Zoals vele bezoekers van de vrijspreker wellicht weten, kleven aan bepaalde overheidsmaatregelen, voor de overheid gunstige, negatieve effecten. Een goed voorbeeld hiervan is het rekeningrijden.

Ik heb me namelijk, een tijdje geleden tijdens de wekelijkse indoctrinatietraining van het NOS “journaal”, laten vertellen dat het rekeningrijden gepaard zal gaan met de invoering van kleine kastjes in de auto. Natuurlijk worden dit kastje niet door de desbetreffende bemoeials uit eigen zak betaald maar door de al zwaar belastte (overtaxed) automobilist. U weet wel, het welbekende “de verbruiker betaalt principe”, natuurlijk niet te verwarren met het “de aanstichter van de bemoeienis betaalt principe”. Maargoed, doormiddel van deze kastjes hoef je dadelijk met het rekeningrijden niet steeds door een tolpoortje te gaan, daar weer af te rekenen, etc, wat natuurlijk weer een hoop tijd scheelt, en in het geval van staatswegen, veel file veroorzaakt. Geheel automatisch zul je dan aan het einde van de maand, waarschijnlijk via het CJIB, een factuur ontvangen waarbij verwacht wordt dat je die ook zeer snel zonder veel tegenspraak betaalt.

“Zeer handig” zullen velen zeggen aan de hand van de uitleg systeem. Echter, (zoals altijd bij overheidsingrijpen) is niets minder waar. Doormiddel van dit systeem kan de overheid continu uitvogelen wat voor activiteiten je per dag uitvoert. Als je bijvoorbeeld elke zaterdag naar Apeldoorn rijdt, kan dit automatisch worden gemeld aan de Belastingdienst i.v.m het wellicht zwart werken op deze dag. Hetzelfde kan gebeuren als je regelmatig naar België rijdt. Dit kan namelijk duiden op het bezitten van zwart geld op een Belgische spaarrekening. En tja, dat mag natuurlijk niet. Immers, je geld bezit je niet zelf maar is eigelijk het bezit van de overheid. Je moet het maar als een gunst zien dat je een klein deel zelf mag houden, zal onze Wim Kok wel zeggen. In de wandelgangen in Den Haag heet dit ook wel het “sociaal bewustzijn” principe.
Natuurlijk kan de overheid dergelijk praktijken niet zomaar uitvoeren. Er moet namelijk eerst een slappe smoes voor worden verzonnen. Waarschijnlijk zal hiervoor het welbekende algemene kopje voor worden gebruikt. Namelijk “Terrorisme Bestrijding”. Hier vallen meestal alle kopjes onder waarbij het ongepast is om ze bij naam en reden te noemen.

Tevens zal het voor de overheid mogelijk zijn om continu te controleren op de snelheid van automobilisten op de snelweg. Een leuk extra aantal compleet zinloze slachtofferloze bekeuringen ziet natuurlijk Wouter B wel zitten. Niets voor niets kunnen wij hem derhalve ook benoemen als de beschermheer van het rekeningrijden. “Er moet toch ergens geld vandaan komen om mijn mede hardwerkende ambtenaartjes van De Partij te kunnen betalen! Ik moet aan mijn anderhalf miljoen tellende achterban denken!” zal hij wel denken. Waarschijnlijk ziet onze Wouter B. bij deze gedacht al een forst aantal $-tekens in zijn ogen. “Als ik nu eens genoeg geld binnen krijg, kan ik misschien één miljoen extra ambtenaren aannemen. Misschien word ik dan wel de grootste partij!”, is waarschijnlijk een van de vele intellectuele gedachtes van onze sociaal verantwoorde Wouter. Onder welk smoesje dit verkocht zal moeten worden, weet onze Woutertje natuurlijk al. Namelijk de bevordering van de verkeersveiligheid. Tevens zal de kreet “Verminder van de CO-2 uitstoot” het bij het volk waarschijnlijk ook goed doen.

3 REACTIES

 1. Veel mensen trappen idd in die smoezen van de overheid, maar des te meer de overheid over u weet, aan des te meer dingen bent u schuldig.

  Verdient u veel: dan moet u meer betalen, heeft u ’n huis: dan moet u meer betalen, heeft u een auto: dan moet u meer betalen. Gaat u vliegen: dan moet u meer betalen, want milieuvervuiling.

  En met het huidige CO2 beleid zal ook de mens gezien worden als CO2 uitstoter en dus vervuiler, dat is echt een kwestie van tijd.

 2. De beoogde energiebesparing (15 PJ) van kilometerheffing is 0,5% t.o.v. het totale energieverbruik (3300 PJ) in Nederland. De menselijke CO2-uitstoot zal met ongeveer 0,8% verminderen door kilometerheffing.

  Wanneer de natuurlijke CO2-uitstoot van de veestapel, veengebieden, Wadden e.d bij de totale CO2-uitstoot wordt opgeteld, is de CO2-reductie door kilometerheffing nihil te noemen.

  Kosten: 2,5 miljard euro/jaar extra aan implementatie- en operationele kosten + extra btw-heffing, naast de vervanging van BPM en moterrijtuigenbelasting (7 miljard euro/jaar).

  Kilometerheffing heet sinds kort namelijk kilometerprijs, dus kan er btw over geheven worden.

  bron: ecn, cbs, etc.

 3. Rekenimgrijden kan helpen de files op te lossen als je de km-prijs maar hoog genoeg maakt. Of je de welvaart van het land dan niet om zeep helpt is een tweede. En of het prijspeil waarbij wij de auto laten staan niet zo hoog is, dat het polityiek omhaalbaar is, is ook een tweede. Vooral ook omdat ‘zwakke schouders'(tm) eerst zullen afvallen en zij die voor rekeningrijden zijn, daar hun stemmen halen.

  Hilarische is dat zelfs bij ondernemersclubs nooit nagedacht word over het waarom van file soplossen. Waarom zou je dat willen? Nou, vanwege de economische schade. Juist, maar zullen we dan niet zorgen dat rekeningrijden maar maximaal mag kosten wta nu de schade is? Of nog algemener, zullen we proberen schade van files en kosten van rekeningrijden eerst te kwantificeren?

  Nog de staat, nog ondernemersclubs, nog Pieper en andere externe bureau’s hebben dit zelfs maar gepoogd.

  Aldus de vervoerdersbond is de schade zo’n 450 miljoen. Een club die baart bij overdrijving heeft. Aldus de staat (die belang bij onderschatting heeft) zijn alleen al de lopende kosten tweemaal zo hoog.

Comments are closed.