Bijeenkomst Libertarische Partij in Den Haag *)

Dinsdag 2 januari 20.00 uur“Grensgevallen voor libertarische basisprincipes”
Voordracht door Rob van Glabbeek

Rob van Glabbeek zal proberen de gevallen te inventariseren waarin een eenvoudige toepassing van het libertarische principe niet altijd een bevredigende oplossing van een sociaal probleem geeft. Dit kan aanleiding zijn tot bezinning over (de juiste formulering van) libertarische basisprincipes.

Bio Rob van Glabbeek
(1960 Eindhoven), wiskundige. Na zijn studie in Leiden was Rob als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Centrum voor Wiskunde en Informatica te Amsterdam, en promoveerde aan de Vrije Universiteit in 1990 op een verhandeling over vergelijkende paralelle betekenisleer (‘comparative concurrency semantics’), een onderwerp uit de theoretische informatica. Hij heeft daarna het onderzoek hierover voortgezet aan diverse universiteiten in het buitenland, en geeft daarnaast onderwijs.

Al op jonge leeftijd werd Rob geïntrigeerd door het vrijheidsprincipe, en nadenkend over de logica hierin kwam hij uit op het anarcho-kapitalisme. In het begin van de tachtiger-jaren kwam hij bij toeval in aanraking met medelibertariërs. Hij is daarna ondermeer met voordrachten, waarbij hij opvalt door zijn heldere betoogtrant, actief geworden in de libertarische wereld.

Publicaties:
Democratie www.libertarian.nl/NL/archi…
Het Huwelijk I www.libertarian.nl/vrijbrie…
_____________________________
*) Voor meer informatie over de Bijeenkomsten kunt u met ons contact opnemen via de onderstaande communicatiemogelijkheden.
Toine Manders, voorzitter Libertarische Partij

Libertarische Partij p/a Haags Juristen College
Landgoed Marlot, Leidsestraatweg 77A
2594 BB ‘s-Gravenhage T 070-4262600
vrijh@wanadoo.nl www.LibertarischePartij.nl