Volgens onder andere Freek de Jonge,
Al Gore, GreenPeace en tal van andere
klimaatprofeten die brood eten.
Prins Willem Alexander heeft in allerijl
de Taskforce Overstromingen laten
instellen, de randstad moet geevacueerd,
de milieubelasting moet omhoog en de
auto’s moeten weg en …..en de wetenschap
heeft de bevestiging dat de Noordpool en
de Zuidpool samen een soort thermische
balans vormen waardoor de ene afkoelt als
de ander warmer wordt.

In de laatste dertig jaar wordt de Noordpool langzaam warmer en smelt terwijl gelijktijdig de Zuidpool afkoelt en de ijsmassa daar fors toeneemt. Gek toch dat we daar niets van horen. De milieubewegingen en politici hebben voor ons slechts één boodschap: het gaat slecht en dat is onze schuld.
Gedurende de periode 1992 – 2003 hebben Britse onderzoekers het ijs op Antarctica onderzocht. Het blijkt dat de hoeveelheid ijs jaarlijks met ongeveer 5 millimeter groeit. Er is een cyclisch heen en weer pendelend energetisch proces tussen de polen dat al miljoenen jaren aan de gang is. Nadat de afgelopen zesduizend jaar het ijs op de Zuidpool langzaam smelt maar gelijktijdig weer aangroeit op de Noordpool en Groenland, is nu weer het omgekeerde proces in gang gezet.

Er komen dus klimaatwijzigingen, die zijn er altijd al geweest en blijven ook nadat de mens uitgestorven is, waarbij het noordelijk halfrond zal opwarmen en vochtiger worden terwijl het zuidelijk halfrond zal afkoelen en droger worden. Dit omdat steeds meer waterdamp uit de atmosfeer als sneeuw en ijs zal neerslaan op de kouder wordende Zuidpool.
In Nederland betekent dit warmere zomers en zachte winters met meer regen en/of sneeuw. Er komt een grotere hoeveelheid water uit het Europese achterland als gevolg van toenemende regenval en smeltende gletschers. Maar de gevreesde zeespiegelstijging blijft uit, die kan zelfs licht dalen omdat de ijsmassa op de Zuidpool, die 90% van het landijs op aarde bevat, gemakkelijk alles kan opnemen wat er smelt op het noordelijk halfrond.

De bewoners van de Randstad kunnen dus rustig in hun huizen blijven wonen, Al Gore kan zijn diaprojector inpakken en we kunnen de miljarden die we aan zeeweringversterkingen wilden besteden, in onze zak houden. Al zal de politiek ons ongetwijfeld verrassen met een nieuw ‘probleem’…

Wist u trouwens dat de menselijke bijdrage aan de zogenaamde broeikasgassen slechts 0,2 % is? Meer hierover en over de global warming gekte op:
http://www.geocraft.com/WVFossils/ice_ages.html

59 REACTIES

 1. Tja… Doemscenario’s maken het nu eenmaal gemakkelijker om de massa in de hand te houden. Angst is een slechte raadgever. De hele milieumaffia is natuurlijk ook gewoon een commerciële industrie-tak geworden, met dikbetaalde managers en vette subsidies (we blijven wel links natuurlijk).

  Als ze toe zouden moeten geven dat ze maar wat aan het hoaxen zijn droogt die inkomstenbron op (hoewel de linkse Sinterklazen nog wel even hardnekkig in hun uitdeel-gedrag zullen volharden).

 2. Voortreffelijk artikel! Blijft een merkwaardig mechanisme. Je hebt toegang tot de media. Bedenkt een probleem. Laat je politieke vrinden dat probleem bevestigen en je kostje is gekocht. Hoppa!

 3. Klimaatveranderingen zijn van alle tijden, en dat zal ook zo blijven. Vroeger trok men gewoon weg naar andere gebieden als het te gek werd. Tgenwoordig is de aarde zo dichtbevolkt dat dat niet meer zomaar kan. En dus moet het klimaat tot staan worden gebracht. En daar komen dan weer de triljarden verslindende (als ze uitgevoerd zouden worden) plannen als Kyoto uit voort die netto nul komma nul procent effect hebben (misschien dat ergens in de tiende decimaal iets gevonden zou kunnen worden, maar hoe zit het dan met de meetfout?). Die 0,2% zit ook al aardig in het tolerantiegebied, qua meetfout, dus misschien is het wel helemaal niet meetbaar.

 4. Ik wordt hier allemaal zo simpel van. Valt me nog veel mee dat er na de ontdekking van de ‘zwarte gaten’ in het heelal nog geen (ex)politicus op het idee is gekomen witlicht bundels de ruimte in te schieten om ze te dichten! Wat een jokers.

 5. Beleidsgrondslag van de EU:

  "Klimaatverandering is een feit. In wetenschappelijke kringen is men het er vrijwel over eens dat de oorzaak hiervan moet worden gezocht in de uitstoot van broeikasgassen ten gevolge van menselijke activiteiten. Deze emissies en de voortdurende toename daarvan veroorzaken een temperatuurstijging, die naar het zich laat aanzien de komende decennia nog zal oplopen. Als gevolg hiervan zal de temperatuur volgens de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering tegen het jaar 2100 wereldwijd met 1,4 à 5,8°C zijn toegenomen ten opzichte van de temperatuur in 1990."

  http://europa.eu/scadplus/l

  Waaruit glashelder blijkt, dat de waanzin aan de EU-top zit.

 6. [4] Sander

  LOL!

  Kosmisch gesproken is het uiteraard allemaal lood om oud ijzer. De ‘kans’ dat we ooit met de hele planeet een zwart gat ingezogen worden is door sommige wetenschappers al op ‘100%’ geschat, alleen het tijdstip is nog onzeker. In de Doomesday-reportage op de ‘betere zender’ Canvas werd zelfs opgemerkt dat in de kosmische tijdrekening het al 5 over twaalf zou moeten zijn (of ging dat over een vernietigende collisie met een gigantische kommeet). De hoogste tijd dus om een ‘bijzondere heffing’ in te voeren voor voor de financiering van de nucleaire verdeding tegen aanstormende kometen en de bouw van een ruimteschip dat plaats biedt aan een paar miljard bewoners en dat krachtig genoeg is om de zuigkracht van het zwarte gat te weerstaan.

  Eerlijk gezegd, mij zal het allemaal worst wezen.

 7. Nog even over de noordpool: Als je een glas met water hebt, en je laat er een ijsklontje vrij in drijven, dan zal je zien dat nadat het ijsklontje is gesmolten het waterniveau precies hetzelfde blijft! Namelijk, de massa ("gewicht") van het ijs is precies gelijk aan de hoeveelheid water die verplaatst wordt. En laat ijs nou uit water bestaan! Aftewel; het smelten van de Noordpool (aangenomen dat die grotendeels in water drijft) heeft geen enkele invloed op het waterniveau! Als de Zuidpool dan ook nog aangroeit, zal het waterniveau alleen maar dalen! Maar ook dat zal ongetwijfeld een doom-scenario zijn…..

 8. Voordeel van linkse mensen is dat ze doemscenario’s hebben. Voor libertariërs zijn ze meestens al uitgekomen..

 9. [6]

  Arjen:
  "……de bouw van een ruimteschip dat plaats biedt aan een paar miljard bewoners en dat krachtig genoeg is om de zuigkracht van het zwarte gat te weerstaan"
  Ik: …Én wat uiteraard voortgestuwd wordt door een ‘groen’ aandrijfsysteem! we willen toch immers het heelal niet vervuilen?

 10. "De hoogste tijd dus om een ‘bijzondere heffing’ in te voeren voor voor de financiering van de nucleaire verdeding tegen aanstormende kometen en de bouw van een ruimteschip dat plaats biedt aan een paar miljard bewoners en dat krachtig genoeg is om de zuigkracht van het zwarte gat te weerstaan."
  🙂

  Dit doet mij denken aan een zeer komische SF-short story. We zijn aan boord van een ruimteschip dat de stervende aarde heeft verlaten, op weg naar een nieuw thuis. De bemanning komt er langzaam achter dat het wel een beetje vreemd is waarom ze geen contact kunnen krijgen met de andere schepen (er zouden 40 schepen zijn gelanceerd): de bemanning bestaat uit politici, ambtenaren, beleidsvormers, consultants en andere parasieten…

 11. [6] Het leuke van deze horror stories is dat ze dikwijls uit Amerikaanse hoek komen, waar ze zoveel houden van dik overdreven sensatiedocumentaires.

  Daar echter veroorzaakt dat NIET zoals hier in Europa de pavlovreflex van om overheidsmaatregelen te beginnen roepen.

  Die Amerikaanse programmamakers zouden dat moeten weten en docudrama’s over gigantische dictatoriale overheden moeten maken in de plaats, zodat de Europeanen vanuit hun reflex om overheidsmaatregelen tegen gigantische dictatoriale overheden gaan roepen.

 12. Weet je waar mensen als Gore absoluut niet tegen kunnen? Dat je hen fascist noemt, en dat ze beseffen dat ze inderdaad om fascistische maatregelen roepen als je hen de correcte betekenis van dat woord uitlegt.

 13. [12] Bud.
  Dat doen ze ook. Kijk maar naar America: Freedom to Fascism. Dat is regelrechte horor.

 14. [11]
  Golgafrincham, home of the Great Circling Poets of Arium, decided it was time to rid itself of an entire useless third of its population, and so concocted a story that their planet would shortly be destroyed in some great catastrophe. The useless third of the population (consisting of hairdressers, tired TV producers, insurance salesmen, personnel officers, security guards, management consultants, telephone sanitizers and the like) were packed into the B-Ark, one of three giant Ark spaceships, and told that everyone else would follow shortly in the other two. The other two thirds of the population, of course, did not follow and "led full, rich and happy lives until they were all suddenly wiped out by a virulent disease contracted from unsanitary telephones".

  The B-Ark was programmed to crash-land on a suitably remote planet on one of the outer spiral arms of the galaxy, which happened to be Earth, and the Golgafrinchan rejects gradually mingled with and usurped the native cavemen*, becoming the ancestors of humanity and thereby altering the course of the great experiment to find the question for the Answer to Life, the Universe, and Everything. A lot of them didn’t make it through the winter three years prior to Arthur Dent’s reunion with Ford Prefect, and the few who remained in the spring said they needed a holiday and set out on a raft. History says they must have survived.

  bron:
  http://en.wikipedia.org/wik…‘s_Guide_to_the_Galaxy

 15. Zojuist gelezen: "Burgemeester Opstelten van Rotterdam noemt de toetreding van zijn stad tot het Clinton Climate Initiative ‘eervol en nuttig’. Doelstelling: Rotterdam moet in 2015 helemaal geen CO2 meer produceren…

  Moeten alle Rotterdammers dan hun adem gaan inhouden? Uitademen mag dan in ieder geval niet meer, want dan produceer je CO2. Als dit doel niet haalbaar is de troostprijs dat er alleen nog maar met schone energie gewerkt mag worden.

  Wie gaat dat allemaal betalen? De postcode loterij geeft alvast 1 miljoen euro, hup, zo het putje in. Zelfs de Stichting Natuur & Milieu vindt dat Nederland al genoeg doet ‘om de klimaatverandering tegen te gaan’, mede natuurlijk na het zien van de propagandafilm van Al Gore.

  Dus zelfs deze misleide zielen vinden dit eigenlijk al te ver gaan. Zou er toch nog een sprankje realiteitszin bij de milieumaffia bestaan? Of ziet men dat het publiek langzaam doodmoe wordt van al die dure doemscenario’s uit de milieuhoek, en proberen ze nog een restje draagvlak te redden?

 16. [7] Frank, wat zeg je nou? Als de Noordpool smelt stijgt het waterniveau niet, maar als de Zuidpool bevriest daalt het wel? Lees het zelf nog eens.

  Overigens zal smeltend landijs het waterniveau wel doen stijgen. In hoeverre dat door bevriezing aan de Zuidpool dan weer gecompenseerd wordt durf ik niet te zeggen. Onstaat daar ook landijs (door kruiend ijs bv.)?

 17. [17]
  Frank heeft gelijk.
  De soortelijke massa van water wordt minder boven en onder de 4 graden celcius.

  Jij lult dom uit je nek.

 18. @Seneca
  -Bestaan er ook referenties over die ‘communicerende’ polen?
  -Ref’s over toenemende neerslag op de Zuidpool
  – Waarom zou groei van de ijskap op de Zuidpool, als dat al het geval is, groter of gelijk zijn aan de hoeveelheid smeltend landijs? Zoveel kan bovendien de waterdampspanning toch niet zijn opgelopen als de wereldtemperatuur maar 0.5 graad is gestegen? Waterdamp heeft namelijk een sterk broeikaseffect.

 19. Beweert de schrijver van bovenstaand stukje nu echt dat de zuidpool groeit doordat het daar kouder wordt? De ijsmassa op antarctica groeit niet aan de onderkant, hij ligt immers grotendeels op land, maar van boven, door sneeuwval dus.

  En dat heeft niets met temperatuur te maken, zolang het maar onder het vriespunt blijft. Integendeel, een verhoogde neerslag past in de modellen voor het broeikaseffect.

  Zie ook dit citaat uit de abstract van het betreffende onderzoeksartikel:

  "Comparisons with contemporaneous meteorological model snowfall estimates suggest that the gain in mass was associated with increased precipitation. "

 20. Nog mooier is eigenlijk die "thermische balans" tussen de polen die de schrijver aanhaalt. Dat klinkt wel heel metafysisch. Dat klopt ook, want het is volledig uit de duim gezogen. Klimaatsceptici maken zichzelf helaas te vaak belachelijk. De gevreesde zeespiegelstijging blijft uit, vanwege aangroei op de zuidpool? Ook volledig eigen speculatie. Ik zal nog wat citeren uit het betreffende Science artikel:

  "The current thickening in East Antarctica is not sufficient to completely stop sea level rise. It might, in the short term, counteract one of the other contributions, such as the melting of the Greenland ice sheet. But the remaining contributors — melting of nonpolar glaciers, thermal expansion of the oceans, and groundwater changes — will be sufficient to produce sea level rise over the coming decades and centuries, regardless of any thickening that might occur in East Antarctica."

  Misschien is het een goed idee om eerst het onderzoek te lezen, of wat kennis op te doen bij het KNMI ofzo. O nee, ik vergat dat zij ook onderdeel zijn van de bureaucratische samenzwering…

 21. [21] ik kom al 50 regelmatig op het strand van Egmond zee en de zeespiegel is zo te zien nog geen millimeter gestegen. Hoe kan het dan dat de modellen meters stijging voorspellen dat in de werkelijkheid niet te merken is ?

 22. [22] Wereldwijd is de zeespiegel in de 20ste eeuw ongeveer 15 cm gestegen.
  De laatste 10 jaar neemt de stijgingsnelheid toe en bedraagt nu ongeveer 3 millimeter per jaar.

  Egmondse data kon ik zo snel niet vinden, maar stel nu dat de zeespiegel bij Egmond ook een centimetertje of 10 is gestegen in jouw waarnemingsperiode. Hoe denk jij zo’n kleine afstand vast te stellen?

 23. [21] Da’s nou helaas maar al te libertarisch, overheden zijn het Vleesgeworden Kwaad. ALLES wat zij doen is malicieus. Bedient de overheid zich van wetenschap? Dan zal de wetenschap eraan geloven.
  Ik ben een bundeltje aan het aanleggen van anti-wetenschappelijke lariekoek op deze site. Ik ben al bij hoofdstuk 10. De bundel gaat LiberLaria heten en je vindt er natuurlijk het broeikaseffect in terug, maar ook 9/11, AIDS, evolutie…

 24. [23] kortom, de stijging over de afgelopen50 jaar is zo klein dat deze haast waarneembaar is.

 25. [24]
  Huub,

  Wanneer is deze bundel te vinden in de boekhandel?
  Heb weer ruimte in mijn boekenkast nadat ik allerlei "Rand debiel" geneuzel aan de voddenboer heb mee gegeven. 😆

 26. [24] Serieus? Dat vind ik een goed idee! Gezond wantrouwen van de overheid slaat hier vaak om in een gretig aanvaarden van complottheorieën. Daar is op zich niets mis mee, maar het zou jammer zijn als dat de overhand krijgt. Een wetenschappelijk tegengeluid zou denk ik een goede aanvulling zijn op deze site.

  Kyoto-sceptici maken vaak de fout om de klimaatverandering zelf te ontkennen. Daarmee zetten ze zichzelf in hun hemd en maken ze eigenlijk dezelfde fout als Kyoto-aanhangers: ontkenning dat klimaat (per definitie het gemiddelde weer over enkele decennia) natuurlijke fluctuaties kent.

  Het is zonde om hier energie aan te verspillen. Men zou zich moeten focussen op de zogenaamde oorzaken van klimaatverandering en de geldverslindende politieke "oplossingen". Want zolang in de correlatie tussen CO2-concentratie en opwarming de causaliteit niet is aangetoond, lijkt het mij voorbarig om de economie extra te belasten.

  Overigens, dat er in de wetenschap gelogen en bedrogen wordt om subsidies veilig te stellen, weet ik uit eerste hand. Dit schijnt inherent te zijn aan ambtenarij.

 27. [28] ‘Want zolang in de correlatie tussen CO2-concentratie en opwarming de causaliteit niet is aangetoond, lijkt het mij voorbarig om de economie extra te belasten.’
  Ja, dat ook. Bovendien moet niemand de illusie koesteren dat China en India lekker groen zullen wezen en zuinigjes aan zullen doen met olie.
  Die olie verstoken we in no-time, CO2 probleem opgelost 🙂
  Men zou zich moeten focussen op nieuwe technologie; olie is over.

  Dat van die subsidies: da’s natuurlijk pijnlijk waar. Erger nog, het bedrog beperkt zich niet tot de ambtenarij. Wetenschappertjes in het bedrijfsleven weten ook wel raad met het ‘gratis’ geld. Dat weet ik nou weer uit de eerste hand 🙂

 28. [29] Even over de inhoud: De causaliteit tussen CO2 concentratie en opwarming is al lang aangetoond. De vertroebeling van het beeld zit in het feit dat de natuur (en zeker het klimatologisch systeem) zeer machtige terugkoppelingsmechanismen kent. Hierdoor worden de effecten van een veranderende variabele GEDEELTELIJK gecompenseerd door andere effecten. Het smelten resp. aangroeien van de poolkappen is zo`n terugkoppelingsmechanisme. Hoewel ik de volgende stelling niet wetenschappelijk kan onderbouwen waag ik te veronderstellen dat de genoemde effecten thermodynamisch niet met elkaar in evenwicht zijn. De vrijkomende energie door het smelten van de noordpool wordt niet volledig opgenomen in de aangroeiende zuidpool. Vervolgens is het in het systeemdenken (chaostheorie) onmogelijk om te voorspellen waar de netto resultante dan blijft. Maar fenomenen als de "midoceanische golfstroom" of "El ninjo" zijn niet ondenkbaar. Het niet kunnen voorspellen van het effect, is in mijn ogen geen legitimatie om het probleem te ontkennen.

Comments are closed.