die al een dertig jaar gelijktijdig aan beide kanten van de grote haringvijver woont en werkt heb ik een aardig idee wat er zowel hier als daar aan de hand is.

  Welnu, in Nederland heeft de overheid, namens de monarchie, het absolute MONOPOLIE, zij bepalen arbitrair wat zij denken te moeten binnenharken, en welk deel daarvan naar het publijke teruggespuugt. Zulks ten koste van individuele vrijheid en keuze.

  Echter de mensen is wijsgemaakt dat zoals nergerns ter wereld en optimaal voor hun wordt gezorgd en dat het overal elders dus veel minder is. Iedereen in Nederland gelooft dat. En conform de nederlandse volkskarakter heeft men het (met een ziekelijk mengsel van misplaatste vergenoegzaamheid, en stommiteit) daarom steeds smalend over hoe slecht het men elders toch maar heeft. En dat begint al wanneer moeders tegen hun kroost zeggen vooral hun prakje op te eten, omdat er zoveel andere kindertjes van de honger sterven … maar zij toch maar lekker niet.

  In de VS bestaat echter niet een enkelvoudige maar een heel stelsel van vangnetten. Te wetem:

  1. Het federale systeem dat een deel van de "welfare" uitgaven van de deelstaten op zich neemt. En bijv. zeer grote hoeveelheden "surplus" voedsel zoals roomboter, suiker, vlees en ingeblikte groente beschikbaar stelt. Daarnaast zijn daar allerlei programmas voor school-melk, ontbijt en lunches (waarbij vooral op voedzaamheid wordt gelet).

  2. Dan zijn daar de deelstaten, de steden en de Counties … die o.a. de naast eigen programmams dat van staat tot staat verschilt de formele federale "welfare" programmas administreren en uitvoeren. Zoals de bijstand en de zg Food Stamps (waarmee gekwalificeerden tegen een dubbeltje voor een dollar aan voedingstoffen bij elke supermarkt naar KEUZE kan winkelen). En uiteraard wat er op de scholen en met de kinderen gebeurt. Daarnaast is er zoiets als MEDICAID voor de gezondsheids zorg waarvoor men met uitzondering van de prive klinieken tercht kan. Terwijl ALLE mensen boven de 65 verplicht zijn verzekerd op Federaal nivo via de MEDICARE.

  3. En komen nog PLAATSELIJKE gemeenschappelijk vangnetten, dat partikulier wordt opgebracht en uitgegeven, veelal via het UNITED FUND. Daarnaast nog instellingen als het Leger des Heil dat goed is voor een mijard dollar per jaar aan hulp, en een groot aantal charitatieve instellingen die tezamen goed zijn voor een totaal van driehonderdmiljard per jaar. En niet alleen aan de armen geven. Evenwel, zo bestaat er bijv. in Seattle (WA) een ziekenhuis genaamd "the Swedisch Hospital" dat oorpronkleijk door de Zweedse rederijen. missionarissen en immigranten was opgericht om zieke Zweedse zeelieden graties te behandelen, en nu doen zij dat voor iedereen. En in elke samenleving bestaat "Meals on Wheels" door vrijwilliger gerund, dat dagelijks een warme prak bezorgt bij de armen, ouden van dagen en hulpbehoevenden.

  4. De kerken die vaak soepkeukens en "foodbanks" (waar de supermarkten en restauranten hun niet verkochte waren en producten naar toe sturen. Vaak zorgen zij bovendien voor tijdelijk onderdak.

  5. Last but not least, en in TEGENSTELLING tot nederland waar men de overheid voor verantwoordelijk acht … de EIGEN familie en kennissen.
  Dus hoezoooo toestanden als met die de GIER nmevrouw in Heusden…

  6. En voor mensen die niet structureel arm zij, maar al dan niet buiten hun schuld dat zijn of worden, bestaan in de meesten gevallen nog vele andere vangnetten, zowel als gevolg van een eventueel beroep of ander soort affiliatie, zelfs dat van de oude high School bijvoorbeeld danwel de veteranen organisaties.

  Al met al geen enkele reden voor Pamela’s vrienden om zo’n misplaatste verbeelding te hebben. Bovendien is nederland in zeer vele opzichten juist zelf bijzonder arm(moedig). Op gebied van de mobiliteit bijvoorbeeld, waar men zeer grote risicos loopt door veels te hard rond te rijden in allerlei gomotoriseerde blikken kinderwagentjes op kleine wieltjes. Zodat het verkeer hier de grootste killer is van jonge mensen …

 14. [16] Zo bondig genoeg?…. niemand dwingt je ergens toe … Of wel soms?

 15. [15] ACP : Echter de mensen is wijsgemaakt dat zoals nergerns ter wereld en optimaal voor hun wordt gezorgd en dat het overal elders dus veel minder is. Iedereen in Nederland gelooft dat. En conform de nederlandse volkskarakter heeft men het (met een ziekelijk mengsel van misplaatste vergenoegzaamheid, en stommiteit) daarom steeds smalend over hoe slecht het men elders toch maar heeft.

  IK : Ijzersterke samenvatting van de gang van zaken in Nederland en België.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 16. [18] Yaaaa en nee, want Kim had het in zijn "Amerikaanse Toestanden" draad het vermeende chaos … ergo Amerikaanse toestanden wanneer men zou afwijken van het neo-marxisme en de sjosjialistische "decipline".

  Pamela over de zwaar misplaatste vergenoegzaamheid en VERGISSING t.a.v. hoe men het hier wel denkt te hebben.

  Tegengestelde invalshoeken weliswaar maar nochthans elkaar volledig aanvullend.

 17. Pamela, is die 98 miljard inclusief of exclusief de kosten die de overheid maakt om het geld weg te zetten?
  Het wegzetten van overheidsgeld kost namelijk vreselijk veel geld (vaak te veel) maar dat is ook wel weer logisch, want het betreft belastingcenten en die moeten goed besteedt en verantwoord worden. Het wegzetten van 50 miljard kost vaak ook 50 miljard. Dus P.J. gaat een beetje kort door de bocht, maar het zij zo.

 18. Grappig,dat vraagt iedereen. Het is uiteraard exclusief. Die 98 miljard is het bedrag dat wordt uitgekeerd aan de armen in de vorm van foodstamps, medicare, medicaid, korting op energierekening, goedkope huisvesting enz. Maar die steun wordt niet tot het inkomen gerekend. Dat iemand bijna gratis eet, bijna gratis woont, en bijna gratis naar de dokter mag, daar heeft de armoedemonitor geen boodschap aan. Die kijkt alleen naar wat iemand jaarlijks te besteden heeft. Vandaar dus ook dat zo’n 70 procent van de "armen" een of twee auto’s heeft, 50 procent airco, 20 procent een vaatwasser, enz. Ze hoeven hun inkomen niet aan de eerste levensbehoeften uit te geven, dus kopen ze er breedbeeld tv’s van. Geef ze eens ongelijk.

 19. Grappig,dat vraagt iedereen. Het is uiteraard exclusief. Die 98 miljard is het bedrag dat wordt uitgekeerd aan de armen in de vorm van foodstamps, medicare, medicaid, korting op energierekening, goedkope huisvesting enz. Maar die steun wordt niet tot het inkomen gerekend. Dat iemand bijna gratis eet, bijna gratis woont, en bijna gratis naar de dokter mag, daar heeft de armoedemonitor geen boodschap aan. Die kijkt alleen naar wat iemand jaarlijks te besteden heeft. Vandaar dus ook dat zo’n 70 procent van de "armen" een of twee auto’s heeft, 50 procent airco, 20 procent een vaatwasser, enz. Ze hoeven hun inkomen niet aan de eerste levensbehoeften uit te geven, dus kopen ze er breedbeeld tv’s van. Geef ze eens ongelijk.

 20. Gisteren in de kroeg kwam een vrouwtje binnenstrompelen met links en rechts gevulde grote plasticzakken.
  Kastelein, wilt u even een taxi bellen het is mij te zwaar.
  Ze kwam net van de voedselbank.

  Over enkele dagen is het weer kerst.
  Zullen hulpverleners weer massaal op zoek gaan naar daklozen om de ingezamelde kerstdinees te slijten.
  Vorig jaar stopte de score bij 3.
  Misschien verzinnen ze nu iets anders om hun baan enige inhoud te geven.

 21. Helaaaas lijdt men in Nederland vaak liever … stille … armoe. Je zou de mensen op een hoop vegen die elke maand het eene gat met het andere stoppen … en toch maar stoer roepen dat men het nog nooooit zo goed heeft gehad …

  Nu kan dat best waar zijn, maar men heeft ook nog nooooit zoveel (over) geconsummeerd. Niet voor niets wordt tijdens de eerste lessen economie teeds egewag gemaakt van de menselijk proponsiteit om steeds (meer) geld uit te geven (ook als men dat niet eens heeft).

Comments are closed.