Afgelopen week heeft Finland als 16e lidstaat van de Europese Unie de EU-Grondwet geratificeerd. De voorzitter van het EU-parlement Josep Borell verwelkomde dit.

Het probleem met mensen als de Finse premier Lipponen en Borell is dat ze maar niet kunnen begrijpen dat hun ratificatieproces van nul en generlei waarde is. De Grondwet is dood, zo simpel is het. Zelfs met alle wil van de wereld kunnen de EU-politici en hun meelopers hier niet omheen. De reden waarom men nog een laatste wanhopige poging deed was om het proces nog enigszins leven in te pompen. Hetzelfde gebeurde met Luxemburg op 10 juli jl. en er moesten zelfs dreigementen komen van premier Juncker dat hij zou aftreden als de Luxemburgers zich tegen de Grondwet zouden keren.

Wat opmerkelijk is dat maar vier van de 18 landen een referendum hebben gehouden; de andere lidstaten durfden het blijkbaar niet aan en van de vier lidstaten stemden twee tegen. Alhoewel er natuurlijk behoorlijke oppositie in die landen is geweest, waarvan de parlementen het verdrag wel goedkeurde, bijvoorbeeld bij onze zuider- en oosterburen, maar daar werd niet naar geluisterd, zoals het arrogante politici betaamt.

Ongeacht wat Bolkestein beweert, is het absoluut niet liberaal om een parlement van politici over zoiets belangrijks als een soevereiniteitsoverdracht, want dat is de Grondwet, te laten beslissen. In alle gevallen moet het volk worden geraadpleegd. De kwestie hier is heel duidelijk dat politici alleen maar met hun eigen carrières bezig zijn en alleen maar luisteren naar andere politici.

Nederland heeft over de afgelopen 30 jaar bewezen dat dit een slechte zaak was. Uit het antwoord van Frits Bolkestein kunnen we tevens concluderen dat de VVD helemaal geen liberale partij is, maar zich volledig heeft bekeerd tot het collectivisme met een grote corporatistische inslag. Immers hun aanhangers binnen de multinationals zijn voor één politiek Europa, dus weten we dat zij een andere agenda hebben. Via commissariaten kunnen zij politici op zijn zachtst gezegd beïnvloeden. Ook kunnen zij dreigen om Nederland te verlaten als zij niet hun ‘advies’ opvolgen om Nederland politiek te integreren met de rest van de EU. Tevens is het bekend dat de multinationals een grote lobbygroep hebben in Brussel om daar de Europarlementariërs te adviseren die zaken ter hand te nemen welke de multinationals bevallig zijn, denk maar aan anti-dumpingmaatregelen, het opleggen van quota van niet-EU producten, het hanteren van tariefmuren, de drempels van markttoetreding van kleinere bedrijven te verhogen etc. Dit gaat natuurlijk gemakkelijker als de multinational dit met één regering kan doen in plaats van met 25. Hieruit blijkt dat ieder voor zijn eigen belang dit heilloze project steunt.

Dus in plaats van een vrije markt in Europa te creëren wordt er een gecontroleerde markt opgericht. In Italië deed men precies hetzelfde in de jaren 20 en we weten allemaal waartoe dit heeft geleid. Staat en bedrijven waren samengevoegd, waarna het in een corporatistische staat uitmondde.

Iedereen is dus gewaarschuwd.

www.europa-eu-un.org/articl…
news.bbc.co.uk/1/hi/world/e…
www.europarl.europa.eu/news…]

9 REACTIES

 1. Helder en duidelijk. Het kan niet vaak genoeg benadrukt worden, dat de EU een onderonsje is van corporatisten (socialisten + multinationals) en wat dat betekent voor de status van de individuele soevereiniteit en de klassieke grondrechten.
  Steeds vaker worden de lidstaten door de Brusselse bEUrocraten verplicht tot het aannemen en uitvoeren van nationale wetgeving op het gebied van wat genoemd wordt "sociale grondrechten", bijvoorbeeld op het gebied van milieu, voedselkwaliteit, gezondheid en onderwijs, dit alles ten koste van klassieke vrijheidsrechten.

  Hierbij wordt de centrale macht van Brussel en de macht van multinationale ondernemingen voortdurend versterkt en de positie van midden en kleinbedrijf en de vrije concurrentie continu verder uitgehold, waarbij deze laatste dubbel gepakt worden, doordat ze gedwongen worden fiscaal bij te dragen aan de subsidiering van de multinationals.

 2. [1] Precies. Voor iedereen die de EU heeft gevolgd over de afgelopen decennia is dit zo klaar als een klontje. Een superstaat in wording zonder enige ruggespraak van hun bevolkingen. Politici en hun corporatistische vrienden spelen met vuur. Een vrije markt heeft alleen maar een vrijhandelsverdrag nodig tussen de lidstaten. Derhalve is de EVA een veel beter alternatief voor Nederland dan de EU ooit zal zijn.

 3. Voor de Finnen helaas de enige psychologische verzekering tegen de Russen wat voor hun een OBSESSIE is. Een bedreiging dat echter nauwelijks meer bestaat. En nu betalen zij een onmogelijke prijs voor wat uitstel …

  Voor Nederland was de BENELUX in feite de enige optie ooit. Want was die "Kolen en Staal" Gemeenschap nu vooral geen symbool van shitsjialistische STAGNATIE? En nu de EU de imminente collectieve achteruigang en uiteindelijk de ondergang van Europa zowat garandeerd?

 4. De ratificatie door Finland wijst er (nog maar es) op dat de "EU-grondwet" niet afgeschreven is maar vooralsnog zal
  worden doorgedrukt.Mijn gok is dat na de Franse presidents- en parlementsverkiezingen Frankrijk en ook Nederland voor de tweede keer zullen "stemmen" (er zal gestemd worden tot het antwoord "JA" is).

  Daarbij is het goed te bedenken dat zowel in Frankrijk als in Nederland een groot deel van de NEE-stemmers "NEE" hebben gezegd omdat de grondwet hun niet "sociaal" genoeg was.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 5. [4] De Brusselse TSUNAMI is definitief in aantocht. Daarom kan men beter zorgen dat men wegkomt … Tenminste, als men strax niet tussen het wrakhout wenst rond te dobberen … gesteld dat men het in de eerste plaat overleeft uiteraard.

  En voor een tijdige uittreding zijn hier helaas niet genoeg toerekenbare en verstandelijke mensen te vinden …

 6. [4] Daar ben ik het mee oneens. In eerste instantie is de opzet van de Eurocratie mislukt. Als ze dan nog alles proberen door te drukken is het zichtbaar voor iedereen. Wat ze hebben gedaan met Ierland en Denemarken in het verleden, waar men een tweede keer een referendum moesten houden heeft de aanhang onder deze volkeren niet verhoogd. The Economist heeft zelfs de EU gewaarschuwd dit na te laten, want de gevolgen zijn anders niet te overzien. Let wel, de euro is de motor geweest achter de onvrede in de EU. Deze breidt zich alleen maar uit, want Merkel mag dan wel veel willen, maar ze kan niet leunen op de steun van haar eigen volk. Ook Frankrijk heeft een probleem in dat opzicht. Kijkend naar de toekomst zal de EU steeds minder populair worden en alle economische tegenslagen zullen terecht of onterecht aan deze moloch te wijten worden. Let wel we zitten in een diepe economische depressie en dat heeft gevolgen voor elke maatschappelijke orde. Dus hoe meer zaken erdoor heen te drammen, hoe feller het verzet wordt. Je moet niet vergeten dat het 20 jaar geleden een illusie was om het nut van de EU in twijfel te trekken, nu is dat al gangbaar in de pers en politiek.

 7. [5] Nog niet, maar deze groep is groeiende. Van een paar procent 20 jaar geleden tot bijna 20% nu. Ik verwacht daarom in de komende 10 jaar een golf van onafhankelijheidsbewegingen tegen de Eurocratie.

 8. [7] In Nederland hebben zich, sinds de door Fortuyn benoemde puynhopen, inmiddels zovele en zulke ernstige ongeregeldheden voorgedaan dat alleen nog de volledige kapitulatie aan de EU het kan toedekken en verdoezelen.

  Nederland wordt eenvoudig eenvoudig op transport hesteld naar de grote Brusselse poort waarboven staat … ARBEIT MACHT FREI … En het wordt een zelfgearrangeerde holocaust … Mark my words …

 9. [8] Daar ben ik ook zo bang voor. Een totalitaire superstaat geregeerd door een ongekozen elite die in bed ligt met corporatisten, m.a.w. een Orwelliaanse samenleving.

Comments are closed.