Hoe diep zijn wij al gezonken.


In de NRC van vandaag werd een brief gepubliceerd die Nederlandse topondernemers aan overheid en politiek gestuurd hebben met het verzoek om hen nog meer onder curatele te stellen.

En die noemen zich nog “Leaders for Nature” ook!


Lees de brief, die we hieronder overnemen en adviseer ons wat we daarmee nu aan moeten (kunnen!)

Leaders for Nature

POLITIEK MOET VOOR DE NATUUR EN HET MILIEU VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN:

Top Nederlandse bedrijfsleven roept politiek op via open brief.

In een open brief aan de kabinetsinformateur, de politiek leiders van de politieke partijen in de Tweede Kamer en het demissionaire kabinet breken meer dan 70 leiders uit het Nederlandse bedrijfsleven vandaag een lans voor een kabinet met een mondiale visie op natuur- en milieubeleid.

De briefschrijvers, waaronder Rijkman Groenink (Voorzitter Raad van Bestuur ABN AMRO Holding N.V.), Antony Burgmans (Voorzitter Unilever NV/PLC), Rein Willems (President Directeur Shell Nederland), Peter Bakker (Voorzitter Raad van Bestuur TNT) en Alexander Rinnooy Kan (Voorzitter Sociaal Economische Raad) waarschuwen voor het uitsterven van plant- en diersoorten en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Zij maken zich grote zorgen over het feit dat de problematiek de afgelopen jaren te weinig aandacht heeft gehad in de nationale politieke discussie: ‘De natuur vormt de basis van ons bestaan, dit moeten we behouden voor nu en voor de toekomst’.
—————————————————-
Open brief aan de leiders van de politieke partijen in de Tweede Kamer der Staten Generaal Den Haag,

12 december 2006

Pleidooi voor een kabinet met een mondiale visie op natuur- en klimaatbeleid

Geachte politiek leiders,

De verkiezingen zijn geweest en de informatie is gaande. Het valt ons op dat in het politieke debat en in de partijprogramma’s hierbij opnieuw weinig aandacht is geweest voor natuur, biodiversiteit en klimaat. Wereldwijd verdwijnen de ecosystemen, de natuurlijke eenheden van onze planeet met enorme snelheid met als oorzaak voornamelijk menselijk handelen. Elk jaar sterven er meer plant- en diersoorten uit. Wetenschappers wijzen ons hier regelmatig op, zoals in het door 1.300 wetenschappers uitgevoerde Millennium Ecosystem Assessment van de Verenigde Naties, dat vorig jaar werd gepubliceerd. Wij, mensen werkzaam in nationale en internationale bedrijven en instellingen, maken ons grote zorgen hierover en vinden dat deze problematiek de afgelopen jaren te weinig aandacht heeft gehad in de nationale politieke discussie. De natuur vormt de basis van ons bestaan, dit moeten we behouden voor nu en voor de toekomst.

U maakt nu uw plannen voor de komende vier jaar. Wij vinden dat u het beschermen van ons leefmilieu zowel hier als wereldwijd een hogere prioriteit moet geven. Dit is in het belang van onze toekomst, onze economie en ons welzijn. Het Nederlandse bedrijfsleven moet gestimuleerd worden om leiderschap te tonen en zelf bij te dragen aan duurzame ontwikkeling, maar ook de ruimte krijgen om zich verantwoordelijk op te kunnen stellen. Dit betekent dat regels uitvoerbaar moeten zijn, en dat duurzaamheid beloond wordt en niet wordt tegengewerkt via het vrij baan geven aan onduurzaam gedrag.

Nederland zal binnen de Europese Unie een strategie moeten ontwikkelen waarin innovatie gericht op hoogwaardige duurzame technologieën, kennisontwikkeling, en maatschappelijke betrokkenheid bij de natuurlijke systemen centraal staat. Dit om te voorkomen dat ons welzijn ondermijnd wordt door het verlies van ons fundament, de natuur.

Wij verwachten van een nieuw kabinet, van welke signatuur dan ook, beleid en daadkracht op basis van een mondiale visie ten gunste van het duurzaam beheren van onze natuurlijke systemen, alsmede duidelijkheid wie deze portefeuille beheert.

Wij nodigen de toekomstige formateur en de leiders van de toekomstige coalitiepartijen, alsmede kamerleden en partijbesturen uit om met ons en maatschappelijke organisaties deze lange termijnvisie te ontwikkelen en elkaar te helpen bij het opzetten van een daadkrachtig beleid.

Hoogachtend,

(op persoonlijke titel)
Yoeri Albrecht, Sigrid van Aken, Peter Bakker, Jan Theo Bautz, Jan Bennink, Peter Berdowski, Matthijs Bierman, Cees Boer, Jan Boersema, Wim Boonstra, Pieter Borkent, Else Bos, Onno van den Brink, Herman Bruggink, Antony Burgmans, Theo Camps, Gerlach Cerfontaine, Eric Coorens, Joppe Cramwinckel, Ellen Damsma, Wout Dekker, Hans van Dord, Leendert van Driel, Bas van Duinen, Peter Elverding, Ewoud Goudswaard, Menno Groeneveld, Rijkman Groenink, Bert Heemskerk, Sietze Hepkema, Jan-Michiel Hessels, Steven van der Heijden, Gerard Hoetmer, Jan Hommen, Reindert Houben, Charlotte Insinger, Rokus van Iperen, Michiel Jaski, Auke van Keulen, Theodor Kockelkoren, Rutger Koopmans, Ruud Koornstra, Peter Kortenhorst, Arwin van Laanen, Hendrik Jan Laseur, René Leegte, Kees van Lede, Max Ter Linden, Maurice Lippens, Bert Meerstadt, Aloys Meinema, Roderick Munsters, Jan Harm Musters, Lucas Noldus, Erwin Nijsse, Robert-Jan van Ogtrop, Boudewijn Poelmann, Kim Potters, Jurgen Pullens, Alexander Rinnooy Kan, Robert Reibestein, Yvonne van Rooij, David Rosenberg, Bas Rüter, Margot Scheltema, Hans Schut, Naomi Sedney, Regien van der Sijp, Hans Smits, Allerd Sticker, Wim Tjaberinga, Harry Verhaar, Louise Vet, Karel Vuursteen, Johan van der Werf, Rein Willems, Reinoud Wolff, Herman Wijffels, Leo van Wijk, Marcel Zegger, Jan Zuidam

Contactadres:
Leaders for Nature
p/a IUCN Nederlands Comité
Plantage Middenlaan 2K
1018 DD Amsterdam

Cc: Informateur Dhr. Hoekstra
Ministers en Staatsecretarissen Financien, Economische Zaken, VROM, LNV, OCW, V&W en Buitenlandse Zaken.

Bijlage: Lijst met ondertekenaars met functie en organisatie ter verdere identificatie.

Deze brief is een initatief van het IUCN NL Leaders for Nature, voor meer informatie zie www.iucn.nl

Een .pdf van de open brief

Een .pdf van de lijst van ondertekenaars, hun functie en bedrijf ter verdere identificatie

Klik hier voor meer informatie over Leaders for Nature

Voor meer informatie over IUCN NL, click rechtsboven op het logo.

33 REACTIES

 1. Tja ook dat is "The virtue of selfishness": links imago = meer klanten.

  Kutland.

 2. Ik maak mij zeer ongerust dat wij de tweede helft van ons leven zullen moeten slijten onder de niet-te-stuiten Groene Plak.

 3. [2] De onmacht van de milieubeweging om goede berichten over de toestand van het milieu te kunnen waarderen heeft een geheel andere oorzaak, die Anna Bramwell uiteen heeft gezet in een tweede studie, The Fading of the Greens. Met een zeker aplomb stelt zij dat de ‘greens’ in feite helemaal niet geïnteresseerd zijn in milieuproblemen. Dat klinkt op het eerste gezicht onwaarschijnlijk, maar de volgende primaire reactie van een milieuactivist is mij altijd bijgebleven. Op mijn uitspraak dat het broeikaseffect nog wel eens fors mee zou kunnen vallen, volgde de opmerking: ‘dan komen we dus nooit meer van die rotauto’s af!’ De uitspraak van een bij het broeikasdebat betrokken wetenschapper dat het hem niet gaat om klimaatverandering maar om maatschappelijke verandering, was even tekenend.

  Milieuproblemen, en vooral doemscenario’s, dienen een hoger doel, namelijk een grondige hervorming van de maatschappij op duurzame basis. Oplossingen die binnen het westerse kapitalistische systeem gevonden worden, schuiven die gewenste hervorming – Wouter van Dieren spreekt bij voorkeur over een revolutie – naar voren.
  http://www.skepsis.nl/milie

 4. [3] ‘Met een zeker aplomb stelt zij dat de ‘greens’ in feite helemaal niet geïnteresseerd zijn in milieuproblemen.’

  Dat klopt als een zwerende vinger. Want als we de redenering van ‘de groenen’ zouden volgen is de mens de oorzaak van ‘het natuur probleem’. Doordenkend in deze lijn: Indien de mens zichzelf zou uitroeien is ‘de natuur’ dientengevolge dus gered.

 5. Vreemd.
  Ze ondertekenen de brief met "Hoogachtend, (op persoonlijke titel)" maar vermelden wel voor de zekerheid "Bijlage: Lijst met ondertekenaars met functie en organisatie ter verdere identificatie."
  😉

 6. Al Gore, Bill Clinton………je kunt als "belangrijk persoon" niet achterblijven.

 7. Om te beginnen zijn bovenstaande heren geen ondernemers maar overbetaalde loonslaven oftewel parasitaire managers. De mening van de wel zelfstandige groentenboer op de hoek sla ik dan ook hoger aan dan de hunne.
  Deze multinationals plooien zich welwillend in welk gewenst politiek systeem dan ook. Zo zitten zij met een hele dikke vinger in het Brusselse/Straatburgse. Dus ook in de milieu en zgn. opwarmingsgekte die momenteel de ronde doet, dragen zij graag hun steentje bij.

 8. [3]

  ooo, zóó mee eens! die hele milieusekte bestaat uit voormalig anti-westers commieschorum, plus wat onnozele gehersenspoelde meelopers die er nog écht in geloven ook.

  helaas, helaas, Cincinnatus, helaas voor enkelingen – doorgaans verstandige mensen – zoals de meesten op deze website, maar de westerse cultuur, met name in europa, grotendeels bestaande uit onzelfstandige gedegenereerde wezels, misselijkmakende zwakkelingen waarvoor nadenken nog teveel gevraagd is, verdiend niet anders dan totaal overheerst en weggevaagd te worden door een andere cultuur. want hoewel zeer velen het ook totaal niet eens zijn met die linkse gekken laten ‘we’ ze toch beleid bepalen. een zelfmoordbeleid!!

  het wordt tijd voor oorlog. echt, dat zou het beste zijn. iemand als Pinochet zou een world of good kunnen betekenen voor onze maatschappij waarop zieke zwakke slapjanussen de dienst uit maken.

  [8]

  precies Aad, dat is alles wat hier nu weer achter zit!

 9. [9] Vlad,

  Zo is het maar al te net : die "Groene beweging" bestaat uit gerecycleerde communisten (in België zijn heel wat toplui van de KP (bijv Willy Minnebo) toen die ter ziele ging , gewoon opgedoken bij "Agalev (zoiets als Groen slinx),verder enviromental wacko’s (van die lui die je gaan aangeven bij de politie als je een paddestoel in je tuin omver haalt want onder
  die paddestoel woont een kabouter) en natuurlijk de snel groeiende milieumaffia : het uitdijend leger van milieu-ambtenaren, groene consulenten, gesubsidieerde "bio" boeren en andere "groene" subsidieslurpers…

  The evil, the weird and the wicked…..

  Normaal zou je verwachten dat dit soort engerds stilletjes worden afgeleid richting gesloten instelling maar in plaats daarvan zie je
  hen steeds meer opduiken op het pluche hetgeen een hoop regelneverij, verkwisting ,dwaasdoenerij en menselijk leed tot gevolg geeft.
  Slechts 1 voorbeeld (uit een in snel tempo groeiend palmares) : een ex-collega kocht een stuk bouwgrond met in het midden een boom.Die mens wou gaan bouwen waarbij z’n huis netjes in het midden stond, liet een plan maken door de architekt….tot zover alles goed….
  z’n bouwvergunning werd door de gemeente evenwel geweigerd want op iniatief van "Agalev" (Het Vlaamse Groen slinx maar dan nog enger)
  was een gemeentereglement aangenomen dat het kappen van bomen in die straat verbood ! Die mens moest z’n huis aan de zijkant neerpoten opdat de boom niet mocht worden omgekapt maar had daardoor geen plaats voor
  een garage (het plan moest worden hertekend).Die mens in beroep, ook in beroep z’n plan verworpen omwille van de boom……Hoe het afgelopen is, weet ik niet (ik ben kort daarop van werk veranderd) maar destijds had z’n bouw al meer dan een half jaar vertraging opgelopen door deze onzin…..

  Ook mij verwonderd het zeer dat de bevolking allemaal maar laat betijen inplaats van de ecocommunisten aan hun boom op te knopen maar
  het is helaas niet anders.Deels komt dit , mijns inziens, door het niet afhoudende propaganda-bombardement door de veelal slinxe tot extreem-slinxe
  media waarbij het linxe journaille uiteraard ook hun vriendjes in de "wacko enviromental left " te pas en vooral te onpas een roeptoeter aanbiedt
  en inzoomt op droef kijkende zeehondjes inplaats van op de sinistere doelstellingen en zakkenvullerij van veel van die "groenen".

  Groetz,

  Cincinnatus

 10. [10] Ik zou dan toch gewoon die boom omkappen en kijken wat er gebeurt. Paar honderd euri boete lijkt me beter dan een nieuw bouwplan + vertraging.

  Mijn ervaring is dat je de gemeente nooit om toestemming moet vragen voor iets. Als er dan eens een controleur langskomt zie je dan wel weer wat je ermee aanmoet, maar die gasten zijn toch te lui/dom om iedereen voortdurend in de gaten te houden.

  Incompetentie en corruptie is de enige bescherming tegen bureaucratie.

 11. Heren, niet zo denigrerend. De noordpoolkap smelt, ik heb het zelf gezien! Een echte wetenschapper demonstreerde in ons neutrale nos-journaal met "het model" dat er over 50 jaar geen ijzige noordpool meer bestaat. Het onderwerp eindigde met een shot van twee spelende ijsberen en de voice-over " de ijsbeer zal dan verdwenen zijn."

  Hoever gaan ze met deze schaamteloze propaganda?

 12. [11] Jozef,

  Nja……sedert midden jaren ’90 toenmalig minister voor ruimtelijke orde
  Robert Stevaert begon met huizen te laten slopen wegens
  bouwovertredingen gaat men hier niet meer zo creatief om met ambtelijke geboden
  inzake ruimte ordening.

  Elke week was er op teevee wel een (pasgebouwd) huis te zien dat tegen de vlakte werd
  gewalst (terwijl de vrouw hard huilde en de man machteloos knarsetande en de commentator
  erop wees dat ze geen huis meer hadden maar nog wel een lening te betalen) en Robert
  (de man is terloops gezegd een persoonlijke vriend van Fidel Castro) kwam dreigen dat alle overtreders
  gingen worden aangepakt.Sedertdien ondergaat de Vlaming gedwee de administratieve mallemolen.

  Die mens kaptte die boom niet omdat hem dat een hoop gedoe maar nog geen bouwovertreding ging opleveren
  (integendeel).

  Groetz,

  Cincinnatus.

 13. [13] Power corrupts, and absolute power ……..

  En de burger staat machteloos. Hij is alleen tegen die macht. Hij kan op hulp van niemand rekenen.
  Alle burgers leven in angst voor de power!

 14. [14] De burger is gelukkig zooo machteloss dat zelfs de VN inmiddels moet erkennen dat de mens het klimaat in vrijwel GEEN enkelen wijze kan beinvloeden … laat staan dattie dat gedaan zou hebben of dat alsnog gaat doen.

  De verwachting is zelfs dat rond 2040 de hele noordpoolijskap gesmolten zal zijn, waardoor het mogelijke wordt om het ook aan de oppervlak te bevaren.
  (NU moeten nucleaire duikboten nog ONDER het ijs manoevreren …).

  En laat nu DAAR juist de grootste voorraad olie te vinden zijn … (groter dan onder de Golf van Mexico) Wat voor de Basrmhartigen onherroepelijk zal betekenen dat zij weer terug moeten naar een dadels en kamelenpoep economie, en zij het plegen van Jihad zich niet langer kunnen veroorloven …

 15. [12]

  kennelijk zijn de linkse gekken niet op de hoogte van het feit dat wanneer ijs smelt, het water waarin het drijft geen mm steigt. integendeel zelfs.

  bovendien levert dat misschien weer een snellere route voor de scheepvaart op.

  god knows hoeveel roemruchte explorers al niet hebben geprobeerd een noordelijke route te vinden vroeger. als toendertijd het pakijs van de noord-pool was gesmolten hadden ze een gat in de lucht gesprongen in plaats van alarmerende kwatspraat te verkopen.

 16. [17] "kennelijk zijn de linkse gekken niet op de hoogte van het feit dat wanneer ijs smelt, het water waarin het drijft geen mm steichd. integendeel zelfs."

  Alleen als het ijs in het water drijft (noordpool), niet als het landijs is (zuidpool).

 17. Ik ben er VOOR … om de Noordpool naar het Midden Oosten te verhuizen … ook als voor elke kamael wollen ondergoed gebreid moet worden …

  Containers van China naar Rottjeknor, via de Bering zee … en Groenland echt GROEN …

 18. [18]

  de huidige berichten hebben het over de NOORD-pool.

  het ijs op het vaste land van Ant-arctica wordt zelfs dikker.

 19. Deze brief toont maar weer eens aan dat de menselijke natuur overal hetzelfde is. In de bureaucratie van de overheid komt ze tot volle wasdom, wegens het ontbreken van positieve prikkels en het volop aanwezig zijn van alle negatieve. Maar ook op de vrije markt zijn er helaas mensen met teveel geld, teveel vrije tijd, en een hoeveelheid denk- en observatievermogen evenredig met hun gebrek aan echte verantwoordelijkheid om zich mee onledig te houden. En vooral veel te veel macht en aanzien in verhouding tot hun werkelijk maatschappelijk nut. Dan krijg je dit soort "mensen" die niets anders te doen heeft dan het leven van anderen te vergallen via onnodige en bevoogdende regels. Of te dom is om te zien dat ze hiervoor wordt gebruikt, als nuttige idioten.

  [10] [13]
  Cincinnatus,

  We hebben het hier neem ik aan over meneer Steve diefstal-voor-jou-is-gratis-voor-mij Stevaert? Dus daar had Robert Mugabe zijn ideeën voor "Operatie Murambatsvina" vandaan… Hij heeft gewoon gezellig getafeld met zijn naam- en geloofsgenoot die hem zei dat je gerust iemands huis kunt platgooien, desnoods zelfs van hele bevolkingsgroepen, omdat niemand ernaar kraait zolang dit het excuus van ruimtelijke planning en "illegaliteit" heeft. Fidel pakt het subtieler aan. Hij wacht gewoon tot Havana en de rest van Cuba spontaan instort door gebrek aan onderhoud en verantwoordelijke eigenaars. Maar ja, hij is niet voor niets 60 jaar een "succesvol" bewierookt dictator. Het is toch voorwaar een prestatie om een land van één van de rijkste in de regio, tot één van de armste ter wereld te maken, en nog steeds lof te oogsten voor de "sociale rechtvaardigheid" die je hebt bewerkstelligd. Wellicht krijgen die Milieu-leiders, danwel lijders, het nog wel voor elkaar om voor hun eigen bedrijven en Nederland samen eenzelfde benijdbare positie te bereiken.

  Misschien had die kennis van jou gewoon wat zout onder de boom moeten strooien, of infecteren met een dodelijke schimmel of insectenplaag, wachten tot deze dood ging en vervolgens als de vermoorde onschuld (anoniem) laten aangeven bij de gemeente dat "een zekere onverantwoordelijke eigenaar" een levensgevaarlijke situatie laat voortbestaan door deze boom op zijn grond te hebben. Wedden dat de betreffende ambtenaren en inspecteurs onmiddelijk "reddende engel" komen spelen om de boom te laten kappen, voor het "publiek belang" (hun belang dus)? Toch heeft meneer Mugabe er kritiek voor gekregen. Meneer Stevaert een promotie, applaus en navolging door Nederlandse (lokale) politici die nu ook "gratis" openbaar vervoer hebben geregeld. En ook daar is het een "groot succes", want, hoe wonderlijk, er komen meer mensen in de bus als de auto onbetaalbaar wordt en toch al voor die bus betaald moet worden door jezelf of een ander.

  Soms, en steeds vaker, als ik dit soort dingen allemaal zie en hoor gebeuren, en alleen maar de gelukzalige en vacante gelaatstrekken zie, en de steunbetuigingen hoor van mensen die duidelijke aspiraties hebben om volledige morele en verstandelijke gelijkheid te bereiken met de diertjes en dictators die ze aanbidden, of dit klaarblijkelijk al bereikt hebben, bekruipt mij een gevoel van diepste wanhoop…

  [11]
  Jozef,

  Ik weet niet meer waar ik het gehoord heb, maar ging de (lokale) overheid niet luchtfoto’s inzetten, of deed dit al, om eventuele ongeautoriseerde veranderingen in het landschap te kunnen opsporen? Big brother is watching you. Ter land, ter zee en in de lucht. Panisch als ze zijn dat iemand hun geliefde psychotische en neurotische regeltjes overtreedt.

  [14]
  Hub,

  "Alle burgers leven in angst voor de power"

  Je klinkt nu zelf bijna als een links activist. 😉

 20. [23]
  P.S.

  Cincinnatus,

  Ik zie dat ik 2 alinea’s in mijn reactie aan jou heb omgekeerd.

 21. [23] Owl,

  Yep dat is ‘m…Robert Stevaert…beter bekend als (het meer blits klinkend) :
  Steve Stevaert.Tegenwoordig gouverneur (commisaris van de koning) in Limburg
  voor 3750 euro netto per maand + 2000 euro onkostenvergoeding + auto met chauffeur + wat commisariaten in semi-overheidsbedrijven links en rechts.

  Een ex-schoolgenoot van mij kreeg ook
  Robert achter zich aan : die mens had een oude , alleenstaande watermolen gekocht en gerenoveerd door er een nieuwe steen om
  heen gemetst zonder vergunning (dus niks bijgebouwd maar gewoon een nieuwe steen tegen de gevel aan gemetst).Die
  kreeg opdracht z’n huis af te breken (want zo ging dat : je moest je huis zelf afbreken, gebeurde dat niet, deed de staat dat voor jou en kreeg je de rekening achteraf).Die is dan in beroep gegaan….dat heeft jaren aangesleept…
  ik dacht dat die uiteindelijk er vanaf is gekomen met een fikse boete.

  Later is de afbraak-politiek wat gemilderd en is men overgegaan op boetes maar sedert blitse "Bob" is in Vlaanderen duidelijk dat "privé eigendom" niet betekent dat jij je huis mag bouwen of verbouwen zoals jij wil
  en dat zonder fiat van de ambtenarij je
  geen baksteen mag zetten of verzetten.

  Groetz,

  Cincinnatus

 22. [25]
  Cincinnatus,

  Het blijft me verbazen dat "mensen" als Stevaert (en Castro en Mugabe, etcetera) hun mond vol hebben van "sociale gelijkheid", maar er ondertussen geen been in zien om zichzelf een riant salaris te bedelen. "Links lullen, rechts vullen", was geloof ik de uitspraak van Youp van ’t Hek. Al kan die er zelf ook wat van, geloof ik.

 23. [27] Je zakken vullen met belastinggeld heet gewoon "links vullen".

  "Rechts vullen" is wat ondernemers proberen. 🙂

 24. [23]" "Alle burgers leven in angst voor de power"
  Je klinkt nu zelf bijna als een links activist. "

  Het "linkse" element zie ik er nog niet in.
  Maar ik schreef dit stukje wel vlak na een gesprek met een middenstander die op diezelfde dag nog bezoek van de belastinginspecteur zou krijgen.
  De man stond letterlijk te trillen op zijn benen.

Comments are closed.