“Goede Doelen” organisaties gaven in 2005 een recordbedrag uit van 2,5 miljard euro.

Dat komt in de buurt van 650 euro bijdrage per gezin. De helft daarvan komt uit verplichte betalingen.

1 miljard daarvan is door de mensen rechtstreeks vrijwillig aan charitatieve instellingen betaald en 1,5 miljard kwam uit subsidies en loterijen.
De verdeling subsidie en loterij-opbrengst konden we niet zo snel vinden maar het is een goede gok dat toch wel de helft van de projecten wordt betaald door vrijwillige giften. Ook de loterij is vrijwillig.

De andere helft bestaat uit subsidies, geld dat onder dwang van de belastingbetaler is afgenomen.
Dit heeft daarom niets te maken met moraliteit of solidariteit van degene waarvan het geld afkomstig is. Hij moest betalen en wat er mee gebeurt, is buiten zijn invloed.

Dit deel is er vooral voor de meerdere eer en glorie van de politici die doen alsof zij de gulle gever zijn.
Dit hypocriete gedoe moet zo snel mogelijk afgeschaft worden. Laat de burger dit geld houden, minder belasting, en laat hem zelf beslissen aan welk doel hij het wil besteden.
De maatschappij wordt dan weer een pietsje vrijer, eerlijker en meer moreel.

32 REACTIES

 1. Vergelijk dat met rond een miljard per miljoen inwoners in de VS … Aan zuiver vrijwillig afgestaande jaarlijkse bijdragen … omdat men zich dat daar kan PERMITTEREN. Op die basis hadden de ECHTE donaties in Nederland dan ook minstens VIJFTIEN maal hoger moeten zijn dan nu het geval is.

  Die lelijke kapitalisten toch … die egaliserende politieke "verzorgings" stelsels als de Nederlandse voor aap zet. ( Alhoewel de "verzorgers" uiteraard zelf niks te kort komen).

 2. Overigens de mensen (en typisch als een UYL) hebben liever "zekerheden" van staatswege, en zouden niet weten wat te doen met keuze, laat staan met het moeten maken van eigen beslissingen.

  In Nederland heeft men op de keper beschouwd een neo-marxistische regering en overheid zoals het voetvolk dat zelf wenst. Hier valt dus werkelijk NIETS te hervormen …

  Hoe eerder en hoe meer men ( en dus ook de Libertariers) dat beseft, hoe beter … Dit land is hooguit nog slechts het bezoeken waard … Of niet soms?

 3. [1] Haha veel mensen vinden je wat kort door de bocht maar ik kan me altijd wel voor een heel groot gedeelte vinden in je uitspraken hoor.

  In NL hebben we sindskort voedselbanken, in Amerika maken ze met "Make me beautiful" lelijke mensen mooi.

  Als je alleen al dat niveauverschil ziet zijn we al reddeloos verloren.

 4. [3] SJOSJIALISME en het neo-marxisme verwijst naar de meest DEPLORABELE condities van de mens … het KAPITAISME echter naar de meest RIANTE …

  De Nederlandse monarchie kiest overigens VOOR het sjosjialisme, omdat daardoor het echte verschil tussen hun en de proleten het groots is en blijft, terwijl zij de geteisem politici letterlijk kunnen omkopen en de rest lintjes (van een paar centen) toebedeelt krijgen …

  En DAT nu, is NIET je door haarpinbochten te wringen … maar zoals de kraaien recht toe recht aan te vliegen … Of niet soms?

 5. Wat ik me altijd afvraag bij dit soort berichten is wat er uiteindelijk met al dat geld bereikt is. Het lijkt wel een wedstrijd "wie geeft het meest?" maar veel belangrijker is de vraag "hoe nuttig was het?", en daar lees of hoor je eigenlijk nooit wat over…

 6. [4] "het KAPITAISME echter naar de meest RIANTE …"

  Het "Kapitalisme" is een manier waarop mensen economisch met elkaar samenleven.
  Zie de Woordenlijst van de Vrijspreker.
  Dat is dus geheel los van het vermogen dat een mens heeft verzameld.

  Vind jezelf dat jij (net als ik) in die zin een kapitalist bent?

 7. [6] Ik gebruik "kapitalisme" in de breedste betekenis van het wword. Maar dat aan slechts 1 criterium moet (kunnen) voldoen. En dat is de mogelijkheid en capaciteit leverage, want zonder het als hefboom te kunnen gebruiken is het statisch en vrijwel waardeloos … net als dood goud, zeg maar.

  Kapitaal is geaccumuleerde kennis, dat men steeds efficienter weet toe te passen. Kapitaal is besloten in activa dat kee-op-keer rendabel is en als zodanig moet kunnen worden toegepast en dat meerder malen gereinvesteerd kan worden. Kapitaal is de vrijheid van handelen en te staan en gaan, zowel als om het zo te doen en zich zodanig te gedragen, als men het zelf nuttig acht en wat het ook moet zijn … Kapitaal is de MACHT en het vermogen om je eigen leven naar eigen dunken in te richten en het te beleven … In die zin ben ik een kapitalist … puur sang. Ook al wordt tie in de sjosjialistisch ge-egaliseerde proleten kippenren … een egoistische en egocentrische boze wolf genoemd.

  Met andere woorden, ik ben van NIEMANDS definitie van "kapitalime" afhankelijk. Of wel soms?

 8. En nu ter zake: Kapitalisme is NIET een woord dat de zogenoemde "kapitalisten" zelf hebben uitgevonden, maar is in feite als zuiver STIGMATIZEREND SCHELDWOORD bedoelt … dat door sjosjialistische en marxistische deamagogen is … bedacht. Voor dat soort volk is kapitalisme en zijn kapitalisten OPGEKLOPTE en imaginaire vijanden …

  Zoiets als … JOOD en JOODS-ZIJN is in het Duitsland van Hitler, en onder anti-semieten in het algemeen. Zo is "kapitaal" en "kapitalist" het vuige SLIJM wat lieden uitspugen die TEGEN elke vorm van individualiteit zijn. And be that as it may … ik gebruik het op mijn manier … (zie boven)

  En ik trek mij nergens van aan, zelfs als dat iemand mij op dit forum een PROLEET (en wat die meer zij) noemt, omdat ik schijt heb aan zijn KUNSTMATIGE nep-omgangsvormen …

  Daarom weiger ik de standaard definitie van kapitalisme te gebruiken als FIXEREND beschrijvend van hoe mensen op economisch gebied met elkaar omgaan. Want wat ben ik dan als ik (door opportune omstandigheden) heb kunnen zorgen voor honderden hoog betaalde werkplaatsen … Een sjosjialist misschien? Natuurlijk niet, waar het eerder het resultaat en gevolg is van de macht en capaciteit is om een aantal factoren leverage-en, die er, danzij wat ik in zeer brede zin kapitalisme noem, aanwezig waren.

 9. [8] [8] Ja, we komen wel verder.
  Ik begrijp ook een beetje wat je bedoelt.
  Maar het is toch nodig om elkaar te begrijpen, dat je beiden zo precies mogelijk moet weten waar je het over hebt.

  Als jij mij vraagt om bvb een "glas" te geven, moet ik weten wat je bedoelt en niet je een "krant" geven.

  Hetzelfde geldt voor begrippen als "kapitalisme".

  Jij hebt het veel meer over "kapitaal" in de zin van "geld/bezit/vermogen e.d". En dat is wat anders.

  Kapitalisme is een economisch "systeem", tegengesteld aan het socialisme/communisme.

  Lees eens de omschrijving in de Woordenlijst van de Vrijspreker.
  Klik aan in bovenste balk.

  Zeg ik het duidelijk? Kunnen we het daarover eens zijn?

 10. Volgens van Dale betekent het woord "proleet": persoon van grove levensopvatting of van onbeschaafd gedrag.

  Het latijnse "proles" betekent: "nageslacht".

  Het woord is afgeleid van (arbeiders-)proletariaat.
  "Proletariaat" heeft de connotatie van een anonieme collectiviteit onpersoonlijke wezens, "proleet" van een lomperik, die slechts in staat is een anonieme massa nageslacht voort te brengen zonder verantwoording voor zijn daden te nemen.

 11. DE GROTE fout van de niet-Marxisten is dat men door degenen die hun (onverdiend) tot vijanden hebben benoemd een etiket op het voorhoofd hebben laten plakken. Met name door MARX … en dat notabene terwijl er zonder hun geen een sjosjialist of communist was geweest.

  Zo heeft men de beruchte bankrover Willie Sutton eens gevraagd waarom hij het deed, woorop hij antwoorde dat DAAAAR het geld was te vinden. Zonder de lieden of wat zij "kapitailme en kapitalisten" noemen had Marx naar ander bezigheden moeten omkijken. In feite was Marx niks meer dan een zeer KWAADAARDIGE ralph Nader.

  Maar dat etiket nu bevat door de sjosjialisten gesteld arbitraire GRENZEN en beperkingen, waar ik echt niks voor voel. Daarom geefi ik de neo-marxisten en sjosjialisten een sigaar uit eigen doos.

 12. [9] Kapitalisme (zn) volgens de LIbertariers ….

  HC:"" …Kapitalisme als zodanig is een politiek-economisch systeem gebaseerd op de morele gedachtegang dat ieder mens recht heeft op zijn eigen leven en op de voortbrengselen van zijn arbeid….""
  ==========
  ACP– Daar voeg ik aan toe … ieder mens heeft het RECHT om het (zodanig) geacummuleerde vermogen ( kenis, ervaring, geld, en ander activa, goodwill etc.) als "tools en leverage" te gebruiken, zowel ten eigen voordeel zowel als dat van anderen in het algemeen …

  HC: "" …Het meest fundamentele, ethische prerogatief van een dergelijk ideaal is dat het een mens niet toestaat om dwang uit te oefenen op een ander mens en dat het op die manier alle mensen vrijheid van handelen toestaat. Hoe men ethiek ook beschouwt, het is duidelijk dat daden alleen maar goed of slecht zijn voor zover ze in vrijheid worden verricht. Zodra iemand wordt gedwongen een daad te verrichten is die persoon, met betrekking tot die daad, noch goed, noch slecht; het bewijst dat de afdwingende persoon, groep van personen of regering, immoreel is, omdat hij de mogelijkheid tot keuze heeft uitgesloten en als zodanig heeft gehandeld tegen de ethiek in het algemeen. Een dergelijke daad is, van nature anti-ethisch. …""
  ==========
  ACP– Zuiver HOGWASH, Niets maar dan ook NIETS onder de zon is ooit zuiver zwart of wit. En wat is nu echte … "vrijheid", volgens welke maatstaf? Wat is … "vrije wil"? Wat is nu … "moreel" of "Immoreel". Wat wordt of is "bewezen", en WIE doet er wat aan? Wat is … "dwang" en wat is dan bijv … noodzaak, of gebrek aan opties?

 13. [12]

  ACP,
  Je laatste alinea leent zich voor allerlei interpretaties.
  Dan vindt je het dus geen probleem dat Nederlanders in zijn algemeenheid stemmen op en over elkaar qua inkomstenverdelingen en dwangmiddelen?
  Je hebt immers (nog steeds) het recht om te vertrekken en je geluk elders te zoeken.
  Succes ermee.

  Anders moet je of medestanders vinden en geweld gebruiken of medestanders vinden en meedoen, een keuze, mon cherie.
  En voor beiden is wat te zeggen.

 14. [13] die zegt:
  "" … Anders moet je of medestanders vinden en geweld gebruiken of medestanders vinden en meedoen, een keuze, mon cherie.
  En voor beiden is wat te zeggen. …""

  Over "vrije wil" gesproken … je ziet dat een mens maar heel errug weinig te "willen" heeft. Of niet soms

 15. ka·pi·ta·lis·me (het ~)
  1 het maatschappelijk stelsel en de verschijnselen van de productiewijze die gekenmerkt worden door het privébezit van de productiemiddelen, die, als kapitaal, een bron van inkomsten voor de bezitter kunnen zijn
  2 de overmacht van het geld in het economische leven

  ad 1: de definitie
  ad 2: het scheldwoord

  Voor definities kijk ik altijd in een woordenboek. Bovenstaande lijkt me duidelijk genoeg.
  Wat in de libertarische woordenlijst staat is een morele verhandeling die op deze definitie voortborduurt, het is dus geen definitie maar een interpretatie.

 16. [16] Volgens mij is de woordenboek-definitie van "kapitalisme" zuiver een marxistische … die ook net zo goed had kunnen stellen dat:

  "" Letterlijk ALLES dat niet door onmiddelijke (hoofd of handen) arbeid wordt verkregen het gevolg is van KAPITALISME …"" Ergo, Kapitalisme is: daa de daaa daaaa …

  Nu had en hebben de commies in feite niks tegen kapitalisme door de staat, maar zijn violent tegen alle vormen van partikulier bezit en initiatief. Enwel, zuiver uit nijd en onmacht. EEN SENTIMENT dus …

  En er is geen meer misserabel individu dan die Kareltje MARX (wiens tante getrouwd was met de vader van Anton PHILIPS van de gloeilampjes, die hij vaak bezocht en waar hij op leeg liep). En zie wat Marx van de wereld heeft kunnen maken.

  De Libertarisch interpretatie vertroebelt de zaak echter oneindig meer, doordat het sentiment geheel willekeurig wordt vermengd met NEP-MORALITEIT. Waardoor de vraag onstaat WAT the helll … nu GEINSTITUTIONEERDE "moraliteit" wel precies is … behalve een RELIGIE (waar men klakkeloos in gelooft of niet, omdat het NIET feitelijk is).

  Medunkt dat de definitie van "kapitalisme" in meest simpele vorm eerder zou moeten luiden: …

  KAPITALISME is alles wat … "NIET-COMMUNISTISCH" danwel "NIET-COLLECTIEF" … is. En waar de scheidlijn ligt tussen publiek en prive … initiatieven en bezit.

 17. [17] Het boek van Jan GIELKENS ( 2 ) is niet bedoeld om de lezer te bekeren tot het marxisme, want Marx toont er al zijn goede, maar ook zijn zwakke kanten. Het is eerder een geschiedenis van de familie Marx en aanverwanten , waarbij de briefwisseling tussen de permanent arme filosoof – schrijver – revolutionair en zijn rijke familieleden centraal staat. Zoals bekend , hield Marx zich levenslang bezig met studeren en schrijven , twee bezigheden die hem niets opbrachten. Gevolg : ofschoon zowel hij als zijn vrouwtje Jenny von Westphalen van huis uit rijk waren en schijnbaar voorbestemd om rijk te blijven , was armoede hun trouwste bondgenoot. Marx zocht dus sponsors : zijn vriend en medewerker Friedrich Engels was als zodanig al langer bekend , maar zijn fortuintje volstond niet en gelukkig was er de familie Philips ook nog. Lion Philips was getrouwd met een tante van Marx , m.n. een zus van zijn moeder. Hun zoon Frederik en kleinzoon Gerard werden in 1891 de stichters van de bekende gloeilampenfabriek ( p. 45 – 46 ) . Een andere zoon August fungeerde na de dood van vader Lion als sponsor ; hij kreeg één van de eerste exemplaren van "Das Kapital". Het Gelderse Zaltbommel , gelegen tussen Gorcum in het westen , Nijmegen in het oosten , in het land van Maas ( zuiden ) en Waal ( noorden ) , op de waterscheiding tussen Noord- en Zuid-Nederland , was lange tijd de strategische standplaats van de familie Philips. De stambomen van beide, oorspronkelijk joodse families ( Marx en Philips) maken indruk. Voor Marx begint die met Levy Marx ( Mordechai ), geboren ca. 1743 in Bohemen ( Tsjechië ) en overleden in Trier (1804). Hij had negen kinderen , onder wie Heinrich Marx ( Saarlouis, 1777 – Trier, 1838 ). Heinrich trouwde in 1814 in Nijmegen met Henriëtte Presburg , dochter van Isaac Heijmans Presburg . Presburg was toen een Oostenrijks – Hongaarse stad , nu het Slovaakse Bratislava. Wegens de vervolgingen daar , was deze joodse familie naar Nederland gekomen. Ook zij hadden een rijke kroost : Karl Marx ( Trier 1818 – Londen 1883 ) was de derde van negen. Hij en de iets oudere, adellijke Jenny von Westphalen ( 1814 – 1881) hadden zeven kinderen , maar slechts drie dochters bleven in leven : Jenny , Laura en Eleanor. Verder had Marx , die zo tegen uitbuiting van personeel was , nog een onwettige zoon bij zijn huishoudster Helene Demuth. De zwangerschap kwam tot stand toen zijn vrouw naar Bommel was , alweer op bedeltocht. Het zoontje kreeg de naam Henry Frederick Demuth ( 1851 – 1929 ) . Friedrich Engels was zo galant het vaderschap op zich te nemen , want Marx ontweek zijn verantwoordelijkheid ( p. 33 ). De familie Philips was in de 18° eeuw uit Duitsland naar Veenendaal gekomen, maar woonde in de 19° eeuw vnl. in Zaltbommel , Luik en Brussel ; verder ook in Aken , Maastricht en andere plaatsen , waar ze handelaar of fabrikant waren. Belangrijk voor Marx waren hier : koopman Lion ( Zaltbommel 1794 – 1866 ) , in 1820 getrouwd met Sophie Presburg ; twee van hun negen kinderen , nl. August ( 1823 – 1891 ) en Frederik ( 1830 – 1900). Vooral vader Lion en zoon August fungeerden als mecenas , hoewel ze niet gelukkig waren met de revolutionaire theorieën van hun cliënt. Tot daar de ingekorte genealogie. Wie meer details wenst , kan de kroostrijke stambomen bewonderen ( p. 189 – 199 ) . Eén aanmerking hierbij : alle plaatsen hebben netjes een Nederlandse naam , maar voor "Ixelles" ( 194 ) en "Woluwe – Saint-Lambert" ( 195 ) kende de auteur de Nederlandse benamingen ( Elsene en St.-Lambrechts-Woluwe ) blijkbaar niet.

  (http://histoforum.digischoo…)

  Groetz,

  Cincinnatus.

 18. [18] WAT ik maar zeggen wil … is dat men voooor Marx, eenvoudig koopman was, of fabrikant danwel industrialist, groot agrarier, ondernemer of wat dan ook. Maar steeds en vooral …. RISICODRAGERS …. Pas daaaarna ontsond het marxistische begrip dat "kapitalisme" wordt genoemd, en werd men automatisch als … "kapitalist" gebrandmerkt.

  Maar het meest BELACHELIJKE is natuurlijk dat de libertariers (die zeggen doooordenkers van een optomaal hoog morele gehalte te zijn) op de … kunstvlieg … genaamd Marx afgaan om daaaar hun "crock of moral diatribe" aan op te hangen. Een interpretatie dat van allen kanten vol gaten zit …

  Edoch hier hoor je natuurlijk nooit iets van terug … Of wel soms? Want dan moet men met een hele NIEUWE filosofie aankomen … Sorry Hub, maar wij moeten wel een beetje dichter bij de grond blijven …

 19. [19] Ik snap niet wat het probleem is met het gebruik van het begrip kapitalisme.

  Wanneer iemand als Marx "communisme" definieert als "productiegoederen in gemeenschapsbezit", dan is het toch vanzelfsprekend om de complementaire situatie ook een definitie te geven? "Kapitalisme" als "productiegoederen in privébezit"?.

  Dat dit vóór Marx niet benoemd was doet niet terzake. Wij noemen ook "WO I" wat degenen die hem meemaakten "Great War" noemden. De term vloeit voort uit het bestaan van een "WO II", toen een onderscheid tussen twee grote oorlogen diende te worden.

  Hoe belachelijk, dom of immoreel Marx was, doet hiervoor nog minder terzake, immers als iemand "Endlösung" zegt, weten we ook allemaal wat er bedoeld wordt.

 20. [20] WAS het maar waar … En het is ook daarom dat ik … wat kapitalisme wordt genoemt zeer breed opvat. Met name niet slecht productiemiddelen maar ook al het kunnen, het vermogen, de capaciteiten, initiatieven en (vooral) het POTENTIEEL … waartoe de collectivisten NIET in staat zijn. Dat alles is vervat in "kapitalisme"

  Maar neen, de Libertariers hanteren dezefde enge (marxistisch begrip) van particulier bezit, waar zij echter meer belang hechten om allerei NEP-MORALITEITEN aan op te hangen.

  En DAT nu is juist het probleem van wat de collectivisten "Kapitailsme" noemen … en wat de Libertariaers, letterlijk in hun kielzog, daarvan beweren …

  Ook al omdat het begrip "Vrije Markt" in het lineaire verlengde ligt …

 21. [21] "…al het kunnen, het vermogen, de capaciteiten, initiatieven en (vooral) het POTENTIEEL … "

  We zijn het niet oneens over kapitalisme, maar misschien wel over productiemiddelen…want volgens mij ZIJN bovengenoemde zaken ook productiemiddelen.

  Zonder capaciteit, initiatief en arbeid is een grondstof waardeloos. Deze vier productiemiddelen samen zorgen voor waardevermeerdering.

 22. [22]
  Het is de mens, en de mens die iets al of niet wil alleen, die voor waardevermeerdering zorgt.
  Iemand kan, heel initiatiefrijk hard werken aan een ingenieus leisteenkubusje, dat zorgt dat de automobilist niet langer zichtbaar is voor de snelheidscamera’s, zeer waarschijnlijk zullen we hier geen waardevermeerdering zien optreden.
  Kapitalisme is geen bepaald systeem.
  Het is erg basic: kopen en verkopen, met de erkenning van eigen bezit en het verbod op stelen.
  Kapitaal is slechts het ruilmiddel daarbij, aanvaard omdat het geaccepteerd wordt.

 23. [22] Zoals gezegd is het woord "kapitalisme" zuiver een bedenksel van de vader van hetcommunisme om alles wat NIET-communistisch is in een hokje te stoppen en to VIJAND te verklaren … Laat men daar ook nog VIES intrappen …

  Het heeft absoluut NIETS, maar dan ook NIETS, met Kapitaal … Vermogen, Kunnen, Capaciteit, Potentieel … etc., etc., te naken .

  [23] Naagh … "waarde" (al dan niet toegevogd)is uitsluitend en alleen wat een ander ervoor voor over heeft en er voor wil geven… E.e.a. op basis van vraag en aanbod … Het heeft niks met kapitaal of kapitalisme te maken. Echter, kapitaal in de volksmond betekend eenvoudig … GELD.

  Waarschijnlijk heeft Beek het over kapitaal in die betekenis …

 24. [24] ACP : "waarde" (al dan niet toegevogd)is uitsluitend en alleen wat een ander ervoor voor over heeft en er voor wil geven…
  IK : Is ACP een "Oostenrijker" ? 🙂

  Groetz,

  Cincinnatus

 25. Volgens Floris6 was ACP zelfs een Indonesisch (afkomstige)Jood!!

  Wat echter dieper graaft: ‘het zogenaamde’ Kwaliteitsforum; http://www.peterbreedveld.com/

  ..wat in de ‘dagelijkse praktijk’ zeeeeeer veul kritiek uit over het forum (MET NAME: OVER DE REACTIES) van Anja-Meulenbelt..!!

  ..heeft inmiddels: JAWEL!!! Ondergetekende Volledig geband van zijn forum! Ik kan daar dus niet meer posten!!

  Geef mij dus bij deze de moderne definitie van Hypocriet???

  Antwoord: de moderne definititie van Hypocriet: Peter Breedveld!!!

  IK POST DEZE POST BEWUST HIERO NEER..!! OMDAT OMDAT IK WEET DAT DEZE SITE ZEER GOED GELEZEN WORDT!!

  Hulde aan Hub!! Chapeau!! Veer in je Reet!! Enzo! Ondanks dat je m.i. met dat extreem dooie Paard van dat Libertarisme blijft slepen!! En ondanks JOU leeftijd!! Na je 40e moet iemand toch wel wijzer zijn (geworden) Lijkt me??

  Toch??

  Er heerst HIER in ieder geval FOS!!

  ..net als op mijn (RESERVE) forum!!

 26. [26] Njaaaagh … op de (reserve) DDR van Wiebchen heerst het FOS van het asiel in zijn oorspronkelijke betekenis (met name van het soort van voor dat men hier op invitatie van Pronk en TulbanKok massaal aanspoelden … "send us the trash of your society …").

  Alle gekken mogen op de (reserve) DDR zeggen waar zij zin in hebben … totdat de oppergek zijn bek open doet onder de invloed van de Dimple begint te koeterwalen … en het gezegde teniet doet.

  Hier heerst pas ware FOS … omdat je toch je zegje kan doen ook al was je eerder geband … echt waar. Dit forum is als de Christian Science Monitor … een uitstekend blad ook als je niet in gebedsgenezing gelooft. En de hoernalisten die hier nu geregeld langs komen weten echt waar zij aan toe zijn.

  Bovendien, Hub Jongen moet vooral zijn libertarische overtuiging uitdragen (dat ik dan op punten eerlijk bekritiseer). Probeer dat maar es op de bezopen (reserve) DDR …

 27. [27]

  Beste ACP,

  Waarom probeer je geen staatsgreep?
  Lijkt mij wel leuk om te zien.

  ‘I began revolution with 82 men. If I had to do it again, I do it with 10 or 15 and absolute faith. It does not matter how small you are if you have faith and plan of action.’
  Fidel Castro

 28. [26]
  PS-je. Nog even over Frontaal Naakt … een beste bedoening. Ook al omdat het voor iedereen wat wil zijn, en VOORAL omdat mensen die het bezoeken … en daar tijd verdoen … zich NIET tegelijkertijd door de kranten en andere linxe media laten verneuken. Want BLOGS zullen uiteindelijk de reguliere (linxe) media letterlijk smoren …

  Het MOOISTE van de Vrijspreker is echter dat het ongediluteerd en recht-toe-recht-aan … ANTI ESTABLISSEMENT is. Herhaal … het TEGEN geteisem overheden is (die het domme voetvolk opzettelijk nog dommer maken) en dat niet onder stoelen of banken steekt.

  En DAAR ben ik mee eens, bovendien ik vind menige GOEDE punten van het libertarisme in mijn dagelijkse levenloop terug … inmiddels al decennia … toevallig misschien, maar tevens zonder enig gezuig over hemelshoge moraliteiten. Wat mij uitstekend bevalt.

  Der Wiebschen echter, zei bijvoorbeeld ooit dat tie zij eigen weg wil zoeken, maar wat blijkt … hij weet zich nog steeds niet van de blokken om zijn benen te ontdoen en troost zich met een lease-SUV

 29. [28] Ben je helemaal bekoekoekt? Kan je lang op wachten … want Ik VERMIJD overheden als de pest … Of ga slechts op voet van gelijkheid met hun om, wat mij gelukkig steeds aardig lukt.

  Het is echt niet zo moeilijk om de macht te grijpen, maar WAAROM zou ik als coupeleider mij al dat ellendige en ondankbare klootjesvolk om de hals halen …? Ik ben liever op mijn manier individueel soevereign … en mijn eigen baas blijven … of niet soms?

Comments are closed.