Als ik dat eerder geweten had, had ik veel meer in gapende bewondering over kunst, musea en overheidssubsidie geschreven.

Nu komt het als een onbegrijpbare koude douche over me heen, en smeek ik om asjeblieft het Ministerie van Cultuur te sluiten,
alle bijbehorende subsidies af te schaffen en de
belastingbetaler evenredig minder belasting te laten betalen.

Dat kan nu prachtig in het nieuwe regeerakkoord.


In de NRC van vrijdag is een “Manifest voor een mondig museum” gepubliceerd en onderstaande tekst.

Dit laat overduidelijk zien wat voor een grote troep er met uw belastinggeld wordt gecreëerd. Dat is een “kunst” op zichzelf. Een schandalige kunst!
Leest u zelf; ik vermoed dat u ook tot mijn hier genoemde conclusie komt.

NRC: Manifest tegen elitaire musea
Door onze kunstredactie
De Nederlandse musea zitten in de greep van “masculien egocentrisme en westers etnocentrisme”. Dat stellen drie tentoonstellingsmakers vandaag in het ‘Manifest voor een mondig museum’ dat zij publiceren in NRC Handelsblad.
Ondertekenaars zijn Meta Knol, conservator van het Centraal Museum, Stijn Huijts, directeur van Museum Het Domein en Edwin Jacobs, cultuurmakelaar van de gemeente Tilburg.

Directe aanleiding voor het manifest is de brief die de zeven directeuren van de grote musea, verenigd in het zogenoemde ‘miniconvent’, begin november stuurden naar de Mondriaan Stichting. Hierin hekelden de museumdirecteuren de inhoudelijke bemoeienis van het overheidsfonds. Veel directeuren van kleinere musea en jonge conservatoren distantieerden zich van die brief. “De discussie ging vooral over personen”, zegt Knol. “Wij willen een discussie op inhoudelijk niveau.”

Er bestaat onder jonge conservatoren grote behoefte aan verandering, zegt Knol. “Maar op bestuurlijk niveau dringt dat nog niet door. Het Thorbecke-principe, dat de overheid zich niet inhoudelijk mag bemoeien met de kunsten, is een dogma geworden. Wij vinden dat de overheid zich wel degelijk mag engageren met kunst.”

De schrijvers van het manifest stellen dat de musea meer zouden moeten openstaan voor nieuwe invloeden. “Doordat ouderwetse bestuurders signalen van jongere generaties niet op waarde schatten, dreigt in de Nederlandse musea voor moderne kunst een monocultuur te ontstaan.”

De richtingenstrijd in de museumwereld heeft inmiddels geleid tot het ontslag van verschillende conservatoren. Vorige week werd bekend dat Roel Arkesteijn, conservator van het Gemeentemuseum Den Haag, de wacht is aangezegd na kritische uitlatingen in deze krant. Ook legde vorige week José Teunissen haar functie als hoofd mode van het Centraal Museum neer en vertrok Leo Delfgauw eerder bij Museum De Pont.

Lees het manifest in NRC Handelsblad van vrijdag

5 REACTIES

 1. Hub, een ieder kan van mijlenver zien dat dit gaat om de betreffende getroffen groepen, namelijk vrouwen en hun glazen plafond en de gediscrimineerde en onbegrepen allochtone kunstenaar. Dit manifest gaat niet over kunst maar over (het gebrek aan? hoera!) politiek-correctheid in de conservatorwereldje.

  Kunstwerken zijn per definitie egocentrisch van aard. En soms is het erg interessant er kennis van te nemen. Dat kenmerkt wat mij betreft een ‘goed’ kunstwerk. Misschien produceren vrouwen en allochtonen wel gewoon gemiddeld wat minder interessante kunstwerken. Er zijn er in ieder geval genoeg. Maar ja, als je je er bij voorbaat op gaat richten en het het onderwerp van je gelijkheidsanalyse maakt, tja… Misschien kan de gelijkheid van man, vrouw, allochtoon, paardenkop qua aanwezigheid in kunstcollecties in de (Europese) grondwet worden opgenomen.

 2. [1] Inderdaad Arend, de politieke correctheid gaat ook in de kunst toeslaan!
  Ook hier weer oneigenlijke argumenten.
  Hunst is daarvoor een geschikt onderwerp. Immers het is nog steeds zo dat bij wijze van spreken: "Iedereen praat over kunst, maar niemand weet "Wat kunst IS" of "Wat IS kunst?"

  Voorgaande stukjes op de Vrijspreker hebben daar ook nog steeds geen duidelijkheid in verschaft!!

  Het niet duidelijk vaststellen van de antwoorden op die vragen geeft natuurlijk wel aan politici de meest grote vrijheid in het verstrekken van subsidies aan hun vriendjes.

 3. Westers etnocentrisme?

  Gezien het feit dat musea met Westers cq. Nederlands belastinggeld wordt gesubsidieerd, lijkt het me ook niet meer dan logisch dat dergelijk gesubsidieerde kunst vooral belastingbetalers in het Westen cq. Nederland aanspreken, en niet mensen uit landen wiens belastinggeld deze kunst niet mee helpt subsidieren.

  Het is al erg genoeg dat mensen geld afhanding wordt gemaakt om kunst en cultuur de subsidieren of ze dat nou wel of niet willen, maar dat dat vervolgens wordt gebruikt voor kunst dat "Westers etnocentrisch" is, gaat blijkbaar te ver.

  Alleen wereldvreemde, staatsroof steunende priesters uit de linkse kerk kunnen opkomen met het principe dat geld dat onder dwang afhandig wordt gemaakt van Nederlandse belastingbetalers, vervolgens ook nog moet worden gebruikt om eigen kunst en cultuur omlaag te halen en gelijk te stellen aan kunst uit andere culturen.

  Je moet GVD in Nederland de zweep voor je zelfkastijding nog zelf betalen ook.

  Hoe moreel corrupt kun je zijn?

 4. Jullie zijn samen een goed voorbeeld van masculien egocentrisme en westers etnocentrisme! Blijf lekker in hokje denken en verruim je kennis vooral niet met aanvullende kennis uit andere culturele en ander opvattingen. Het gaat in de discussie niet om ‘mannelijke of vrouwelijke kunst’ maar om de verruiming van het nederlandse kunstaanbod waardoor het publiek de kans krijgt om zelf een betekenis aan zijn kunstopvattingen te geven.

 5. [4]
  Witheet,
  Waarom is het belangrijk dat het publiek de kans krijgt om een betekenis aan kunstopvattingen te geven en waarom moet ik daarvoor betalen?

  Simpele vraag, dus simpel antwoord graag.
  Groet,
  Jozef

Comments are closed.