Annemarie Jorritsma (VVD), Burgemeester van Almere, is betrapt op het illegaal oppompen van grondwater onder haar huis. (ANP).
Dit is een economisch delict waar maximaal 3 weken celstraf op staat. En aangezien het een politica is, moet er toch minstens die maximale straf komen!

Zij heeft door de diepteboringen de Grondwaterwet en de Provinciale grondwaterverordening overtreden. Typisch is dat dit delict al in april is ontdekt en gemeld, maar dat er toe nu toe niets mee is gebeurd. Geen ingrijpen en geen melding bij justitie. De installatie is nog steeds in gebruik. Klassejustitie? Zij is zelf verantwoordelijk voor het handhaven van die wet/verordening.
Er wordt nu een geofysisch onderzoek uitgevoerd. Als dat gereed is, zal worden beslist of er alsnog een vergunning wordt verleend!

Je kunt je afvragen wie de eigenaar is van het water dat je oppomt uit je eigen grond. Trouwens van alles wat er in de bodem te vinden is. De grondeigenaar of “iedereen”, en vanaf hoe diep dan?

Het lijkt Libertarisch gezien duidelijk dat spullen die je op of in je eigen grond vindt, van jezelf zijn.
Met grondwater ligt dit anders. Immers door het oppompen van “jouw” water, laat je het water “van je buren” naar jouw grond stromen, en steel je dus stiekem “hun” water.

14 REACTIES

 1. Niet-libertarisch gezien behoort het water, dat je oppompt onder je eigen grond vandaan tot jouw eigendom:
  "De eigendom van de grond omvat, voor zover de wet niet anders bepaalt… het grondwater dat door een bron, put of pomp aan de oppervlakte is gekomen…" (art. 5:20 sub c BW).
  Maar het kan natuurlijk zijn, dat ze haar grondwater-/milieubelasting niet aan de Provincie wil betalen. Een bewijs, dat ze toch niet de Gemeentekas plundert ?
  Dat zouden we Peter R. de Vries misschien kunnen vragen…

 2. Oliemaatschappijen doen hetzelfde. Hun boortorens staan met opzet op de hoeken van de percelen, om olie te zuigen van onder het terrein van de buurman.
  hugo van reijen

 3. Olie, water, en gas: het zelfde verhaal. Vloeistoffen en gassen stromen nu eenmaal en het zijn daarom net communicerende vaten tussen jou en je buurman. Ik denk echter dat je "eigenaar" van dit water wordt als je een installatie bezit, onderhoud en gebruikt om water naar boven te halen. Boven de grond is het naar mijn idee toch echt jou eigendom omdat je eenvoudigweg alle moeite hebt gedaan om het naar boven te halen en ook zal moeten reinigen om het te kunnen gebruiken. Eigenaar van het water wordt je denk ik dus pas als je het naar boven hebt gehaald. Voordat je dat gedaan hebt ben je eigenaar van de grond met de potentiele mogelijkheid om water te winnen. Als je dat naar boven halen beter doet dan je buurman dan is dat het resultaat van goede investering en ben je dus ook eigenaar van dit extra water dat je ten koste van je buurman oppompt.
  Jammer dat de gasunie en de NAM er niet zo over denken, want die hebben dankzij wetgeving natuurlijk alleenrecht om te exploiteren.

 4. In Nederland is dit een non-probleem. Het water valt met bakken uit de lucht. Ik denk niet dat we zo snel last krijgen van woestijnvorming. 🙂

 5. Liep Miss Almere destijds ook al niet te rotzooien met bouwvergunningen in Friesland? Er staat mij nog iets van bij. Uiteraard wordt O.S.M. niet vervolgd voor overtredingen die van de buurman niet worden geduld. Inderdaad een leuke tip voor Peter R.

 6. Stemmingmakerij van de media of gewoon ondeskundigheid.
  Het grondwater wordt helemaal niet opgepompt cq verbruikt. Het grondwater wordt via een warmtewisselaar gebruikt om te verwarmen of te koelen en zodoende veel energie te besparen.
  Het water circuleert gewoon. Niks niet oppompen en ten koste van de buurman.
  Dit zeer millieuvriendelijke systeem wordt al bij veel overheids- en andere utiliteitsgebouwen en ook woningen toegepast.
  Men had wel moeten zorgen voor vergunningen en daar is onenigheid over.
  Het gaat de gemeente/overheid hier alléén maar over de belasting en nog meer belasting, allemaal wettig geregeld via het zogenaamde vergunningenstelsel en anders niet.

  Als nitwit Jorritsma zichzelf weer eens beschadigd mag het van mij aan de grote klok gehangen worden maar dít is een kulverhaal van de media.

 7. Het lijkt me niet dat iemand zomaar het grondwater of de olie onder een perceel bezit. Je moet het spul ook daadwerkelijk gebruiken (bijvoorbeeld zelf oppompen), wil je iemand anders betichten van het stelen daarvan. Dat doet Jorritsma volgens mij niet. Je kunt zelfs zeggen dat als de buren van Jorritsma ook grondwater gaan oppompen, ze waarschijnlijk inbreuk doen op het eigendomsrecht van Jorritsma.

 8. [7] de halve villawijk van jorritsma pompt water omhoog. ze hebben allemaal voor ongeveer een ton een installatie gekocht om te koelen/verwarmen.

  de gemeente onderzoekt nu of het mogelijk is de hele wijk eenn ontheffing te verlenen.

  meet info zaterdageditie van NRC

 9. [6] Als je niets bij de buren weghaalt en alleen maar circuleert dan zou er niets aan de hand moeten zijn. Dan zou ik het als mijn eigen water beschouwen.
  Net zo goed als ik er een goudschat zou ontdekken.

  Dan heeft Annemarie alleen maar een "libertarisch delict" begaan door niet een vergunning aan te vragen. Een bepaling ontdoken waarvoor zij zelf verantwoordelijk voor handhaving is.
  Het blijft hypocriet, maar als er geen slachtoffer is, is er ook geen misdaad!

 10. Er is meer aan de hand: onder de Flevopolder zit een schatkamer aan schoon bronwater, die beschermd wordt door een kleilaag. Aantasting van deze kleilaag, kennelijk door de halve villawijk waar hare heiligheid woont, kan het water op termijn corrumperen. En dan praten we wel over een economisch delict.

 11. Het oppompen van je eigen water is een zaak van je zelf.
  Dat het water van je buren naar jouw kavel stroomt is een kwalijke zaak.
  Je wilt immers alleen je eigen water oppompen. Dat Jorritsma dit doet, nou en, dit is alleen maar een flauwe zaak van eenieder dit mede opgeblazen heeft. Ook anderen in Almere en de rest van Nederland doen dit. De vraag is of er wel water opgepomp is, of is er alleen maar warmte aan de bodem onttrokken. Dit is immers het enig doel, enkele graden onttrekken. En nu maar doorjammeren over het water en Jorritsma en we weten allemaal niet waar het om gaat. Erg flauw, hebben jullie dan helemaal niets te doen.

 12. [9] Correctie;
  Multi miljonair Jorritsma (of haar man, die nu de schuld krijgt) hebben geen misdaad begaan (celstraf vanaf 4 maanden) maar een overtreding van de regles/ procedures. Deze wordt door de politierecter afgedaan.

Comments are closed.