We hoorden bij het nieuws dat het Openbaar Ministerie al twee jaar bezig is met te onderzoeken of de vrouw die de dief van haar tasje probeerde te stoppen, en hem daarbij dood reed, wel of niet met opzet gehandeld heeft.


Wel simpel, lieve mensen, het antwoord is: JA, dat was met opzet.

En so what?

JA, de vrouwe reed met opzet achteruit om die vent te stoppen en te trachten haar tasje terug te krijgen.
En kennelijk had ze succes en kreeg haar tasje terug.

Dat daarbij de dief doodgereden werd, is natuurlijk pech. Maar dat is de dief zelf schuld. Hij beging een diefstal; hij wist zelf dat hij goed fout zat; hij sloeg daarom immers op de vlucht.
Doordat hij zichzelf buiten het recht stelde, was hij zelf verantwoordelijk voor eventuele schadelijke gevolgen voor zichzelf.

Ook in een libertarische samenleving mag het slachtoffer geweld gebruiken om hem aangedaan onrecht te herstellen.
En in theorie stellen we dan dat dit reactieve geweld “proportioneel” moet zijn.
Dat is een goed theoretisch uitgangspunt, maar in de praktijk is dat in die fractie van een seconde niet wetenschappelijk uit te rekenen. Dan is bijna altijd elke” actie gerechtvaardigd.
Als de vrouw die dief met haar tasje pas twee maanden later zou zijn tegengekomen, en hem dan bewust zou hebben doodgereden, zou de zaak anders liggen. Want dan waren er ook andere mogelijkheden geweest.

Boeven die stelen, verkrachten, inbreken en dergelijke hobby’s hebben, moeten accepteren dat ze dat eventueel met de dood moeten betalen.
En ook de rechtspraak zou dit moeten accepteren en uitgebreid moeten publiceren.

36 REACTIES

 1. "Boeven die stelen, verkrachten, inbreken en dergelijke hobby’s hebben, moeten accepteren dat ze dat eventueel met de dood moeten betalen.
  En ook de rechtspraak zou dit moeten accepteren en uitgebreid moeten publiceren."

  Op één of andere vreemde manier vind ik wel dat je gelijk hebt.

 2. Ik heb toen ik 12 was eens een autootje gejat bij (ik meen) de Blokker, een model van een ‘Hispano Suiza'( dat vergeet ik nooit), vond ik een fantastisch mooi ding dat ik wilde hebben.

  Bij thuiskomst vroeg mijn pa hoe ik aan dat ding kwam en na het opbiechten kreeg ik letterlijk klappen en sleepte hij me mee naar die winkel.

  Nu ben ik blij dat ik niet ben doodgemaakt 😉

 3. Natuurlijk moet een reactie op een "geweldsdelict" zoals diefstal, verkrachting, etc proportioneel zijn. Dit was duidelijk niet proportioneel (dood vs diefstal?) maar hier zou een rechter moeten bepalen dat mevrouw op het moment van diefstal blijkbaar niet handelingsbekwaam was (ze is in het dagelijkse leven geen koelbloedige moordenares), en dus geen straf kan krijgen. Maar het is wel goed dat e.e.a. uitgezocht wordt.

  Waar Hub aan voorbij gaat is dat iemand pas schuldihg is totdat deze schuldig wordt bevonden door een rechter. Voor hetzelfde geld gaat mevrouw achter de verkeerde aan en doodt iemand anders. Je kan je talloze misverstanden voorstellen waarbij iemand onterecht als crimineel wordt gezien en dan wordt gedood. Lijkt me ook niet een goede zaak.

 4. [3] Frenkelfrank,
  Uit de omstandigheden die ik in de pers lees kan ik me voorstellen, dat de vrouw zich bij een rechter kan beroepen op noodweerexces, d.i. een strafuitsluitingsgrond voor een niet-proportionele gedraging die het gevolg is van een hevige gemoedsbeweging die door de aanranding is veroorzaakt.
  Zie: Arrest Bijlmer noodweer, NJ 1986/56, DD 85.087, http://www.student.unimaas….
  en:
  HR NJ 1993, 691
  http://www.jongbloedonline….

 5. Mijns inziens zou deze dame voor haar prima aktie op een feestelijke zitting op het stadhuis door de
  burgemeester een lintje behoren te worden opgespeld : goed gedaan !

  Groetz,

  Cincinnatus.

 6. [3] "Waar Hub aan voorbij gaat is dat iemand pas schuldihg is totdat deze schuldig wordt bevonden door een rechter."
  Rechters zijn geen tovenaars of zo. Schuld of onschuld wordt niet bepaald door een uitspraak van een rechter. Iemand kan schuldig zijn en vrijgesproken worden of onschuldig zijn en vereoordeeld worden bevonden.

  En wat die Ali betreft opgeruimd staat netjes, goed gedaan Germaine :D…

 7. [5] Cincinnatus,
  Daar acht ik de flierefluiter Job Cohen niet toe in staat. Lijkt me beter dat particulieren een standbeeld voor haar oprichten op de Dam.
  Groet,
  SpyNose

 8. [7] "Lijkt me beter dat particulieren een standbeeld voor haar oprichten op de Dam."

  Daar staat al een heel groot momument voor alle vrouwen in de wereld 😉

 9. [6] Wat ik bedoel is dat iemand pas schuldig kan worden bevonden nadat al het bewijsmateriaal naar voren is gebracht, en met inachtneming van de omstandigheden. Voor hetzelfde geld was er helemaal geen tasje gestolen, of heeft Germaine iets gestolen van de tasjesdief die het terug probeerde te nemen. Er wordt bij dit voorval heel erg op het gevoel gespeeld, terwijl er ook diverse omstandigheden zijn waar wij niets vanaf weten. Om met datgebrekkige inzicht te roepen dat het goed is dat Germaine iemand doodrijdt vind ik kort door de bocht.

 10. [7] SpyNose,

  In het huidig politiek en intellectueel klimaat waagt geen enkele burgemeester
  zich daar aan.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 11. [9]

  Dat bedoel ik niet ik bedoel dat schuld/onschuld totaal los staat van wat de rechter erover oordeelt.

 12. [11] En over Germaine citeer ik Hub dan maar:

  "JA, dat was met opzet.
  En so what?"

 13. Goed stukje. Niets tegenin te brengen, op de laatste zin na.

  De huidige rechtspraak is een verlengstuk van de huidige machthebbers en daarom is haar macht op illegale wijze verkregen. Mede daarom is het niet nodig dat zij wat dan ook publiceert. (tenzij je uiteraard droomt van een beetje libertarische samenleving in de democratie)

  Door te stellen dat de rechtspraak iets zou moeten publiceren, erken je justitie als gesprekspartner. Dat is zij niet, omdat zoals ik al zei, justitie haar macht libertarisch gezien op illegale wijze heeft verkregen.

  In een libertarische samenleving zou als 1 van de eerste acties zijn het schoonvegen van misstanden begaan uit naam van justitie.

 14. [9] "Om met dat gebrekkige inzicht te roepen dat het goed is dat Germaine iemand doodrijdt vind ik kort door de bocht."
  Daar heb je gelijk in. Maar het begon niet met het doodrijden. Het ging om het terugkrijgen van het tasje. Het verdedigen van je eigendom. En als daar ongelukken door gebeuren, is dat het risoco en verantwoording van de aanvaller.
  Mogelijk was de hele zaak anders gelopen als hij bvb dat tasje snel had teruggegooid.
  Overigens ook alles gebaseerd op wat uit de nieuwsverstrekking is gebleken.

 15. Ik hoop toch niet dat een libertarische maatschappij er eentje is waar iedere dief onmiddelijk standrechtelijk wordt geëxecuteerd. Mag ik ook een wapen richten op een stel tieners die een bal door mijn ruit trappen en wegrennen? En als ze weigeren om te stoppen ze meteen doodschieten?

  Doet me een beetje denken aan de voorval met die Braziliaan Menezes die in de Londonse metro werd doodgeschoten omdat hij haast had of niet meteen begreep wat die enge mannen met een pistool van hem wilden. Als we van de politie verwachten dat ze niet iedereen meteen doodschieten omdat die persoon niet meewerkt en verdacht wordt van een misdaad, mogen we dat toch ook wel van een burger verwachten.

  Wat me wel een argument lijkt is of de dame in kwestie dit expres deed, en dat wordt terecht onderzocht. Dat je zo’n vrouw niet op gaat sluiten, of zoals hier populair schijnt, de doodstraf geeft, lijkt me vanzelfsprekend, omdat het initiatief niet van haar uitging. Maar als ze dit expres deed, lijkt op z’n minst een vergoeding voor de familie wel op zijn plaats. Anders spoor je mensen aan om iedere vermeende misdadiger onmiddelijk te doden. En ja, dat zal vast een heel veilige maatschappij opleveren. Van mensen die doodsbang zijn de straat op te gaan en die nooit hun kinderen onbegeleid de deur laten uitgaan uit angst dat ze bij het eerste de beste kattekwaad of niet opgevolgde of gehoorde instructie tot burgerarrest worden omgelegd. Als "veiligheid" en bestrijden van misdaad alles is dat telt, kun je net zo goed je onderwerpen aan de politiestaat en de halve bevolking preventief opsluiten.

  Natuurlijk mag je jezelf verdedigen, maar als er normen van proportionaliteit zijn waaraan we de politie en het leger houden, gelden die zeker ook voor de burger.

 16. Ik kan in dit geval, geen meelij hebben met de ex tasjesdief. Je kan en mag niet altijd voor eigen rechter spelen, maar deze vrouw heeft het goed gedaan. Misschien leren toekomstige dieven/ rovers er iets van. Een voorwaardelijke straf is in dit geval ruim voldoende. Ik denk hetzelfde als deze vrouw heeft gedaan.

 17. kijk, een kakkerlak doodrijden mmppppff, who cares, good riddance.

  maar wie vergoedt de schade aan haar auto? daar heb ik nog niemand over gehoord.

  die vrouw moet eigenlijk de kakkerlakfamilie daarvoor aanklagen.

 18. [15] Je hebt gelijk en het libertarisme accepteert ook duidelijk het gebruik van geweld als zelfverdediging voor je leven en eigendom toe te passen in proportionaliteit.

  Theorie: "Zoveel geweld gebruiken dat het door de ander geïnitieerde geweld tot nul wordt teruggebracht. Niet Meer, want dan initieer jij geweld."

  Dat is het uitgangspunt, en dat moet het ook blijven.

  Maar je moet ook de situatie op het moment van actie reeel bekijken. Op het moment dat iemand gevaar loopt voor zijn leven of eigendom, heeft hij echt niet de gelegenheid om het handboek van proportionaliteit er op na te slaan.
  Is zijn pistool kaliber kleiner dan het mijne, en mag ik dan wel schieten? Alleen al die gedachte kan je het leven kosten.

  Op het moment dat iemand jouw laptop steelt, heb je (neem ik aan) maar één gedachte, en dat is dat ding onmiddellijk terug krijgen.
  En als dat gebeurt terwijl je in je auto zit, denk ik dat je er onmiddellijk achteraan gaat.
  Ik denk niet om de dief te doden, maar om je laptop terug te krijgen.

  De (overproportionele) ongelukken die dan kunnen gebeuren, zijn dan toch duidelijk voor de verantwoordelijkheid van de dief?

  Dit is een ander geval dan wegrennende tieners die je ruit kapot gemaakt hebben, doodschieten.
  Dan kom je in bestraffing als wraak, en we willen alleen maar "herstel en compensatie".

 19. [18] Hub,

  Nee, we willen niet alleen herstel en compensatie.

  Immers wat "we" (althans ik) willen , is respect voor "privaat bezit" hetgeen onder meer met zich meebrengt dat men rustig over straat kan lopen zonder te vrezen dat dat gestolen wordt of rustig z’n auto ergens kan parkeren zonder te vrezen dat de ruit is ingeslagen en de radio gejat.

  Afgaande op het gejammer over de reaktie van de dame die niet in proportie was, kunnen we concluderen dat hier niet zo zwaar getild wordt aan diefstal maar in een privaat bezit respecterende maatschappij is dat nu net een halsmisdaad, een zeer ernstige schending van de rechtsorde….

  In dergelijke samenlevingen waar privaat eigendom wel gerespecteerd werd en veel minder aantastbaar was dan in door socialisme verziekt Nederland werd echt niet zo
  gejammerd en gehuild omdat een rover
  was onderschept hetgeen dan niet "proportioneel" zou zijn…integendeel,in liberaal Engeland (van de 19de eeuw) bijvoorbeeld werd een gevatte tasjesdief vaak onzacht op transport gezet naar de strafkolonie Australië…

  Groetz,

  Cincinnatus.

 20. "Privaat Eigendom"

  Godverjuu!!

  Allerlei VMBO-studenten …. eh: Rechten die hiero an ut woord zijn!!

  Kan niet anders!!

  Fock Op: met je Privaat-eigendom: Semi-randdebiel: VMBO-Patient regten!

  Jij dient gewoonweg Gevierendeelt te worden!!

  Zeg me na: I Embrace Roman Values!!

  Fonetisch: IJ Embrees Roman Valjuus!!

  Josti-bent-toetsenist!! Die je bent!! Duuu-Biel!!

  Bloehmkooluhh!!

 21. [20]

  lol…

  (zat je na dat ‘Bloehmkooluhh!!’ te gebaren achter je computer, WieboXL?)

  Toe, zeg dat je dat deed.
  Dan kan mijn nacht niet meer kapot.

 22. Volgens mij zat-ie meer aan z’n romeinse jus over de spaghetti te denken, wat dat dan ook moge zijn.

 23. [18]
  Hub,

  Ze was niet in levensgevaar, dus als ze het expres deed om hem te doden was het een moord. Als ze het per ongeluk deed in een poging haar tas terug te krijgen, is het geen moord. Het is echter wel een schending van andermans leven. En dat moet je vergoeden, ook al deed je het niet expres. Net als de jongens die een ruit per ongeluk intrappen. Of moet ik dat dan zelf maar gaan betalen? Hij was haar een tas verschuldigd, niet een leven.

  [19]
  Cincinnatus,

  Dus we moeten op iedere misdaad maar een de facto doodstraf zetten?

  De jongens die een ruit intrappen kan ik ter plekke overhoop schieten en zeggen dat ze probeerden te vluchten, jouw kinderen kunnen neergemaaid worden door een vrachtauto als ze het wagen om een zakje snoep daaruit te stelen en ik kan jou standrechtelijk executeren door je in de rug te schieten wanneer je per ongeluk of expres een kortere weg over mijn land neemt? Nee, dan voel je je als mens pas veilig op straat. Ik zou mijn huis niet meer uit durven, en zeker mijn kinderen niet meer zonder volwassen begeleiding aan de leiband rond laten lopen als ik weet dat iedere misstap dodelijk kan zijn.

  Je ziet toch hopelijk wel dat er een wezenlijk verschil is tussen een mensenleven en een gebruiksvoorwerp?

 24. [23] Owl,
  Je reactie op Hubs antwoord raakt kant noch wal zolang je de emoties van de beroofde buiten beschouwing laat. Zoals ik al eerder aangaf, is er sprake van NOODWEEREXCES, d.w.z. "een hevige gemoedsbeweging die veroorzaakt wordt door de aanranding", zoals de Hoge Raad het formuleert. Lees de betreffende arresten, die ik ook heb aangegeven, maar.
  Moord (art. 289 Sr) kan al helemaal niet bewezen worden, want voor voorbedachte rade is een vooropgezet plan nodig en dat was hier niet aan de orde.
  Voor doodslag (art. 287 Sr) is opzet nodig en gezien de omstandigheden kan opzet waarschijnlijk niet bewezen worden, want je kan nu eenmaal niet in haar hoofd kijken.
  Het feit, dat de OvJ nog steeds niet dagvaardt, wijst erop, dat hij (nog) niet zeker is van zijn zaak.
  We zullen zien wat eventueel tenlaste zal worden gelegd, doodslag, dood door schuld (art. 307 Sr) of zware mishandeling, de dood ten gevolge hebbend (art. 302 lid 2 Sr).
  [18] Hub,
  [19] Cincinnatus,
  Ik ben het helemaal met Cincinnatus eens: Het hangt er volstrekt van af, hoe de samenleving tegen prive-eigendom en de bescherming daarvan aankijkt.
  Kortom: wat mij betreft zou een aktie voor een standbeeld van Germaine op de Dam, die deze samenleving wakkerschudt op zijn plaats zijn. Ideetje voor de Vrijspreker ? Een poll peiling ?
  Groet,
  SpyNose.

 25. [23] Owl,

  Dit is een typische reaktie van iemand die mentaal in de hougreep van de sossen zit maar het zelf niet eens beseft.Een typisch geval van iemand die teveel naar NOVA en naar Hollywood-films (met Robert Redford of George Clooney) heeft gekeken waarin de bankrobbers worden verheerlijkt.

  De "onaantastbaarheid van privaat eigendom" wordt geponeerd en Owl raakt helemaal in paniek en vreest nooit z’n huis meer uit te komen en vreest alom dode kindertjes enz… enz….

  Niks van dit alles natuurlijk…integendeel zelfs, je zal
  je huis kunnen uitkomen zonder te vrezen dat het is leeggehaald (ook al ben je twee weken weggeweest en vergeten je deur te sluiten), je zal je auto kunnen parkeren zonder dat ie wordt leeggehaald…

  Je zal inderdaad best niet onaangekondigd iemands erf of grond betreden.Blijkbaar is dat voor jou en
  je geestverwanten een geweldige opoffering want jullie jammeren voortdurend dat je dan kan worden neergeschoten en blablabla….ik zie eigenlijk het probleem niet echt want dat ik blijf nu ook van iemand anders z’n grond af en ga ook ’s nachts niet binnenbreken in z’n huis….

  En wat ondeugende kinderen betreft…een kind dat een ruit intrapt
  of dat snoep steelt, gaat niet worden neergekogeld….het feit dat jij dat wel denkt, geeft zeer goed aan hoezeer jij beïnvloed bent door de sossen die immers altijd met de meest gruwelijke horror-scenario’s komen aandraven om
  "privaat bezit" en "kapitalisme" in discrediet te brengen.
  Kinderen zullen wel leren dat daden consequenties hebben en eigendom gerespecteert dient te worden (in een gezonde gezinssituatie gaat dan op de wijze zoals hoger door Bep geschetst).

  Hetgeen ik schets is allemaal niet utopisch maar heeft als zodusdanig bestaan bijv Texas voor WOII.

  Toevallig las ik hierover een leuk stukje door de Amerikaanse libertariër Bob Wallace :

  I was raised in an area with a bunch of farmers who owned very large tracts of land. I learned at a very young age I was to never trespass on their property without permission. All those old boys had shotguns. When the government doesn’t interfere, people will energetically defend their property.

  One guy I knew decided to steal watermelons from a farmer. I know that sounds like something out of a country-and-western song, but he actually tried it one night. He got a charge of rock salt in his butt. He told me later that for a year he thought he would never have kids, because some of that rock salt landed in a very sensitive area, and that area wouldn’t work for that year.

  Then there was the farmer who owned the land on which my subdivision was built. One night many decades ago he caught a burglar breaking into his home. Years later he mentioned the incident to the police. The cops shrugged. Why dig the guy up? He’s still under the intersection near my grade school.

  When I was a teenager I used to hike and camp a lot. I met other hikers, who did a lot more hiking than I did. I stayed off of private property. They didn’t, but in every case they asked permission to cross the property. One hiker told me once the owner met him in his truck with a shotgun across his lap. Once he explained why he was hiking up the guy’s driveway, he got his permission.

  It may sound like these country people are crazy, but they’re not. I still occasionally eat dinner with these people. They’re friendly in a way most people never see. Neighbors walk in and out without knocking. I’ve seen them fall asleep on the floor in front of the TV after eating. No one said a word. But they will defend their property from strangers. (einde citaat)

  Groetz,

  Cincinnatus

 26. Wat ik wel..eh: grappig vind! enzo: dat jullie voorl op elkaar zittuh te rageren!!

  Cincinatus reageert op op Hub!!

  En Hub reageert vooral op Cinsinix|!!

  Libertarische Jungs onder elkaar!!

  Welk één Humor!! Owie!! Ju lacht jezelf toch Te barsten!!

 27. Wat ik wel..eh: grappig vind! enzo: dat jullie voorl op elkaar zittuh te rageren!!

  Cincinatus reageert op op Hub!!

  En Hub reageert vooral op Cinsinix|!!

  Libertarische Jungs onder elkaar!!

  Welk één Humor!! Owie!! Ju lacht jezelf toch Te barsten!!

 28. [27] Nou….ik wil ook wel es op jou reageren hoor…anders ga je je nog uitgesloten voelen.

  Helaas zijn jouw "bijdrages" niet echt
  van die aard dat ze uitnodigen tot een reaktie….jouw gewauwel doet me een beetje denken aan een opdringerige dronkelap die op een feestje per sé iedereen tonen wil hoe luide scheten hij wel niet kan laten en zichzelf daarbij hoogst interessant en grappig vind….

  Helaas is ie dat niet en jij al evenmin al je gebral over "Roman values" ten spijt.

  En met dit beetje aandacht, jongen, moet jij het voorlopig weer ff doen.

  Doei !

 29. [24]
  SpyNose,

  Ik hanteerde niet echt het Nederlands recht bij mijn reactie op Hub.

  Het ging me meer om het onderscheid tussen expres en per ongeluk doden. En dat naar mijn mening ook wanneer iets geen opzet is, dus iemand die per ongeluk mijn ruit breekt, of een persoon doodt, wellicht niet strafrechtelijk moet worden vervolgd, maar wel de schade moet vergoeden. Anders komt de schade op het conto van het slachtoffer. Ten derde ging het mij om de proportie: dat die vrouw haar eigendom verdedigt vind ik prima, maar om iemand daarvoor te doden gaat me te ver. Haar leven was niet in gevaar.

  Overigens vind ik het een beetje vreemd dat op deze site vaak wat betreft de daders van misdaden wordt gezegd (ik weet niet hoe dat bij jou zit) dat men niet moet zeuren over diens geestestoestand, maar dat het bij een slachtoffer ineens wel een rol schijnt te spelen.

  [25]
  Cincinnatus,

  Die anekdote had ik al in een andere thread gelezen, en ook toen vond ik het niet echt een aangename visie. We verschillen gewoon duidelijk van mening over het belang van eigendom t.o.v. het belang van een leven. Voor mij is eigendom zeer belangrijk, maar leven en vrijheid zijn me belangrijker. Hoe dat zich allemaal precies tot elkaar verhoudt ben ik nog niet uit. Wat mij betreft zijn Leven, Vrijheid en Eigendom essentieel, en je kunt zeker niet het één zonder het ander hebben.

  Maar het lijkt me vrij evident dat je zonder een leven geen vrijheid of eigendom kunt hebben. Het stelen van je eigendom, of het onrechtmatig gebruik ervan, is vaak nog te herstellen, zonder direct het recht te geven om mensen dood te schieten. Net als de politie een wapen op iemand mogen richten en instruëren dat deze je erf verlaat, ok, maar die persoon dan in de rug schieten wanneer deze rechtsomkeert maakt gaat me te ver. Als mijn huis wordt leeggehaald ben ik daartegen verzekerd en mag hopen dat de dader wordt gepakt wanneer deze de inhoud ervan heelt. Overigens, hoe zou ik hem kunnen weerhouden mijn huis leeg te halen als ik niet thuis ben? Als ik wel thuis ben kan ik een geweer op hem richten en zeggen dat hij moet blijven staan tot de politie komt. Als hij me aanvalt kan ik hem alsnog neerschieten.

  Er is ook een contradictie in wat je zegt. Je zegt dat kinderen niet gaan worden neergeknald, maar in je anekdote is het blijkbaar de normaalste zaak van de wereld om mensen die niet een levensbedreigende misdaad tegen je gepleegd hebben, maar nota bene een meloen stelen (hoeveel cent kost zo’n ding?), het moeten bekopen met bijna-ontmanning, en waar een inbreker fijn onder de zoden ligt. Niet echt mijn beeld van een vrijheidslievende en vreedzame samenleving.

  Dat heeft niets met socialisme te maken, maar met een gevoel voor proportie. Een politieagent, of een staat mag van mij ook niet iedere burger die haar regels overtreedt executeren, of zelfs opsluiten als dit niet nodig is. Ik wil best leven in een maatschappij waar eigendom "heilig" is, maar dan wil ik ook dat leven en vrijheid dat zijn, en niet dat een mens voor een niet-levensbedreigende fout genadeloos wordt afgemaakt.

  Ik hou overigens over het algemeen niet zo van gangsterfilms, en al helemaal niet van NOVA, zoals je waarschijnlijk wel weet. Geamuseerd zijn door een sympathieke dief kan ik nog wel, maar ik verwacht wel dat hij zijn slachtoffers compenseert en er niet rijker van wordt. Behalve als hij steelt van misdadigers of van een onrechtmatige overheid natuurlijk. Dan krijgt hij wat mij betreft een medaille. 😉

 30. [29]
  P.S.

  Het schoot me ineens te binnen dat een familielid van me die in Amerika woont mij een tijd terug een email stuurde, waarin hij onder andere vertelde dat een kennis van hem zijn eigen vrouw en daarna zichzelf had doodgeschoten, wat op zich al dramatisch is natuurlijk. Maar hij vertelde ook dat de plaatselijke politie een man, die kleingeld had gestolen uit een automaat, door de politie was doodgeschoten omdat hij niet reageerde op een bevel tot stilstaan. Later bleek dat de man doof was. Het spijt me zeer, dan ben ik maar "socialistisch", maar ik prefereer toch de "Nederlandse aanpak" die liever iemand (tijdelijk) met het stelen van letterlijk een paar centen laat wegkomen dan een mens doodt.

  Iedereen Gelukkig Nieuwjaar gewenst.

Comments are closed.