Vanmorgen stond in het AD een foto van een groep ter dood veroordeelden in China die volgens de locale traditie geketend een rondje door het dorp mogen lopen met een bord waarop met grote letters hun naam en misdaad staan vermeld.
Na dat ererondje wacht hun een nekschot in het openbaar op het dorpsplein, als goed voorbeeld voor anderen om toch maar wat beter op te passen.
Het gaat hier om moordenaars, verkrachters en gewapende overvallers.

Wat mij betreft een prima systeem: zo ben je in een keer van een zooitje tuig af. Je redt de slachtoffers er weliswaar niet mee maar het bevredigt wel de gezonde zucht naar vergelding die de gemiddelde mens heeft (ik dus wel) en je voorkomt ermee dat dit soort gespuis nieuwe slachtoffers in de toekomst maakt.

Niks geen miljoenen kostende luxe opsluiting of TBS-behandelingen met jarenlang gepruts door pseudo-wetenschappers van de staat die pretenderen dit soort figuren beter te kunnen maken om ze vervolgens weer op de maatschappij los te laten met de bekende slachtoffers die dat met zich mee brengt.

Een nekschot is ook uiterst humaan voor de belastingbetaler, de kogel kost zo’n 2 cent en voor dat geld ben je echt defintief van dat gajes af.

86 REACTIES

 1. Wat betreft Elvis en Bush kletst Wladi uit z’n nek maar hier ben ik het wel volledig mee eens.

  Groetz,

  Cincinnatus

 2. Wladimir je gaat hiermee wel weer kort de bocht door.
  Het rechtsysteem in China is minder sluitend dan hier in NL. En hier worden dagelijks nog fouten gemaakt.
  Er worden dus honderden onschuldigen publiekelijk gedood.
  Dit is nooit goed, bovendien is het een middeleeuwse maatregel die men er niet van weerhoudt om door te gaan met criminele activiteiten.
  Dit is toch iets wat uit de geschiedenis blijkt. Minder zware straffen leidt in de long run tot een betere samenleving.

  De belastingbetaler, zoals ik, vindt het nekschot niet humaan.
  Spreek je voortaan even voor jezelf en niet voor iedere belastingbetaler.
  Ik dacht dat dit groepsdenken afgezworen werd?

 3. Wat een vertrouwen in de overheid spreekt Wladi hier uit ! Verrassend…

 4. …TBS-behandelingen met jarenlang gepruts door pseudo-wetenschappers van de staat…

  Het is wel degelijk goed onderzoek te doen naar motieven.

  Was jij het niet die de evolutie theorie van Darwin pseudo-wetenschappelijk noemde?

  Deze term moet je vooral niet in de mond nemen als je de betekenis er niet van weet.

 5. [2] het gaat mij natuurlijk om criminelen waarvan het absoluut vaststaat dat ze het gedaan hebben: dus bijvoorbeeld als ze hebben bekend en er is een video opname van de misdaad en er zijn ook nog 120 getuigen die erbij stonden toen het gebeurde.

  En of je het leuk vindt of niet een kogel van twee cent is ook voor jou als belastingbetaler aanzienlijk goedkoper dan jarenlange luxe opsluitng of TBS-behandeling.

 6. [4] is er ooit iemand beter geworden van een TBS-behandeling ? Hoeveel ongelukken hebben we gezien met proefverloven en defintieve vrijlatingen van gezondberklaarden ?

  Enige maanden geleden heeft zo’n "genezen" moordenaar en verkrachter een 13-jarig vriendinnetje van zijn stiefdochter vermoord en verkracht, om maar eens wat te roepen.

  Als hij na de eerste keer een nekschot van 2 cent had gekregen dan leefde dat kind nog en was haar ouders een levenslange straf bespaard gebleven.

 7. Wladimir!

  Een moord of verkrachting met 120 getuigen?!?

  Ik ben voor de doodstraf van verkrachters en pedofielen.
  Maar men moet ongelooflijk zeker van hun zaak zijn.
  Een video opname of 120 getuigen lijken mij prima bewijs.
  Maar hoevaak komt dit voor?

 8. [7] ik overdrijf bewust, het gaat mij er om dat het absoluut vast moet staan dat de dader het heeft gedaan.

 9. Slecht beargumenteerd pleidooi voor de doodstraf.

  Verder vind ik de doodstraf gelijk staan aan moord, en dus niet acceptabel.

  Het mooiste zou zijn als we afstappen van het strafsysteem. Het enige wat een dader moet doen na zijn daad, is schade vergoeden. Geen straf, wel schade vergoeden.

 10. [10] schade vergoeden ? dus een moordende pedoverkrachter koopt het af en grijpt vervolgens het volgende slachtoffer, koopt dat ook af enzovoorts enzovoorts.

  Ik vraag mij toch af of dat wel een goed systeem is.

 11. Ik geef het je te doen om MEER dan een miljard mensen redelijk in het gareel te houden.

  Maar wij oordelen hier over China, Chinezen, Chinees gedrag en Chineze waarden en normen … alsof wij alles ervan weten en alsof het hier allemaal gebeurt.

  En dan haalt men de illusieve begrippen van moraliteit en menselijkheid ook nog erbij, terwijl de individu hier ook nauwelijks nog meetelt, behalve dat men vangnetters (nog) niet in de nekken schiet.

  Op een punt hebben de apologisten misschien gelijk. Het is hier beter, dus stuur maar wat jumbojets om ze op te halen … t.b.v onze culturele verrijking en ter bevredeging van ons bewogen "humaan" gevoel. Of niet soms?

 12. En toch niet geheel libertarisch mijns inziens: stel iemand vermoordt de kostwinner van het gezin; zou het dan niet praktischer te zijn de schuldige levenslange dwangarbeid te geven en het geld over te hevelen naar het slachtoffer?

  Hoewel een summiere schadeloosstelling wel dichter bij het libertarische ideaal dan de doodstraf.

  Reacties gaarne?

 13. [10] Hoe los je dat op met zelfmoordterroristen Egor? Die zijn namelijk ook dood. De shiiten in Irak lossen dat op d.m.v. vergeldingsacties tegen de familieleden van de zelfmoordterrorist. Israel doet trouwens hetzelfde.

 14. [13] Hoe is dit te rijmen met je eerder verkondigde standpunt dat de markt de hoogte van de geleden schade vast moet stellen ?

 15. [15] Dat veroorzaakt dus grote economische schade door escalerend geweld. In plaats van de familie van het slachtoffer schadeloos te stellen, breng je schade toe aan de familie van de daders..

 16. Ik heb een subjectieve emotionele aversie tegen het onnodig doden van mensen. Dus alleen daarom al vind ik het doden van moordenaars en andere criminelen niet echt aangenaam. Waarom zouden het slachtoffer en de maatschappij als geheel (waaronder ik) hun handen vuil moeten maken aan een crimineel? Levert dit werkelijk meer rust op dan een straf die net zo lang duurt tot de dader een "acceptabel" risico is (alleen de vraag wat dat is en hoe dat vast te stellen), of totdat de dader een natuurlijke dood in de gevangenis sterft?

  Waarom een verkrachter of een gewapende overvaller doodschieten? Dit staat toch niet in verhouding tot wat ze gedaan hebben? De persoonlijke psychologische trauma’s die de slachtoffers hebben opgelopen zijn subjectief en afhankelijk van hoe ze ermee omgaan. Hun geestelijke en lichamelijke therapie kan niet meer worden vergoed door de dader wanneer die onder de zoden ligt. Bovendien geef je die misdadigers een stimulans om maar gelijk hun gijzelaars of slachtoffers te doden, zodat de kans op een getuigenis verdwijnt. Het maakt immers geen verschil voor een gijzelnemer of verkrachter: hij wordt toch gedood.

  Het lijkt me beter, ook met het oog op de al genoemde niet onaanzienlijke kans op onschuldige veroordeelden, om criminelen op te sluiten, niet te doden, en dan alleen als dit echt nodig is. In een goed afgesloten gevangenis is de kans op ontsnappen, gecombineerd met de kans op recidive van een (niet) ingesloten crimineel, waarschijnlijk aanzienlijk lager dan de kans dat een nog niet criminele burger een ander verkracht of gewapend beroofd. Bovendien is er nog de vraag of velen die nu in de gevangenis, of zelfs TBS-klinieken zitten, überhaupt een grotere kans op recidive hebben dan de niet-criminelen daarbuiten hebben op het plegen van een eerste misdaad.

  In de gevangenis kunnen ze werken voor hun misdaden, en hun eigen onderhoud. Ze hoeven niet veel meer te krijgen dan water en brood wanneer ze niet in staat of willens zijn te werken. Dit wordt uiteraard betaald via een belasting op de arbeid van de wel werkende criminelen. De gevangenen kunnen worden geveild aan de gevangenis die de goedkoopste, de veiligste, danwel een optimale combinatie van beide biedt. De crimineel kan eventueel ook nog enige zeggenschap hebben, om zijn productief potentiëel te maximaliseren. Ook kun je proberen een soort Laffer-curve voor criminelen uit te vogelen: het punt waar de crimineel maximaal geld oplevert voor het slachtoffer en zijn eigen onderhoud, door hem een optimaal percentage van zijn verdiende geld zelf te laten houden om voor zichzelf betere omstandigheden te kopen.

 17. [13] WIE doet dat en zorgt daar in een Libertairsche samenleving voor? Geprivatiseerde "diensten" misschien?

  En wie kan zeggen, laat staan kan garaderen, dat het geen corruptenaren zijn. En last but not least … WIE houdt de toezichthouders in de gaten …?

  It is an open ended loop … en geen sluitend stelsel. Of wel soms?

  Daaro is Liberatisme een leuk idee, maar daar kunnen zelfs de eekhoorntjes niet mee overweg …

 18. Wie is een grotere crimineel: de mentaal gestoorde ontsnapte proefverlof TBS-er die een minderjarige vermoord, of de niet(?) mentaal gestoorde autoriteit die tegen advies van directe behandelaars de TBS’er op verlof stuurde?!

 19. Je kan over zulke misdadigers/sters vogelvrij verklaren en ter beschikking stellen van de slachtoffers. Die kunnen bepalen wat ze het belangrijkst achten: ombrengen of gebruiken als slaaf (inbegrepen verkopen als slaaf). Voila met dit stokje in het hoenderhokje hoop ik deze thread aan de gang te houden 🙂

 20. [11] als je de schade voor de familie benaderd in Euros, zal de man waarschijnlijk de rest van zijn leven nodig hebben die schade te voldoen.

  [15] die zelfmoordterroristen kunnen ook niet meer gestraft worden, dus dat werkt ook niet meer.

 21. Beste oplossing lijkt mij geprivatiseerde wethandhavers die overtreders oppakken. Deze overtreders mogen middels betaalde arbeid hun slachtoffers schadeloos stellen. Maar eerst de helft van alle zgn. overtredingen uit het wetboek uiteraard. Anders krijg je dezelfde premiejagers als die nu met een lasergun auto’s staan te flitsen terwijl een kilometer verderop een huis wordt leeggehaald.

 22. [18] Dat lijkt me een goed voorstel. De lengte van de gedwongen tewerkstelleng (=straf) zou zo lang moeten duren totdat de geleden schade is vergoed. De crimineel heeft er zodoende ook zelf baat bij, om zijn opbrengst te maximaliseren teneinde het de lengte van de "stage" te minimaliseren waarbij dit natuurlijk wel gefaciliteerd moet worden. De geleden schade kan als aktief geveild worden zodat de markt de waarde bepaalt, mocht er sprake zijn van een situatie waarbij het (de) slachtoffer(s)geheel of gedeeltelijk immateriële schade op hebben gelopen.

 23. [24] Wie instaleert hun op welke gronden, en houdt toezicht op de "geprivatiseerde wethandhavers" … en WIE houdt toezicht op de "toezichthouders" etc et ad infinitum …?

  En WAT gaat of moet er gebeuren bij overtreding door de "wethandavers" ? Gaat men andere handahever inhuren om t.a.v. de eerdere "hadhavers" de wet te handhaven? Wie doet dat en welke mechanisme heeft men daar voor?

  Als deze eerste vraag niet kan worden beantwoord is de rest zuiver bullshit … Of niet soms?

 24. [23] Worden die nu wel gestraft? Een in-alle-gevallen-rechtvaardig rechtsysteem is een utopie. Persoonlijk ben ik moreel gezien voor de doodstraf maar praktisch gezien tegen. De (minarchistische) overheid of politici mogen nooit beschikkingsrecht krijgen over leven en dood. ‘Gulden’ middenweg: de dader krijgt de doodstraf maar (de nabestaanden van) het slachtoffer kan met de dader onderhandelen over een schadevergoeding en hem gratie/uitstel verlenen tot hij aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

 25. Als ik de hier gewenste wraakacties lees, en die combineer met de ruime interpretatie van het begrip ‘initieren van geweld’, waar elke democratische regering bij voorbaat van beschuldigd wordt, ga ik vrezen dat ook de libertarische revolutie haar slachtoffers aanwijst, en niet zal terugdeinzen voor het executeren van mensen die geen onmiddellijke bedreiging vormen.

 26. "Wat mij betreft een prima systeem: zo ben je in een keer van een zooitje tuig af. Je redt de slachtoffers er weliswaar niet mee maar het bevredigt wel de gezonde zucht naar vergelding die de gemiddelde mens heeft (ik dus wel) en je voorkomt ermee dat dit soort gespuis nieuwe slachtoffers in de toekomst maakt."

  Ik zie het libertarisme als een beweging die een vreedzame en beschaafde samenleving nastreeft. En daar past mijns bescheiden inziens geen zienswijze als deze in. Een gezonde zucht naar vergelding, god betere ’t. Een van de graadmeters van de beschaving van een volk is de manier waarop zij met haar misdadigers omgaat. Om ze dan publiekelijk met een bord om hun nek de straat op te sturen, en ze enkele minuten later vol te blaffen met lood, vind ik niet getuigen van beschaving. Geen asiel in Nederland dat een hond afschiet, maar voor verdachten van een zwaar misdrijf zouden andere regels moeten gelden?

  En wat voor genoegdoening wil je er uit halen dan? Vergeef de vergelijking, maar ik zie beelden voor me van mensen die hun buurman op een schavot zetten met een bord ‘Landverraaier’ om zijn nek, omdat-ie z’n klauw opstak naar passerende Wehrmachtsoldaten. Wow, goeie actie.

  Steeds meer Amerikaanse staten schaffen de doodstraf af, en terecht. Het draagt niets bij aan de gezondheid en geloofwaardigheid van een rechtsstaat. Allicht dat de gemiddelde Belg blij zal zijn als de tronie van Marc Dutroux op een speer in een Brussels pleintje wordt geplant, maar hoe lang zal die blijheid blijven hangen als een van kindermoord verdachte mevrouw, die na later onderzoek onschuldig bleek te zijn geweest, op de stoel belandt?

  Er is terecht veel af te dingen op Nederland en haar rechtsstaat, maar ik ben waarachtig blij dat we hier onze misdadigers gewoon opsluiten.

 27. [10] [13]

  het spijt mij zeer, maar wat leg je nou te ijlen??

  je blijft lachen met die libertariers.
  het gaat hier inderdaad om 100% zeker gevallen waarvan er alleen in NL al honderden per jaar gebeuren, niet zelden door TBSers op ‘verlof’ btw.

  Wladimir heeft natuurlijk 300% gelijk. wat krijgen we nou. ‘schadevergoeding’ als je kind verkracht en vermoord is?

  [3]

  ik spreek mijn vertrouwen liever uit in een overheid wat gevaarlijk gespuis opruimt dan één die ze hun gang laat gaan en beschermd.

Comments are closed.