Met Kerstmis, of althans omstreeks die tijd, vierden mensen al eeuwenlang feest voordat het een Christelijke feestdag werd.

Men vierde toen bvb het moment dat de dagen niet langer korter werden maar weer langer.
Het milieu (duisternis) had een dieptepunt bereikt en het ging weer beter worden!

Vooral in de westerse wereld heeft het christendom al vanaf ongeveer 2000 jaar geleden een grote invloed op het kerstfeest gehad. De geboorte van de zoon van God, Jezus, wordt dan gevierd.
Jezus kwam op aarde om de mensen te “verlossen” en “vrede” te brengen aan de mensen van goede wil.

Als we nu echter naar die “vrede” kijken, dan is het resultaat toch niet bijzonder groot. Op wereldschaal is er op allerlei plaatsen oorlog en zijn er mensen bezig om elkaar dood te schieten.
Op landelijke schaal wordt er minder geschoten maar proberen ook zeer velen om er zelf beter van te worden ten koste van hun medeburgers. Dit gebeurt in het overgrote deel van de gevallen niet door rechtstreeks fysiek geweld. Het gebruik van indirect geweld werkt zelfs effectiever en klinkt veel beschaafder.

Daarvoor gebruikt men dan de democratie. Die geeft de mogelijkheid om stemmen uit te brengen en een zogenaamde “meerderheid” te vormen. En die meerderheid kan dan doen laten wat ze willen. Als de rest, de minderheid, niet wil gehoorzamen, dan gebruikt de overheid wel de nodige dwang en geweld. Zelf kun je dan pseudo “schone handen” houden.

Het gros van de mensen is zodanig gevormd, gebrainwashed, dat zij dit de gewoonste zaak van de wereld vinden. Ja, ze zijn er zelfs van overtuigd dat ze leven volgens het allerbeste systeem dat mogelijk is.

Zolang echter mensen op deze manier doorgaan en hun buren dwingen tot zaken die ze niet vrijwillig doen, zal er geen echte vrede komen. Immers wat buren onderling doen, doen landen (overheden) onderling op grotere schaal. En die doen het met tanks, kanonnen en bommen.

Vrede heeft een direct verband met Vrijheid. De Vrijheid in een menselijke samenleving betekent “het ontbreken van dwang of geweld van de ene mens tegen de ander”.
Voor het bereiken van dit vrijheidsideaal is het nodig dat meer mensen het eerst begrijpen, dan willen, en dan gaan toepassen. Dit is het streven van de Vrijspreker.

Vanuit de Vrijspreker wensen we alle mensen fijne kerstdagen en hopen we dat velen de kans krijgen ook eens over Vrijheid en Vrede na te denken, en dat zij het licht van de Vrijheid zullen gaan zien!

8 REACTIES

 1. Verdomd Hub,
  Dit had je enkele dagen eerder moeten publiceren zodat wij het als Kerstboodschap aan ((nog) niet Vs bezoekende) vrienden en familie hadden kunnen sturen, opdat ze er onder hun boom wat konden over nadenken.
  Het is nl. echt goed.
  Gelieve het volgend jaar rond ca. 20/12 als klassieker opnieuw te posten.

  Groeten,
  M

 2. Hoe eenvoudig kunnen dingen zijn.

  In november 2006 heb ik uit frustratie met de gang van zaken rond de "verkiezingen" van 22.11.06 ontdekt, dat mijn "gut feelings" niet uniek zijn. Ik heb ontdenkt dat het ideeengoed van Milton Friedman, Ayn Rand e.a. mij niet alleen aanspreken, maar ook uitdagend zijn, met name in relatie tot al diegenen (inclusief mijzelf) die gebrainwashed zijn in de traditie van Joop den E. en zijn voorgangers. Ik heb ontdekt, dat mijn aversie jegens de overheid en haar instituten een rationele reden heeft.

  Kortom: 2006 was het jaar waarin ik persoonlijk het licht heb gezien. Vanaf nu kan het alleen maar beter worden wat mij betreft. Ik heb veel geleerd van de diverse artikelen op vrijspreker.nl en ik hoop dat iedereen die er wat in ziet, kennis zal gaan nemen van de idealen waar wij, libertariers/objectivisten/kapitalisten voor staan middels vrijspreker.nl en/of andere bronnen. Dat is wat mij persoonlijk betreft hetgeen ik iedereen toewens voor 2007.

  Persoonlijk draag ik vrijspreker.nl een warm hart toe, en ik zal geen mogelijkheid nalaten dit anderen te vertellen.

  Moge individuele vrijdom en vrede met u zijn, in 2007 en alle jaren daarop volgend.

 3. [2]

  Voor de wakkere lezer: ik bedoel Joop den Uijl met Joop den E….

 4. “Dit gebeurt in het overgrote deel van de gevallen niet door rechtstreeks fysiek geweld. Het gebruik van indirect geweld werkt zelfs effectiever en klinkt veel beschaafder.”

  In de Sint Pieterskerk in Rome heeft paus Benedictus XVI vannacht een kerstmis geleid. De kerkvorst riep op tot respect voor de ‘waardigheid van kinderen’.
  http://www.rtl.nl/actueel/r
  De paus verwees daarmee naar "kindsoldaten, kinderen die moeten bedelen, die honger of gebrek hebben en kinderen die niet geliefd zijn".

 5. Christus (en als Hij is wie Hij zegt dat Hij is, is er geen belangwekkender oproep denkbaar) ropet op af te zien van het initieren van geweld.
  Niettemin staart men zich blind op al die gevallen waar deze oproep geen gehoor krijgt (na Hem ook verworpen te hebben) en zegt: ziet, het werkt niet.

  Nu komen libertariers (en wie zijn zij eigenlijk?) met de oproep geen geweld te initieren, en zie: nu zal er werkelijk vrede op aarde zijn?!?

  Wat een kunstvredesboodschap van het kunstlicht.

 6. [5] "libertariers (en wie zijn zij eigenlijk?)"
  Beek, libertariers heb je in alle merken en soorten! Er zijn er geen twee gelijk!
  Marshall Fritz, de stichter van de Advocates for Selfgovernment stelt bvb dat je om een goed christen te zijn, libertarier moet zijn.
  Wat libertariers gemeenschappelijk hebben, is dat zij durven denken en tot de rationele morele positie gekomen zijn dat ieder mens het recht op zijn eigen leven heeft, dat ieder individu soeverein is.
  En die daarom individuele vrijheid, soevereiniteit, als een grote waarde zien.

 7. [5] "Christus (en als Hij is wie Hij zegt dat Hij is, is er geen belangwekkender oproep denkbaar"

  Jezus kwam op aarde om de mensen te "verlossen" en "vrede" te brengen aan de mensen van goede wil. Die mensen zou hij het "licht" laten zien. Denk daar maar over na.

  Anderen vertelde verder over hem voor eigen bestwil, daardoor is het verhaal niet op waarheid bewust.

  De Messias bracht geen vrede maar maakte kenbaar dat vrede in ieder persoon zit.

  Lucifer en zijn volgelingen zijn verantwoordelijk voor het huidige systeem.

  Keer dit systeem de rug toe, het is echt de enige kans…

  *note: van de geloven die ons aangeboden is hou ik mij verre.

Comments are closed.