Wat denken jongeren hier zelf van?


De NOS bericht dat ruim de helft van de Nederlandse jongeren (55,7 procent) het afgelopen jaar een delict heeft gepleegd.

Zou dat kunnen betekenen dat er ergens iets mis is?

“Het gaat daarbij vooral om kleine vergrijpen zoals zwartrijden in het openbaar vervoer en slaan.
Dat blijkt uit een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie, onder jongeren in de leeftijd van 10 tot en met 17 jaar.
Jongeren in grote steden maken zich vaker schuldig aan een delict dan leeftijdsgenoten die in minder stedelijke gebieden wonen.

Zwartrijden is al jaren op rij het meest gepleegde delict. Verder wordt vuurwerk afsteken buiten de toegestane periode veel genoemd in het nieuwe WODC-onderzoek. Wanneer deze twee overtredingen niet worden meegerekend, geeft twee vijfde van de jongeren ( 40 procent!) aan in de afgelopen twaalf maanden over de schreef te zijn gegaan. In dat rijtje scoren slaan, stelen van school of werk en iemand uitschelden wegens zijn huidskleur hoog.

Van alle jongeren wordt bijna 30 procent tot de groep licht-delinquenten gerekend en een op de tien tot de zwaar-delinquenten. De overige jongeren begaan geen misstappen of uitsluitend kleine overtredingen

WODC-directeur F. Leeuw constateert aan de hand van het onderzoek dat het redelijk goed gaat met de jongeren. Een groot deel van de jongeren pleegt immers geen delicten. En als ze wel over de schreef gaan, betreft het vaak een licht vergrijp, aldus de directeur.”

F.Leeuw noemt dit redelijk goed! Wel, het is maar waar je de norm legt. 30 procent “licht-delinquenten” en 10 procent “zwaar-delinquenten” lijkt me nu echt niet iets om over naar huis te schrijven.

Er is wel degelijk iets mis in de maatschappij. De vraag is dan wat daar de oorzaak van is. Het is te simplistisch om daar zo maar de jongeren de schuld van te geven. De opvoeding door de ouders is daarbij een belangrijke factor.

Maar nog belangrijker is de opvoeding op de overheidsscholen en de invloed van de overheid in het algemeen. Alleen al de indoctrinatie dat iedereen rechten heeft op vanalles en dat de overheid daar wel (via belastinggeld) voor zal zorgen.
De overheid zal niet alleen zorgen voor het onderwijs, maar ook voor het vervullen van je “recht” op bvb ontspanning, sportmogelijkheden, cultuur, studietoelage die je tot jaar of 23 verzorgt en noem maar op.
En mocht het fout gaan dat je geen baan of inkomen vindt, dan zorgt diezelfde overheid ook nog voor uitkeringen en woonsubsidie en zo voort. Eigen verantwoordelijkheid wordt tot nul gereduceerd.

De overheidsoplossing voor al die delinquenten is natuurlijk zorgen voor nog meer subsidie, nog meer sportmogelijkheden, nog langer studeren, nog meer rechten.
Iedereen die wil nadenken kan weten dat dit alleen maar averechts kan werken.

Dit wordt nog versterkt doordat jongeren die niet beter weten natuurlijk gaan stemmen op die politieke partijen die nog meer beloven. Ook dat maakt de toestand alleen maar erger.

De enige oplossing is dat er veel meer mensen gaan nadenken. Veel meer mensen moeten begrijpen wat vrijheid betekent en dat al die genoemde zogenaamde “rechten” altijd ten koste gaan van iemand anders die het “goed” verplicht moet verstrekken. Via zijn prestaties en zijn belastingen.

Het moet voor veel meer mensen duidelijk worden dat Frederic Bastiat al gelijk had toen hij zei dat de staat een grote fictie is waarin iedereen denkt dat hij kan leven ten koste van alle anderen.

De situatie terug draaien lijkt een bijna onmogelijke taak. Maar om te beginnen kunnen we zorgen dat het idee van een morele maatschappij levend blijft en dat steeds meer mensen de soevereiniteit van elk individu gaan promoten. En iedereen kan daaraan meewerken. Maar dan moeten we wel wat doen! Het komt niet vanzelf.

Het zou nuttig zijn om hierover de mening van jongeren zelf te vernemen.

16 REACTIES

 1. Het zou ook handig zijn om niet de Staat willekeurig te laten definiëren wat een "delict" is. Sinds wanneer is vuurwerk afsteken of iemand uitschelden een misdaad an sich? In de meeste gevallen lijkt het me hoogstens een onbeleefde irritatie. Als je alle onzin-misdrijven eruit schrapt zullen de cijfers sowieso al een stuk lager liggen. De rest van echte misdaad gewoon door consequent en proportioneel te straffen duidelijk maken dat het niet loont. Dus boetes voor zwartrijders en dieven of mensen die andermans bezit slopen, stokslagen voor iemand die een ander zonder reden tegen diens wil in elkaar slaat, en gevangenis alleen voor diegenen die geweld plegen en een blijvend reëel gevaar zijn voor de maatschappij. Al blijft het lastig om daarvan een scherpe definitie te krijgen. Als je de cijfers als deze mag geloven, is iedereen een gevaar voor de maatschappij.

 2. Heee???
  Deze jongeren zijn toch allemaal ‘opgevoed’ volgens de nieuwste pedagogische inzichten?
  Werden er op hun basisscholen niet gelikte programma’s aangeboden, als sociaal-emotionele ontwikkeling? En zelfexpressie? En gezond gedrag?
  Of is dat ook allemaal weggegooid geld en werkverschaffing voor academici geweest.
  Al die stuurprogramma’s, maar steeds blijkt de mens geen robot.

 3. voor wie wil men inzicht verkrijgen,toch niet voor die halve gare malloten uit Den Haag?

 4. Ik was even bang dat er geen probleem zou zijn maar gelukkig is de helft van de jongeren crimineel (kort door de bocht als alle krantenkoppen). Dat betekent weer volop werk voor de politiek, kamervragen en ‘beleid’ dat nergens toe leidt behalve belastinggeldverkwisting en het vullen van ambtenarentijd.
  Met de huidige vergrijzing lijkt het mij voor de politiek zinvoller als ze binnenkort de criminaliteit onder de baby boomers ‘stevig gaan aanpakken’, met name de boekhoudfraude op gemeentelijk en provinciaals niveau.

 5. en maak van ‘jongeren’ maar gewoon buitenlands tuig hoor, want daar hebben we het dus gewoon over. het óóóó’vergrote deel in ieder geval.

  tsss, ‘jongeren’, wat een PC lachertje.

 6. [2] Het aan je laars lappen van onzinregels is het ERGSTE delict van allemaal! Immers, het openbaart de ongehoorzame geest.
  Ook voor een rood licht in de woestijn moet je stoppen, zegt kameraad Tobback.

  Doe-de-belg-test, vraag 9.
  http://www.nieuwsblad.be/Ar

 7. [8] Enige jaren geleden deed men binnen een tijdspan van een half jaar niet minder dan drie studies. T.w. in Groningen, in Hamburg en in Kopenhagen. Dat laatste door de Rochwool Foundatioen.

  De zeer consistente conclusies waren dat onder alle allochtonen de misdaad ratio t.o.v. van allochten 5 a 6 maal HOGER ligt, maar voor de leeftijden tussen 17 en 37 dat tussen de 16 en 17 HOGER is.

  Die studies zijn vast nog te achterhalen …

  Daartegen kwanm de PvdA staatsecretaris Kalsbeek (zowel als de PvdA burgemeester) nog in felle opstand door te beweren dat de studies statistisch niet zouden deugen. Zulks terwijl men NIET eens iets statistisch had geinfereerd, maar men de zaak eenvoudig had getallied.

  Het probleem is uiteraard dat de wetsovertreders ook in het land van herkomst tot het maatschapeelijk drek behoren. Want had Nederland zorgvuldig een maatschappelijke doorsnede teogelaten (zoals in de VS en Canada) het ongetwijfeld zeer veel had uitgemaakt.

  Allerberoerste is echter dat voor, en in de ogen, van de musselmannen alle "infidelen" letterlijk vogelvrij zijn, en waar dus ook niets fouts tegen gedaan kan worden.

 8. Ach, er blijkt extra hoop voor het libertarisme: wanneer de helft van de jongeren al die regels aan hun laars lapt, komt er dus een tijd dat allen geen regels accepteren.
  Nu ‘alleen’ nog maar duidelijk maken dat er nog maar een regel gehandhaafd hoeft te worden: recht op eigen leven.

 9. [11] Klopt! Maar voor de duidelijkheid voor nieuwe lezers:
  "Recht op eigen leven voor iedereen!"

 10. Ik heb zelf ook het een en anders uitgevreten wat niet meer onder kleine delicten valt *schaam schaam*. Het nadeel hiervan is dat je gegevens 20 jaar in het politie dossier blijven staan.

  Voor sommige banen heb je een zogenaam VOG nodig,die word zonder meer afgegeven als je 4 jaar lang niets hebt uitgevreten, heb je dit wel dan gaan ze kijken wat je hebt gedaan en of die kwaad kan voor de functie voor je de VOG aanvraagt.

  Het percentage dat meer als de helft over de schreef gaat klopt niet als je het in cijfers bekijkt, kijk je puur naar wat jongeren uithalen ZONDER hiervoor gepakt te worden denk ik dat het percentage zelfs wel rond de 75% ligt.

  maarja Leven de politiestaat

 11. [9] Hmm volgens de test ben ik geen goede Belg 🙂 Toch raar, want ik voel me er vaak meer thuis dan in eigen NL.

 12. Het begint al van jongs af aan door al die tekenfilms vol met haat en vechten.
  Welke tekenfilm is nu leerzaam zonder dat de ander wordt vernederd, macht willen hebben, de ander vertrappen, slopen, schieten etc.
  Ik zie het aan mijn eigen zoon van 3 jaar.
  Hij wordt zo agressief van telenfilms, je ziet het voor je ogen gebeuren. De enige oplossing is om alleen nog maar discovery aan te zetten want het heeft wel degelijk invloed die tv.

  Waarom geen tekenfilms verzinnen waarin figuren een bouwwerk samen moeten maken, of een uitvinding waarin samenwerking vereist is.
  Donder op met al die zinloze tekenfilms.

 13. [15]
  Justice,

  Zeg me alsjeblieft dat je dit sarcastisch bedoelde. Moet iedere menselijke activiteit of hobby gericht zijn op zedelijke opbouw of het nut van het algemeen? En ieder boek, film of ander medium worden gecensureerd omdat slechts "mooie, lieve en fijne" ideeën in de onschuldige kinderkopjes moeten worden geprent?

Comments are closed.