Het EU-lidmaatschap van Turkije is nog steeds een heikele zaak. Veel burgers zijn daar helemaal niet enthousiast voor, en terecht. Maar politici willen het maar al te graag.

Daarom “lenen” zij nu maar al weer bijna een miljard euro belastinggeld aan Turkije om de afstand van de Turkse hoofdstad Ankara sneller te verbinden met Europa.

Met de nieuwe lening van 850 miljoen euro belastinggeld kan Turkije dan een hogesnelheids-treinverbinding bouwen tussen Ankara en Istanbul. Istanbul ligt aanmerkelijk dichter bij de EU!
Deze HSL is het 19-de project in Turkije dat door de Europese Investeringsbank wordt gefinancierd. In totaal zijn daar nu al 7,5 miljard euro me gemoeid.

Wij zijn grote voorstanders van samenwerken met Turkije op het gebied van afbreken van handelsbarrières voor personen en goederen. Maar nog grotere tegenstanders van het vormen van een politieke unie waardoor wij straks door Turkse kiezers krijgen voorgeschreven wat we wel of niet mogen of moeten doen. Net zoals we dat ook niet willen opgelegd krijgen door Nederlandse kiezers.

Wie komt er met concrete plannen waardoor dit voortdenderen te stoppen is?

2 REACTIES

  1. Dachut niet dat het benodigde HSL materiaal gaat komen uit andere landen behalve Duitsland, Frankrijk of Sweden … die dus de landen zijn die uiteindelijk met de belastingcenten vandoor gaan … En misschien dat Nederland ook nog wat signaal-apparatuur mag leveren.

    Wat de toetreding van Turkije tot de EU betreft daar wordt, conform het plan de Eu te Balkaniseren, inderdaad hard aan gewerkt. Misschien dat het Malieveld ook nog wordt omgedoopt in het Merelveld Noord …

  2. Is het niet zo dat de HSL-trein voor Noord-Nederland er niet komt omdat deze te duur is. Moeten wij het niet eerst maar eens gaan proberen met een "superbus"?

    Een ander punt is dat we wel worden doodgegooid met allerlei niet ter zake doende onderzoeken maar niet op de hoogte worden gehouden over dit soort zaken.

    Worden de tweede kamer fracties eigenlijk op de hoogte gehouden van dit soor escapades met ons belastinggeld? Is hier een democratische verplichting weggelegd voor "onze" 2dekamerleden?

Comments are closed.