Ingezonden door Henk Jelgerhuis


Red: Naar aanleiding van de reacties en discussie op ons artikel over Kernenergie (21 dec) stuurde Henk Jelgerhuis het volgende interessante stuk over Nicola Tesla.

Veel over Tesla en zijn uitvindingen zit nog in een verborgen geheim. Het zou geweldig zijn, als die geheimen ontsluierd zouden kunnen worden.


Nicola Tesla ontdkte vroeg in de vorige eeuw hoe kosteloos (d.w.z. met geringe kosten) oneindige hoeveelheden energie uit het ons omringende Universum was te betrekken. (toen eather genoemd)
Zelf zag hij kans deze energie op te wekken, d.m.v. resonnantie en heeft er ook mee in een auto gereden. Andere vindingen maken levitatie mogelijk en/of het verplatsen van grote objecten (Het Philadelphia Incident”in 1943.)
Na zijn dood zij al zijn patenten op misterieuze wijze verdwenen.

Een andere laat 19e Eeuwse uitvinder was Keeley. Hij ontdekte vele dingen, zoals een kanon, dat op vacuum werkte (een soort cavitatie) Voorts was hij net als Tesla bezig energie te ontwikklen middels resonnantie.
Al deze vindingen zijn in de doofpot verdwenen. Er zijn nog meer uitvindingen gedaan, die afgekocht, of verdwenen zijn.
Dit voor wat betreft energie.

Diezelfde Tesla en anderen ontdekten hoe de zwaartekracht op te heffen. Het principe berust op het opwekken van een werveling/draaikolk, waarbij energie/electromagnetische triling tgen de draaiing van de klok in opgewekt worden.
Ditzelfde principe zou ook aan de vermaarde UFO’s ten grondslag liggen. De Nazi’s kenden dit principe en maakten de eerste vliegende schotels.

Echter…………. er schijnt al sinds jaren – wereldwiijd – een groep van rijke machtbeluste personen te bestaan, die deze kennis hebben vergaard en toepassen. Het is hen er om te doen een wereldheerschappij te vormen, waaraan de rest van de mensheid ondergeschikt moet zijn. Zij bezitten kennis en instrumenten, waar zelfs de President van de Verenigde Staten geen toegang toe krijgt.

Waar het op neer komt is, dat men juist tracht de aardse energiën door de mensheid op te laten gebruiken om dan zelf de kosteloze energie toe passen tegen de mensheid.
Het is een zeer hechte organisatie, die niet terug deinst voor moord(en) als dat in hun kraam te pas komt.

Conclusie: ……… goedkope energie kunnen wij voorlopig wel vergeten, tenzij wij kans zien deze mensonwaardige groep te weerstaan en onze wil op te leggen. Hoe? ……….Ik zou het niet weten. Ze schijnen almachtig.
Tot die tijd dus moeten wij roeien met de riemen, die wij hebben (of toegestoken krijgen) en dus is kernenergie voorlopig de goedkoopste en minst aarde uitputtende energiebron.

Ingezonden door H. Jelgerhuis.

Literatuur:
Keely’s Secrets – Universal Law never before Revealed. ISBN 1-57282-003-9
Anti-Gravity and the Unified Field. Edted by David Hatcher Childress. ISBN ??
Suppressed Inventions & Other Discoveries. Jonathan Eisen. ISBN ??
Hidden Truth – Forbidden Knowledge. Dr. Steven M. Greer M.D. ISBN 0-9673238-2-7 [voor dit boek kunt U ook gaan naar: www.disclosureproject.org of www.cset.org .

De genoemde boeken en nog veel meer, zijn te verkrijgen bij Frontier Bookshop, Eerste Bloemdwarsstraat 15, Amsterdam, zie ook:
info@fsf.nl of website: www.fsf.nl

65 REACTIES

 1. Zijn er ook bewijzen voor al deze beweringen? A.u.b. zonder dat ik hele boeken moet gaan lezen, een graad in de natuurkunde halen, of vage websites moet gaan doorspitten? Ik vermoed gezien de nogal vage en spectaculaire aard van deze stellingen, en het opvallend gebrek aan direct bewijs, dat je een aanzienlijk grotere kans hebt om niet alleen de menselijke bijdrage aan klimaatverandering onomstotelijk te bewijzen, maar zelfs te kunnen voorspellen wat de gevolgen daarvan precies zullen zijn. Weinig kans dus.

 2. ik geloof er niets van. en dat verhaal over die nahtige groep ‘schurken’ die deze kennis wel heeft en gebruikt. En dan ’tenzij wij kans zien deze mensonwaardige groep te weerstaan en onze wil op te leggen.’ Doe zelf eens een uitvinding zou ik zeggen, ipv van anderen je wil op te leggen.

  En dat naast een plaatje van ATlas Schrugged, een boek waarin een groep talentvolle mensen zich terugtrekt om uit de greep van de plunderende overheid te komen met een aantal geweldige uitvindingen. Daar is hetzelfde soort beweringen te horen tegen deze groep, maar door de ‘bad guys’

 3. Nogal uit de lucht gegrepen allemaal. Twijfelend of ik energie moet steken in de hersenspinsels van iemand, geef ik toch maar een reactie.
  – Die "machtigen" hebben misschien patenten, kennis, maar zonder er iets mee te doen is het volkomen waardeloos. Dreigen zou ook kunnen, maar dreigen met goedkope energie? Verder is het vrijwel onmogelijk om iets geheel geheim te houden. Alleen de schurken van James Bond kunnen, ondanks de talloze naamloze handlangers (en hun families?) iets goed geheim houden. Dit soort wereldschokkende dingen zijn echt niet geheim te houden voor langere tijd.
  Kreten als "aardse energiën" is voorbehouden aan de alternatieve (lees: geheel onbewezen) "geneeskunde". De ether waarover gesproken werd, zou de stof zijn die de lege ruimte tussen atomen zou opvullen. Een leuke theorie maar er klopte niets van. Dat daar dan energie uit opgewekt kan worden is eigenlijk alleen lachwekkend.
  Vrijspreker, graag de volgende keer iets beter screenen a.u.b.

 4. Wat Tesla allemaal gedaan heeft is inderdaad wonderbaarlijk. Daar past maar één woord voor: respect.
  Helaas, en zoals met vrijwel alle grote geesten, was hij administratief niet echt onderlegd. Jammer dat zijn uitvindingen inderdaad verdwenen zijn.

  Vrije energie bestaat wel degelijk, daar ben ik van overtuigd. Dat er een soort van club is die een nieuwe wereldorde nastreeft, ook daar kan ik nog in meegaan. Lees de geschiedenisboekjes eens met de Rockefellers cs. in gedachten, en er gaat een wereld voor je open.
  Maar áls die vrije energie voor juist die club beschikbaar zou zijn, dan zouden ze het een stuk slimmer kunnen aanpakken.

 5. [2] "naast een plaatje van ATlas Schrugged,"
  Dit is toeval, maar weet je dat er mensen zijn die beweren dat de machine van John Galt is geïnspreerd door Tesla?
  [3] Frenkelfrank, wij weigeren niet vlug een ingezonden verhaal mede omdat we ervaren hebben dat bezoekers van de Vrijspreker behoorlijk kritisch zijn.
  Bovendien is Tesla een heel interessante figuur om te beschouwen en er iets over te weten. Al kunnen de verhalen er omheen inderdaad wel eens doorslaan.

 6. Wat aardig is om te weten is dat mensen als Tesla en tal van andere creatieve tijdgenoten erg doende waren met spiritisme en proberen contact te leggen met het dodenrijk.
  Aldoende zijn er tal van interessante ontdekkingen gedaan als de telefoon, radio en de voorloper van de televisie.
  Daarnaast blijkt dat technologische doorbraken niets te maken hebben met ‘innovatieplatforms’ en ‘het stimuleren van de creatieve sector’ maar alles met uiterst gedreven individueen die dwars tegen de stroom ingaan.

 7. [2]
  Valt Atlas Shrugged ook al onder de feiten?
  Is Peter net zo misleid als hij zij doelwitten verwijt?

 8. [5] Bezoekers van Vrijspreker zijn ongetwijfeld vaak erg kritisch, ik reken mijzelf daar ook toe (niet erg calvinistisch, ik weet het), maar dit verhaal vertelt helaas vrij weinig over Tesla. Het vertelt wel veel over de schrijver; namelijk dat deze een rijke fantasie bezit (gecombineerd met een afwezige technische achtergrond) óf hij is niet zo kritisch, en neemt domweg over wat anderen tegen hem vertellen.
  Natuurlijk wil ik niet meteen elke nieet-conventionele opvatting van tafel vegen (anders zou ik nooit libertarisch kunnen zijn), maar het bovenstaande stukje blinkt zodanig uit in kolder, dat ik het zeer ongeloofwaardig acht. En helaas heeft zoiets ook weerslag op Vrijspreker. Beginnende libertariërs worden zo afgeschrikt.

 9. Haaaa Tesla! Een van mijn 2 wetenschappelijke favorieten! Een van de mensen die meer (feiten)kennis dan alle regeringen van de wereld bij elkaar inclusief bezat, inclusief de vrijsprekerreageerders, zei de gek. 😛

  "…Momenteel experimenteert de VS in Gakona, Alaska, met Tesla’s ideeën in het HAARP project Mogelijk worden zijn bevindingen door de USA ook verder uitgewerkt in beruchte en ultra geheime Dreamland projecten…" http://www.haarp.alaska.edu/

  ‘…maar dit verhaal vertelt helaas vrij weinig over Tesla…"
  Dit veel meer:http://www.vrijheidsstrijder.nl/modules.php?name=News&file=article&sid=299

 10. Ik heb hier maar een woord voor: hieroo !

  Dit riekt naar antroposofie/theosofie en komt ook uit de hoogtijdagen van die bewegingen, de jaren 1920 & 1930.

  Toen had je ook paarden en honden die met mensen correspondeerden en hen wijze raad gaven.

  Ik geloof er geen barst van.

  Zo zijn er mensen die dinosaurussen in het Kongo oerwoud hadden gezien en zelfs gefotografeerd, echt waar, maar de filmrolletjes waren door de Kongolese autoriteiten in beslag genomen want die wilden dat geheim houden of het boek van Akkakor (of zoiets) waarin een ver gevorderde Zuid-Amerikaanse beschaving is beschrevenen en dat de ontdekker toevallig kwijt is geraakt, maar het is allemaal echt waar. Of het boek van Mormon op gouden platen dat Jozeph Smith de uitvinder van die club op aanwijzigen van god onder een boom had gevonden en dat hij toevallig kwijt is geraakt.

  Allemaal hetzelfde patroon: fantastische beweringen waarvan het bewijs dat de beweerder in handen had net toevallig is verdwenen.

 11. oh ja, we vergeten de vliegende schotels, big foot en de verschrikkelijke sneeuwman, daar worden de onomstotelijke bewijzen van doorlopend door de regering verdonkermaand om het geheim te houden.

 12. Belachelijke nietswaardige pseudowetenschap, gemengd met een flinke dosis conspiracy theories. geen woord aan vuil maken. En je er ver vandaan houden.

 13. ik begin hier schik in te krijgen, nog een samenzering dan maar: zo was de benzinemotor al in 1576 uitgevonden door ene Karl Heinz von Schmetterlinge uit Leipzig-Oost maar wist een geheime samenzwering van Europese paardenhandelaren dit nog 300 jaar geheim te houden.

  hahaha !

  Of nog een: de radio was al bekend bij de Vikingen op Groenland rond 1200 en werd meegenomen naar Europa toen het te koud werd op groenland en de Vikingen terug moesten.

  In Europa was toen een machtig geheim genootschap van stadsomroepers actief en die hebben de radio al die eeuwen geheim kunnen houden.

 14. [13] ‘Belachelijke nietswaardige pseudowetenschap’ Om eens iets te noemen: Zonder Tesla geen TV of computer, OF 100 jaar later… Pseudo?!

 15. [15] Les 1. Samenzweringstheorieen: neem een groot aantal algemeen aanvaarde feiten en vermeng die met een flinke dosis onzin
  Les 2. Zorg dat de onzin uit les 1. onfalsifieerbaar is

  😀

 16. Maak de vrijspreker a.u.b. niet belachelijk door dit soort onzin te publiceren.

 17. [16] Samenzweringstheorie? Tja, da’s de insteek van dit artikel natuurlijk. Ik heb daar niet echt een oordeel over. Wat me wel opvalt is dat ik zo her en der lees dat ‘de serieuze wetenschap’ zich meer en meer op zaken als ‘anti-zwaartekracht’ laat inspireren. Dat het bestaan van anti-zwaartekracht inmiddels door de meeste (correcte) wetenschappers recent is bevestigd. Hiermee ook theorieen van Albert Einstein waar hij zelf tijdens zijn leven nog aan twijfelde. Voor mij (en het grootste deel van de wereld) was Albert Einstein een genie en Tesla had zijn broer kunnen zijn. Beiden beschikten over een buitengewoon grote dosis fantasie, welke volgens AE een basisvoorwaarde voor wetenschappelijk onderzoek was. Dat denk ik dus ook. Maar samenzweringstheorie? Weet ik niet. Het zou me ook beslist niet verbazen.

 18. [18] Appie Eensteen heeft duidelijk tastbare dingen nagelaten, geen vaag gepruttel.

  Overigens schijnt hij niet geheel een aardige man geweest te zijn: hij krikte alles wat in de buurt kwam en zijn grootste drijfveer om de atoombom ontwikkeld te krijgen was om die op Duitsland te gooien wat nog niet eens zo een slecht idee was in die tijd.

  Hij schijnt aardig wat druk daartoe op president Roosevelt te hebben uitgeoefend en was zeer teleurgesteld toen die het niet wilde doen.

 19. Wat een kortzinnige en vooral stompzinnige reacties hierboven zeg. En zeg eens eerlijk: wie van de mensen hierboven heeft zich in het werk van Tesla verdiept…? Nou….? Niemand, whahaaaaa en dan wel commentaar leveren op iets waar je geen verstand van hebt…? Dan moet je je mond dicht houden. Tesla was een genie en vond 100 jaar geleden al een methode uit die het mogelijk maakte om iedereen, overal ter wereld van GRATIS energie te voorzien, Altijd. Zijn financier Morgan kon geen meter op het apparaat van Tesla zetten, en dus geen geld verdienen, en zo werd het hele project stop gezet. En kom nu niet aan met samenzweringstheorieen want die bestaan echt. Denk eerst eens na voor je commentaar geeft…

  merlin

 20. [18] Tesla was zonder enige twijfel een genie maar raakte verstrikt in de keiharde zakelijke wereld. Zo was hij enige tijd noodgedwongen als losse arbeider en ambtenaar (!) werkzaam. Ook kwam hij in conflict met Edison die profiteerde van het feit dat Tesla enorm opzag tegen hem.
  Kortom, niets nieuws onder de zon. Tegenwoordig moeten innovatieve genieen nog steeds een strijd van leven en dood voeren willen ze hun product winstgevend geproduceerd zien én er zelf ook beter van worden.

 21. [21] Ho, ho ho. Je hoeft mij niet te overtuigen hoor! Even rustig terug lezen…

  ‘Tegenwoordig moeten innovatieve genieen nog steeds een strijd van leven en dood voeren willen ze hun product winstgevend geproduceerd zien én er zelf ook beter van worden.’

  Bij Tesla stond ‘het ontdekken’, ‘de wetenschap’ voorop, en vergat daar de commerciele kant compleet bij. Het interesserde hem voor geen meter. (Ligt moeilijk op de Vrijspreker! 😛 ) Dat is natuurlijk wel zijn ondegang geworden. (figuurlijk)

  En ja, tegenwoordige mainstream wetenschappers hebben daar van geleerd. Die (het meest) betaalt die bepaalt ook de onderzoeksresultaten. Vandaar de hedendaagse kakafonie van tegengestelde ‘wetenschappelijke feiten’!

 22. [18] Tesla schijnt inderdaad wel een genie te zijn geweest die op het gebied van de elektriciteit een aantal belanrijke ontdekkingen heeft gedaan en later claimde nog meer belangwekkende ontdekkingente hebben gedaan inzake energie maar ook genieën zitten er wel es naast …

  Zo zat Newton diep in de esoterische alchemie (een feit dat merkwaardigerwijs werd naar
  voren gebracht door Keynes (zelf een treffend voorbeeld van een dwalend genie), zo werden
  Cantor en Gödel op latere leeftijd behoorlijk geflipt .Bekend is natuurlijk ook John Nash die als jongeling papers schreef waavoor ie later een nobelprijs kreeg maar vervolgens helemaal wegflipte in schizofrenie….
  Alhoewel "genie" is het echt niet nodig serieus te nemen wat Gödel of Nash in hun latere tijd zoal "ontdekten".

  Ook Stephen Wolfram met z’n "new kind of science" is een voorbeeld van een genie die meent vanalles te zien wat
  evenwel niemand anders ziet. Tesla’s concurrent Edison was op het eind van z’n leven druk bezig een machine te
  bouwen waarmee ie met de "geesten" zou kunnen communiceren (spiritisme was erg in na WOI).

  Einstein in z’n latere jaren heeft vruchtenloos gezocht naar een "unificatietheorie" en daarbij heel wat gepubliceerd dat
  later onzin bleek (onder meer een berucht artikel samen met een leerling van Jüng) enz…. enz…..

  Groetz,

  Cincinnatus.

 23. [14] Lijkt veel de anecdote over de kaarsenmakers die huiseigenaren wilden verbieden om overdag de luiken van hun ramen open te doen. Was slecht voor de wekgelegenheid.

  Dat doet mij ook denken aan een PDFje dat ik kreeg opgestuurd van iemand waaruit bleek dat door Nostradamus is voorspeld dat Jan Peter Balkenende wereldkampioen kantklossen wordt in 2007. Helaas drukte ik op de ‘delete’ knop en is mijn bewijs zoekgeraakt… Ik sluit niet uit dat het mindcontrol van Bilderberg was.

  OK, genoeg getrollt voor vandaag…

  Wat die samenzweringen betreft, wat is het doel van al die geheime genootschappen? Iedereen tot slaaf maken en deporteren naar Azie, zodat ze heel Noord en Zuid Amerika kunnen omploegen tot golfbaan voor privegebruik? Om een of andere reden is dat zelden duidelijk. Repressie door politici omwille van hun persoonlijke macht is daarentegen veel realistischer en overal om ons heen gaande.

 24. [25] Dat is geen anecdote maar komt uit een sarcastische petitie van Fréderic Bastiat waarin ie het protectionisme onder vuur neemt.

  De door Bastiat opgestelde petitie was
  zogezegd van de kaarsenmakers die de oneerlijke concurrentie door de "zon" aankloegen.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 25. [25] Wat spreekt er VOOR een mogelijke samenzweringstheorie in dit verband? Objectief.

  Ik zag een aantal jaren geleden (10) een documentaire over een Nederlandse uitvinder die een revolutionaire, en tegelijk goedkope uitvinding had gedaan tegen autodiefstal. Maar vooral: simpel.

  In het kort kwam het erop neer dat hij de passagiersstoel na het uitstappen tegen het stuur kantelde, en onder achter de stoel een mechaniek plaatste waardoor de stoel niet meer naar voren kon worden gezet. Je kon dus niet meer sturen en wegrijden. De man had alle octrooiaanvragen lopen, laten registreren en onderhandelingen met autofabrikanten waren dan ook in een vergevorderd stadium, blijkens de documentaire. Zelfs al had je de autosleutels in de zak, kon je er nog niet mee weg komen.

  Bij het eindgesprek met een hele grote baas uit de auto industrie viel zijn droom in duigen. De grote baas stond op, liep naar het raam dat uitkeek over een enorm parkeerterrein met auto’s en sprak: "Weet u meneer x, ik moet al deze auto’s zien te verkopen. Meent u dat uw (zeer goedkope) vinding hier een bijdrage aan zal geven?"

  Ander voorbeeld De Broncode:
  http://www.debroncode.nl/nl

  Goed, het gaat niet over energie. Maar redenen voor samenzwering lijken bijvoorbaat niet uit te sluiten. Persoonlijk stel ik me neutraal op in deze. Dat lijkt me nog het minst.

 26. [20] Nog afgezien van het totaal ontbreken van enig bewijs voor die theoriën: Ja, je hebt gelijk, die theoriën bestaan inderdaad. Dat wil niet zeggen dat ze waar zijn. En gezien het compleet en cosequent ontbreken van bewijslast zijn ze ook zeer onwaarschijnlijk. Mij kan je overtuigen met overtuigende bewijzen of sterke aanwijzingen, niet met wilde claims. Helaas geldt dat niet voor iedereen.

  Overigens heeft Tesla zeker goede dingen gedaan. Het is dan ook pijnlijk om te horen dat iemand zijn naam misbruikt om samenzweringstheoriën te lanceren.

 27. [18] 2 dingen:
  1. ook Tesla was een integer en echte wetenschapper maar zijn naam wordt op deze manier bedoezeld
  2. anti-zwaartekracht is geen echte anti-zwaartekracht een opheffing van de neerwaarste zwaartekracht door een tegengestelde magnetische kracht

  http://www.hfml.ru.nl/levit

Comments are closed.