Geloof je in “democratie”?

We raken algemeen bekend met het (vage?) begrip van “moslim-fundamentalist”.

Wat we er ook wel of niet van weten, de meeste mensen hebben wel het gevoel dat er daar gevaar schuilt. Vooral het gevaar van terrorisme is er aan verbonden.

Fundamentalisten zijn personen die een bepaald idee of leer fundamenteel, tot op het fundament, letterlijk aanhangen. (Meestal verbonden aan religies.) Die dan ook zonder nadenken de regels van die leer domweg uitvoeren. De islam kent duizenden, van dergelijke fundamentalisten.

Hoe zit dat in het Westen?
Als we daar de leer van de “democratie” beschouwen, dan zie we precies hetzelfde fundamentalisme. Daar zien we duizenden personen die voor honderd procent, kritiekloos geloven in de leer van de democratie.
Zij zijn er heilig van overtuigd dat dit het ene ware samenlevingssysteem is. “Iedereen” weet toch dat er geen beter systeem is! Dit gaat zelfs zover dat een van de excuses van de idiote oorlog in Irak is dat het Westen daar de democratie moet brengen!

In een artikel in het uitstekende libertarische tijdschrift “Liberty”*) schreef Jayant Bhandari **): “Democratie is voor het Westen wat de Islam is voor het Midden Oosten. In beide regio’s is het taboe om aan deze religie te twijfelen.”

Dat hij daarin gelijk heeft, kun je eenvoudig ervaren door in enkele gezelschappen, of bij enkele personen eens proberen te beweren dat we naar een ander systeem dan die immorele democratie toe moeten . Negen op tien kans dat je voor gek of krankzinnig verklaard wordt.

In het artikel stelt Bhandari ook duidelijk dat democratie gewoon een wolf in schaapskleren is die zijn gruwelijk totalitair handelingen uitvoert met een pseudo sausje van moraliteit.
In een democratie werken specifieke belangengroepen samen met het doel de producten van de inspanning van anderen te stelen door het legitiemiseren van diefstal.

Als je dus een aanhanger van deze democratie bent, sanctioneer je dit legitiemiseren van diefstal. En daardoor laat je de maatschappij verder afzakken naar steeds ellendiger situaties.

Door het verheerlijken van het democratisch fundamentalisme zijn we in het Westen nog heel ver af van een samenleving die de soevereiniteit van ieder individu erkent.
Een samenleving die de waardigheid, de soevereiniteit, van ieder mens erkent, is een moreel alternatief .
Er is daarvoor een revolutie in het denken nodig. Een ideologische revolutie! Een revolutie van ideeën! Er is moed en wijsheid nodig om ideeën, die je met de paplepel door de priesters van de democratie zijn ingepompt, kritisch op hun juistheid en hun waarde te beoordelen.

Libertariërs hebben nog een grote taak voor zich liggen voordat voldoende mensen de waarde van ieder individu begrijpen en erkennen. Zonder dat is een duurzame noodzakelijke ideologische revolutie onmogelijk.

—————————————————-
*)Liberty, Liberty Foundation,1018 Water Street Suite 201, Port Tonsend WA 98368, USA.
**)Jayant Bhabdari is “business analyst” die regelmatig publiceert over collectivisme en de Indische maatschappij.

67 REACTIES

 1. Als ik het zeggen mag … er is tenminste 1 FUNDAMENTEEL VERSCHIL … tussen fundamentalistische aanhangers van een religie en zogenaamde politieke fundamentalisten die zeggen de democratie aan te hangen …

  Want religieuze fundamentalisme is slechts voor een UNIEKE interpretatie vatbaar. Namelijk dat zij stellen dat hun "endgame" … het zalige hiernamaals … slechts op HUN (fundamentaistieche) manier is te bereiken. DE endgame van het politieke fundamentalisme is echter een, volgens hun, optimale levensbelevenis hier en nu. En kent daarom (van wat democratie wel of niet is) op zich, en in zich, zeer grote variaties. Van zwaar GERANTSOENEERDE en opgelegde "democratie" onder socialisten en communisten … tot het originele democratische concept van de ouden Grieken, dat wel degelijk is gebaseerd op individualisme, maar waar men vrijwillig overeen komt om omwille van het belang (en om chaos te vermijden)van de meesten in de samenleving de beslissingen van een meerderheid te accepteren. Daarmee een plafond aan individuele vrijheid stellend.

  En dat laatste is dus precies waar de Libertariers tegen ageren … Waar theoretisch en op zich wel wat voor te zeggen is, maar wat nooit maatschappelijk formeel haalbaal zal zijn. En zelfs NIET eens binnen de kleinste gemeenschap … het GEZIN. Slechts op informele en individuele basis is het een andere zaak.

  Helaas, ook het libertarisme wenst vooral formele politieke "ERKENNING". En dat is dan weer het net zo zieke ervan. Overigens in Nederland is, hoe begrensd en beknopt ook … nog NOOIT democratie geweest. Ergo …. hoeft hier ook niet tegen de "democratie" geprotesteerd te worden.

  Overigens volgens mijn persoonlijk ervaring is "individuele soevereigniteit" eerder het GEVOEL dat men van zichzelf heeft, en hoe men over zichzelf denkt, dan de "erkenning" dat men van een ander onvangt …

  Die meneer uit India zegt maar wat … terwijl men juist daar veelvuldig in de meest bizarre indivudueel gedrag VLUCHT … zoals o.a. de "heilige" Hindus dat doen … die er letterlijk naakt bij rondlopen … of hun adem inhouden.

 2. [1] "Daarmee een plafond aan individuele vrijheid stellend.

  En dat laatste is dus precies waar de Libertariers tegen ageren …"

  Juist, maar libertariërs ageren daartegen omdat het een aantasting is van de negatieve vrijheid, dwz. het ontbreken van dwang ontbreekt dan! Jij doet het voorkomen alsof libertariërs tegen een soort plafond aanlopen, alsof zij ageert tegen het feit dat de individuele vrijheid van de één, de individuele vrijheid van de ander inperkt. Niets is minder waar! Libertariërs geloven in een maatschappij waar de libertarische grondwet geldt (zie woordenlijst) en waar voor de rest alle interactie plaatsvindt op basis van wederzijdse instemming. Niet via een geïnstitutionaliseerde vorm van democratie. Dit is niet zo omdat zij (de democratie) de positieve vrijheid inperkt (‘vrijheid tot’) maar de negatieve vrijheden van individuen schendt (‘vrij zijn van’; bv. dwang, geweld). In de huidige situatie richt de libertariër zich vooral op overheden, omdat zij de grootste schenders zijn van de negatieve vrijheden. De motor van de immorele overheid (dwz. elke overheid groter dan een minarchie) zijn juist de individuen die via de macht hun willekeurige persoonlijke positieve vrijheidjes willen invoeren, waarbij de souvereiniteit van vele individuen (willekeurige minderheden) wordt geschonden.
  Dit construct van hoe men zou moeten handelen opdat we een vreedzame *samen*leving bereiken heeft weinig te maken met dat de positieve vrijheden binnen een gezin niet tot volle wasdom komen. Ieder kind is ook souverein, een ouder heeft niet het recht het onderwerp te maken van dwang of geweld. Maar dat wil niet zeggen dat de libertarische beginselen niet in het gezin bereikt worden. Er bestaat ook nog zoiets als mededogen, liefde, vriendschap, verantwoordelijkheidsgevoel jegen de ander etc.; deze uitingen zijn allemaal arbitrair toepasbaar, het libertarisme heeft in principe niets over te zeggen behalve dan dat je niet negatieve vrijheden van mensen schendt ‘in the process’.

  Vrijheid tot overruled nooit het vrij zijn van.

  Libertariërs staan geen uptoische ideale samenleving voor. Degenen die dat wel doen vatten het nog niet helemaal. Het libertarisme is per definitie feilbaar, omda de mens per definitie feilbaar is. Daarom houd zij vast aan de orthodoxe doctrine dat ieder individu souverein is en vrij dient te zijn van dwang en geweld. Niet omdat dit een haalbare permanente natuurlijke staat van de wereld zou zijn, maar simpelweg om het feit dat zo een vooronderstelling *denken*/ innemen als standpunt beter is dan een willekeurige incoherente ethiek.

  In de echte wereld is niet ieder individu souverein in de zin van dat zij niet ingebed is in een sociaal culturele context die hem/haar danig beïnvloed heeft. (Deze kritiek wordt ook vaak tegen Rawls gebruikt door (post)structuralisten.) Maar dat wil niet zeggen dat wij ieder individu niet kunnen denken alsof zij wel een vrij oningebed indidivu zou zijn opdat wij tot betere ideeën komen van hoe wij dienen te handelen.

 3. [2] die zegt:

  "" … Libertariërs geloven in een maatschappij waar de libertarische grondwet geldt (zie woordenlijst) en waar voor de rest alle interactie plaatsvindt op basis van wederzijdse instemming …""

  Arend loelt maar een flink eind weg …

  1. Een "wet" op basis van "instemming alom" ? WIE "voert die wet in? En wat gebeurt er bij NIET-naleving? Is Arend nu helemaal mesjoggen of ben ik gek?

  2. Alle interacties op basis van "wederzijdse instemming"? WAT is dat? Enne … HOE denkt Arend dat het ooit kan en gaat gebeuren.
  Laat Arend dat mmar eerst beantwoorden. Of gelooft tie in een soort hiernamaals op aarde, waar alle stervelingen opeens en als bij toverslag volkomen gelijkwaardig zijn, even competent, even intelligent, van het zelfde moraal en gedrag, ongeacht leeftijd, kunne, opleiding, maatschappelijke achtergrond en verstand en dat alle DNA karakteristieken worden weggevaagd.

  3. En maar loelen …, en loelen … en nog meer loelen … maja als men in een fantast en dreamer als Ayne Rand gelooft, dan is Rasputin zeker ook automatisch een heilig boontje wanneer hij Libertarische beginselen gaat "aanhangen …"

 4. [3] "Is Arend nu helemaal mesjoggen of ben ik gek?"

  Arend is helemaal niet mesjoggen. In tegendeel, hij verklaart de libertarische positie net uitstekend.

  Ik geloof ook (nog!!) niet dat ACP gek is. Hij begrijpt het alleen niet.
  Hij kan, of wil het niet begrijpen.
  (Overigens moet je daar niet gefrustreerd door raken. Met moed beleid en trouw kan dat nog komen!!!)

  Als je niet wilt streven, werken aan een samenleving waarin mensen met elkaar omgaan op basis van vrijwilligheid, zeg je dat je een samenleving wilt die gebaseerd is op geweld. Op de (fysieke) macht van de sterkste. Met simpele domme spierkracht, of met verzamelde spierkracht via "democratische" verkiezingen.

  Alvorens de vraag te stellen hoe je die vrije maatschappij "handhaaft", inbreuk op de soevereiniteit van een individu beschermt of herstelt, moet je toch eerst zeggen dat je een dergelijke maatschappij verkiest verre boven de dwangmaatschappij zoals die nu bestaat.

  Net als een ondernemer begint met creatief te zijn en te plannen "Wat" hij wil gaan bereiken en pas daarna "Hoe" hij dat gaat doen.

 5. [4] die voor Arend antwoord, terwijl Arend zelf nog niet eens mijn sleutelvragen heeft beantwoord.

  Nogmaals door Wie … en Hoe, wordt de Libertarische "Grondwet" ingesteld zo ooit, omdat het GEGARANDEERD nooit en te nimmer op geheel vrijwillig basis laat staan van zelf kan gebeuren. Bovendien van totale en absolute CONCESSUS kan nooit en te nimmer sprake zijn … enwel omdat ALLE betrokken partijen NIET en nooit onder een zelfde hoedje te vangen zijn. Dat in gewoon de REALITEIT …

  En dan kan men wel van alles willen en wensen, maar als het er niet in zit dan kies je toch voor alternatieven of wat minder. In mijn geval door mij als doel te stellen op persoonlijke manier de goede kanten van het libertarisme te verwezenlijken. En dan wacht ik toch niet dat iedereen het met iedereen eens zal zijn …

  Wat die MO van de ondernemer betreft, daar kan ik slechts voor mij zelf over spreken. Niet om er mee te koop te lopen, maar omdat misschien een ander daar wat aan heeft (zoals de wetenschapper die dit jaar nog aan de TU-Twente promoveerde – op de baanbrekende stelling dat het menselijk netvlies via nanno-technologien met de digitale wereld hopelijk te linken is – en dat ook heeft bevestigd).

  Zulks omdat ik met succes … op mondiale schaal hands-on Business Development … tot mijn professionele specialiteit heb kunnen maken … Wat ik precies doe ..?

  1. Ik heb in de loop der jaren (dankzij eigen werk en door acquisitie) een portfolio van tecnologien en technische vindingen opgebouwd, waar ik mondiaal mee "de boer op ga" (Fortune-100)

  2. Nu zijn er slechts twee manieren om (extra) winst te kunnen maken. Meer omzetten, of een lagere kostbasis, maar liefst beiden. Op die premisse houd ik potentiele relaties mijn technologien portfolio voor de neuzen. En op de deals die aldus to stand komen beding ik royalty regelingen voor de toegevoegde waarde die ik partijen lever.

  3. Ik verdien dus een boterham uit het tot elkaar brengen van producenten enerzijds (die daardoor een beter product voor minder kunnen aanbieden), en marketing organizaties anderzijds (die als gevolg meer kunnen omzettem)… en waar ik via mijn portfolio technisch aan bijdraag. En daar zijn dan een aantal zeer innovatieve en profitabele producten en businesses uit voortgekomen. Waarvan een van de meest interessante een industriele organizatie betreft dat zeer gerennomeerde en betrouwbare machinegeweren en snelvuur geschut produceert, en die ik zover kreeg om even betrouwbare als snelle en uiterst geautomatiseerde nietmachines (zg. sadleback en edge stitchers) te produceren voor een aantal van mijn cienten in de printing industry, waar zelfs de Japanners niet tegen wisten te concurreren. (Overigens, die systemen hebben vele jaren op de CEBIT in Hannover en de jaarlijkse vakshow in Dusseldorf gestaan).

  Mijn eigen ervaring wijst dus uit dat men als ondernemer en zakenman vooral uiterst PRAGMATISCH moet (kunnen) zijn en niet al te idealistisch. Want men kan nog zooo creatief zijn, maar zonder definitieve VRAAG is men eenvoudig nergens, bovendien moet men als zakenman juist precies en accuraat weten … HOE men het gaat doen. Anders is men niet meer dan de dure "cosultants" die naar je horloge gluren om je te vertellen hoe laat het is …

 6. [5] Gefeliciteerd met al die mooie successen.
  Als ik het goed lees, ben je ook voor eerlijk en integer zakendoen. Precies wat het libertarisme wil.

  Wat zou jij daarom veel voor het libertarisme en de verbreiding van deze idealen kunnen doen, als je het echt door had.

  Het betreft daarbij ook veel van de volgende parallel:
  Je hebt eerst een fysische natuurwet. Gewoon keiharde feiten.
  Die moet ontdekt en begrepen worden.
  En daarna volgt de moeizame weg om het tot iets practisch bruikbaars te maken.

  Ik hoop dat je ooit de "natuurwet" van het libertarisme zult ontdekken en begrijpen.
  Misschien interessant om er eens over te praten.

 7. Prima stuk, Hub.

  Helaas blijken ACP’s gewrochten voor niet-ingewijden meestal totaal onbegrijpelijk. Hij geeft -door gebrekkig onderwijs ?- regelmatig blijk de klok te hebben horen luiden zonder te weten waar de klepel hangt. Zo schrijft hij bijv. "CONCESSUS" (i.e. het participium "tegemoetgekomen"), waar hij waarschijnlijk bedoelt ‘consensus’, hetgeen ongeveer ‘overeenstemming’ betekent.

  ACP leeft, dan wel wenst te leven, a.h.w. in zijn één-dimensionale wereld (z.i. de enige en onveranderlijke realiteit) en hij schijnt geestelijk helaas niet (meer) in staat daarvan te abstraheren.

  Volgens DSM-IV-TR:
  vitale kenmerken: (imminent) syndroom van Alzheimer met persoonlijkheidsveranderingen.

 8. [6]

  Helaas … de grote en onbekende VARIABELE is niets en niemand anders dan … DE MENS … Terwijl het libertarisme er juist van uit gaat dat het een constante is of wordt (m.n. wanneer iedereen tot precies de zelfde gedachten komt en zich vrijwillig aan het libertarisme onderwerpt) …

  Eerlijk zaken doen … uiteraard, hoewel ik maatscahppen als Nauta Dutilh en McKinsey ten sterkste aanbeveel om royalty contracten regelmatig te auditen, en te zorgen dat de betalingen binnenkomen … zowel als zodat overtredingen effectief aangepakt. Verder is het allemaal good faith en good will.

  Als ingenieur MOET Hub juist DAT kunnen begrijpen en kunnen inschatten, ook al gaat het Spynose ver boven zijn pet.

  [7] Over mono-dimensionaliteit gesproken … Vraag meer es aan Hub wat de kansen zijn om de mensheid tot een constante terug te brengen en wie zich daar toevallig uni-dimensioneel op blindstaren….

  Yaa… Yaaa … alle mensen met elkaar eens zijn om het op vrijwillige basis volgens Libertariaanse regels te spelen …

  Maar nu begint Spynose over spelling, grammatica en stijl … een zekere teken dat het hem inmiddels aan inhoudelijke argumenten ontbreekt.

 9. "Als ingenieur MOET Hub juist DAT kunnen begrijpen en kunnen inschatten, ook al gaat het Spynose ver boven zijn pet."

  Waarop ACP dat laatste baseert, laat hij wijselijk achterwege.

  Succes op een bepaald terrein impliceert niet automatisch, dat men noodzakelijkerwijs op elk willekeurig ander terrein superieur is. En dat is wel precies, waar hij keer op keer met anderen overhoop ligt.

  Helaas leidt succes al te vaak tot grootheidswaan en eenkennigheid.

  Anders gezegd: het zijn sterke benen, die de weelde kunnen dragen.

 10. [9]
  "Waarop ACP dat laatste baseert, laat hij wijselijk achterwege."

  Aanvulling: Er wordt een verband tussen hoofd- en bijzin gesuggereerd, dat er niet is. Het logisch verband ontbreekt.

  "Succes op een bepaald terrein […]"

 11. [8] "Terwijl het libertarisme er juist van uit gaat dat het [de mens] een constante is of wordt (m.n. wanneer iedereen tot precies de zelfde gedachten komt en zich vrijwillig aan het libertarisme onderwerpt) …"

  Waar staat dat? Wie heeft dat beweerd?
  Het libertarisme stelt namelijk precies het tegendeel, nl. dat ieder mens anders is.
  En dat dus die ander met rust gelaten moet worden zolang hij geen geweld dwang of fraude initieert.

  Alle niet-libertariers vinden dat ze iemand die geen kwaad doet, wel mogen dwingen tot van alles en nog wat.
  Liefst via de overheid!

 12. [11] Hub,
  Ik vraag me af, wat je er in ziet te trachten deze monomaan op andere gedachten te brengen:
  1) Hij heeft al duidelijk laten merken, dat hij aan niemand een boodschap heeft.
  2) Hij dringt zich steeds overal op en begint vanaf een bepaald moment MET IEDEREEN ruzie te maken.

  Uiteindelijk krijgt iedereen schoon genoeg van hem.

  Hij zou m.i. dan ook beter als psychiatrisch patient benaderd / behandeld kunnen worden, ofschoon de prognose van het psychiatrisch beeld, zoals dat naar voren komt, niet gunstig is. Hij toont zich namelijk op essentiele terreinen niet aanspreekbaar en vertoont een schrikbarend gebrek aan empathie.
  Je zou misschien zelfs kunnen zeggen, dat het nog een wonder is, dat hij niet in de criminaliteit is beland.

  Groet,
  SpyNose

 13. [11] Het verbaasd mij dat je zelf niet eens … doooor hebt … wat het libertarisme impliceert, omdat het ervan uitgaat dat dat IEDEREEN LETTERLIJK letterlijk GELIJK GAAT DENKEN om de natte droom waar te kunnen maken.

  Om precies te zijn dat elke individu geestelijk zodanig zal MOETEN zijn ingesteld zodat de libertarische "grondwet" kan bewaarheid worden. Immers een meerderheid alleen is op zich anti- en onlibertarisch. Dat bedoel ik wanneer ik zeg dat de hele constructie rammelt als wat.

  Het "staat" misschien nergens, maar ZO IS HET WEL … Of niet soms? Daarom vroeg ik eerder ook aan Arend HOE dat paradijslijke wonder gaat gebeuren?

  In ik haal mij zelf aan:

  "" … Alle interacties op basis van "wederzijdse instemming"? WAT is dat? Enne … HOE denkt Arend dat het ooit kan en gaat gebeuren.

  Laat Arend dat maar eerst beantwoorden. Of gelooft tie in een soort hiernamaals op aarde, waar alle stervelingen opeens en als bij toverslag volkomen gelijkwaardig zijn, even competent, even intelligent, van het zelfde moraal en gedrag, ongeacht leeftijd, kunne, opleiding, maatschappelijke achtergrond en verstand en dat alle DNA karakteristieken worden weggevaagd … ""

 14. [13] die hier LETTERLIJK zichzelf beschrijft.

  En hij gelooft ook nog in wonderden … met name dat elk mens ooit vrijwillig met de "principes" van de libertarische wet gaat instemmen … zodat het bewaarheid wordt …

  Het PARADIJS op aarde …. PATHETISCH.

 15. Hub en ACP praten langs elkaar heen heb ik het idee.

  ACP schrijft het ideaal af op praktische bezwaren. Ik ben met hem eens dat een libertarische samenleving een natte droom is, maar dat doet inhoudelijk niets af aan het ideaal van individuele soevereiniteit.

  Hub schrijft de praktische bezwaren af op grond van het ideaal, maar ook dat lijkt me kort door de bocht. De harde realiteit is dat veel mensen geen enkel bezwaar hebben tegen een parasitair bestaan, en dat een enkeling zelfs geen respect heeft voor andermans leven. Een libertarische staat is slechts mogelijk onder dictatuur (Pinochet kwam in de buurt), maar dit is weer in strijd met de beginselen. De rol die voor het libertarisme is weggelegd, is een educatieve, geen politieke. De Vrijspreker is een prachtig initiatief voor een tegengeluid aan het socialisme. Ik zie het als een zelfhulpsite voor individualisten, een plek waar men kan leren zijn eigen filosofie op een rijtje te krijgen.

  Men vult elkaar hier overigens goed aan: Hub houdt de moed erin en ACP houdt ons met beide benen op de grond. 🙂

 16. [12] Ja, ik ben erg optimistisch ingesteld en hoop erg lang dat mensen nog eens nuchter gaan nadenken en gaan begrijpen hoe een morele samenleving er uit kan, en zou moeten zien.
  Vooral als je soms het idee krijgt dat iemand het begint te begrijpen. Vooral dan snap ik niet dat er mensen zijn die een morele libertarische geweldloze samenleving niet willen, en er niet naar willen streven.

 17. [11]
  Het recht om met rust gelaten te worden.
  Zo’n zin kan mij bijna over de streep trekken, gezien de rust die het impliciet schijnt te kunnen brengen.
  Maar dat stappen we weer de wereld in, en een eindeloze stroom bemoeials is domweg ons deel.
  Beginnend met de eisen die een familie stelt. De buren, de buurt, ook geneigd van alles te eisen.
  Dan de verzekeringsmaatschappijen, die hun eisen stellen. Vervolgens werkgevers en klanten met hun specifieke eisen.
  De nutsvoorzieningen, waterleiding, electriciteitsnet, gasnet, wegennet, riolering, telefoonnet, dijkbescherming, waar ik graag van mag profiteren , maar uiteraard niet zonder een door hen verlangde tegenprestatie.
  En dan zijn er nog eens overheidsregels die men desondanks toch bijzonder handig vindt, omdat die je verlossen van een boel extra werk, waardoor je meer tijd overhoudt voor andere interessanter zaken.
  Die nutsvoorzieningen b.v., maar ook eenduidige verkeersregels die veel verwarring voorkomen, een politie- en justitieapparaat dat wel degelijk een voorzorg is.
  Kortom, met handen en voeten is men gebonden aan allerlei regels van een gemeenschap.
  Dit te willen ontvluchten lijkt mij een Olie B. Bommel droom, of een Robinson Crusoe verlangen.
  Toch is dit streven ruimhartiger een groter verademing dan het streven van een overheid die zich werkelijk overal mee wil gaan bemoeien.
  Dat laatste is geestelijk verstikkend.
  Het eerste niet: laat ons dus zoveel mogelijk met rust a.u.b.
  Maar voor socialisten is ‘de maatschappij’ (ook ik dus) het schaakbord dat zij willen bespelen. Per definitie hun pion dus, als het aan hen ligt.
  En dat is slecht te verdragen: paars was al een verstikkende voorproef daarvan.

 18. [18]

  Jij hebt in deze helemaaaal gelijk Beek. Verander hooguit alleen wat veranderd kan worden, en werk om de rest heen. En verdoe je tijd niet aan dromerijen, of de hoop, dat iedereen ooit "vrijwillig" naar je pijpen gaat dansen … hoe eerlijk en onbaatzuchtig ook bedoelt.

 19. [3] "1. Een "wet" op basis van "instemming alom" ?"

  Ja.

  "WIE "voert die wet in?"

  Niemand, degenen die de rationaliteit van zo een handelingleiddraad inzien voeren die voor zichzelf in en zullen op basis van discussie en debat deze leiddraad aan anderen overdragen.
  "En wat gebeurt er bij NIET-naleving?"

  Om te bekijken wat er gebeurt na niet-naleving moeten we misschien eerst even kijken wat niet-naleving precies is. Niet-naleving van de libertarische grondwet betekent dat een individu DWANG of GEWELD toepast op een ander individu. Wat er dan zou kunnen gebeuren bij niet-naleving is dat de getroffen individu de schade verhaalt op de de geweld/dwanginitiator of via een publiek justitieel apparaat van een minarchische samenleving dan wel een privaat rechtsorgaan.

  "Is Arend nu helemaal mesjoggen of ben ik gek?"

  Ik kan alleen in mijn eigen geest kijken, en als ik mesjoggen zou zijn dan is de kans klein dat ik zelf tot die conclusie zou komen. Dus zeg jij het maar. 🙂 Ik kan mezelf enkel proberen te verduidelijken obv argumenten. Aan jou de keus ze al dan niet af te schieten.

  "2. Alle interacties op basis van "wederzijdse instemming"? WAT is dat?"

  Datr alle interacties tussen individuen de negatieve vrijheid van ieder van die individuen niet schendt. Dwz. dat er geen dwang of geweld plaatsvindt. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat wanneer ik in een van de steden des lands een woning zoek op de particuliere markt en ik vind 1 geschikte woning dat de verhuurder/eigenaar mij dwingt een x bedrag te betalen. Dat is slechts een inperking van de positieve vrijheid, "vrijheid tot", en niet van de negatieve vrijheid: dat degene mij dwingt of bedreigt met geweld.

  "Enne … HOE denkt Arend dat het ooit kan en gaat gebeuren."

  *jeuk* Een betere samenleving begint bij jezelf? *jeuk*
  "Laat Arend dat mmar eerst beantwoorden."

  Done.

  "Of gelooft tie in een soort hiernamaals op aarde, waar alle stervelingen opeens en als bij toverslag volkomen gelijkwaardig zijn, even competent, even intelligent, van het zelfde moraal en gedrag, ongeacht leeftijd, kunne, opleiding, maatschappelijke achtergrond en verstand en dat alle DNA karakteristieken worden weggevaagd."

  Ehm, neen. Dat is nu net de socialistische / Verlichtingsutopie. Ieder leeft naar zijn competenties en vaardigheden. Ergens zeg ik ook dat de mens per definitie feilbaar is. Nu, de een is nu net wat feilbaarder dan de ander, zonder dat je echt kan beoordelen wie de een is en wie de ander.

  3. "En maar loelen …, en loelen … en nog meer loelen … maja als men in een fantast en dreamer als Ayne Rand gelooft, dan is Rasputin zeker ook automatisch een heilig boontje wanneer hij Libertarische beginselen gaat "aanhangen …""

  Waarom zo zwart-wit. Is zo een categoriseren van de wereld in goed en slecht niet precies iets wat mensen die het gelijksheidsideaal en of een dogmatsiche religie aanhangen?
  Natuurlijk kun je Ayn Rand filosofisch tot op de grond affikken. Niet zo moeilijk. Met Plato kun je Aristoteles afschieten en andersom. De oorlog der ideeën is eindeloos en frustrerend. Maar goed, wat is nu belangrijker in dit eindige aardse leven zonder een hiernamaals? Mijn inziens is vooral belangrijk dat een ieder zo vreedzaam en onbezorgd zijn leven in alle vrijheid kan leven. Ik zie niet in wat dáár nu zo slecht aan is, slechts idee of ook praktisch haalbaar. Als het de werkelijkheid al beïnvloedt dan is het ten goede en niet ten slechte zoals andere ideologieën hun stempel op de geschiedenis hebben gedrukt.

 20. [13] " Het verbaasd mij dat je zelf niet eens … doooor hebt … wat het libertarisme impliceert, omdat het ervan uitgaat dat dat IEDEREEN LETTERLIJK letterlijk GELIJK GAAT DENKEN om de natte droom waar te kunnen maken."

  Waarom schrijf je "gelijk gaat denken" in hoofdletters? Zo lijkt het net alsof we het over twee testamenten hebben, of een Al Qu’ran plus Hadith, of slechts de wat kortere Thora. We hebben het slechts over 3 regeltjes, die ik zelfs niet eens regels zou willen noemen maar leidraden. Jawel, de implicaties van die leidraden zijn reusachtig, al zou slechts een marginaal percentage van de mensheid het maar en marginaal percentage van hun tijd toepassen. Maar om het nu ‘gelijk gaan denken" en ook nog eens in hoofdletters te gaan noemen…

  En het telkens weer een geloof in wonderen, of iets anders te noemen. Wat is dat precies? Stropopredenaties.. Immers, die leidraden zijn bovenal praktisch van aard, en niet idealistisch.

 21. [12]

  "Uiteindelijk krijgt iedereen schoon genoeg van hem."

  Nja, je zult je zelf wel bedoelen, of dacht je met "iedereen" ook voor mij te mogen spreken ?

 22. [12] Nee, het is niet zo dat ik genoeg krijg van de reacties van ACP. Sterker nog, ik ben altijd zeer benieuwd naar zijn reactie op de gegeven onderwerpen.

  [16] Ben het hierin met jozef eens "Men vult elkaar hier overigens goed aan: Hub houdt de moed erin en ACP houdt ons met beide benen op de grond"

 23. Er komen hier kennelijk wat mensen (masochisten ?) voorbij, die ofwel in nederige aanbidding graag de xxx likken van een proleet, ofwel zelf nog niet door hem uitgescholden zijn en er op voorhand vanuit gaan, dat dat ook nooit zal gebeuren.
  Of ze weten (nog) niet wat een proleet is.
  In alle gevallen zegt het iets over de triestheid van dat bestaan.

  Het valt ook op, dat juist zij geen inhoudelijke bijdrage leveren aan de discussie.

 24. [25] SpyNose,

  Nja….dat ACP nogal gretig met mest-klonters kogelt, valt niet te ontkennen
  en het is natuurlijk niet fijn als je zo’n vlaai tegen je Nose krijgt…..

  Het probleem evenwel is dat de kerel geregeld ook scherpe analyses en/of opmerkingen plaatst en dan de
  spijker (hard) op de kop slaat en daarnaast is ie bij tijd en wijle ook bijzonder grappig.

  Ik sluit me derhalve aan bij Jozef, Shades en Jetze en wat mij betreft mag de ouwe baas hier nog wel
  een tijdje rondhangen.

  Groetz,

  Cincinnatus

 25. [26] Onder het motto: "Onderzoek Alles en behoud het Ware!"

  [24] OK, zulen we het nog eens proberen?:

  [18] Ik probeer steeds een antwoord te krijgen op een basisvraag. Niet over de uitvoering, niet over de (eventuele) realiteit, neen simpel het begin.

  De vraag is nogmaals:
  In welke maatschappij zou je willen leven:(gewoon bekennen A of B)
  A. een samenleving waarin onderlinge verhoudingen tussen mensen geregeld worden op basis van vrijwilligheid?
  OF
  B. een samenleving waarin die onderlinge verhoudingen geregeld worden op basis van geweld; zoals we dat nu hebben.

 26. [27] Hub,

  Inderdaad :

  1 Thessalonicenzen 5 : 21
  Groetz,

  Cincinnatus

 27. [27] Hub,

  Ik denk dat veel mensen de beantwoording van de door jou gestelde vraag aan Beek laten afhangen van het feit of zij voordeel hebben aan de situatie zoals door jou geschetst in optie B…de slavenhoudende plantagehouders waren over het algemeen meer positief over slavernij dan de
  slaven die op de plantages zwoegden….

  Groetz,

  Cincinnatus.

 28. [26] Cincinnatus,
  1. Oh, maar denk niet, dat ik er op zich een probleem mee heb, die vlaai(en) met de mijne erbij terug te zwiepen hoor. Maar een enkele keer word ik dan tot de orde geroepen. En dat geld dan weer niet voor de Proleet.
  2. Zo bijzonder scherp zijn die analyses nu ook weer niet als je e.e.a. vergelijkt met die van andere commentaren (zie Arend, die een stuk subtieler is. [20] [21]).

  Vooral als je in aanmerking neemt, dat de Proleet op Hub’s site ongeneerd en kosteloos zijn goedkope broodje stront mag verkopen. Niet erg kies, als ik nog wat mag opmerken. Maar dat moet Hub zelf weten.

  3. Bovendien mag ik het toch ook wel vrij typisch noemen op deze vrijplaats mensen mee te maken die als een hond met plezier in de strond van een rondscheitende proleet rollen.

  Maar ja, smaken verschillen.
  Groet,
  SpyNose

 29. Iemand stelde dat Hub en ik langs elkaar zouden praten. Dachut niet, want wat ik steeds doe is slechts om telkens uiterst pragmatische limieten te stellen binnen Hubs letterlijk oneindige reeksen. E.e.a. aan de hand van eigen ervaringen (terwijl niemand anders hier wat over zijn eigen belevenissen durft te zeggen. En een SpyNose bijvoorbeeld … al helemaaaal niet).

  Niet alleen limieten instellen, maar vooral om het libertarisme uit de formaldehyde te lichten en daar wat echt leven in te blazen …

  Helaas, inmiddels gaat de discussie over mijn persoontje en de vraag of ik cultureel verrijkende bijdragen lever of het tegendeel. Welnu als SpyNose hier ook niet voor noppes in de tram zou zitten, maar als conducteur dan had tie mij gegarandeert allang op de stoep gezet … Of niets soms?

  En nu heeft Hub alweer een puur, en van de werkelijkheid gerukte, theoretische vraag waarin hij in feite helemaal geen keuzen stelt:

  "" … In welke maatschappij zou je willen levengewoon bekennen A of B)
  A. een samenleving waarin onderlinge verhoudingen tussen mensen geregeld worden op basis van vrijwilligheid? ""

  Het antwoord luidt dat dit een echte NEP "keuze" is, omdat ook "VRIJWILLIGHEID" altijd door motieven worden gedreven. En motieven weer door belangen, terwijl belangen worden veroorzaakt door de behoefte om te BEHOUDEN wat men heeft, en/of om MEER te krijgen. En meteen onstaan dan allerlei soorten "vrijwilligheden". Ergo, een samenleving waarin onderlinge verhoudingen tussen mensen geregeld worden op basis van zuivere en totaal onbaatzuchtige vrijwilligheid zal daarom NOOIT komen.

  Immers prostituees zijn ook steeds geheel vrijwillig, evenals de ambitieuze (veel) jongere vaak mooie vrouw die alle charmes aanwent om met een rijke ouwe sok te kunnen trouwen en goed onder de pannen te geraken zowel als "de madame" te kunnen zijn …. (terwijl de sokken zg trofee wijven wensen. En dat is nog maar een samenleving van twee. De eerste een uiterst tijdelijke, en de laatste een permanente en legaal geregelde. Edoch, dergelijke samenlevingen hoeft van mij niet. En "keuze A" ook niet.

  En dan zegt Hub:

  "" … OF
  B. een samenleving waarin die onderlinge verhoudingen geregeld worden op basis van geweld; zoals we dat nu hebben. … ""

  En dat terwijl Hub nog op de ZELFDE schaal van "vrijwilligheid" opereert… dat begint met "willen" uit (zeer kortzichtig specifiek) belang als in het geval van de hoer en de wat langere en meer riante arrangement van "huisvrouw" aan het begin … en anderen te NOODZAKEN om te "willen" aan het ander eind van de schaal.

  Ergo, A of B zijn in feite om het even. Maar wat mij vooral van het Libertarisme verschrikkelijk hindert is, dat het zich in feite … VERBEELDT of INBEELDT voor iedereen het zelfde te kunnen betekenen, en de grootste gemene deler zowel als de oplossing te kunnen zijn … Al net zo als het communisme of de Islam … Iets wat op zich, in alle gevallen, eenvoudig NIET eens WAAR kan zijn …

  Over "FUNDAMENTALISTEN" gesproken … etrwijl ik mij zelf op een fundamentaliste site bevindt … Very interesting …

Comments are closed.