EUobserver vertelt dat het tijdschema voor de nieuwe leden om over te gaan op de euro steeds maar vertraagd wordt. Die nieuwe leden staan kennelijk niet erg te dringen! Zelfs niet nu de dollar nog harder onderuit gaat, waardoor het lijkt of de euro stijgt!

Tien nieuwe leden en ook Zweden hebben nu weer een waarschuwing uit Brussel gekregen dat ze moeten opschieten.

Er zijn 5 criteria waaraan nieuwe euro-intreders moeten voldoen, en wel op de gebieden:
“budget debt and deficit, inflation, exchange rate stability, long term interest rates and legal provisions”.

Hongarije voldoet nog niet aan één enkele terwijl de verstgevorderde, Estland, er net vier vervult. Voor ze allemaal is vooral het laag houden van inflatie een probleem. En dat zal ook na intrede van al die landen een heel gevaarlijk punt blijven voor de euro.

Het accepteren van de euro was één van de strenge voorwaarden om toe te mogen treden tot de EU. De genoemde landen hebben zich daarmee akkoord verklaard.
In een referendum in 2003 heeft Zweden zich uitgesproken tegen invoering van de euro! Sindsdien is weinig echt nieuws geweest,

Een tekenend detail is dat een aantal landen er niet voor voelt om de spelling en uitspraak van de euro te harmoniseren. Letland wil het ding “eiro” blijven noemen, en Hongarije geeft er een speciaal uitspraakaccent aan. Dit zijn echter zaken die de Commissie en de Centrale EU bank niet kunnen of niet willen accepteren.
De euro is voor de politici het symbool van de grote EU-eenheid waarin iedereen elkaar bemint.

In andere EU landen wordt al gewerkt door organisaties die tot doel hebben om uit de EU te treden.
Wordt het niet tijd dat er in Nederland en België ook mensen opstaan en een echte organisatie met dit “Uittree-Doel” gaan oprichten? *)
Op de medewerking van de Vrijspreker kunnen ze al vast rekenen.

———————————————————-
*) Zie www.vrijspreker.nl/blog/?it… en
www.free-europe.org/blog/en…

18 REACTIES

 1. "" … Wordt het niet tijd dat er in Nederland en België ook mensen opstaan en een echte organisatie met dit "Uittree-Doel" gaan oprichten? *)
  Op de medewerking van de Vrijspreker kunnen ze al vast rekenen….""

  UITSTEKENDE inititief van de Vrijspreker, vooral als men zich bedenkt dat:

  1. Dat de PLEURO meer dan dertig jaar geleden is bedacht (door de Canadese-Amerikaan Robert Mundell, die zich inmiddels als IMMIGRANT heeft gevestigd in Beijing, of all places). Zulks als de geprefereerde manier om Europa te verenigen en versterken wanneer als gevolg van de instorting van het oostblok een centrifugale macht in West Europa onstaat dat niet (langer) dmv de NAVO kan worden bedwongen.

  2. De VISIE was dan ook dat de EU een echte en totaal geintegreerde federatie zou gaan worden, dankzij een hechte economische en culturele eenheid, en dat het daardoor bij machte zal zijn om een eenheidsmunt(de PLEURO) mogelijk te maken en in stand te houden.

  3. De HOOP was duidelijk dat daardoor een verenigd en geconsolideerd Europa in nauwe bondgenootschap met de VS onder de grootmachten behouden zal worden .

  4. Inmidels is echter GEBLEKEN dat het helaas niet zo is en zal verlopen. Want enerzijds is Europa vervallen in neo-marxisme, Islamofilie en fatale culturele DIVERSIVITEIT, zowel als onderlinge exploitatie (met als sluimerde potentiele dodelijke koorts de aloude animositeit tussen de Tutonische en Gaullistische stammen) Anderszijds hebben de VS inmiddels zeer sterke economische relaties met de Chinees schrijvende volkeren en zelf Rusland, met wie men een VIJAND gemeen heeft … het ISLAMOFACISME …

  5. Het GEVOLG is dat, terwijl de defacto ontbinding en demise van een Europa aan de gang is, een nieuwe orde van mondiale grootmachten is onstaan. Geleid door de Engelssprekende en gevolgd door de Chinees- en daarna de Cyrilistischschrijvenden. En het is zeker NIET TOEVALLIG dat de Nobellaureaat Robert Mundell nu zijn heil in Beijing zoekt.

  6. Dat de DOLLAR momenteel mondiaal een lager profiel heeft kan NIET anders zijn dan het opzettelijk gebeurt. Want als het werkelijk in waarde was gedaald, dan zouden de VS nu met een enorme binnenlandse INFLATIE te kampen moeten hebben … terwijl dat definitief niet het geval is. Ik verwacht daarom ook niet dat GB, S en N zich ooit aan die nep-valuta zullen vergooien … maar eerder dat zij uit de EU zullen treden, om een NIEUWE Noord Atlatische alliantie aan te gaan met de Noord Amerikanen.

 2. [1] ACP,
  Het koesteren van de Brusselse illusie, dat EUrabia in 2010 de snelstgroeiende economie ter wereld zal worden, is dan ook opzettelijke pure volksmisleiding van een professionele bende machiavellistische landverraders.

  De lidstaten laten zich daarbij met de volle medewerking van hun be-edigde staatshoofden stuk voor stuk vrijwillig door de bEUrocraten onder curatele stellen.

  Het is dus zeker niet alleen het MPP-gezwel, maar evenzeer de andere regeringen en staatshoofden van die lidstaten, die zich aan geinstitutionaliseerde samenzwering jegens hun burgers schuldig maken.
  Denk vooral aan de concurrentie tussen Frankrijk en Duitsland om de collectivistsche trofee ten koste van de kleine landen.

 3. Nog steeds ontmoet ik personen die reageren alsof ze door de bliksem getroffen worden wanneer ik ze vertel dat de euro een doodgeboren kind is. Maar hoe zuidelijker men komt, des te duidelijker wordt het, dat de datum van overlijden steeds dichterbij komt. In Griekenland schrijft de pers er nu openlijk over en de hoop van de hotelsector is daar dat na terugkeer tot de drachme een scherpe devaluatie zo snel mogelijk zal plaatsvinden.
  hugo van reijen

 4. Nog steeds ontmoet ik personen die reageren alsof ze door de bliksem getroffen worden wanneer ik ze vertel dat de euro een doodgeboren kind is. Maar hoe zuidelijker men komt, des te duidelijker wordt het, dat de datum van overlijden steeds dichterbij komt. In Griekenland schrijft de pers er nu openlijk over en de hoop van de hotelsector is daar dat na terugkeer tot de drachme een scherpe devaluatie zo snel mogelijk zal plaatsvinden.
  hugo van reijen

 5. [2] Zoals reeds vaker betoogd, de Nederlandse MPP heeft uit zuiver EIGEN belang geopteerd voor het opgaan in de grotere Brusselse winkelketen. Das viertes Reich …

  En voordat het zover is verbrast men de eigen winkelvoorraden.

  Maar onder punt vier hierboven stel ik dat europe helemaal ten onder zal gaan onder "leiderschap" van de fransen en de duitsers, die elkaar letterlijk het licht niet in de ogen gunnen, laat staan eventuele hegemonie. Het wordt dejavu …, all over again … voor de zoveelste keer …

 6. [4] De PLEURO is een van meet af aan doodgeboren fantasie munteenheid voor dummies. Zulks omdat verondersteld was dat de EU net zo’n (in alle opzichten , maar vooral t.a.v. de economie, industriele basis en cultureel), tot een totaal en volledig geintegreerde macht zou uitgroeien als de VS.

  Helaas zal dat nooit kunnen gebeuren, al was het slechts vanwege zeer diep gezeten culturele, mentaliteits verschillen en gedrag onder haar lidstaten. Zoals bvb de Noorse reder die zijn vloot tegen calamiteiten verzekerd, en een Griekse collega die juist op calamiteiten rekent (of die het zelf veroorzaakt) om aan een cash payout te komen. Of de Noorderling die belastingen als niet te vermijden ziet, visavis de zuiderling die dat kost-wat-het-kost zal proberen te onduiken.

  Welnu dat soort problemen kent men in de VS en Canada … eenvoudig niet … maar hoe verwerk je dat in een mathematische algoritme …?

 7. De Nederlandsche Bank heeft in 10 jaar tijd haar goudreserve’s weten te halveren. De DNB weet zich zelf binnen een verslag te weerspreken trouwens. Eerst publiceren ze in een tabel een onderzoek naar wie goud koopt. De tabel laat zien dat het sieraadgebruik van goud af is genomen in de laatste jaren, en dat juist beleggers nu weer goud kopen. Toch weet de DNB hun verslag te eindigen met deze tekst:
  Het is ‘gerechtvaardigd om te veronderstellen dat ook een groot deel van het voormalige Nederlandse goud in de vorm van een halsketting, collier of in andere vormen om halsen of armen hangt. Wanneer we eerlijk zijn, zullen we toch moeten toegegeven dat goud hier toch beter tot zijn recht komt dan in een donkere koude kluis van een centrale bank.’
  http://www.dnb.nl/dnb/home/

 8. [7] DNB heeft in dezen groot gelijk … goud dat in de kelder ligt brengt letterlijk NIKS op aan echte rendement en waardetoevoeging.

  Want had men goud in 1936 gekocht dan had het nu een $ 2.000 per Troy ounce moeten opbrengen, alleen al om de inflatie en waardevermeerdring van bijv. vastgoed op top lokaties te kunnen bij benen.

  Maakt men er kettinkjes van dan is daar de toegevoegde waarde van het maakloon, distributie en de winst …

  Helaas begrijpen velen daar geen snars van …

 9. [8] Met jouw redenering kan men simpel welvaart creeëren door het printen van (papier)geld!
  Goud heeft een hedgefunctie, omdat het namelijk tot in de verre verre toekomst gebruikt kan worden als monetair ruilmiddel. Geld op zich brengt geen rendement of waardetoevoeging. Alleen het menselijk individu kan bepalen of iets waardevol is of niet.

 10. [9] Kurt loop minstens een DERTIG jaren achter. Want met papiergeld wordt tegenwoordigd bedoelt als zijnde AANDELEN aan toonder in een economie … plus de totale waarde van de geaccumuleerde activa, … plus de POTENTIE van die economie.

  Nu is welliswaar de PLeuro in die opzicht wel heel treurig aan toe en weinig waard, en kan goud alsnog als "backstop" fungeren. Maar dat is dan wel een echte dodenhuis constructie.

  Ik wed liever op de Amerikaase economie, of op dat van de Chineesschrevende volkeren en eventueel nog van Zwitserland (ook al is de swiss frank meer als aandelen in een mutual fund).

  Maja … ik weet natuurlijk niet in hoeverren het begrip van Kurt op gebied van economie reikt … zodat hij niet verder dan de eigen visie komt … Of wel soms?

  Nu zullen op dit forum allerlei lieden zijn die zeggen dat ik Kurt persoonlijk aanval, maar die kunnen om mij de pot op, want ik antwoord hier op Kurt persoonlijk wat hij zelf stelt … Ik heb totaal geen feelings one way or the other t.a.v. vriend Kurt, laat staan dat ik wat tegen hem zou hebben …

 11. [10] Een 73% stijging van de goudprijs over 10 jaar doen maar weinig aandelen na.

 12. [11] Persoonlijk vraagje … omdat hij iets persoonlijks zei …

  WAAROM zegt Kurt zomaar iets waarvan hij meer dan duidelijk totaal geen enkel benul heeft. Want in de laatste 10 jaar zijn de aandelen in het Dow-Jones (Index)mandje zowat VERDRIEDUBBELT … das rond de 300%. (http://finance.yahoo.com/q/…)

  En individuele aandelen als Google, Fox en Bloomberg hebben het zelfs nog veel beter gedaan.

  Zoals gezegd goud zou nu voor $2.000 per Troy Ounce moeten kosten …

 13. [12] Ik kan natuurlijk ook een mandje maken van aandelen genoteerd aan de NYSE die er op achteruit zijn gegaan. De goudprijs zou nog hoger zijn geweest in de afgelopen jaren als de centrale banken niet massief hun goud verkocht hadden.

 14. [5] ACP,
  -"Zoals reeds vaker betoogd, de Nederlandse MPP heeft uit zuiver EIGEN belang geopteerd voor het opgaan in de grotere Brusselse winkelketen. Das viertes Reich …"

  A propos: "Das Vierte Reich."

  -"Maar onder punt vier hierboven stel ik dat europe helemaal ten onder zal gaan onder "leiderschap" van de fransen en de duitsers, die elkaar letterlijk het licht niet in de ogen gunnen, laat staan eventuele hegemonie."

  Er heerst in Europa de facto al lang een Franse hegemonie.
  Frankrijk baat dit continent uit met volledige instemming van de ondertekenaars van het Verdrag van Rome en van de latere Europese verdragen.
  Het laat zich door de EU vorstelijk subsidieren.

  Duitsland daarentegen is een netto-betaler. Maar het mag in dit Europees Theater slechts figureren. Het probeert via de EU zijn (vermeende) (oorlogs-)schuld op de kleine landen af te wentelen.

  Met de uitbreiding van de EU en de financiele beloften aan de nieuwe lidstaten worden de spanningen tussen netto-betalers en -ontvangers alleen maar groter.

  Vroeg of laat moeten de rekeningen verevend worden.

 15. [16] De PLEURO zal ONHERROEPELIJK en zonder twijfel falen … omdat het GEEN solide pooten onder zich heeft om op te staan . Zulks terwijl daar drie voor nodig zijn: Een economische poot, een monoculturele poot en een militaire poot.

  Industrieel en econoisch en qua infrastructuur is de EU helaas totaal gefragmenteerd, noch bestaat er in de EU een echte en prevalerende MONOCULTUUR … (dat de eerste poot mogelijk moet maken … want ook zonder barmhartige aangespoelden is en blijft Europa een GESEGEGREERDE lappendeken van cultureel gedrag en ethiek met tegengestelde notie tussen noord en zuide zowel als oost en west). De derde poot is zoals gezegd militaire macht. Frankrijk heeft nog de pretenties maar de Britten waren en zijn in dat opzicht geheel in een andere (non-EU) kamp … namelijk in dat van de VS. Nu zal men wellicht zeggen dat Japan ook nooit weer een militaire macht is geworden en toch succesvol is, maar daar moet wel bij aangetekend worden dat Japan in dat opzicht defacto en letterlijk een protectoraat is onder de paraplu van de VS, evenals Z.Korea, Taiwan en Singapore.

  Nu waren de VS tot aan WO-II economisch en industrieel zelf ook regionaal georienteerd (Waardoor grote prisverschillen waren voor o.a. zogenaamde durable consumer goods), edoch er heeft daar uiteindelijk steeds een monocultuur geheerst, terwijl haar strijdkrachten letterlijk in grote mate heeft bijgedragen aan raciale integratie, en aan de natonale infrastructuur van het vervoers en verkeernet, de logistiek, en miljoenen getrainde krachten afleverde voor nieuwe dicipline eisende diensten (medische hulp***, politie, brandweer, technische service, expeditie en koeriersdiensten, en zelf de Fast food industrie mogelijk hebben gemaakt)

  Allemaal die in de EU weinig kans maken en waardoor uiteinde de Pleuro nergens op gestoeld is.

  Never mind dat er conflicten zijn en onenigheid tussen netto bijdragende en netto ontvangende lidstaten. Komt er nog bij dat heel Europa in feite NEO-MARXISTISCH is, en nauwelijks echte incentieven kent voor ondernemersschap en innovatie. Waardoor het nooit meer tot bloei zal komen … (als toen men zich van koloniale markten verzekerd was)

  *** In het VK tot de dag van vandaag BEPERKT tot een straal van 100 kilometer van uit Londen.

 16. over de invoering in nederland van de euro is nooit een referendum gehouden.
  zoals b.v. Engeland. De euro is door de strot van de nederlanders geduwd. het is geen democratische besluitvorming geweest.nu is 1 euro = 1 gulden (als die het red).je koopt er geen drol voor, en je staat voor een schijntje te werken.prijzen vliegen omhoog- salarissen van alleen ambtenaren stijgen met = 30.000 – 40.000 euro per jaar. niet genoeg? nog meer graaien – . de werkende man speelt 2e viool – 10,- euro bruto meer per maand. – democratie ?
  ik zou zeggen iets anders…..

Comments are closed.