Het is weer zover! Onze barmhaterige moeder overheid (u weet wel, de organisatie die voor ons eigen bestwil goed op ons burgers let), heeft weer een mooie ideetje. Namelijk sigarettenfabrikanten verplichten bepaalde enge plaatjes te drukken op de sigaretten doosjes!

Natuurlijk doet zij dit weer voor ons eigen bestwil. Immers, wij kunnen niet zelf nadenken, laat staan eigen verantwoordelijk nemen over onze eigen daden. Nee, we moeten tegen onszelf beschermd worden! Immers, de overheid weet namelijk altijd wat goed voor ons is! Je zou dus eigelijk kunnen zeggen dat we hier allemaal onder curatele staan waarbij de overheid wordt gezien als de almachtige en alwetende opperbevelhebber. Als ik de standpunten van bijvoorbeeld de SP (u weet wel, de partij die hier de komende 4 jaar de Maoïstische leer breed gaat uitoefenen) zo eens lees, is zij het hier met ruime mate eens.

Het toenemende misbruik van alcohol, vooral onder jongeren, is zo zorgwekkend dat een scherper ontmoedigingsbeleid moet worden gevoerd. Om de ‘grijpbaarheid’ voor jongeren terug te brengen, moet de verkoop van sterke drank worden beperkt tot de speciaalzaken. Aan jongeren onder 18 jaar hoort geen sterke drank te worden verkocht. Alcoholreclame en zogenaamde ‘happy-hours’ moet worden verboden, omdat die aanzet tot drinken en tot meer drinken.

Daarnaast moeten mensen gestimuleerd worden om te stoppen met roken. Ondersteuning bij het stoppen met roken moet daarom vergoed worden in het basispakket. Meer werk moet worden gemaakt van rookvrije ruimtes in de horeca.

De SP kiest dus voor een zeer onderdrukkend.., Oeps, Sociale aanpak. PvdA kiest echter niet voor de Maoistische leer, maar meer voor de daadwerkelijke gedachte achter het boek van Karl Marx, Das Kapital. Wanneer u de term “daadwerkelijke gedachte” een beetje vaag vindt, bent u zeker niet de enigste. Ikzelf heb dit gedeelte namelijk ook nog nooit goed begrepen. Maar wat is de visie van de PvdA over het wel of niet onder curatele zetten van mensen zoals u en ik? Laten we eens één passage uit hun partijprogramma lezen:

De consequenties zijn verstrekkend. Overmatig drankgebruik kan de ontwikkeling van de hersenen op deze leeftijd onomkeerbaar remmen of beschadigen. Hoe jonger er begonnen wordt met overmatig drinken, des te groter is de schade. En als we de zaak op zijn beloop laten dan betalen we voor dit aanvoerderschap vroeger of later een flinke prijs. Iedereen moet betrokken worden bij terugdringen van alcoholmisbruik onder tieners.

De tieners moeten dus volgens de PvdA per definitie onder curatele worden gezet. Maar hoe zit het dan met de ouderen onder ons?
Vervolg:

Vooral bij ouderen kan overmatig alcoholgebruik bijvoorbeeld in combinatie met medicijngebruik leiden tot ongelukken. Zorgverleners hebben een belangrijke rol in het signaleren van overmatig alcoholgebruik bij ouderen en de bestrijding ervan. Instellingen waar ouderen wonen, zouden volgens de PvdA een op preventie en gezondheid gericht alcoholbeleid moeten voeren

Natuurlijk kunnen de overige mensen niet bespaard blijven. Immers, het zou niet sociaal zijn wanneer bepaalde mensen wel en bepaalde mensen niet onder curatele zouden staan! Algemene maatregelen vormen hierbij de oplossing:

De Partij van de Arbeid is van mening dat de overheid jaarlijks moet aangeven welke preventieve maatregelen getroffen gaan worden, welke inspanningen verricht zijn en wat daarvan de resultaten zijn.

Een paar andere praktijkvoorbeelden van het “mensen tegen zichzelf beschermen” principe, zijn bijvoorbeeld:

– Aangaan van leningen
– Gokken (Holland Casino telt natuurlijk hier niet!)
– Wettelijk aansprakelijkheids verzekeringen voor auto’s
– Zorgverzekeringen
– Drunkfood (toekomst)
– Etc

Een grappig gevolg wanneer je al heel je leven onder curatele bent gesteld, is dat je er opeens ook in gaat geloven. Je moet niet zelf nadenken, de overheid doet dat namelijk al voor je! Deze kan dat namelijk veel beter. Ikzelf heb dat ook. Zo plaats ik onderaan dit artikel, geheel uit verstandsverbijstering, een paar links waar je zeer goedkope sigaretten kunt kopen zonder enge plaatjes erop. Doe ik dat expres? Nee, natuurlijk niet, ik zou niet durven! Ik word natuurlijk niet voor niets tegen mezelf beschermt! Mij treft geen blaam!

www.k2smokes.com
www.easyordersmoke.com

Update:
Het klinkt wellicht toevallig, maar laat ik nou nu weer geheel uit verstandverbijstering nog een link plaatsen waar je goedkope sigaretten kunt kopen….
http://galastore.com

7 REACTIES

 1. Het zal wel niet libertarisch zijn, maar verplichten van WA verzekeringen vind ik wel noodzakelijk. Is het niet zo dat het libertarisch beginsel uitgaat van het recht op ieders volledige vrijheid op voorwaarde dat ditzelfde recht van een ander niet wordt geschaad?

  Dat impliceert dus dat als iemand een ander, bedoeld of onbedoeld, schade berokkent, hij die ander ook weer schadeloos dient te stellen. Daar dit vaak niet lukt (van een kale kip kun je niet plukken, en zo) zou de ander dus vaak blijvende schade ondervinden.

  Als de veroorzaker verzekerd is kan de ander te allen tijde schadeloos worden gesteld, ongeacht de situatie van de veroorzaker. Als de schade met opzet veroorzaakt is kan de verzekeraar dit weer verhalen op de veroorzaker. De benadeelde blijft daarbij dan buiten schot, waarmee zijn rechten zijn gerespecteerd.

 2. Goed stuk.

  Jammer dat die site van de eerste link alleen Visa accepteerd, de tweede link werkt niet.

 3. Betaal je drank en sigaretten in ieder geval met contant geld zodat je zorgverzekeringsmaatschappij de pin transactie niet in het in het grote archief kan zien.

  Bedankt voor de links. 🙂

  Als speelgoed waar een kleine hoeveelheid weekmakers in zit, wat schadelijk kan zijn als je er negen uur op zuigt uit de schappen moet dan zou tabak niet eens de grens over mogen, laat staan verkopen.

  Wie beschermen ze eigenlijk?

 4. [1] HEEL BELANGRIJK PUNT:
  "Het zal wel niet libertarisch zijn, maar verplichten van WA verzekeringen vind ik wel noodzakelijk. Is het niet zo dat het libertarisch beginsel uitgaat van het recht op ieders volledige vrijheid op voorwaarde dat ditzelfde recht van een ander niet wordt geschaad?"

  Dit is een heel artikel waard. Het klinkt plausibel, maar IS het niet.

  1.In de zin zit een contradictie: Mens vrij en tevens "Verplichten" kan niet samengaan.
  2.Mens is vrij (van dwang/geweld door anderen) of hij is dat niet.
  3. Met het gewenste resultaat zullen velen van ons het wel eens zijn.
  4.Het doel heiligt de middelen niet! Nooit.
  5.Als je op één punt van je principe (de soevereine mens) afwijkt, dan "anything goes" en je eindigt in de communistische heilstaat.
  6.DUS hoe bereik je dit gewenste doel in een vrije maatschappij?

  Daar zullen meerdere oplossingen voor zijn. Bvb kun je denken dat ik me kan verzekeren tegen de schade die door een ander aan mij is toegebracht.
  Ik word dan gecompenseerd, de verzekering met zijn vakmensen zorgt wel dat ze zelf (zonder probleem voor mij) aan hun trekken komen.
  Bij diefstal/inbraak gebeurt dat al ongeveer zo.

  Conclusie: In een vrije maatschappij NOOIT geweld of dwang uitoefenen op individuen.

 5. [4] Hub,

  "Bvb kun je denken dat ik me kan verzekeren tegen de schade die door een ander aan mij is toegebracht."

  Blijft een lastige…. Elke actie heeft een reactie tot gevolg. Hoe meer mensen geen WA-verzekering hebben, hoe duurder de premie van een dergelijke verzekering zal zijn……. Bovendien is het ook erg onjuist, je moet jezelf verzekeren tegen stomiteiten van anderen…

 6. [5] [4] [1]
  René, Hub, Mike Madison,

  Het is sowieso een non-issue, denk ik.

  Stel dat je die verzekering niet verplicht stelt, en het slachtoffer zichzelf verzekert, zoals Hub al suggereert, wie betaalt dan uiteindelijk de schade die een dader niet uit eigen vermogen kan betalen: de medeverzekerden. Het is dan wel zo dat de dader eerst financiëel wordt uitgekleed tot de laatste cent, en dan pas worden de medeverzekerden van het slachtoffer aangesproken op hun vrijwillige premiebijdragen.

  Stel dan dat je wél een verplichte WA-verzekering hebt. De dader is degene die zich heeft moeten verzekeren. Wie betaalt dan de schade die de dader niet zelf kan betalen: ook de medeverzekerden (waaronder het slachtoffer). En in dit geval hoeft de dader niets zelf te betalen, omdat hij (verplicht) verzekerd is. De volledige last, op eventueel een eigen risico na, komt op de schouders van de medeverzekerden.

  Linksom of rechtsom, verplicht of vrijwillig, het is altijd óf de dader zelf die betaalt, óf alle onschuldige mensen die met hem in een verzekering zijn gaan zitten. Bij een verplichte WA-verzekering moet je als onschuldige altijd meebetalen aan de ongelukken van anderen, en de dader betaalt precies evenveel als het slachtoffer.

  Ik wil natuurlijk niet zeggen dat je je niet moet verzekeren, want een ongeluk zit in een klein hoekje. Maar het zijn bij onvoldoende eigen vermogen van de dader altijd de onschuldigen die betalen. En verplichte verzekering is dus geen zegening voor de onschuldigen die eigenlijk liever niet zichzelf hadden verzekerd om andermans schulden te betalen.

 7. Ik Nederland kennen we al het Waarborgfonds, die uitkeert op het moment dat schade (berokkend door een ander) niet op die ander verhaald kan worden. Verzekeraars "verkopen" zekerheid, en zullen uit concurrentieoverwegingen proberen om meer "zekerheid" dan anderen te bieden. Dus ze zullen met oplossingen komen.
  Overigens, hoe verzeker je je tegen iemand die het risico van een boete neemt door geen verzekering af te sluiten?
  Het is wel grappig, veel mensen denken dat als iets verboden wordt, het meteen niet meer voorkomt. Je ziet het in die programma’s waar de politie een hardrijder aanhoudt; "U reed zo hard, dat verwacht een ander niet!"
  Waarop ik dan zou zeggen "Mensen die zo dom zijn dat ze niet beseffen dat iemand wel eens harder kan rijden dan de maximum toegestane snelheid, horen sowieso niet op de weg!"

Comments are closed.