Dit jaar heeft De Vrijspreker een steunactie
gehouden voor Leo Verhoef, de accountant
die een grootscheepse boekhoudfraude van
de overheid aan het licht bracht.
Wij hebben zijn zaak uitvoerig op de Vrijspreker
besproken en zullen ook in de toekomst
aandacht blijven besteden aan nieuwe
ontwikkelingen rondom zijn niet aflatende strijd
tegen de frauderende gemeentelijke en
provinciale overheden.

Wat ons gedurende de actie opviel, was het imposante stilzwijgen van de media. Persberichten, ingezonden brieven en verzoeken om overname van ons artikel werden netjes doodgezwegen. Onder het motto: ‘als we het er niet over hebben, bestaat het ook niet’ gaat men in Nederland vrolijk verder met het volgende niemendalletje. Een fraudezaak die de Amerikaanse Enron-case verreweg in de schaduw zet, is blijkbaar niet interessant.
Wat nog schokkender is, is het totale amateurisme qua berichtgeving op lokaal niveau. Een willekeurige gemeente presenteert haar jaarcijfers en dat wordt klakkeloos overgenomen door de lokale pers. Geen journalist die ook maar de geringste spoor van twijfel heeft over de gepresenteerde cijfers. Voor 2007 spreek ik dan ook de volgende wens uit: mocht u betrokken zijn bij het publiceren van plaatselijk nieuws of iemand kennen die dit doet, surf dan eens
naar de website van Leo Verhoef: www.leoverhoef.nl en check of uw gemeente erbij staat.
Mocht dit niet het geval zijn, overweeg dan eens de jaarcijfers van uw gemeente te laten doorlichten door Leo Verhoef. De oplagecijfers van uw krant of het aantal bezoekers van uw site zullen er wel bij varen !

Tenslotte voor wat betreft de opbrengst van onze steunactie: deze is sinds de vorige oproep verdubbeld ! Dank aan een ieder die meegeholpen heeft. De inzamelingsactie is gestopt maar de strijd gaat door.

13 REACTIES

 1. Waarom hebben we in Nederland eigenlijk nog peperdure

  -economische opleidingen,
  -diploma’s registeraccountant,
  -HEAO-onderwijs,
  -universiteiten,
  -management opleidingen,
  -bestuursrechtsgeleerden,
  -bestuursrechters,
  -opsporingsdiensten,
  -mediacontrole,
  -beroepsverenigingen,
  -tuchtrechtspraak,
  -burgemeesters,
  -provinciale besturen,
  -rijksaccountantsdienst,
  -Rekenkamer,
  -minister van BZK,
  -minister van Financien,
  -regering en
  -parlement
  nodig ?

 2. Je kunt er maar één ding aan doen. Een filmpje maken over de strijd van Leo Verhoef, in begrijpelijke taal natuurlijk, en dat op internet zetten. Zoals Samuel dat laatst deed.

 3. [1]
  Die mensen worden erdoor betaald, beste Spynose 😉

  Iets met een ’tangled web’?

 4. Waarom geen actie om de financiële berichtgeving van overheden niet moeilijker te maken dan de gekozen vertegenwoordigers kunnen behappen? Want dat is natuurlijk wat er aan de hand is. Maak het zo moeilijk dat er niet gecontroleerd kan worden.
  Dat betekent dat wetgevers het onmogelijk maken dat de door de burger gekozenen de overheid kunnen controleren.
  En dat lijkt mij niet wettig! Misschien heeft iemand hier connecties met een rechtsfilosoof en/of een goede journalist?

 5. [3] Bep,
  Welk tangled web ?
  [4] peterk,
  Wel met diverse rechtsgeleerden, maar ff wachten s.v.p., want die zijn nog niet helemaal wakker. 🙂

  Nu de pers nog.

 6. ‘Wat ons gedurende de actie opviel, was het imposante stilzwijgen van de media. Persberichten, ingezonden brieven en verzoeken om overname van ons artikel werden netjes doodgezwegen.’

  Wat mij opviel in een bericht in de plaatselijke krant gisteren, was dat "er momenteel een substantiele verschuiving plaatsvind van websurfgedrag. Alternatieve en persoonlijke websites genereren steeds meer bezoekers ten koste van de ‘officiele websites’ die bezoekersaantallen zien dalen…"

 7. [8] peterk,
  Ik heb de kwestie omtrent gemeentefinancien voorgelegd aan rechtskundige(n) en wacht zijn/hun reactie af.

 8. [10] Rechtsfilosoof! Het gaat er mij om dat de burger te horen krijgt hoe het werkelijk zit met vrijheid en vertegenwoordiging. Het gaat er mij om dat duidelijk wordt gemaakt waarom een echte vertegenwoordiging blijkbaar ondergesneeuwd dient te worden door de overheid.

 9. [11] peterk,
  Daar moet toch wel achter te komen zijn, denk ik. Rechtsfilosofie gaat m.n. over de vraag aan welke maatstaven van rechtvaardigheid het geldend recht voldoet of zou moeten voldoen.

  Ikzelf heb het gevoel, dat er op zichzelf voldoende wettelijke basis bestaat voor juridische acties jegens de diverse overheden, zoniet in bestuursrechtelijke, dan toch wel in strafrechtelijke zin. De vraag is m.i., wie er actie gaat ondernemen.

  Maar laat ik het advies van mijn raadslieden afwachten.

 10. [12] Filosofie. Het gaat volgens mij om de gedachten die een rol hebben gespeeld bij de vorming van het systeem: er worden vertegenwoordigers gekozen: welke rol hebben zij en wat zijn hun verantwoordelijkheden?
  Zij zijn verantwoordelijk voor hun daden als vertegenwoordeigers van het volk. Zij moeten dus zelf beslissen. Zij mogen zich niet kunnen verbergen achter anderen. Wat zij doen moet zichtbaar zijn voor het volk.
  Door het nodeloos moeilijk en ingewikkeld te maken heb je dus het zelf beslissen van de vertegenwoordigers en het zichtbaar zijn van hun daden en de gevolgen van hun daden voor het volk er uit gehaald. De rechtsfilosoof moet maar eens nagaan in hoeverre er dus nog sprake is van vertegenwoordiging zoals het bedoeld is geweest bij het construeren van het systeem.

  Nog een vraag Spynose: is het niet van groot belang dat het eens duidelijk wordt wat de bedoeling van het systeem is geweest op grond van de manier waarop het in elkaar zit? Is het daarna niet veel beter mogelijk om de uitwassen en verkeerde onderdelen van het systeem voor de burger veel makkelijker duidelijk te maken?

  Het bovenstaande laat uiteraard onverlet dat wij sowieso vinden dat de overheid gewoon terug in zijn hok moet.

Comments are closed.