Een aantal jaren geleden volgde ik
een deeltijdopleiding op de
Schrijversschool Amsterdam. Onze
mentor, een middelbare vrouw,
was schrijfster van beroep. Hoewel
beroep…ze kreeg ieder jaar een
toelage van het Fonds voor de
letteren om een boekje uit te
brengen en kluste her en der bij.

Op de Schrijversschool maakte ze zich er met een Jantje van Leiden vanaf, ook het lesgeven leek geïnspireerd door het Fonds voor de letteren. Groot was de hilariteit in onze klas toen iemand een boekje van haar opduikelde in de ramsj. Het was een prachtig voorbeeld van een afgeraffelde verplichte opdracht. Iedereen die nog een sprankje hoop van talent in haar had, was dat na het doorbladeren van haar werkje direct kwijt.
Het Fonds voor de letteren, een subsidieregeling voor matig getalenteerde en niet verkopende schrijvers.
Tot zover mijn persoonlijke ervaring met het Fonds. Laten we eens kijken wat een Echte Schrijver, Gerrit Komrij, van het fonds vindt:

‘De kans om een goeie schrijver tegen te komen, is het grootst onder schrijvers die altijd en vooral veel geld nodig hebben. In zulke kringen wordt gewerkt, daar heerst mededinging, daar roert zich de lust de beste te zijn.
Literatuursubsidies maken van schrijven een vrijetijdsbesteding. Letterenfondsen stimuleren de luiheid en de middelmaat. Vijftig jaar staatstoelage heeft geleid tot de verstikkende greep van een stel zestienderangse talenten op de ontwikkelingsgang van de literatuur.
Er is een industrie ontstaan van halfgare boeken, geprezen door halfgare recensenten, bestemd voor een halfgaar publiek.
Alleen, het gaat om meer dan bankbiljetten. Het subsidierijk ontwikkelde zijn eigen mandarijnen, favorieten en kontlikkers, zoals dat gaat met keizerrijken. De gunstverschaffers zitten te lang op hun zetels, de begunstigers bedelen te lang mee. De betaalkamer is een politburo geworden, waarin men niet alleen de geldstroom regelt – ‘voorwaarden scheppen’ in subsidiejargon – maar ook bepaalt hoe en wat er geschreven gaat worden. De subsidiegevers wensen complete zeggenschap over het aanzien en de voortgang van de literatuur.
Braafjes voldoen de schrijvers aan hun verplichtingen. Er moet een synopsis van het te schrijven boek worden ingeleverd. Er dient te worden aangegeven waarover het verhaal zal gaan en hoe het zal aflopen. Pas dan beslist de commissie of de schrijver het gewenste boek mag schrijven.
De gesubsidieerde schrijver van nu is negen maanden van het jaar in de weer met het bijeenknutselen van een synopsis. Geen wonder dat literaire boeken steeds sprekender op elkaar lijken. Ze lijken op het verwachtingspatroon van het uitbetalende politburo.’

Uit ‘Demonen’ van Gerrit Komrij.

16 REACTIES

 1. Ik ben elke keer weer stom verbaasd dat het gemene volk zich belastinggeld laat afpersen voor dergelijke verspillingen.
  Zelfs een zwak protestje hoor je zelden of nooit.
  Het is belangrijk dat de Vrijspreker dergelijke achterlijke misstanden zoveel mogelijk bekend maakt.
  De bevoegdheden van de overheid om over deze zaken (belastinggeld) te beslissen, moeten zo snel mogelijk worden afgeschaft.

 2. Ach, ik fantaseer samen met mijn collega (we verrichten consultancy ‘dingen’ bij gemeenten en zijn eigenlijk uitvreters) over een totaal nieuwe gemeente die wij gaan runnen: we verstrekken geen enkele subsdidie aan geen enkele organisatie en geen bijzondere bijstand.
  Ik denk dat we binnen 10 jaar eerlijke en hardwerkende inwoners hebben die met plezier hun gemeentelijke heffingen betalen.

 3. NJAAAGH … dit soort (soepsidie) zaken behoort immers tot het stelsel van patronage …

  Op de hoogste trap van de ladder staan zij die waard bevonden worden om met een lid van het keuninklijk huis te huwen (en dat ook blijven).

  Daarna komen de MPs die soms (zoals een TulbandKok) het tot virtuele onderkeuninkjes brengen … Of niet soms?

  Gevolgd door de ex-ministers en partijbonzen die onderling allerlei baantjes mogen verdelen, varierend van CdK tot ergens te burgemeesteren, of betaald allerhande committees en instellingen voor te zitten.

  Daarna komen de hoge ambtenaren die steeds zichzelf hun levenslange riante emolumenten toekennen en niet te ontslaan zijn … They got it made …

  Dan krijgen wij de vaak laaghartige partijslaven die, als zij geluk hebben en voldoende stront-uit-konten hebben gegeten, voor het parlementaire kadaverschap voorgedragen worden.

  Dan pas komen op een aanzienlijk aantal niveaus de soepsidieklanten. Van hoogbetaalde "consultants" tot de zg. tegen-prestatie-artisten en het dienstige LOSLOPENDE volk dat in deze draad wordt beschreven.

  Wat dat betreft wacht de Vrijspreker een hele grote en hoge berg aan werk … om het allemaal uit de doeken te doen …

 4. [3]

  AC

  dit is een zeer acurate analyse van wat NL is.

  en dat allemaal hartstochtelijk gesteund door – een overgrote meerderheid vormende – kuddes onnozelen.

  ga d’er maar aanstaan.

 5. ACP
  🙂
  Ja, ik had als bijstandsconsulent vele klanten die spraken van hun "hoersoepsidie".

 6. Kunnen wij niet een soort dwang gaan uitoefenen (oog om oog, tand om tand).
  Het stukje van Komrij aanbieden aan een krant en bij afwijzing het stukje aanbieden aan andere sites en het verhaal van de afwijzing (met naam en toenaam) erbij zetten.
  Het lijkt niet libertarisch, maar het is een verdediging tegen een instituut dat meehelpt onze vrijheid te beperken.

 7. [4] [5] [6]

  Het kan slechts opgemerkt worden, want hier valt werkelluk NIETS aan te doen Het gaat immers allemaal wettelijk in Naam der Keuningin … e.e.a. binnen het coconnetje dat … Meunarchie heet … ya wat dacht je sag ..?

  Wie hier nu uiteindelijk echt de baas is … zeker niet het klootjesvolk zolang die niet in opstand komen….

 8. Seneca,

  Het intellectuele "leven" in de Lage Landen is treffend beschreven door W.F.
  Hermans in z’n roman "Onder professoren".

  Groetz,

  Cincinnatus

 9. die letterenfonds snoepsidies, zijn maar een fractie van wat er gesnoept wordt in de TV-wereld.
  Daar wordt je helemaal wit om de neus.

 10. Het is officieel: 4 miljoen LUI in dit land zijn DIRECT Staats-afhankelijk!! (tel hun gezinnetjes mee: Man, Woman (& 2 children)dat zijn dus: en kleine 8 miljoen Leute!

  Twee& EEN half miljoen hiervan ‘geniet’ Direct (of in-direct) VAN EEN UITKERING!!

  Daarnaas tniog zo’n Anderhalf Miljoen: trend-volgers, semi-ambtenaren, Soebsidie (ontvangers)- afhankelijken, & ander Zekerheid-zoekend-Volk!!

  De sfeer is duidelijk!! Dit land gaat voor: Overheid! Dit land gaat voor: zekerheid! en de ‘ondernemers’ die dit land nog gaande weten te houden zitten bij: Shell, Unilever, Postbank, Eagon, ABN/Amrooh, Phlipse, KPN, en al van die verdere ‘Uterst’ dynamische Toko’s die ver-in-de 19e eeuw zijn ontstaan!!

  Dit land kan zo veul beter!!

 11. Het is officieel: 4 miljoen LUI in dit land zijn DIRECT Staats-afhankelijk!! (tel hun gezinnetjes mee: Man, Woman (& 2 children)dat zijn dus: en kleine 8 miljoen Leute!

  Twee& EEN half miljoen hiervan ‘geniet’ Direct (of in-direct) VAN EEN UITKERING!!

  Daarnaas nig zo’n Anderhalf Miljoen: trend-volgers, semi-ambtenaren, Soebsidie (ontvangers)- afhankelijken, & ander Zekerheid-zoekend-Volk!!

  De sfeer is duidelijk!! Dit land gaat voor: Overheid! Dit land gaat voor: zekerheid! en de ‘ondernemers’ die dit land nog gaande weten te houden zitten bij: Shell, Unilever, Postbank, Eagon, ABN/Amrooh, Phlipse, KPN, en al van die verdere ‘Uterst’ dynamische Toko’s die ver-in-de 19e eeuw zijn ontstaan!!

  Dit land kan zo veul beter!!

 12. [11] Der Wiebschen "vergeet" de schamele drie miljoen AOW-ers bij te tellen, die NIET van reeds opzij-gelegde fondsen worden betaald maar uit BNP inkomen … enne belastingen (verplichte premies geheten, waarvan de bijdragers niet eens weten of zij er ooit wat aan zullen hebben, omdat men tegen die tijd wel tot zijn negentigste zal moeten blijven werken …)

  Zoals gezegd, nog slechts 1 op de 6 werkers brengen het geld in het laadje …

 13. Inderdaad belachelijk. En we zijn niet de enigen in Europa. Gisteren zocht ik toevallig iets op over de economie van Denemarken. Je weet wel, zo’n "dynamisch" Scandinavisch modelverzorgingsstaat:

  en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Denmark

  "…Danes are proud of their highly developed welfare safety net, which ensures that all Danes receive free health care and need not fear real poverty. Over the past 20 years, however, the number of Danes living on transfer payments has grown to about 1 million working-age persons (roughly 20% of the population), and the system is beginning to show strains. Health care and care for the elderly particularly have suffered, and the need for welfare reform is increasingly discussed because of the coming sharp decline in the ratio of workers to retirees. More than one-quarter of the labor force is employed in the public sector. Thus 61% of the adult population in Denmark is either dependent on transfer payments, i.e. entitlement benefits, or is employed by government at central, regional or local level (2005). However, only 4.1% (113,600) of Danes are officially unemployed.

  The large public sector is financed by high taxes. A Value added tax of 25% is levied on the sale of most goods and services (including groceries). The income tax in Denmark ranges from 9%-44% for ultra-low to low-income families to 44%-62% progressively for middle class families. 850,000 Danes (31% of everyone employed and 44% of all full-time employees) pay a marginal income tax of 62%. The number of Danes paying a marginal income tax of 62% in 2006 is expected to be 925,000…"

  En ik dacht dat Nederland en Zweden al erg waren…

 14. [13] De Denen zijn echter nog NIET zo gek om aan de Pleuro te gaan, of zich door de barmhartigen onder de voet te laten lopen …

  SCHRALE TROOST en maar met bewogen gebroken harten voor de "behoeftigen" zorgen …

  Wedden dat de Denen uiteindelijk, tesamen met de Noren en Islanders zich bij de engelssprekende volkeren voegen en met Noord Amerika een nieuwe Noord Atalantisch verdrag aangaan …?

 15. Terug naar de topic. Je zou bijna vergeten dat naast alle letteren-soepsiedies er ook nog iets bestaat als de ‘vaste boekenprijs’, die tot elke prijs in stand wordt gehouden. Officieel is deze er om de pluriformiteit (o.i.d.) van de literatuur in stand te houden. In de praktijk zorgt deze er voor dat mensen als ik nog zelden een boek kopen vanwege de onredelijke prijs er van. Er was in Belgie een Webwinkel die onder deze prijs verkocht, maar daar zijn ze lang geleden mee gestopt. Ze zullen ook wel soepsiedie hebben gekregen.

 16. Representatief en 100% ongelogen:
  De gemeente Groningen gaf (geeft?, ik weet het niet) soebsidie aan het ‘comité vrouwen in de bijstand’. De soebsidie werd opgemaakt aan een jaarlijks luxe etentje van de dames van het comité zelve.

Comments are closed.