Bij de vorming van een nieuw kabinet wordt weer geprobeerd om zeker te stellen dat er in Nederland (en ook in de EU) geen nieuwe kerncentrales voor de opwekking van elektriciteit worden gebouwd.

Een goed plan om meer welvaart te verhinderen!

Door het tegenhouden van het bouwen van nieuwe kerncentrales heeft men er voor gezorgd dat Nederland, en het hele Westen, steeds meer afhankelijk werden van olie. De grote negatieve effecten daarvan worden zelden of nooit met het verhinderen van kernenergie in verband gebracht.

Denk alleen maar eens aan de grote toename van de in het milieu geblazen CO2. Los van de mate van echte invloed daarvan zijn het wel de milieu activisten die, door kernenergie tegen te houden, voor extra veel CO2 zorgen.

Waar nooit over gesproken wordt, is het aantal ongelukken met fatale afloop dat plaats vindt in de olie en steenkool industrie die voor fossiele brandstof voor centrales zorgen. Dat is een veelvoud van wat er kan gebeuren in de uranium productie voor kerncentrales!

Ongelukken met kerncentrales kunnen ook gebeuren. We horen dan altijd Chernobyl en Three Miles Island noemen. De laatste heeft nul doden opgeleverd en de eerste was een communistisch primitief product waarvoor door westerse deskundigen al lang gewaarschuwd werd.

Ook over de behandeling van het afval leren we steeds meer. Ongelukken daarmee zijn er niet. Er zal daar beslist ook een afdoende lange termijn oplossing voor gevonden worden, en in die tussentijd moet er gewoon voorzichtig mee worden omgegaan.

Ook hoor je nooit over de consequenties van de grote afhankelijkheid die het Westen gekregen heeft van het Midden Oosten en andere olie producenten. Die manipuleren de prijs zodanig dat ook dat het Westen kapitalen kost die aan andere goederen of diensten of studies besteed hadden kunnen worden.
En wat zou je denken van de financiering van terroristen die voor een groot deel uit olieopbrengsten komt? Dit alleen al heeft voor duizenden doden gezorgd.

China denkt verder. Deze nog steeds sterk groeiende macht heeft het Amerikaanse bedrijf Westinghouse de opdracht gegeven om vier kerncentrales te bouwen in China. Tot het jaar 2020 investeert China grofweg 50 miljard dollar in de bouw van nieuwe kerncentrales. Door de ongebreidelde groei van de economie heeft het Aziatische snel meer energievoorzieningen nodig.
Dit zal de concurrentiepositie van China alleen maar nog sterker maken. En wat gebeurt er hier?

Zelfs milieu-activisten als Pieter van Geel praten nu in de richting van het eventueel wel gaan toepassen van kernenergie in de toekomst. Dit op zichzelf is al een teken aan de wand vóór kernenergie.
Het is goed te blijven proberen de emoties uit de discussie te halen en de feiten te laten spreken.

15 REACTIES

 1. De bezwaren tegen kernenergie zijn al meer dan 30 jaar dezelfde. Men beseft niet dat in die decennia de opwekking van kernenergie flink verbeterd is. Afvalproducten kunnen hergebruikt worden en de afvalproducten daarvan hebben een veel kortere vervaltijd.

  Dat wij duizenden jaren met zwaar radioactief afval blijven zitten klopt nu al niet meer, dus laat staan dat het over weer 30 jaar nog actueel is.

  Binnen een halve eeuw zal ook kernfusie een rol gaan spelen. Het is al mogelijk om hier netto energie mee op te wekken, echter dit kost nog zeer veel geld.

  Ik ben ervoor om lekker olie te blijven stoken zolang dit het goedkoopste is. Hoe duurder het in de toekomst wordt, hoe aantrekkelijker de alternatieven worden. Zonne-energie daar zit ook nog potentie in. Windenergie zal het nooit worden.

 2. Met moderne reactoren zijn de gevaren voor een ongeluk zeer gereduceerd. Moderne types zijn gebaseerd op zgn. natuurlijke regulering, dat inhoud dat de kettingreactie afneemt als de warmteontwikkeling toeneemt. Door slim construeren kun je gebruik maken van de natuurwetten zodat een reactie niet uit de hand kan lopen. Het enige echte gevaar schuilt nog in opzettelijke ‘ongelukken’ al is dat ook een stuk lastiger te realiseren bij dit soort reactoren.
  Zoals in de reactie van Jozef al gezegd is het ook zo dat de tijd niet stil heeft gestaan wat betreft het verwerken van kernafval. De hoeveelheid isotopen met een zeer lange halfwaardetijd en hoge radioactiviteit is gereduceerd tot een fractie van wat dat vroeger was. Alle reden dus om kernenergie weer op de agenda te zetten.
  En dat gebeurd als het goed is ook, want ik heb gehoord (in een informeel circuit) dat Balkenende een kerncentrale in zijn binnenzak heeft zitten. Hij zou deze tijdens de onderhandelingen in willen brengen. Ik als radiologisch technicus volg dit natuurlijk met grote interresse want ik wil hem wel bouwen!

 3. [2] Ik neem aan toch wel met private middelen, of mag de belastingbetaler twee keer voor zijn energie betalen?

 4. enne, Nederland haalt een groot deel van zijn stroom uit Belgie en Frankrijk.
  en hoeveel procent van die stroom is via kernenergie verkregen?

 5. Komt niet alle groene stroom uit de kerncentrales van Frankrijk?
  En ik dacht ook ergens gelezen te hebben dat de capaciteit van kc´s niet meer dan 10% van de totale behoefte zou kunnen bedragen. En daar heb je er dan al en paar voor nodig.
  Maar dat zal Walt wel kunnen verduidelijken.

 6. [4] De kosten zijn natuurlijk voor een energiebedrijf. De politiek beslist of er een kerncentrale komt, waar die moet komen, hoe groot hij mag zijn, hoelang hij in bedrijf mag zijn, aan welke veiligheidseisen deze moet voldoen, wat voor type mag worden neergezet, etc, etc, en uiteindelijk ook nog wie hem mag exploiteren. Daarna trekt de verkozen energieleverancier de portomonaie om het te financieren, tenminste, als die er nog markt in ziet met alle wettelijk opgelegde beperkingen en regels natuurlijk.
  Een groot gedeelte van dit politieke voortraject schijnt al uitgevoerd te zijn, zelfs de gewenste lokatie is bekend, het schijnt zelfs dat de centrale contractueel al besteld is in Frankrijk. Balkenende moet nu alleen nog met zijn nieuwe coalitiepartners overeenstemming bereiken en zal dit dus zeker in de komende onderhandelingen op tafel leggen. Spannend want die linkse jongens zijn niet zo dol op kernenergie, gebaseerd op de bekende valse gronden, zoals Hub ook schrijft.
  Maar goed, ik weet dit dus alleen uit informele wandelgangenpraat, ikzelf ben niet betrokken bij deze handjeklap met de politiek. Ik vind de techniek boeiender.

 7. [6] Typisch gevalletje van linkse boter op het hoofd. Een groot deel van onze nachtstroom komt van de kerncentrales in Frankrijk. Dit komt doordat de fransen s’nachts met overcapaciteit zitten omdat je een kerncentrale wat lastiger kan reguleren dan bijv. een kolencentrale. Grof gezegd levert een kerncentrale dag en nacht dezelfde hoeveelheid energie. Door dit overschot s’nachts in te kopen uit Frankrijk wordt in nederland plots de CO2 uitstoot verminderd omdat bij ons die zwaar belastende kolencentrales uit kunnen. Komt hier goed uit om aan de normen te voldoen, de CO2-quota worden doorverkocht aan een andere vervuiler en zo zijn alle geitewollensokken tevreden.

 8. Doordat de groene lobby er enkele jaren terug in meerdere Europese landen in slaagde een moratorium op kernenergie te plaatsen, strotte de uraniumprijs in. Gezien hun plannen totaal niet reeel waren, kon je er de donder op zeggen dat ze hierop zouden moeten terugkomen, waardoor de uraniumprijs weer zou gaan stijgen (is de laatste paar jaar al ruim vervijfvoudigd overigens), en daarmee de aandelen van uraniumdelvers.
  Dankzij "de groenen", kon je als belegger de afgelopen jaren (en m.i. ook nog de komende) dan ook flink wat winst maken door te beleggen in aandelen van bv. Cameco of een van de talrijke kleinere spelers.
  Dat is toch fantastisch! Die linkse rakkers, slagen al bij al niet in hun opzet en slimme kapitalisten kunnen dankzij een z.g.a. zeker comeback scenario winst maken, die zo goed als voorgeprogrammeerd was.
  Voor dit (door hen uiteraard niet zo bedoelde) buitenkansje, zal ik de watermeloenen nog jaren dankbaar zijn 🙂

 9. [1] De bezwaren tegen kernenergie zijn inderdaad al 30 jaar niet verandert. Dat is jammer, want er zijn wel degelijk nieuwe argumenten tégen kernenergie.

  De milieubeweging klaagt nog steeds – naar mijns maak vaak ook geheel terecht – over veiligheid (hetgeen meer is dan een kans op) en milieuschade.

  Maar vanuit liberaal oogpunt is kernenergie net zo abject als windmolens. Overal ter wereld is kernenergie nooit boven het niveau van een speeltje van politici gekomen. Het is echter jammer dat voor en tegen zo links vs rechts is. Als je rechts bent, wordt je geacht voor te zijn. Juist omdat echte liberalen niet rechts en links zijn, zou je daar mogen verwachten dat ze eens kritisch kijken naar het kostenplaatje.
  Kernenergie is duur. Heel duur! Alleen meeste kosten komen voor rekening van de staat. De kale productiekosten zijn wel ‘lekker’ laag.

  De investeringskosten voor een nieuwe kerncentrale zijn per kWh bijna twee maal zo hoog als voor een kolencentrale en in de orde van viermaal die van een gascentrale. Bovendien ligt de optimale schaalgrootte van een kerncentrale bij ongeveer 1000 MW, het veelvoud van die van een gascentrale. Er zijn geen particuliere investeerders meer te vinden die deze sprong durven wagen __zonder__ staatsgaranties. Het plan van Finland om voor het eerst in twintig jaar weer een nieuwe kerncentrale in Europa te bouwen, is alleen financierbaar door exportkredietgaranties van de Franse staat en de Duitse deelstaat Beieren. Ook is er de afspraak met de Franse leverancier dat de centrale voor een vaste prijs geleverd wordt, dus onafhankelijk van marktontwikkelingen en van de onvoorziene kosten die de bouw van een nieuw reactortype over het algemeen meebrengt.

  De kosten van kernenergie zelf komen voor tenminste een deel voor rekening van de staat. Hoe hoog die kosten zullen zijn is moeilijk te berekenen, omdat bijvoorbeeld ontmantelingkosten alleen nog maar geschat kunnen worden. Maar de staat heeft zich garant gesteld bij tegenvallers. De beperkte ervaring die is opgedaan met ontmanteling van kerncentrales in de Verenigde Staten laten echter consequent forse kosten overschrijdingen zien. De Amerikaanse rekenkamer verwacht dat de ontmanteling vanalle huidige Amerikaanse centrales minstens 33 miljard euro zal kosten. Naar aanleiding hiervan steeg in eerste instantie de prijs van een kWh elektra uit een centrale, waarna de regering Bush voor deze kosten garant ging staan. De verwachte meerkosten worden dus niet door de eigenaren van de kerncentrales gedekt. In Europa is nog maar weinig zicht op de reële kosten van ontmanteling, onder andere omdat veelal wordt gewerkt met een ‘afkoelingsperiode’ van enkele decennia voordat begonnen wordt met de afbraak van een kerncentrale. Het is echter ook bij ons de overheid die de financiële verantwoordelijkheid overneemt of er in elk geval voor garant staat.

  Ook de kosten van tienduizenden jaren opslag van radioactief afval zijn moeilijk exact te begroten. Maar ook die rekening zal de staat volledig oppikken is wettelijk geregeld. Het is een 100% staatsbedrijf dat deze taak op zich neemt. Enkel de opslag van de (dus wettelijk gelimiteerde) kosten van de ontmantelde centrale zelf zitten in de kWh prijs.

  Het is verder voor een kerncentrale onbetaalbaar om zich tegen de kosten van een ernstig ongeluk te verzekeren. In de Parijse Conventie betreffende Aansprakelijkheid van Derden is de maximale economische aansprakelijkheid voor nucleaire ondernemers in 15 Europese landen vastgelegd. In 2004 is deze ondernemersaansprakelijkheid naar boven toe bijgesteld tot 700 miljoen Euro. Daarbovenop is de nationale overheid aansprakelijk tot een extra bedrag van Euro 500 miljoen, en zijn de verdragstaten daarna gezamenlijk aansprakelijk voor een aanvullende 300 miljoen Euro. Niet de eigenaar van een kerncentrale eindverantwoordelijk is maar de overheid. In de Verenigde Staten is de aansprakelijkheid van de nucleaire industrie in geval van ongelukken beperkt tot $9.1 miljard. Dat is minder dan 2% van de $ 560 miljard schade die een ernstig nucleair ongeluk kan veroorzaken, volgens een Amerikaans overheidsonderzoek naar aanleiding van het ongeluk in Three Mile Island in 1979. De overige 98% van de schade komt voor rekening van de overheid. Als de nucleaire industrie zelf de financiële verantwoordelijkheid voor potentiële ongelukken zou moeten dragen zouden de verzekeringskosten enorm zijn, waardoor de prijs van kernenergie veel hoger zou uitvallen.

 10. Oh, ja, deel van deze informatie komt van http://www.tegenstroom.nl/b

  Overigens kun je nog meer bedenken. Immers ook de kosten van beveiliging zijn grootdeels voor de staat. En bij opwerking van afval, winning van erts en verrijking zit de staat ook met beide subsidie en regulatoire handen er heel diep in.

 11. [6] Stroom uit kerncentrales is niet groen aldus onz ewetgeving. Dus nee, geen enkele groene stroom is kernenergie uit Frankrijk.

  Meeste groene stroom is biomassa. Een ander deel wordt geimporteert uit Zuid-Frankrijk (Essent zonneenergie) en Duitsland en binnenkort Noorwegen (Nuon wind).

  Overigens de stroom die wij uit Frankrijk halen valt in het niet bij het aardgas dat wij aan Frankrijk leveren. Dat ’s nachts stroom uit Frankrijk komt (hetgeen overigens minder is dan menig poser hier schijnbaar denkt) is omdat kerncentrales niet uitgezet kunnen worden. De Fransen dumpen de stroom dus tegen lage prijzen, want anders moeten ze de energie toch ‘weggooien’. In zekere zin profiteren wij dus van de Franse subsidies op kernenergie 🙂

  Helaas worden andere aanbieders door deze marktverstroring de dupe.

 12. Oh, en tenslotte (excuses voor de vele posts), laat niemand denken dat ik omdat ik tegen kernenergie bent, dus automatisch voor andere etatische energievormen ben zoals windenergie of het subsidieren van palmoliecentrales.

  Beste is te kijken wat ondernemingen doen met hun eigen keihard verdiende gelden. De werkelijke commerciele wereld kijkt niet naar wat wenselijk is omwille van wat voor ideaal dan ook, maar kijkt wat haalbaar is voor de laagste prijs.

  Overal ter wereld schieten daarom kolencentrales als paddestoelen uit de grond. Nee, niet de walmende dingen vanb 150 jaar geleden, maar moderne centrales (alhoewel van China durf ik het niet te zeggen) die qua efficientie en uitstoot concureren met aardgas en bovendien geschikt zijn om indien gewenst flexibel tot 30% biomassa bij te mengen. Bijvoorbeeld Scandinavisch hout en Nederlandse kippenmest in onze situatie. En wie bevreest is voor de menselijke CO2 uitstoot (ik niet) kan er een CO2 afvang installatie bij zetten.

  Kolen zijn nog voor 100 a 200 jaar beschikbaar, bijna overal te wereld te vinden muv het Midden Oosten. Dat laatste zal voor velen als een benus gezien worden.

  Kernenergie, biomassa, wind en ook zonneneergie zolang er geen oplossing voor het opslag en transportprobleem is, zijn leuk, maar zullen zoals het er nu uitziet niche-oplossingen zijn.

 13. [16] Ben ik met je eens! Daarom zeg ik ook: laten we eerst de fossiele brandstoffen opstoken. Tegen de tijd dat dit te duur wordt, worden de alternatieven vanzelf interessant. Kernenergie kan hierin een belangrijke rol spelen. Ik heb er vertrouwen in (gezien de ontwikkeling) dat kernenergie goedkoper en veiliger wordt. Wanneer kernfusie commercieel aantrekkelijk wordt, hebben we een nagenoeg oneindige energiebron.

Comments are closed.