Op 31 december valt het doek.
Na deze datum zijn munten uit het guldenstijdperk niet meer inwisselbaar.

Ieder die nog guldens bezit, zij aangeraden deze voor 1 januari in te wisselen, want in het nieuwe jaar zijn deze munten niet meer waard dan de armzalige smeltwaarde van het metaal waaruit zij vervaardigd zijn.
hugo van reijen

4 REACTIES

  1. Wacht maar even, want dan zijn nikkelen guldens ook veel meer waard, vanwege de stijging van metalen.

  2. Ik heb nog steeds een paar kwartjes en een gulden in de zak. Reden? Ten eerste voelt dat lekker, ten tweede vind iedereen die het ziet helemaal te gek en ten derde heb ik steeds een vakantiegevoel… Ik zie de euro nog steeds als een buitelandse munt…

  3. *De hierbij aangeboden Nederlandse guldenmunten zijn niet na 27 januari 2002 verkregen uit beroepsmatige activiteiten of als betaling geaccepteerd voor geleverde goederen en/of diensten.
    *De hierbij aangeboden Nederlandse guldenmunten zijn niet afkomstig van enig feit of enige handeling welke in Nederland bij de wet is strafbaar gesteld.
    Hoe hypocriet ….
    De Nederlandse Staat verrijkt zichzelf dus met geld dat vanwege kriminele achtergronden of om andere redenen niet kan worden ingeleverd, en maakt zich daarmee op deze wijze indirect schuldig aan heling.

Comments are closed.